Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (14)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (2)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ"

#34614292

Історія змін

Контактна особа Телефон Е-мейл Дата
Філоненко Володимир +38 (050) 551-12-37 tenderman.ics@gmail.com 01.09.2023
Закупівля: Страхові послуги код за ДК 021:2015 66510000-8 (послуги із добровільного страхування майна)
+38 (044) 207-35-60 31.08.2023
Закупівля: Послуги з користування комп’ютерним обладнанням (код згідно ДК 021:2015 99999999-9 (Не відображене в інших розділах))
28.08.2023
Закупівля: "Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями" (Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки). На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України), затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення). Підпунктом 2 п. 1.2 Розділу І Положення автоматизована система - сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України, що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо. Згідно підпункту 1.3.1. п. 1.3 Розділу I Положення визначає порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції (далі - автоматизована система), яка забезпечує: реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху; об'єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження); визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом; оприлюднення передбаченої цим Положенням інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу "Судова влада України"; виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду; централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом; підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації; видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних; автоматичне надсилання засобами електронного зв'язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками; передачу судових справ до електронного архіву. Відповідно до Розділу II Положення автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме: реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду; розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних засідателів; взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання; фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої; реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі; контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді (судді-доповідача), голови суду та секретаря судової палати про закінчення цих строків; використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду; оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами; індексацію документів та їх контекстний пошук; виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв'язку оригіналів електронних судових рішень; зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі; відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ; підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації; надсилання засобами електронного зв'язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень); передачу судових справ до електронного архіву; надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ. Підпунктом 5 п. 1.2 Розділу І Положення адміністратором автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової інформаційної системи – далі ЄСІС) визначено Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке забезпечує: технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому згідно з вимогами ЄСІС, виконує інші функції відповідно до розпоряджень ДСА України та взятих на себе договірних зобов'язань; сервіс обміну обліково-інформаційними картками, електронними документами суду з центральною базою даних автоматизованої системи документообігу суду у відповідності до протоколів обміну, затверджених адміністратором автоматизованої системи. Для функціонування автоматизованої системи документообігу в судах Державним підприємством "Інформаційні судові системи" впроваджено заходи щодо забезпечення можливості використання автоматизованої системи документообігу суду у місцевих та апеляційних судах, зокрема, розроблена комп’ютерна програма «Д-3» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №44023, видане 29.05.2012 Державною службою інтелектуальної власності України). Відповідно до ст.15¹ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення, Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18 (із змінами), на виконання наказу ДСА України від 14.06.2022 № 178 «Про затвердження галузевої Програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи на 2022 - 2024 роки» та з метою забезпечення належного функціонування інформаційних систем і сервісів судової влади Наказом ДСА України від 22.09.2022 № 333 визначено Державне підприємство "Інформаційні судові системи" адміністратором (далі – адміністратор) таких функціональних підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та (або) інших інформаційних систем і сервісів судової влади: Єдиний державний реєстр судових рішень; автоматизована система документообігу суду та її центральна база даних; сервіс обміну обліково-інформаційними картками, електронними документами суду з центральною базою даних автоматизованої системи документообігу суду; захищена телекомунікаційна мережа, яка забезпечує передавання інформації між судами та центрами обробки даних; сервіс доставки учасникам судового процесу судових повісток в електронній формі; структура доменних імен court.gov.ua та сервіс електронної пошти ДСА України, судів, органів і установ у системі правосуддя в цьому адресному просторі; модуль автоматизованої взаємодії з іншими автоматизованими системами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; система та сервіси, власником яких є ДСА України: локальної мережі, сервіс служби каталогів Active Directory, сервіс спільного доступу та збереження файлів, автоматизована інформаційна система "Фінанси", інформаційно-правова система ЛІГА:ЗАКОН, система "Кадри-WEB", сервер формування судової статистики, сервіс IP-телефонії, сервіс організації віддаленого доступу, а також інших інформаційних систем, відповідальність за адміністрування яких покладено на державне підприємство "Інформаційні судові системи" наказами або дорученнями ДСА України; комп’ютерних мереж, програмно-технічних комплексів та інформаційної інфраструктури судів, органів і установ у системі правосуддя. ДП «Інформаційні судові системи» є первинним постачальником послуг засобами автоматизованої системи документообігу суду, крім цього, ДП «ІСС» реалізовано повний набір механізмів, що забезпечує надання зазначених послуг. На підставі викладеного, керуючись положеннями абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості), враховуючи відсутність конкуренції з технічних причин, договір про закупівлю може бути укладено лише з певним суб’єктом господарювання - Державним підприємством «Інформаційні судові системи» без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу. Застосування абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей зумовлено тим, що можлива зміна адміністратора ЄСІС унеможливить супроводження та технічну підтримку ЄСІС, що у свою чергу призведе до призупинення автоматичної відправки рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, збільшення навантаження на співробітників суду для ведення інформаційно-довідкової роботи у суді, виникнення необхідність в конвертації даних, що накопичувалися в ЄСІС, ускладнення роботи з центральною базою даних, яка містить всі документи, що створюються у судовій системі. Також використання іншого програмного продукту призведе до зупинки обміну даними між судами загальної юрисдикції та органами досудового слідства, що у свою чергу, на певний період (до створення відповідних умов) призведе до повної зупинки функціонування ЄСІС. Крім цього, надання зазначених послуг іншим виконавцем в умовах певного дефіциту часу, оскільки система вже впроваджена в діяльність і перерви в її обслуговуванні є неприпустимими, ймовірніше за все, буде потребувати залучення додаткового персоналу, що призведе до збільшення вартості послуг. Згідно з висновками № 14/5-6/23 та № 14/7-8/23 комплексного експертного дослідження від 23 січня 2023 року, виконаного Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуального власності Міністерства юстиції України обрання процедури закупівлі шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу при проведенні Територіальними управліннями Державної судової адміністрації України закупівлі послуг з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду у державного підприємства «Інформаційні судові системи» відповідно до п.п.5 п.13 Загальних положень Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, - відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником; необхідність захисту прав інтелектуальної власності, є обґрунтованою. Документи, що підтверджують наявність умов проведення закупівлі: накази ДСА від 14.06.2022 № 178, від 22.09.2022 № 333, рішення Ради суддів України від 26.10.2010 № 30, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44023. Зважаючи на вищевикладене, та з метою забезпечення безперебійної роботи місцевих загальних судів Херсонської області в частині своєчасного отримання у 2023 році послуг з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду в місцевих загальних судах Херсонської області відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 - відсутність конкуренції з технічних причин. (Категорія замовника - орган державної влади зазначений у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Строк виконання договору - 31.12.2023)
Андрій Слюсаренко +38 (044) 207-35-60 25.08.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді
+38 (044) 207-35-60 18.08.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 14.08.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді
Слюсаренко +38 (044) 207-35-60 01.08.2023
Закупівля: Послуги щодо оренди устаткування та майна
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 inbox@ics.gov.ua 28.07.2023
Закупівля: Послуги із забезпечення функціонування захищеної телекомунікаційної мережі, відповідний код 64227000-3 ‒ інтегровані телекомунікаційні послуги
Слюсаренко Андрій +38 (044) 207-35-60 25.07.2023
Закупівля: Код ДК 021:2015 (CPV) 98390000-3 Інші послуги. Послуги щодо оренди устаткування та майна (комп`ютерне обладнання)
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (067) 242-94-19 inbox@ics.gov.ua 20.07.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 19.07.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 18.07.2023
Закупівля: Послуги із забезпечення доставки електронних судових повісток в електронному вигляді засобами автоматизованої системи документообігу суду
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 17.07.2023
Закупівля: Послуги з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду
13.07.2023
Закупівля: прийняття у строкове платне користування (оренду) комп'ютерне обладнання код згідно ДК 021:2015-98390000-3 (Інші послуги)
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 07.07.2023
Закупівля: Послуги з надання в оренду комп’ютерного обладнання
Микола Володимирович Козлов +38 (044) 207-35-60 06.07.2023
Закупівля: Послуги оренди обладнання копіювального апарату
Юлія Шемендюк +38 (044) 207-35-60 zakupki@ics.gov.ua 06.07.2023
Закупівля: Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку код за ДК 021:2015 48440000-4 (постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) КП «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Інтеграція з обліковими системами»)
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 05.07.2023
Закупівля: Оренда обладнання в комп'ютерній сфері
Юлія Шемендюк +38 (044) 207-35-60 zakupki@ics.gov.ua 29.06.2023
Закупівля: Інформаційне обладнання код за ДК 021:2015 – 32580000-2 (накопичувачі SSD 2.5" 256GB ADATA, USB flash-драйви Apacer AH355 64GB USB 3.0 Black (AP64GAH355B-1), USB flash-драйви Goodram Colour 16GB Mix (UCO2-0160MXR11))
Слюсаренко Андрій +38 (044) 207-35-60 29.06.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуги технічної підтримки.
Слюсаренко Андрій +38 (044) 207-35-60 27.06.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Андрій Слюсаренко +38 (044) 207-35-60 inbox@isc.gov.ua 23.06.2023
Закупівля: Послуги з надання в оренду комп'ютерного обладнання
21.06.2023
Закупівля: послуги у сфері глобальних мереж
Філоненко Володимир +38 (050) 551-12-37 inbox@ics.gov.ua 21.06.2023
Закупівля: Послуги щодо оренди устаткування та майна для місцевих загальних судів
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 14.06.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
+38 (044) 207-35-60 05.06.2023
Закупівля: Послуги з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки
Слюсаренко Андрій Вікторович +38 (044) 207-35-60 26.05.2023
Закупівля: Послуги у сфері глобальних мереж за кодом CPV за ДК 021:2015-72720000-3 (оплата послуг зв’язку - послуги з доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді для місцевих загальних судів м. Харкова та Харківської області)
26.05.2023
Закупівля: "Послуги з юридичної консультації та правового інформування" (код 79140000-7 за ДК 021:2015) (Послуга з проведення правового аналізу та отримання висновку експерта у галузі права)
Слюсаренко Андрій +38 (044) 207-35-60 26.05.2023
Закупівля: Професійні послуги у комп’ютерній сфері
Микола Козлов +38 (044) 207-35-60 19.05.2023
Закупівля: оренда устаткування та майна
Калуга Володимир +38 (044) 207-35-60 16.05.2023
Закупівля: Послуги щодо аренди устаткування та майна
Герасим Мартин Ігорович +38 (067) 242-94-22 gerasym@lv.ics.gov.ua 16.05.2023
Закупівля: послуги з супроводження автоматизованої системи документообігу Львівського окружного адміністративного суду
Черкашин Олександр Сергійович +38 (044) 207-35-60 15.05.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки (ДК 021:2015 – 72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань)
Калуга Володимир Анатолійович +38 (044) 207-35-60 inbox@ics.gov.ua 12.05.2023
Закупівля: Послуги щодо оренди устаткування та майна
Козлов Микола Володимирович inbox@isc.gov.ua 09.05.2023
Закупівля: Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань.
Козлов Микола Володимирович inbox@isc.gov.ua 05.05.2023
Закупівля: послуги з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду (код за ДК 021:2015 72260000-5 - послуги, пов’язані з програмним забезпеченням)
+38 (044) 207-35-60 28.04.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
+38 (044) 207-35-60 28.04.2023
Закупівля: Послуги з супроводження автоматизованої системи документообігу суду
+38 (044) 207-35-60 25.04.2023
Закупівля: Консультаційні послуги з питань систем та технічних питань (послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки)
+38 (044) 207-35-60 25.04.2023
Закупівля: Послуги з супроводження автоматизованої системи документообігу суду.
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 25.04.2023
Закупівля: Оренда обладнання
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 20.04.2023
Закупівля: Оренда комп’ютерного обладнання
Козлов Микола Володимирович 207-35-60 17.04.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення дрставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
+38 (044) 207-35-60 14.04.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуги технічної підтримки
Микола КОЗЛОВ +38 (044) 207-35-60 34614292@i.ua 12.04.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді (Послуги у сфері глобальних мереж)
Шемендюк Юлія Григорівна +38 (044) 207-35-60 shemendyuk@ics.gov.ua 31.03.2023
Закупівля: Послуги з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду
Шемендюк Юлія Григорівна +38 (044) 207-35-60 shemendyuk@ics.gov.ua 31.03.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 30.03.2023
Закупівля: оренда устаткування та майна
Козлов М. В. +38 (044) 207-35-60 inbox@ics.gov.ua 30.03.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 29.03.2023
Закупівля: Послуги із забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді, (код ДК 021:2015 72720000-3 «Послуги у сфері глобальних мереж»)
+38 (044) 207-35-60 29.03.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
+38 (044) 207-35-60 28.03.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
Микола Козлов +38 (044) 207-35-60 28.03.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуги технічної підтримки
+38 (044) 207-35-60 28.03.2023
Закупівля: Послуги з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 27.03.2023
Закупівля: Оренда комп’ютерного обладнання
24.03.2023
Закупівля: Послуги з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 23.03.2023
Закупівля: Послуги щодо оренди устаткування та майна
Лещенко О.О. +38 (039) 123-45-67 22.03.2023
Закупівля: Інші послуги
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 20.03.2023
Закупівля: Послуги платного користування (оренда) обладнання
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 17.03.2023
Закупівля: Послуги центрального адміністрування мереж, іформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 15.03.2023
Закупівля: Надання послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, а саме: послуг з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів, технічної підтримки та супроводження програмного забезпечення комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду»
14.03.2023
Закупівля: послуги, повязані з програмним забезпеченням (послуги з супроводження системи документообігу суду)
14.03.2023
Закупівля: послуги у сфері глобальних мереж (послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді)
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 13.03.2023
Закупівля: Послуги з централізованого адміністрування роботи систем та технічна підтримка інформаційних технологій
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 13.03.2023
Закупівля: Послуги зі супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу місцевих загальних судів Черкаської області, а саме: комп'ютерної програми "Д-3"
Козлов Микол Володимирович +38 (044) 207-35-60 13.03.2023
Закупівля: Послуги із забезпечення доставки судових повісток в електронному вигляді
+38 (044) 207-35-60 09.03.2023
Закупівля: послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
+38 (044) 207-35-60 09.03.2023
Закупівля: комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду"
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 09.03.2023
Закупівля: Послуги з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки місцевих загальних судів Запорізької області (код ДК 021:2015 72510000-3 «Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями»)
07.03.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки
07.03.2023
Закупівля: Послуги з супроводження автоматизованої системи документообігу суду (комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду»)
+38 (044) 207-35-60 07.03.2023
Закупівля: Оренда обладнання
М. Козлов 38044207356 inbox@ics.gov.ua 06.03.2023
Закупівля: Послуги з доставки судових повісток в електронному вигляді
+38 (044) 207-35-60 03.03.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуги технічної підтримки за кодом згідно ДК 021:2015 - 72250000-2 (Послуги, пов'язані із системами та підтримкою)
+38 (044) 207-35-60 03.03.2023
Закупівля: Послуги з супроводження автоматизованої системи документообігу суду за кодом згідно ДК 021:2015 - 72260000-5- (Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням).
М. В. Козлов +38 (044) 207-35-60 inbox@ics.gov.ua 03.03.2023
Закупівля: Послуги з доставки судових повісток в електронному вигляді
Микола КОЗЛОВ +38 (044) 207-35-60 03.03.2023
Закупівля: Послуги із забезпечення доставки судових повісток в електронному вигляді, код згідно ДК 021:2015 72720000-3 - послуги у сфері глобальних мереж
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 02.03.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Козлов микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 02.03.2023
Закупівля: Послуги із забезпечення централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки
Микола Козлов +38 (044) 207-35-60 01.03.2023
Закупівля: послуги з супроводження автоматизованої системи документообігу суду
Микола Козлов +38 (044) 207-35-60 01.03.2023
Закупівля: послуги з централізлваного адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 support@ics.gov.ua 01.03.2023
Закупівля: послуги з доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді
М. В. Козлов +38 (044) 207-35-60 shemendyuk@ics.gov.ua 28.02.2023
Закупівля: Послуги щодо оренди комп’ютерного обладнання
+38 (044) 207-35-60 27.02.2023
Закупівля: Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, а саме: послуги з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки
+38 (044) 207-35-60 27.02.2023
Закупівля: Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, а саме: послуги з супроводження програмного забезпечення – комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду»
Козлов М. В. +38 (044) 207-35-60 inbox@ics.gov.ua 27.02.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
+38 (044) 207-35-60 27.02.2023
Закупівля: послуги у сфері глобальних мереж код згідно ДК 021:2015 72720000-3 (послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді)
Микола КОЗЛОВ +38 (044) 207-35-60 24.02.2023
Закупівля: Послуги у сфері глобальних мереж(послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді)
+38 (044) 207-35-60 24.02.2023
Закупівля: послуги з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду для місцевих загальних судів Сумської області
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 24.02.2023
Закупівля: Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 23.02.2023
Закупівля: послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
Микола Володимирович Козлов +38 (044) 207-35-60 23.02.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді
Микола Козлов +38 (044) 207-35-50 22.02.2023
Закупівля: послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 22.02.2023
Закупівля: Послуги з доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді
Юлія Шемедюк +38 (066) 670-08-70 22.02.2023
Закупівля: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
Микола Козлов +38 (044) 207-35-60 21.02.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 21.02.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
М.В. Козлов +38 (044) 207-35-60 20.02.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки Абонентам судових повісток в електронному вигляді
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 inbox@ics.gov.ua 17.02.2023
Закупівля: Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань)
Козлов Микола Володимирович +38 (044) 207-35-60 17.02.2023
Закупівля: Послуги з забезпечення доставки абонентам судових повісток в електронному вигляді за кодом CPV за ДК 021:2015 72720000-3 (послуги у сфері глобальних мереж)