Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС КРАЇНА"

#39237508

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
10.10.2022 3145110 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Виробничі та складські приміщення
м. Рівне, вул. Грунтова, 2
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
03.02.2020 1834214 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
8 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Крентовський Микола Миколайович — Головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці управління з питань праці
Крутов Володимир Віталійович — Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Шейгас Володимир Володимирович — Інженер з охорони праці
Порушення:
Інженер з охорони праці не має 4 групи з електробезпеки.
Лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на підприємстві проведено не в повному обсязі.
Попередній (при прийнятті на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці проводяться не відповідно до чинного законодавства.
Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок, чим порушено вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що затверджені наказом N 4 Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за N 93/2533.
Розділ «Загальні положення» інструкції з охорони праці ОП-12/19 для оператора паливозаправочного комплексу не містить загальні відомості про об’єкт розробки (визначення робочого місця працівника конкретної професії (конкретного виду робіт) залежно від тривалості його перебування на цьому місці протягом робочої зміни (постійне чи непостійне)); стислу характеристику технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, цій виробничій дільниці, в цьому цеху.
Розділ «Загальні положення» інструкції з охорони праці ОП-12/19 для оператора паливозаправочного комплексу не містить характеристику основних небезпечних факторів, особливості їх впливу на працівника, переліку видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які мають видаватися працівникам згідно з чинними нормами, із зазначенням вимог до їх використання згідно із законодавством, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, що затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 р. за № 226/2666.
Відсутній перелік робіт в електорустановках, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.
Розділ „Вимоги безпеки перед початком роботи” інструкції з охорони праці ОП-12/19 для оператора паливозаправочного комплексу не містить порядку підготовки робочого місця та засобів індивідуального захисту, порядку перевірки наявності та справності запобіжних, пристроїв, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення.
Покарання: відсутні
01.03.2019 1659850 Державна фіскальна служба України Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні