Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (31)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Пов'язані особи ДАБІ (36) Перевірки (2) Зв'язки

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУНІКОМ ІНВЕСТ"

#38437427

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
04.02.2020 1829239 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
10 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Заруба Лідія Дмитривна — головний державний інспектор
Усік Олександр Михайлович — Головний державний інспектор
Карло Валерій Олегович — Інженер з охорони праці ТОВ «РУНІКОМ ІНВЕСТ»
Порушення:
На підприємстві на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не розроблено і не затверджено Положення про навчання з питань охорони праці, а також не сформовано план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, який має бути оприлюднений роботодавцем.
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці не ведеться.
Керівник підприємства не призначив відповідального за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку особу.
Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, не проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
Роботодавцем не затверджено перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи не проходять за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
На підприємстві не створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства, члени якої повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому законодавством порядку.
Службою охорони праці підприємства не розроблено інструкції з охорони праці відповідно до складеного переліку інструкцій.
Роботодавцем ТОВ «РУНІКОМ ІНВЕСТ» не забезпечено функціонування Системи управління охороною праці в частині, а саме:
- не розроблені і не затверджені положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства;
- не розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.
Не проведено інструктаж з електробезпеки на I групу (незалежно від посади і фаху).
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
19.03.2018 535271 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
34 порушення
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Разуваєв Богдан Вікторович — інспектор ВН (к) за ОВО ЦЗД ГУ ДСНС в Одеській області майор служби цивільного захисту
Маринич Євген Миколайович — Т.в.о. головного інспектора Овідіопольського РС ГУ ДСНС в Одеській області
Порушення:
Не проведено ідентифікацію та паспортизацію відповідно до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів.
Не здійснюються заходи щодо забезпечення протипожежним водопостачанням, знаками пожежної безпеки.
До роботи на автозаправочному пункті допускаються особи, які не пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення.
Не розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії
Електрощити, групові електрощитки не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Не створено матеріальний (об'єктовий) резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків.
Порожня тара, забруднена нафтопродуктами, не зберігається окремо на спеціально відведених майданчиках, із щільно закритими пробками (люками), укладеними не більше ніж у чотири яруси і відповідно до вимог, установлених для зберігання нафтопродуктів у тарі на відкритих майданчиках.
Не розроблено та не затверджено положення, інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки на автозаправочному пункті.
Не призначено наказом відповідальних за пожежну безпеку осіб від замовника і генпідрядної (підрядної) організації по об’єкту в цілому і по окремих ділянках.
З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
Місця з’єднання жил проводів і кабелів, а також з’єднувальні та відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Втрати опору ізоляції на стиках повинні бути не більше втрат опору ізоляції на цілих жилах цих проводів і кабелів.
Балони з газом під час їх зберігання та експлуатації не захищені від дії сонячного проміння та інших джерел тепла.
Не забезпечено проведення з працюючими на будівництві інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.
На кожному тимчасовому, мобільному будинку та споруді не вивішено таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан.
Біля в’їздів на будмайданчик не встановлено (вивішено) плани з нанесеними на них будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в’їздами, під’їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв’язку.
Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
На автозаправочному пункті відсутня інструкція щодо заходів пожежної безпеки для водія-заправника.
Автозаправочний пункт не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння (не менше ніж двома вогнегасниками, протипожежним покривалом, лопатою).
Допускається ведення будівельно-монтажних робіт при відсутності протипожежного водопостачання.
Не організовано здійснення та забезпечення евакуаційних заходів
Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) не розроблено інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.
Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
Не забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту
Балони з газами не зберігаються у спеціальних складах або на майданчиках.
Не представлено затверджений у встановленому порядку генплан, опрацьований у складі проекту організації будівництва з урахуванням вимог Правил та будівельних норм для перевірки розміщення будинків та споруд на території будівництва.
Не розроблено план локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
Не встановлено на об’єкті, що споруджуються, режим куріння, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, порядок прибирання, вивезення, утилізації горючих будівельних відходів.
Не проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання
Не організовано навчання персоналу діям у разі виникнення.
В вагончику охорони електросвітильник з лампою розжарювання не закритий захисним ковпаком (плафонам).
На автозаправочному пункті не нанесено фарбою напис «Вогненебезпечно» та знак класифікації вантажу.
Для кожного приміщення об’єкта не розроблені та затверджені керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
У працівників охорони відсутній список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.
Не здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
На пожежному щиті (стенді) не вказано його порядковий номер та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом