Закупівлі Увійти Практика АМКУ Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
#00376930
ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н, вул. Красіна, буд. 1-А
2012

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 00376930
Адреса Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н, вул. Красіна, буд. 1-А
Номер свідотства про реєстрацію ААБ № 376277
Дата державної реєстрації 03.09.2004
Середня кількість працівників 0
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті КВ СФ ПАТ"Укрінбанк"
МФО: 323505
Номер рахунку: 26002002866001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті КФ ПАТ"Кредитпромбанк"
МФО: 331854
Номер рахунку: 26009088400030

Посадові особи

ПІБ ОЛІЙНИК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
Посада Директор
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1961 (58 років)
Освіта вища, Київський технологiчний iнститут, технолог, Кременчуцький Державний полiтехнiчний унiверситет, економiст
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи 1999-2000р.- начальник вiддiлу збуту "Кременчуцький хлiбокомбiнат", 2000-2010р.- голова правління ВАТ "Кременчуцький хлiбокомбiнат", 2011р. та по т /ч - директор ПАТ "Кременчуцький хлiбокомбiнат"
Примітки Переобрана на посаду директора згідно рішення Наглядової ради (протокол № 8 від 16.05.2011р.).
Директор очолює та організує роботу підприємства. Має право без довіреності діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підписувати контракти, угоди, договори, в т.ч. зовнішньоекономічної діяльності Товариства; розпоряджатися коштами підприємства, підписувати банківські документи; підписувати від імені Товариства колективний договір; наймати та звільняти працівників; застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення; видавати накази, інструкції, які стосуються поточної таоперативної діяльності Товариства; визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до штатного розкладу Товариства.
ПІБ ПОСТОЛАТІЙ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ
Посада Член наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1990 (29 років)
Освіта вища, Національний університет державної податкової служби України, фінанси та право
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи директор ТОВ "Формула ТТГ" ЛТД"
Примітки Обраний на посаду рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол № 17 від 09.04.2013р. строком на три роки, в зв'язку з переобранням органів управління товариства.
Член наглядової ради, приймає участь в засіданнях наглядової ради з усіх питань віднесених до його компетенції, які зазначені в Статуті товариства. Представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, в звітньому році не було.
ПІБ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Посада Голова наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1959 (60 років)
Освіта вища, Кіровоградський національний технічний університет, інженер - механік
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи директор ТОВ " ТД "Формула смаку", директор "МІЛК ТРЕЙД ПЛЮС", заступник генерального директора по розвитку територій ПАТ "ЮРІЯ"
Примітки Обраний головою наглядової ради рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол № 17 від 09.04.2013р. строком на три роки, в зв'язку з переобранням органів управління товариства. До компетенції відносяться питання по здійсненню контролю за регулюванням діяльності виконавчого органу та інших, передбачених Статутом Товариства.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, в звітньому році не було.
ПІБ МАЛИШКА ЛЮБОВ ПАВЛІВНА
Посада Член ревізійної комісії
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1947 (72 роки)
Освіта вища, Одеський інститут народного господарства, економіки підприємства, бухгалтер
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи бухгалтер - ревізор ПАТ "Кіровоградськийхлібозавод"
Примітки Обрана на посаду рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол № 17 від 09.04.2013р. строком на три роки, в зв'язку з переобранням органів управління товариства.
Член ревізійної комісії діє відповідно повноважень, визначених Статутом.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, в звітньому році не було.
ПІБ КОРОТКОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Посада Член ревізійної комісії
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1987 (32 роки)
Освіта вища, Кіровоградський національний технічний університет, облік та аудит, бухгалтер
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи маркетолог ТОВ "Кіровоградспецснаб"
Примітки Обрана на посаду рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол № 17 від 09.04.2013р. строком на три роки, в зв'язку з переобранням органів управління товариства.
Член ревізійної комісії діє відповідно повноважень, визначених Статутом.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, в звітньому році не було.
ПІБ КАСЬЯНЕНКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Головний бухгалтер
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1971 (48 років)
Освіта вища, Дніпропетровський університет економіки та права, економіст бухгалтерського обліку та аудиту
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи з вересня 2007р. по листопад 2011р. - начальник фінансового відділу ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат", з листопада 2011р. по т/ч головний бухгалтер ПАТ "Кременчуцький хлібокомбінат"
Примітки Призначена на посаду головного бухгалтера в листопаді 2011р. Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні згідно штатного розкладу Товариства.
ПІБ ДОБРОВОЛЬСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Член наглядової ради
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1984 (35 років)
Освіта вища, Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка, соціальний педагог
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи директор ПП "Прем'єр - Постач-2007", директор ТОВ "ЕТНА - ПОСТАЧ"
Примітки Обрана на посаду рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол № 17 від 09.04.2013р. строком на три роки, в зв'язку з переобранням органів управління товариства.
Представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, в звітньому році не було.
ПІБ ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Посада Голова ревізійної комісії
Паспортні дані д/в, д/в, 01.01.1900, д/в
Рік народження 1977 (42 роки)
Освіта вища, Полтавський університет економіки та торгівлі, товарознавство та торгівельне підприємництво
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи менеджер ТОВ "Дельфін - 2005"
Примітки Обрана на посаду рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол № 17 від 09.04.2013р. строком на три роки, в зв'язку з переобранням органів управління товариства.
Голова ревізійної комісії діє відповідно до повноважень, визначених Статутом.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має та не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, в звітньому році не було.

Ліцензии

Вид діяльності Транспортні послуги
Серія і номер АВ 382770
Видана Державний департамент автомобільного транспорту
Дата видачі 17.01.2008
Опис Емітент має наміри продовжувати дію ліцензії.
Вид діяльності Роздрібна торгівля алкогольними напоями
Серія і номер АГ 406050
Видана РУ Департаменту САТ ДПА України в Полтавській області
Дата видачі 20.07.2011
Опис Після закінчення дії ліцензії термін її не буде подовжений на наступний рік, тому що торгівля алькогольними виробами не буде здійснюватися.
Вид діяльності Роздрібна торгівля алкогольними напоями
Серія і номер АГ 406051
Видана РУ Департаменту САТ ДПА України в Полтавській області
Дата видачі 20.07.2011
Опис Після закінчення дії ліцензії термін її не буде подовжений на наступний рік, тому що торгівля алькогольними виробами не буде здійснюватися.
Вид діяльності Роздрібна торгівля тютюновими виробами
Серія і номер АГ 638998
Видана РУ Департаменту САТ ДПА України в Полтавській області
Дата видачі 20.07.2011
Опис Після закінчення дії ліцензії термін її не буде подовжений на наступний рік, тому що торгівля тютюновими виробами не буде здійснюватися.
Вид діяльності Роздрібна торгівля тютюновими виробами
Серія і номер АГ638696
Видана РУ Департаменту САТ ДПА України в Полтавській області
Дата видачі 22.04.2011
Опис Після закінчення дії ліцензії термін її не буде подовжений на наступний рік, тому що торгівля тютюновими виробами не буде здійснюватися.
Вид діяльності Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів
Серія і номер АЕ 190081
Видана Державна служба України з контролю за наркотиками, м. Київ
Дата видачі 28.12.2012
Опис Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит - Юнікс"
ЄДРПОУ 22212843
Адреса 25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Верхня Пермська, 6, кв. 4
Діятельність Аудиторська діяльність
Ліцензія
№ 0516
26.01.2006
Аудиторська палата України
Контакти (0522) 32-14-79, (0522) 32-31-24
Примітки Надає послуги по проведенню аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності емітента.
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
ЄДРПОУ 35477315
Адреса 61145, Україна, м. Харків, вул. Космічна, 26
Діятельність депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Ліцензія
АВ № 520276
02.02.2010
ДКЦПФР
Контакти д/в, д/в
Примітки д/в
Назва Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Діятельність депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Ліцензія
АВ № 581322
19.09.2006
ДКЦПФР
Контакти (044) 279-12-13, (044) 377-70-16
Примітки д/в
Назва Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Олена"
ЄДРПОУ 32992041
Адреса 27500, Україна, м. Світловодськ, вул. Приморська, 54/ 49
Діятельність аудиторська діяльність
Ліцензія
№ 005663
29.04.2004
Аудиторська палата України
Контакти (0522) 3-57-34, д/в
Примітки Надає послуги по проведенню аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності емітента.

Власники акцій

Назва Фонд Державного майна України
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, м. Київ, вул. Содова, 3
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтава - Хліб"
ЄДРПОУ 37883883
Адреса Україна, м. Київ, вул. Щорса, 44
Кількість акцій 1 415 781 шт.
Частка акцій 95.71%