Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (5)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИЛУКИЖИТЛОБУД" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#34913333

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
06.07.2021 2276777 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
47 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Майорчик Максим Ігоревич — головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Чернігівській області
Порушення:
Служба охорони праці в своїй діяльності не забезпечує виконання Закону України „Про охорону праці”, „Типового положення про службу охорони праці”, а також повне функціонування системи управління охорони праці.
Не отриманий дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу
Група А., п.5. (Обладнання, що працює під тиском-балони).
Пічники, які виконують роботи на висоті під час ремонту і чищення димарів, повітропроводів, не пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07).
Свердлильний верстат не обладнано пристроєм, який повертає шпиндель у початкове положення після його подавання.
Не заведений журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.
Не проводиться перевірка знань у вигляді усного опитування, а також перевірка набутих навичок безпечних методів праці у двірників після проведеного інструктажу з охорони праці на робочому місці з відмітками в графі 12 журналу.
Робочу частину різального інструменту деревообробного верстата б/н, який встановлено біля столярного приміщення, не закрито огородженням
Не розроблені комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці.
Не проведено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях, опору ізоляції, перевірки повного опору петлі фаза-нуль верстатного обладнання (відсутні протоколи).
Не розроблено навчальний план та програму за професіями покрівельник та двірник.
Не проведений аудит охорони праці та оцінка технічного стану виробничого обладнання та устаткування.
Головний інженер, який наказом №42/2 від 01.06.2021 року призначений відповідальним за виконання газополум`яних робіт, не пройшов навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.81-18).
Робочі місця біля деревообробних верстатів не утримуються в чистоті (не проводиться своєчасне прибирання від тирси).
Не отримано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці відповідно до переліку видів робіт з підвищеної небезпеки (Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів, зварювальні роботи).
Не розроблено плани робіт та графіки обстежень службою охорони праці, затверджених роботодавцем.
Журнал інструктажів з питань охорони праці на робочому місці для працівників за професіями покрівельник, маляр, тесляр, столяр ведеться з порушенням, а саме:
-з липня 2020 року відсутні дати проведення інструктажу;
-частково відсутні підписи працівників та особи, яка проводила інструктаж;
-порушується періодичність проведення повторного інструктажу;
- не проводиться перевірка знань у вигляді усного опитування, а також перевірка набутих навичок безпечних методів праці у працівників після проведеного інструктажу з охорони праці на робочому місці з відмітками в графі 12 журналу.
Майстри дільниць Ропан Т.В., Дуденок О.В., які наказом №42 від 01.06.2021 призначені відповідальними особами за проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не пройшли навчання та перевірку знань згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання посадових осіб.
Відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно переліку Група А, дод.2. п.7. (ліфти, за адресою: вул. Садова, 111, тип ліфта ПП-0471, 1 одиниця, вул. Індустріальна, 7-А, тип ліфтів П-400/6, 2 одиниці).
Новоприйняті на підприємство працівники, які допускаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, після первинного інструктажу не проходять стажування протягом не менше 2-15 змін.
Не видимі контури заземлення деревообробних верстатів (засипано тирсою).
Не всім працівникам проведений інструктаж з питань охорони праці на робочому місці (водії автотранспортних засобів, трактористи, електрогазозварник, слюсар-сантехник).
Не проводиться проходження на підприємстві передрейсового медичного огляду для водіїв транспортних відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспртних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05 червня 2000 року № 124/345.
Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13).
Не розроблений план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у працівників, який має бути оприлюднений.
Робочу частину різального інструменту деревообробного верстата інв. №7 столярного приміщення не закрито огородженням та відсутнє огородження збоку внутрішньої нижньої частини пилки.
Не проведено періодичний технічний огляд (не рідше 1 разу на 24 місяці протягом установленого строку служби) та експертне обстеження ліфтів будинків за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 216 (реєстр.№№704, 705, 823, 824) та вул. Київська, 313 (реєстр. №№1024, 1025, 1026), тип ліфтів ПП-400А. Останні записи в паспорті про проведений технічний огляд в березні 2017 року.
Не розроблені програми стажування для конкретної професії відповідно до функціональних обов`язків працівників
Покрівельники які виконують роботи на висоті (Колесніков В.В., Орищенко С.М., Півень В.В.) не пройшли щорічне навчання і перевірку знань. Попередня перевірка знань проведена 02.03.2020 року.
На підприємстві не створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників.
Головний інженер, який наказом №40/1 від 01.06.2021 року призначений відповідальним за організацію та безпечне проведення робіт на висоті, не пройшов навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07).
На верхній сферичній частині балонів з ЗВГ чітко не вибито дані щодо дати наступного опосвідчення.
Не заведений журнал перевірки технічного стану транспортних засобів та не проводиться перевірка при випуску транспортних засобів на лінію та повернення їх з лінії відповідно до вимог Порядку.., затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008р.№974.
Не заведений журнал обліку та зберігання засобів захисту та відсутні дані щодо періодичних випробувань запобіжних поясів.
Не проведено періодичне очищення від пилу та бруду електрообладнання щитової 380 В столярного приміщення (наявність павутиння, пилу), що є порушенням вимог п. 3.16. розділ VII ПТЕЕс.
Працівники під час прийняття на роботу не проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці з оформленням протоколу. Не представлені протоколи з перевірки знань терміном давності не менше 5 років.
На заточному верстаку відсутні підручники, що застосовуються під час обробки шліфувальними кругами деталей та захисні кожухи.
Відсутнє огородження пасової передачі деревообробного шліфувального верстата столярного приміщення, що розміщена поза корпусом верстата
Не призначено обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском (балонів).
Працівники не забезпечені спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ згідно встановлених норм (в наданих карточках обліку, видачі спецодягу та спецвзуття відсутні записи щодо їх видачі, термінів носіння).
Не розроблений перелік робіт на висоті які можуть виконуватись за нарядами-допусками та розпорядженням та який повинен бути затверджений роботодавцем.
Зварювальному трансформатору ВД-306, №018, не проведено вимірювання опору ізоляції обмоток, огляд (1 раз на рік). На корпусі не зазначено дату наступного вимірювання опору ізоляції
Відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно переліку Група А, дод.2. п.7. (ліфти, за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 216, вул. Київська, 313, тип ліфтів ПП-400А, 7 одиниць).
Деревообробні верстати не устатковані пристосуваннями для аварійної зупинки.
Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, не проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (водії автотранспортних засобів, трактористи, покрівельник, електрогазозварник, тесляр, столяр, маляр, слюсар-сантехник).
Не призначено наказом відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію верстатного обладнання. Біля верстатів не вивішено табличку із зазначенням особи, яка відповідає за експлуатацію верстатів та перелік осіб, які приводять у дію та обслуговують.
В інструкціях з охорони праці №9 “Для пічника”, №11 “Для слюсаря-сантехніка”, №15 “Для тракториста”, №20 “Під час монтажу і експлуатації риштувань і помостів”, №22 “Під час робіт з ручним електрифікованим інструментом”, №26 “При ремонті і технічному обслуговуванні АТЗ”, №34 “При роботі на автомобілях, що працюють на газовому паливі”, №37 “Під час виконання робіт з пайки поліпропіленових труб”, №40 “При роботі на установці для прочищення труб” в розділі “Загальні положення” не зазначено перелік і характеристика основних небезпечних і шкідливих факторів, для цієї професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника та перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, які мають видаватися працівнику (виконавцю виду робіт) із зазначенням вимог до їх використання згідно із законодавством.
Не отримано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці відповідно до переліку видів робіт з підвищеної небезпеки (Газополум`яні роботи).
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
06.07.2021 2318145 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
5 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Голік Людмила Валеріївна — Начальник Комунального підприємства «ПРИЛУКИЖИТЛОБУД» Прилуцької міської ради Чернігівської області
Пташник Алла Григорівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області
Порушення:
Не забезпечено в повному обсязі виконання припису Державної екологічної інспекції у Чернігівській області № 131/04 від 13.11. 2020 року.
Показник загального утворення відходів, за результатами діяльності у 2020 році, не розраховано, документи дозвільного характеру у сфері поводження з відходами не отримувались.
На підприємстві не забезпечується професійна підготовка, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами.
Не забезпечено розроблення організаційно-розпорядчих документів всіх видів відходів; ведення первинного облікової документації в сфері поводження з відходами здійснюється не регулярно.
При огляді території КП «ПРИЛУКИЖИТЛОБУД» в місцях стоянки транспорту наявні незначні проливи ПММ на майданчику, що має тверде покриття.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
06.07.2021 2282737 Додержання законодавства про працю Державна служба України з питань праці Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: додержання законодавства про працю
Учасники:
Антоненко Олена Петрівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю та аналітичного забезпечення
Порушення:
Виплата заробітної плати у Комунальному підприємстві «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради Чернігівської області проводиться по мірі надходження коштів на підприємство з порушенням строків виплати встановлених в колективному договорі.
Відповідно до п. 4.10. колективного договору укладеного між адміністрацією та Радою трудового колективу КП «Прилукижитлобуд»
- «Заробітну плату виплачувати в робочі дні два рази на місяць: 07 та 22 числа Не допускати порушення термінів виплати заробітної плати. Якщо день, встановлений для виплати заробітної плати співпадає з вихідним , святковим або неробочим днем, виплату заробітної плати проводити напередодні».
У ході проведення контрольного заходу встановлено, що заробітна плата: - за травень 2021 року працівникам підприємства виплачувалася з 04.06.2021 по 23.06.2021 року, що підтверджується платіжними дорученнями № 1 від 04.06.2021, 09.06.2021, 14.06.2021, 15.06.2021, 16.06.2021. 22.06.2021, 23.06.2021
Заробітна плата за червень 2021 року виплачувалася з 08.07.2021 по 13.07.2021 року. що підтверджується платіжними дорученнями № 1 від 08.07.2021, 12.07.2021, 13.07.2021 року.

Відповідно до письмового пояснення Іванкової Людмили Миколаївни - головного бухгалтера КП «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради від 14.07.2021 року (долучено до матеріалів справи) встановлено, що зарплата виплачується по мірі надходження коштів на підприємство у зв’язку з тим, що плата за квартири від мешканців надходить не регулярно, остаточні розрахунки здебільшого відбуваються у 20-тих числах місяця, тому виплата заробітної плати проводиться з порушенням строків виплати встановлених у колективному договорі, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 115 КЗпП України, ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці».
Наказами № 73-в, № 74-в, від 25.06.2021 року надано щорічні відпустки з 10.07.2021 року: Степаненку В.М. (водію автотранспортного засобу ГАЗ), з 12.07.2021року - Дяденку А.М. Відповідно до наказу № 75- в від 28.06.2021 року «Про надання щорічної відпустки» Кудрявській В.І,, маляру, надано щорічну відпустку з 12.07.2021 року.
Наказом № 77-в від 02.07.2021 року «Про надання щорічної відпустки» з 18.07.2021 року Скрипченку В.І., (слюсарю-сантехніку 5-го розряду)., та іншим., на час проведення інспекційного відвідування виплати відпускних вище вказаним працівникам не проведені. Відповідно до написаних заяв працівників вказано що виплату за відпустку прошу видати при розрахунку заробітної плати за липень 2021 року. Виплати заробітної плати за липень 2021 року по підприємству проводилися 19 липня 2021, що підтверджується платіжними дорученнями від 19.07.2021 року., але відпускні на момент проведення інспекційного відвідування працівникам КП «Прилукижитлобуд»: Степаненку В.М., Дяденку А.М., Кудрявський В.І., Скрипченку В.І., та іншим працівникам не проведені головним бухгалтером підприємства КП «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради Іванковою Л.М., чим порушено ч.4.ст.115 КЗпП України.
Покарання: відсутні
12.11.2020 2436222 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Чернігівській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Пташник Алла Григорівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області
Голік Людмила Валеріївна — Начальник комунального підприємства «ПРИЛУКИЖИТЛОБУД» Прилуцької міської ради Чернігівської області
Порушення:
Не у повному обсязі забезпечено виконання вимог припису Держекоінспекції у Чернігівській області № 205/04 від 13 вересня 2019 року.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
11.02.2019 1461570 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Пташник Алла Григорівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області
Криклива Євгенія Петрівна — інженер з охорони праці та екологічної безпеки
Порушення:
Показник загального утворення відходів за результатами діяльності підприємства у 2018 році не розраховано, декларація про відходи в попередні роки не складалась та на реєстрацію не подавалась.
Організаційно-розпорядчі документи щодо поводження з відходів на підприємстві не розроблено (не визначено склад, кількість, тип відходів для подальшого видалення, знешкодження, утилізації).
Не забезпечено регулярне ведення первинного поточного обліку відходів, які утворюються в ході господарської діяльності підприємства, за наявності журналу встановленого зразку за формою № 1-ВТ.
На час перевірки виявлено факт проливу мастильгнтх матеріалів в місці стоянки транспорту на майданчику, що має тверде покриття.
Комунальним підприємством не забезпечено дотримання законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме норм утилізації мастил від загального обсягу спожитих мастил (олив) .
План організації роботи у сфері поводження з відходами відсутній.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом