Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Перевірки (7)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСТАНДАРТ-Т"

#38813817

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.01.1970 1939778 Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Не проведено
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
Предмет перевірки: Дотримання вимог Ліцензійнихумов провадження господарськоїдіяльності з поводження з небезпечними відходами
Об'єкти:
Фактична адреса
Запорізька обл., Токмацький р-н, С. Лугівка, вул. Польова, 3
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1724184 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Підприємство по переробці мастила
Запорізька обл., Токмацький р-н, С. Лугівка, вул. Польова, 3
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2320221 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
4 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Об'єкти:
проммайданчик 1
Запорізька обл., Токмацький р-н, С. Лугівка, вул. Польова, 3
Учасники:
Маслій Валентина Миколаївна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Ігнатьєва Надія Олегівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області )
Кушніренко Марина Анатоліївна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Рупчева Анжеліка Вікторівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Ніколаєнко Світлана Віталіївна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Банний Андрій Юрійович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Порушення:
Допущено розлив нафтопродуктів на твердому покритті на території ПП «Екостандарт – Т» за адресою: 71702, Запорізька обл., Токмацький район, с. Лугівка, вул. Польова, буд. 3
Не забезпечено необхідне технологічне обслуговування технологічного устаткування у зв’язку з відсутністю графіка ремонтних робіт.
На території підприємства (виробнича адреса: Запорізька область, Токмацький район, с. Лугівка, вул. Польова,3, не вживаються заходи для боротьби з бур’янами.
Відсутнє щоквартальне подання інформації згідно Порядку, затвердженого ПКМУ № 1221
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2333176 Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Проведено
10 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог Ліцензійнихумов провадження господарськоїдіяльності з поводження з небезпечними відходами
Об'єкти:
Фактична адреса
Запорізька обл., Токмацький р-н, С. Лугівка, вул. Польова, 3
Учасники:
Анциферова Ганна Олександрівна — головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних вимог Департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки
Шемяткін Микола Олександрович — головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних вимог Департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки
Порушення:
Ліцензіатом підтверджено наявність знань, виконання та додержання вимог правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту у працівників підприємства. Не всі працівники підприємства мають підтвердження наявності знань, виконання та додержання вимог правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту у працівників підприємства, а саме: 1) Ємець Марина Сергіївна (еколог) – не має підтвердження наявності знань з охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту; 2) Ковальок Сергій Володимирович (оператор агрегату оброблення відходів) – не має підтвердження наявності знань з санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту; 3) Яковенко Станіслав Петрович (оператор агрегату оброблення відходів) - не має підтвердження наявності знань з охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту.
Ліцензіат провадить господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами Ліцензійних умов. Ліцензіат провадить господарську діяльність з використанням матеріально-технічної бази, яка не зазначалась у відомостях про них, а саме: 1) ваги; 2) візок для перевезення 200 літрових бочок; 3) два десятки одиниць тари різної конфігурації та форми для зберігання небезпечних відходів.
Ліцензіатом надано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Ліцензіатом не надано інформації щодо наявності дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів покриті неруйнівним та непроникним для небезпечних відходів матеріалом з автономним зливовідводом. Приміщення для виробництва нігролу та солідолу (на схемі розташування позначене номером 4) не має автономного зливовідводу з накопичувальною ємністю для збирання небезпечних відходів у випадку їх розливу.
У місцях зберігання відходів передбачені стаціонарні або пересувні вантажно-розвантажувальні механізми. У Ліцензіата відсутні у місцях зберігання відходів стаціонарні або пересувні вантажно-розвантажувальні механізми
Відходи I-II класів небезпеки зберігаються на промислових майданчиках (в межах території суб’єкта господарювання) у відокремлених приміщеннях. Ліцензіат розмістив небезпечні відходи ІІ класу небезпеки (відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання)) та битове приміщення для розміщення персоналу в одному приміщенні, які відгородженні один від одного двохметровим парканом та мають спільну верхню частину приміщення, що не забезпечує розміщення небезпечних відходів ІІ класу небезпеки у відокремленому приміщенні.
Ліцензіатом надано листи, повідомлення про вручення поштових відправлень, що підтверджують повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом місяця з дня виникнення таких змін. Ліцензіатом було укладено новий договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2019 р., який діє до 31.12.2021 року, та не було повідомлено орган ліцензування про дану зміну.
Ліцензіатом було отримано новий дозвіл № 2325283603-65 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 13.08.2019 р. та не було повідомлено орган ліцензування про дану зміну.
Ліцензіатом надані відомості щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року
№ 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки». Ліцензіат надав результати ідентифікації, згідно якої Ліцензіат відноситься до потенційно небезпечного об‘єкта, але відсутнє підтвердження результатів ідентифікації з боку компетентного органу.
Ліцензіатом підтверджено наявність професійної підготовки щодо поводження з небезпечними речовинами у осіб, що мають допуск до поводження з небезпечними відходами. Не всі співробітники Ліцензіата, які мають допуск до поводження з небезпечними речовинами, мають підтвердження професійної підготовки щодо поводження з небезпечними речовинами, а саме: 1) Бигман Олена Станіславівна (директор) – не має підтвердження; 2) Ємець Марина Сергіївна (еколог) – не має підтвердження; 3) Ковальок Сергій Володимирович (оператор агрегату оброблення відходів) – не має підтвердження.
Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів мають ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів та вітру.
Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів не мають ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів.
Покарання: відсутні
01.01.1970 3118613 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Південного округу Проведено
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Кушніренко Марина Анатоліївна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Банний Андрій Юрійович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південного округу (Запорізька та Херсонська області)
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1877622 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Не проведено
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Об'єкти:
проммайданчик 1
Запорізька обл., Токмацький р-н, С. Лугівка, вул. Польова, 3
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2356573 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Підприємство по переробці мастила "ЕКОСТАНДАРТ-Т"
Запорізька обл. Токмацький р-н, С. Лугівка, вул. Польова, 3
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні