Закупівлі Увійти Про систему
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН"
#01130667
Полтавська обл., Полтавський р-н, С. Супрунівка, вул. Київська, буд. 2Ж
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН"
ЄДРПОУ 01130667
Адреса Полтавська обл., Полтавський р-н, С. Супрунівка, вул. Київська, буд. 2Ж
Номер свідоцтва про реєстрацію д/н
Дата державної реєстрації 10.09.2002
Середня кількість працівників 2
Орган управління Інформацію про органи управління емітента не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «Полтава-Банк»
МФО: 331489
Номер рахунку: 2600211184
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н

Посадові особи

ПІБ КОХ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Посада Член комісії з припинення
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на строк проведення процедури припинення АТ
Паспортні дані д/н
Рік народження 1989 (31 рік)
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", інженер-технолог
Примітки Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПІБ КАРАСЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член комісії з припинення
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на строк проведення процедури припинення АТ
Паспортні дані д/н
Рік народження 1971 (49 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи з 2012 р. ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", юрист.
Примітки Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПІБ ГРИЦАЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Посада Голова комісії з припинення
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на строк проведення процедури припинення АТ
Паспортні дані д/н
Рік народження 1980 (40 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи з 2012р. служба в органах внутрішніх справ, з 2017р. застпник директора в ПП "ЄТВ".
Примітки Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Приватна юридична фірма "Норма Плюс"
ЄДРПОУ 31441400
Адреса 36000, м. Полтава, вул. Червноармійська, 3 оф.709
Діятельність Юридичні послуги
Ліцензія
д/н
д/н
Контакти (05322) 7-33-88, 7-33-88
Примітки д/н
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
ЄДРПОУ 32996030
Адреса 36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
3422
24.06.2004
Аудиторська палата України
Контакти 0532-57-04-33, 0532-57-04-33
Примітки Термін дії Свідоцтва до 27,03 2019 року;
Назва Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність
Ліцензія
2092
01.10.2013
НКЦПФР
Контакти (044) 591-04-00, 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" дiє на пiдставi затверджених Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затверджене рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013р. за №2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол вiд 04.09.2013р. №4. Депозитрарiєм, у якого депоновано глобальний сертифiкат випуску акцiй, що дематерiалiзованi є Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитiрй України", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30370711. Мiсцезнаходження депозитарiю: 04071 м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Власники акцій

Назва ФДМУ
ЄДРПОУ 00032945
Адреас м. Київ, вул. Кутузова, 18/9
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА 4
Частка акцій 33%
ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА 1
Частка акцій 33%
ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА 3
Частка акцій 17%
ПІБ ФІЗИЧНА ОСОБА 2
Частка акцій 17%