Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПЛАСТИК"
#00203588
ПАТ "УКРПЛАСТИК"
м. Київ, Дніпровський р-н, вул. м. Раскової, буд. 1
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПЛАСТИК"
ЄДРПОУ 00203588
Адреса м. Київ, Дніпровський р-н, вул. м. Раскової, буд. 1
Номер свідоцтва про реєстрацію 106712000000427
Дата державної реєстрації 01.01.1970
Середня кількість працівників 1 430
Орган управління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
МФО: 322313
Номер рахунку: 2600601284733
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
МФО: 322313
Номер рахунку: 2600601284733

Посадові особи

ПІБ НЕНАШЕВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1973 (47 років)
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 років. Попередні посади: адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.??? Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Нікосія).
ПІБ МІРОШНИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Посада Голова Правління
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2014 - невизначено
Паспортні дані
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", Голова Наглядової Ради; ПАТ "Укрпластик", Т.в.о. Голови правління
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 27 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", Голова Наглядової Ради; ПАТ "Укрпластик", Т.в.о. Голови правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ МІРОШНИК ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1939 (81 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи пенсіонер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0 років. Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000003%.
ПІБ ГАЛКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1995 (25 років)
Освіта студентка
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи студентка
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0 роки. Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Нікосія).
ПІБ КОЗІК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані
Рік народження 1965 (55 років)
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", начальник відділу додрукової підготовки
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 29 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", керiвник дизайн-студiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ОЧКУР ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані
Рік народження 1957 (63 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з виробництва
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 28 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ РЯБОКОНЬ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Посада Член Ревізійної комісії, Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2014 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Припинення повноважень Члена Ревізійної комісії виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Змін у персональному складі посадової особи, як Головного бухгалтера за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ НАСТЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА
Посада Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2014 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1940 (80 років)
Освіта середня
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик, економiст вiддiлу облiку фiнансово-господарської дiяльностi
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 46 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", економiст з облiку аналiзу господарської дiяльностi I категорiї вiддiлу облiку фiнансово-господарської дiяльностi. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ МЕЛЬНИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
Посада Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1960 (60 років)
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", начальник відділу розробки та впровадження системи якості- адміністратор системи якості
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 31 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", iнженер-технолог I категорiї цеху з виробництва спецiальних полiпропiленових плiвок та виробiв з них. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ГРАБОВЛЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані
Рік народження 1944 (76 років)
Освіта середня спецiальна
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з кадрiв та соцiальних питань
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 40 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з кадрiв та соцiальних питань. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ КУЗЬМЕНКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1927 (93 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 53 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", Голова Ради Ветеранiв
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової Ради 15.05.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 16 від «15» травня 2017 року засідання Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик».Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 53 роки. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", Голова Ради Ветеранiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000036%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 90 грн.
ПІБ ГАЛКІНА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1995 (25 років)
Освіта студентка
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи студентка
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0 роки. Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Нікосія).
ПІБ НАСІРОВ МЕХДІ ФОРМАН ОГЛИ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані
Рік народження 1965 (55 років)
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", директор з розвитку виробництва та технологій
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 26 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", начальник цеху з виробництва спецiальних полiетиленових плiвок та виробiв з них. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. З
ПІБ КАГАЛОВСЬКИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2014 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1965 (55 років)
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", начальник вiддiлу матерiального і технiчного забезпечення
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Укрпластик» 14.03.2017 р. (Протокол № 5 засідання Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» від 14.03.2017 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 роки. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", начальник вiддiлу матерiально технiчної пiдготовки виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000021%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000021%.
ПІБ РЯБЦЕВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Голова Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", начальник відділу підготовки та планування виробництва
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 роки. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ЛОБОК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 5 років
Паспортні дані
Рік народження 1952 (68 років)
Освіта вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", головний механiк-начальник РМД
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 48 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", головний механiк-начальник РМД. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ЧЕПЕЛЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2014 - до переобрання
Паспортні дані
Рік народження 1958 (62 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з будiвництва та експлуатацiї будiвель та споруд - директор з експлуації
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 25 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з будiвництва та експлуатацiї будiвель та споруд. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ БОЙКО ПЕТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1961 (59 років)
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи старший партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 років. Попередні посади: старший партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.??? Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Нікосія).
ПІБ ГАЛКІНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член Правління
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані
Рік народження 1980 (40 років)
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з маркетингу
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Посадова особа емiтента отримує винагороду тiльки у грошовiй формi. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 32 від 27.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 років. Попередні посади: ПАТ "Укрпластик", заступник Голови Правлiння з маркетингу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Ліцензии

Вид діяльності Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених ЗУ "Про автомобільний транспорт".
Серія і номер АВ 532566
Видана Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
Дата видачі 26.05.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дiї необмежений.
Вид діяльності Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини
Серія і номер АЕ 263964
Видана Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 28.06.2013
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дiї необмежений.
Вид діяльності Придбання, зберiгання використання прекурсорiв (списку 2 таблицi VI) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Серія і номер рішення № 16
Видана Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 16.03.2016
Дата закінчення 16.03.2021
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емiтент має намiр продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.
Вид діяльності Використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Серія і номер № ОВ 010734
Видана Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiоцiйної безпеки державної ядерного регулювання України
Дата видачі 28.02.2013
Дата закінчення 07.08.2018
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емiтент має намiр продовжити термiн дiї виданої лiцензiї.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Колегiя-Цiннi папери"
ЄДРПОУ 32962682
Адреса 04208, м. Київ м. Київ, проспект Василя Порика, 7-Б, лiт. А
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
АЕ № 263323
17.09.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 463-35-53, (044) 463-35-53
Примітки юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний Фінансовий Аудит»
ЄДРПОУ 37024556
Адреса 03179, м. Київ, Академіка Єфремова, 9, кв. 5
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
4352
25.03.2010
Аудиторська палата України
Контакти (050) 384 5758, д/н
Примітки надає послуги щодо перевірки фінансової звітності емітента
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
Правила ЦДЦП №2092
19.09.2006
НКЦПФР
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку- депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi центрального депозитарiю цiнних паперiв

Власники акцій

ПІБ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 2 436
Частка акцій 0.22%
Назва Crestleigh Limited
ЄДРПОУ 07693568
Адреас ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Лондон, Regent Street, 207, of. 3rd floor,W1B 3HH
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва Компанія «Іммер Лімітед» (Кіпр)
ЄДРПОУ 00293752
Адреса КІПР, м. Нікосія, Строволос, вул. Ставроу, буд. 56, оф. 104,
Кількість акцій 32 514 354 шт.
Частка акцій 99.777%