Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"

#33940722

Фінансова звітність

Фінансова звітність за:

Аналітичні показники:

Необоротні активи, усього
Оборотні активи, усього
Власний капітал, усього
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, усього
Поточні зобов'язання і забезпечення, усього
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Сукупний дохід (збитки)
Кількість працівників