Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
ДАБІ (68) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБІ ТОРГ"

#38362740

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 2892027 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Запорізькій області Проведено
Предмет перевірки: дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Пупов Сергій Володимирович — начальник відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері,будівництві, на транспорті та зв`язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Запорізькій області
Доленко Юрій Віталійович — директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплобудімпорт»
Роговий Володимир Миколайович — головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, будівництві, на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Запорізькій
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1774863 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
будівельно-монтажні роботи на даний час не проводяться
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Обласний художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 76-Б
Будівництво твердопаливної модульної котельні Новоданилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Запорізька обл., Якимівський р-н, С. Новоданилівка, вул. Центральна, 00
Офіс будівельної організації
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 50-А
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2294962 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
16 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Роговим Володимир Миколайович — головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, будівництві, на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Запорізькій
Пупов Сергій Володимирович — начальник відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері,будівництві, на транспорті та зв`язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Запорізькій області
Порушення:
На підприємстві відсутній план-гра-фік проведення нав-чання та перевірки знань з питань охо-рони праці та озна-йомлення праців-ників з ним
На підприємстві, в журналі вступного інструктажу з питань охорони праці не вказується вік прац-івника (графа 4)
На підприємстві при виконанні робіт на висоті керівником підприємства не призначена особа, що має право видачі нарядів-допусків на виконання робіт на висоті
На підприємстві під час роботи з екран-ними пристроями не розроблена інструк-ція з охорони праці
На підприємстві відсутній журнал обліку видачі інст-рукцій з охорони праці, форма якого наведена у додатку 5 до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
На підприємстві не розроблений перелік професій, посад і ви-дів робіт, на які пови-нні бути розроблені інструкції з охорони праці
На підприємстві не організована робота кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці
На підприємстві в інструкціях з питань охорони праці не вказується перелік спеціального одягу та взуття
Керівником підп-риємства не призна-чена особа, відпові-дальна за організа-цію і безпечне викон-ання робіт на висоті
На підприємстві не розроблений перелік посад і професій, які повинні проходити стажування та тривалість їх стажування
На підприємстві без-посередніми керівни-ками робіт при про-веденні первинного інструктажу не за-повнюється графа 10 (кількість змін стаж-ування на робочому місті)
В приміщенні адмі-ністрації підприєм-ства допускається використання кабе-лів подовжувачів (3 од.) без інв. № у яких не проведена відпо-відна перевірки не рідше 1 разу на 6 місяців
В приміщеннях під-приємства у місцях підключення до еле-ктричної мережі споживачів відсутні написи, що вказу-ють напругу мережі та вид струму
На підприємстві не розроблені та не затверджені робото-давцем план роботи служби охорони пра-ці та графіки обсте-жень підрозділів підприємства
На підприємстві не розроблене положен-ня про службу охоро-ни праці
На підприємстві, в підсобному приміще-нні використовується дерев’яна драбина без інв. №, яка періо-дично під час експ-луатації не випробо-вуються статичним навантаженням: 1 раз на 6 місяців
Покарання: відсутні