Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (14)
Дозвільні документи
Ліцензії (7)
Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301"

#03115330

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301"
ЄДРПОУ 03115330
Адреса 61001, -, м. Харків, вул. Ганни, 13
(КОАТУУ 6310138800)
Номер свідоцтва про реєстрацію 03115330
Дата державної реєстрації 12.04.1994
Середня кількість працівників 1
Орган управління Згідно Статуту ПАТ "АВТОТРАНСПОРТЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301" управління і контроль за діяльністю підприємства здійснюють наступні органи підприємства: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія. На підприємстві створено Наглядову раду в кількості трьох осіб. Управління поточною діяльністю підприємства здійснює Правління в особі лише Голови правління. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює Ревізійна комісія в кількості двох осіб. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Сформований кількісний склад Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії не відповідає вимогам Статуту, а саме: кількість членів Наглядової Ради, Правління має бути не менше п'яти осіб, Ревізійної комісії - не менше трьох осіб.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" в м. Києві
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009134113
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (057) 766-35-06

Посадові особи

Ім'я Посада
Бесчастних Ірина Володимирівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1978 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи член Ревізійної комісії, член Наглядової ради ЗАТ "АТП 16301"
Примітки На підставі рішення Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 16301" від 25.04.2014 року у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1) від 25.04.2014 року обрано на строк 5 (п'ять) років на посаду: - Члена Ревізійної комісії. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Самохвалов Михайло Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи член Наглядової ради ПАТ "АТП 16301"
Примітки На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 16301" (протокол №1) від 25.04.2014 року: - обрано на строк 3 (три) роки на посаду: - Члена Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Пасічник Сергій Олександрович Голова Правління
Рік народження 1972 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2012 - 5
Паспортні дані -, -, 01.04.2002, -
Освіта Середня спеціальна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи член Спостережної (Наглядової) ради ЗАТ "АТП 16301"
Примітки У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правління, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам та спостережні раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та спостережної ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Змін за звітний період не було. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Максимова Вікторія Іванівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ " Миколаївавтосервіс "
Примітки На підставі рішення Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 16301" від 25.04.2014 року у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1) від 25.04.2014 року обрано на строк 5 (п'ять) років на посаду: - Голова Ревізійної комісії . У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Красножон Юрій Васильович Голова Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи член Наглядової ради ПАТ "Миколаївавтосервіс"
Примітки На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 16301" (протокол №1) від 25.04.2014 року: - обрано на строк 3 (три) роки на посаду: - Голова Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Пугач Олександр Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи член Наглядової ради ПАТ "АТП 16301"
Примітки На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 16301" (протокол №1) від 25.04.2014 року: - обрано на строк 3 (три) роки на посаду: - Члена Наглядової ради. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Діятельність Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Ліцензія
№ АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279-10-78, 377-70-16
Примітки Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" на підставі договору про обслуговування емісії.
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фiрма "Спiка-Аудит" #23464570
Адреса 61003, Україна, м.Харків, пл. Рози Люксембург, 1/3, оф.506
Діятельність здiйснює аудиторську дiяльнiсть
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти 057 764-81-54, 057 764-81-54
Примітки Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р.
Аудитор Ринкевич Ларисою Михайлівною (сертифікат аудитора серії А №004502, виданий рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. та подовжений рішеннями АПУ №144/5 від 27.01.2005р., №209/3 від 24.12.2009р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Регістрсервіс" #25196955
Адреса 01601, Україна, м.Київ, вул.Воровського, 26
Діятельність Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286544
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 044 486-63-92, 044 486-63-92
Примітки Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі - Договору. Строк дії ліцензії - необмежений.
Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Діятельність Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Ліцензія
№ АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279-10-78, 377-70-16
Примітки Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" на підставі договору про обслуговування емісії.
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фiрма "Спiка-Аудит" #23464570
Адреса 61003, Україна, м.Харків, пл. Рози Люксембург, 1/3, оф.506
Діятельність здiйснює аудиторську дiяльнiсть
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти 057 764-81-54, 057 764-81-54
Примітки Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р.
Аудитор Ринкевич Ларисою Михайлівною (сертифікат аудитора серії А №004502, виданий рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. та подовжений рішеннями АПУ №144/5 від 27.01.2005р., №209/3 від 24.12.2009р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Регістрсервіс" #25196955
Адреса 01601, Україна, м.Київ, вул.Воровського, 26
Діятельність Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286544
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 044 486-63-92, 044 486-63-92
Примітки Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі - Договору. Строк дії ліцензії - необмежений.

Власники акцій

Власник Частка
Організація орендарів / #03115330 0.00%
Адреса Україна, м.Харків, вул. Ганни, 13
Код 03115330
Організація орендарів / #03115330 0.00%
Адреса Україна, м.Харків, вул. Ганни, 13
Код 03115330

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанія "Модел Інвестментс Лімітед" / 40401 79 721 шт 60.26%
Адреса Великобританія, м.Чарльстоун, Майн стріт бокс 556
Компанія "Модел Інвестментс Лімітед" / 40401 79 721 шт 60.26%
Адреса Великобританія, м.Чарльстоун, Майн стріт бокс 556