Закупівлі Увійти Про систему

Перевірки

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБЕДИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
#38009235

Перевірка №:
2127273 (позапланова)
Дата проведення перевірки:
22.06.2020
Ризик:
Статус:
Проведено
Контролюючий орган:
Управління Держпраці у Черкаській області
Предмет перевірки:
перевірка раніше виданого припису / Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці
Підстави для перевірки:
 • Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства / ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Учасники:
Порушення:
відсутні
Покарання:
відсутні
Перевірка №:
2114468 (позапланова)
Дата проведення перевірки:
05.06.2020
Ризик:
Статус:
Проведено
Контролюючий орган:
Управління Держпраці у Черкаській області
Предмет перевірки:
виконання вимог припису від 25.10.2019 №393-119 (п.п. 1-18) / Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці
Підстави для перевірки:
 • Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства / ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Учасники:
Порушення:
відсутні
Покарання:
відсутні
Перевірка №:
1425180 (планова)
Дата проведення перевірки:
15.10.2019
Ризик:
Статус:
Проведено
Контролюючий орган:
Державна служба України з питань праці
Предмет перевірки:
Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення / Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці
Учасники:
Порушення:
 • Відсутні однолінійні схеми електроустановок господарства підприємства
 • Відсутній список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд
 • Відповідальною особою при направленні водія в рейс тривалістю більше 1 добии, не проводиться повідомлення водіїв про режим праці та відпочинку; не проводиться запис у дорожньому листі маршрут слідування з вказанням місць тимчасового та тривалого відпочинку
 • На підлозі у приміщенні майстерні, де проводиться ремонт техніки, відсутня розмітка, яка визначає місця встановлення техніки та проїздів
 • Не призначено стропальника який пройшов професійну підготовку
 • Не проводиться очищення віконного скла і ліхтарів у приміщенні для проведення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів у терміни встановлені правилами
 • Відсутній перелік регламентних робіт по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок
 • Відсутній журнал обліку машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, що експлуатується, обслуговується підприємством, у тому числі вантажопідіймальних кранів та машин
 • Не встановлено в акумуляторній дільниці умивальник, не забезпечено наявність мила, вати в упаковці, рушника і закритих посудинин з 5-10%-ним нейтралізуючим розчином питної соди (для шкіри тіла) і 2-3%-ним розчином питної соди (для очей)
 • Підприємство ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" експлуатує (шість кранів мостових, які знаходяться у майстерні 4, гаражі 1, біля майстерні 1) без отримання Дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
  - вантажопідіймальні крани і машини
 • Керівництвом підприємства не визначено мінімальні та обов´язкові норми комплектування засобами захисту
 • Не проводиться інструктаж на I групу з електробезпеки з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці
 • Відсутні паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що
  експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних
  характеристик і зазначенням інвентарних номерів
 • Не забезпечено підприємство контрольно технічним пунктом для перевірки технічного стану при випуску транспортних засобів на лінію та поверненні їх з лінії згідно з вимогами Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками
 • Не обладнано припливно-витяжною вентиляцією приміщення в якому проводиться зарядження акумуляторних батарей, вентиляція зарядного відділення не зблокована із зарядним пристроєм; щоб виключити подавання зарядного струму до акумуляторних батарей при непрацюючій вентиляції
 • У гаражі не обладнано мережу низької напруги для підєднання переносних світильників напругою 12 - 42 В
 • У електроцеху заточний верстат не обладнаний місцевим відсмоктувачем пилу
 • Не заповнено згідно вимог журнал реєстрації інструктажів з охорони праці: не проставлено номери інструкцій за якими проінструктовані працівники, на проведено перевірку знань працівників та не здійснено допуск до роботи
 • Перед в'їздом на територію цеху механізації не встановлено інформацію (схему, план тощо) про розташування виробничих підрозділів, доріг, пожежних гідрантів, пожежних водоймищ тощо
 • Гак на крані мостовому біля майстерні не обладнаний пристроєм, що замикає зів гака
 • Відсутній перелік робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації
 • На тятивах дерев’яної драбини, що перебувають в експлуатації електроцеху, не зазначені: інвентарний номер; дата проведення наступного випробування; належність до цеху (дільниці тощо)
 • 3. В приміщенні майстерні відсутні технологічні карти виконання робіт з переміщення вантажів кранами мостовими Статті 13 ЗУ № 2694 п.12 та п. 13 гл.2 розділуVII НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 25.01.2020
 • Не визначено список осіб, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень та не затверджено керівником підприємства
 • Не обладнано приміщення для проведення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією з механічним приводом з урахуванням режиму роботи підприємства, марок автомобілів, що експлуатуються, і кількості шкідливих речовин, що виділяються
 • Не укладено на дні оглядової канави у ремонтній майстерні для захищення від вологи і ґрунтових вод, міцні дерев’яні решітки (трапи)
 • Відсутній наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство
 • На підприємстві зварювальні роботи проводяться без оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
 • Не встановлено на вхідних дверях в акумуляторну дільницю знаки безпеки: “Палити заборонено”, а на дверях зарядного відділення - “Вхід заборонено”, “Користуватися відкритим вогнем заборонено”.
 • Держак електродотримача виготовлено не із негорючого діелектричного та теплоізоляційного матеріалу
 • На робочих місцях у майстерні, електроцеху відсутні відповідні інструкції з охорони праці під час роботи з інструментом, обладнанням і пристроями
 • У майстерні не проводиться випробування кабелів-подовжувачів періодично, не рідше 1 разу на 6 місяців
 • У електроцеху на корпусі зварювального трансформатора відсутня дата наступного вимірювання опору ізоляції
 • Вхід працівників на територію цеху механізації здійснюється через ворота
 • У електроцеху свердлильний верстат не обладнаний лещатами
 • Не призначено працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті
 • Переносна драбина біля електроцеху періодично під час експлуатації не випробовується статичним навантаженням
 • Не призначено відповідального за справний стан і безпечну
  експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних
  працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку та не забезпечено достатню кількість електротехнічних працівників
 • Не забезпечено АТЦ площадкою для випробування гальм на ходу, розміри якої унеможливлюють наїзд транспортних засобів на людей, будівлі та інше у випадку несправності гальмівної системи
 • Не укомплектовуються додатково при направленні у рейс тривалістю понад 1 добу вантажні автомобілі підставками (козелками), лопатою, буксирним пристроєм, запобіжною вилкою (переносним пристроєм) для замкового кільця колеса, що є порушенням
Покарання:
відсутні
Перевірка №:
1209514 (планова)
Дата проведення перевірки:
21.05.2018
Ризик:
Середній
Статус:
Проведено
Контролюючий орган:
Державна екологічна інспекція України
Предмет перевірки:
дотримання вимог природоохоронного законодавства / Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів
Учасники:
 • Колісніченко В.І. - Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу
 • Швед Марина Юріївна - Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального окргу
Порушення:
відсутні
Покарання:
відсутні