Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (37)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#40003913

Фінансова звітність за 2022 рік

630120040003913S0111006100000131

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Г роші та їх еквіваленти 1165 37.50 28.40
Інші оборотні активи 1190 1.20 1.50
Усього за розділом II 1195 38.70 29.90
Баланс 1300 38.70 29.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
розрахунками з бюджетом 1620 1.30 1.30
розрахунками зі страхування 1625 1.30 1.30
розрахунками з оплати праці 1630 4.60 4.70
Інші поточні зобов'язання 1690 31.50 22.60
Усього за розділом III 1695 38.70 29.90
Баланс 1900 38.70 29.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Інші доходи 2160 63.90 119.70
Інші витрати 2165 63.90 119.70
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 63.90 119.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 63.90 119.70