Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (18)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕВЕРІДЖІСС"

#40779079

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси: 1100 11 828.80 11 828.80
Усього за розділом II 1195 11 828.80 11 828.80
Баланс 1300 11 828.80 11 828.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Усього за розділом I 1495 500.00 500.00
товари, роботи, послуги 1615 11 328.80 11 328.80
Усього за розділом III 1695 11 328.80 11 328.80
Баланс 1900 11 828.80 11 828.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн