Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ"

#39291240

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 14.10 28.00
первісна вартість 1011 27.50 36.90
знос 1012 13.40 8.90
Усього за розділом I 1095 14.10 28.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 8.50 7.80
Усього за розділом II 1195 8.50 7.80
Баланс 1300 22.60 35.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Усього за розділом I 1495 0.00 0.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 8.50 7.80
Доходи майбутніх періодів 1665 14.10 28.00
Усього за розділом III 1695 14.10 28.00
Баланс 1900 22.60 35.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 197.40 90.30
Інші операційні витрати 2180 197.40 90.30
Інші доходи 2240 7.10 4.80
Інші витрати 2270 7.10 4.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 204.50 95.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 204.50 95.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.00 0.00