Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація SMIDA (5) Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (41)
Пов'язані особи Зв'язки

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН"

#01130667

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН"
ЄДРПОУ 01130667
Адреса 38714, Полтавська, Полтавський, С. Супрунівка, вул. Київська, 2 Ж, (05322) 2-59-12
(КОАТУУ 53000)
Номер свідоцтва про реєстрацію д/н
Дата державної реєстрації 10.09.2002
Середня кількість працівників 2
Орган управління Інформацію про органи управління емітента не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «Полтава-Банк»
МФО: 331489
Номер рахунку: 2600211184
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (053) 222-59-12

Посадові особи

Ім'я Кох Володимир Валерійович
Член комісії з припинення
1989 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на строк проведення процедури припинення АТ
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", інженер-технолог
Примітки Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ім'я Карасенко Олена Олександрівна
Член комісії з припинення
1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на строк проведення процедури припинення АТ
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи з 2012 р. ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", юрист.
Примітки Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ім'я Грицай Віталій Іванович
Голова комісії з припинення
1980 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на строк проведення процедури припинення АТ
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи з 2012р. служба в органах внутрішніх справ, з 2017р. застпник директора в ПП "ЄТВ".
Примітки Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва Приватна юридична фірма "Норма Плюс" #31441400
Адреса 36000, м. Полтава, вул. Червноармійська, 3 оф.709
Діятельність Юридичні послуги
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (05322) 7-33-88, 7-33-88
Примітки д/н
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" #32996030
Адреса 36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3422
Аудиторська палата України
з 24.06.2004
Контакти 0532-57-04-33, 0532-57-04-33
Примітки Термін дії Свідоцтва до 27,03 2019 року;
Назва Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" дiє на пiдставi затверджених Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затверджене рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013р. за №2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол вiд 04.09.2013р. №4. Депозитрарiєм, у якого депоновано глобальний сертифiкат випуску акцiй, що дематерiалiзованi є Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитiрй України", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30370711. Мiсцезнаходження депозитарiю: 04071 м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Власники акцій

Назва
ФДМУ
00032945
Адреса м. Київ, вул. Кутузова, 18/9
Частка акцій 0.00%

Власники великих пакетів акцій

Ім'я ФІЗИЧНА ОСОБА 4
Кількість акцій 1 609 938 шт.
Частка акцій 33.00%
Ім'я ФІЗИЧНА ОСОБА 1
Кількість акцій 1 609 938 шт.
Частка акцій 33.00%
Ім'я ФІЗИЧНА ОСОБА 3
Кількість акцій 829 362 шт.
Частка акцій 17.00%
Ім'я ФІЗИЧНА ОСОБА 2
Кількість акцій 829 362 шт.
Частка акцій 17.00%