Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Замовник

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВЕРХОВИНСЬКИЙ"

#37248429

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 395.00 760.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 385.00 742.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 395.00 760.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 385.00 742.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 10.00 18.00
Податок на прибуток 2300 1.80 3.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 8.20 14.80