Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Будівництво (213) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРСТРОЙ"

#33819662

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
24.11.2021 2948166 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: додержання санітарного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Крижанівська Тетяна Олександрівна — начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Савченко Оксана Михайлівна — голвний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Яцун Г.Д. — фінансовий директор
Яцун Галина Дмитрівна — фінансовий директор
Порушення:
Територія санітарно-захисної зони асфальто-бетонного заводу ПП "Дорстрой" в смт.Верхнячка не упорядкована
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
31.08.2021 2220789 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог санітарного законодавства
Об'єкти:
Промисловий майданчик по виробництву асфальтобетону
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, 12/7
Приватне підприємство " Дорстрой"
Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка, вул. Терещенка, 1А
Учасники:
Крижанівська Тетяна Олександрівна — начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Віблій І.В. — директор ПП "Дорстрой"
Савченко Оксана Михайлівна — голвний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Великодна Валентина Миколаївна — провідний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Черкаського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області
Муха Наталія Іванівна — головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Черкаського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області
Порушення:
Територія санітарно-захисної зони не упорядкована
Покарання: відсутні
31.08.2021 2314980 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
23 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Лаврусенко Валерій Володимирович — державний інспектор з ОНПС Центрального округу
Ласун О.С. — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу
Мовчан О.О. — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу
Порушення:
Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари за формою 1-ВТ не ведеться
Наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне в повітря в період з 14.11.2018 по 13.11.2019 р. для АБЗ в смт. Верхнячка
Наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне в повітря в період з 11.06.2018 по 10.06.2020 р. для АБЗ в м. Черкаси
Не здійснює засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод
Декларація про відходи відсутня
Не проведено підвищення кваліфікації та не проведено атестацію фахівців у сфері поводження з відходами
Журнали обліку робочого часу ГОУ не ведуться
Статистична звітність про відходи не подається
Не здійснюється контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів
Паспорт на установку очискти газу (рукавний фільтр) для АБЗ КДМ-209 м. Черкаси не розроблений
За результатами огляду не складено акт перевірки технічного стану та ефективності установок очистки газу на джерелі викиду (утворення) - (рукавний фільтр) дж. 3 для АБЗ КДМ-209 м. Черкаси
Самовільне водокористування зі свердловини в період 06.09.2018 по 13.09.2021 смт. Верхнячка
Не розроблено і не затверджено інструкцію з експлуатації установок очистки газу відповідно до умов їх роботи - (рукавний фільтр) для АБЗ КДМ-209 м. Черкаси
Допускається зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах
Не проводиться технічне навчання і перевірка знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу: інженерно-технічного персоналу та обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації установок
Зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання утримує в неналежному стані
Щоквартальне подання інформації згідно Порядку, затвердженого ПКМУ № 1221 не забезпечується
Звіт про водокористування за формою № 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Мінприроди № 78, не подано
Висновок з оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність ПП «Дорстрой» виробництво асфальтобетону відсутній
Вимоги, передбачені дозволами на викиди забруднюючих речовин не виконуються в повному обсязі
Паспорт на артезіанську свердловину в смт. Верхнячка не надано
Звітність за формою №2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» подана за 2020 рік з порушенням
Допускається змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
31.08.2021 2274094 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
103 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Об'єкти:
За місцем провадження господарської діяльності
Черкаська Обл
Учасники:
Крикун Сергій Васильович — Головний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Черкаській області
Зубрицька Руслана Миколаївна — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Щербата Ірина Миколаївна — перший заступник начальника Управління Держпраці у Черкаській області
Базильський Василь Анатолійович — головний державний інспектор відділу нагляду нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Васенін Микола Валерійович — головний державний інспектор сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Порушення:
Не проводиться та не організовано обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення, а також електроприймачів, підключених до групових ліній з захисними апаратами на номінальні струми, на ПП «Дорстрой» (комплекс з виробництва асфальтобетону) спеціально закріпленими працівниками в порядку поточної експлуатації з повідомленням про місце, початок і закінчення робіт оперативним або адміністративно-технічним працівникам.
Не забезпечено відповідальних працівників Правилами по кранах (НПАОП0.00-1.80-18) та інших працівників.
Не розроблено інструкції з охорони праці для відповідальних працівників, обслуговуваного та ремонтного персоналу.
Не розроблений перелік газонебезпечних робіт в цілому по підприємству.
Не погоджено список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, що визначається особою, відповідальною за електрогосподарство з Управлінням Держпраці у Черкаській області і не передано до Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго».
Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок відповідно перевірки критеріїв безпеки по підприємству за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ). Рівень безпечного стану електроустановок не оформлено актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві та не направлено до управління Держпраці у Черкаській області.
На підприємстві не встановлено порядок проведення короткочасних робіт з дотриманням організаційних і технічних заходів безпечного виконання робіт в електроустановках ПП «Дорстрой» щодо запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків.
Керівник підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок, що знаходяться за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7 (ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство ) відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: - не призначив відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку; - не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників; - не затвердив Положення про енергетичну службу підприємства, або посадову інструкцію; - не встановив порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням; - не забезпечив проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ); - не забезпечив проведення технічного огляду електроустановок.
Не проведено періодичний технічний огляд кран балкам опорним 2 одиниці, у ремонтній майстерні м. Христинівка, в. Н.Терещенка, 1 А. без номера.
Не установлено безпечну зону для працівників на ділянках Боярка-Семенівка-Погибляк Звенигородського р-ну, с. Зелений Ріг Уманського р-ну та не складено та не затверджено схему заїзду і виїзду автомобілів із зони робіт.
Відсутній акт опосвідчення стану безпеки електроустановок по за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ) та не направлено в Управління Держпраці у Черкаській області.
У встановлений термін до Управління Держпраці у Черкаській області не надіслано повідомлення про результати ідентифікації за формою ОПН- 1.
Відсутні графіки огляду, відсутні результати огляду з записами в оперативному журналі електричних машин, апаратів, а також всього електрообладнання і електропроводки комплексу з виробництва асфальтобетону у вибухонебезпечних зонах, що повинні періодично, залежно від місцевих умов, але не менше одного разу на три місяці, підлягати зовнішньому огляду.
Не створено комісію підприємства ( відсутній наказ (розпорядження) по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок напругою до та вище 1000 В ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7.
Відсутній список працівників, які мають право на видачу нарядів,розпоряджень, керівників робіт, допускачів, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації по ПП «Дорстрой» що переглядаються щорічно.
Не призначено наказом 1) працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання; 2)працівника, відповідального за утримання обладнання в справному стані; 3) працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами.
Не створено комісію підприємства ( відсутній наказ (розпорядження) по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок напругою до 1000 В за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Відсутні паспорти на газове господарство.
Не подано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на експлуатацію дорожньо-будівельної техніки.
Відсутні паспортні картки або журнали з описом електрообладнання ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів .
Під час перевірки відсутня наступна технічна та оперативна документація по (ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство): - Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за розпорядженням; - Комплект експлуатаційних інструкцій; - Журнал інструктажів; - Журнал обліку електроінструменту; - План навчання електротехнічних працівників безпеці праці; - План протиаварійних тренувань; - Оперативний журнал; Журнал обліку захисних засобів; Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
Відсутній список працівників відповідальних за безпеку робіт, а саме хто має право давати дозвіл на підготовку робочого місця, готувати робоче місце та допускати до роботи, керівника робіт, працівника, який наглядає за безпечним проведенням робіт в електроустановках за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Не визначено вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці особою відповідальною за електрогосподарство за узгодженням з керівництвом підприємства і не зазначено в місцевих інструкціях.
Не записані номер і дата наказу про призначення працівника, відповідального за утримання обладнання у справному стані, а також посада, прізвище, ім’я та по батькові у журнали нагляду (паспорті) обладнання.
Не надано список осіб по, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори з структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго», а також наявність переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв'язку.
Керівником підприємства не забезпечується своєчасне придбання та забезпечення і комплектування електроустановок ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство випробуваними засобами захисту відповідно до норм комплектування, організацію належних умов зберігання, створення необхідного запасу, своєчасне проведення періодичних оглядів і випробувань, вилучення непридатних засобів і за організацію обліку.
Відсутній список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок, що встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і не затверджено керівником підприємства.
Не проведено експертне обстеження через закінчення призначеного строку служби кран балкам опорним 2 одиниці, у ремонтній майстерні м. Христинівка, в.Н.Терещенка, 1 А.
Згідно додатку №6.1 Акта розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» та ПП «Дорстрой» підприємство експлуатує електроустаткування вище 1000 В ТП 10/0,4 кВ №304 яка розміщена в Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7 на період перевірки без наявності Дозволу від органів Держпраці на устаткування напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання).
Не отримано дозвіл Територіального органу Держпраці на проведення вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів.
Не надано результати ідентифікації об’єкта та розрахунки, на підставі яких вона проводилася, які повинні зберігатися у суб’єкта господарювання протягом 25 років.
Не заведено журнал обліку вантажопідіймального обладнання.
Для обслуговування асфальтобетоно змішувачів та забезпечення їх справного технічного стану не призначені працівники, що мають відповідну підготовку та не розроблені інструкції, щодо їх обслуговування й експлуатації у відповідності до вимог п. 9.7 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.
В нежитлових приміщеннях за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ) не проводиться перевірка стану безпеки на відповідність електропроводок ПВЕ, ПТЕ, ПБ, дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки і наявність протоколів випробування. Правильність виконання заземлення (занулення) струмоприймачів, апаратури, наявність плакатів безпеки, наявність оперативних написів і написів за функціональним призначенням на збірках, наявність і справність запірних пристроїв та огороджень.
Не встановлено переносні попереджувальні знаки на відстані 50 м від місця виконання робіт в обох напрямках типу "Прохід і проїзд заборонений! Вирубка лісу", під час очищення смуги відведення землі та вирубування дерев на ділянці проведення дорожньо-будівельних робіт с.Зелений Ріг Уманського р-ну
Відсутні записи про результати ремонтів електрообладнання до 1000 В в формулярах, ремонтних журналах, паспортах електроустановок за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Не розроблено виробничі інструкції на кожен вид газонебезпечних робіт, що виконуються без оформлення наряду-допуску.
Не розроблено для кожного вибухонебезпечного об'єкту службою, яка відповідальна за електрогосподарство підприємства, розробляється план ліквідації аварій, у якому, з врахуванням специфічних умов, передбачаються оперативні дії працівників щодо ліквідації аварійних ситуацій, а в разі їх виникнення - з локалізації, максимального зниження тяжкості наслідків.
Відсутні програми навчання працівників, що виконують роботи, до яких висуваються додаткові вимоги (виконання робіт на асфальтобетонних змішувачах типу КДМ 20967 та ДС 158) та не узгоджені з Управлінням Держпраці у Черкаській області.
Не проводиться огляд внутрішньо будинкових установок нежитлових приміщень напругою до 1000 В за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ) на стан безпеки, відповідність електропроводок, дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки і наявність протоколів випробування.
На підприємстві відсутній перелік регламентних робіт по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок та не надано наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Відсутні затверджені графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів системи газопостачання.
Не отримано дозвіл Територіального органу Дкржпраці на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини).
Роботодавцем не забезпечено контроль за використанням працівниками необхідних ЗІЗ
Не визначено організаційні заходи, які забезпечують безпеку робіт в порядку поточної експлуатації, а саме: - визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт в порядку поточної експлуатації; - призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з електробезпеки відповідно до характеру робіт, що виконуються
Відсутній список працівників відповідальних за безпеку робіт, а саме хто має право давати дозвіл на підготовку робочого місця, готувати робоче місце, працівника, який наглядає за безпечним проведенням робіт в ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7.
Не направлено акт опосвідчення стану безпеки електроустановок ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7в Управління Держпраці у Черкаській області.
По ПП «Дорстрой» відсутня наступна технічна документація, а саме: – положення про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками електропередавальної організації; – список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні оперативних працівників вищого рівня(за наявності); – журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; – журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань; – журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками;  інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж; - затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаження в години контролю максимуму електричної потужності відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів розділ IV п.3.12.
Керівник підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок, що знаходяться за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ) відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: - не призначив відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку; - не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників; - не затвердив Положення про енергетичну службу підприємства, або посадову інструкцію; - не встановив порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням; - не забезпечив проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ); - не забезпечив проведення технічного огляду електроустановок.
Не організовано для безпечного виконання робіт з обслуговування електроустаткування нарядно-допускну систему, а саме не проводиться оперативне обслуговування з проведення перемикань, оглядів обладнання, підготовки до проведення ремонту (підготовки робочого місця, допуску), відсутні записи по проведенню даних видів робіт, що повинні підтверджуватись записами в журналах обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
Не проводиться періодичне технічне обслуговування обладнання згідно з вимогами настанови з експлуатації в установлені строки. Не заведено журналу технічних обслуговувань і ремонтів вантажопідіймальних кранів.
Не забезпечено інструктаж працівників з питань вибухобезпеки відповідно до спеціальних інструкцій(відсутні), залежно від специфіки робіт(виконання робіт на асфальтобетонних змішувачах типу КДМ 20967 та ДС 158), та не узгоджено з Управлінням Держпраці у Черкаській області.
Не ведуться журнали обліку газонебезпечних робіт, що проводяться без оформлення наряду-допуску.
Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок відповідно перевірки критеріїв безпеки по підприємству ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7. Рівень безпечного стану електроустановок не оформлено актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві та не направлено до управління Держпраці у Черкаській області.
Не призначено відповідальна особа за проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на ділянках Боярка-Семенівка-Погибляк Звенигородського р-ну, с. Зелений ріг Уманського р-ну.
Роботодавцем не опрацьовано інструкцію з експлуатації ЗІЗ, не визначено умови зберігання ЗІЗ, очищення.
Відсутні дані про обслуговування електроустановок підприємства (не реєструється первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закінчення за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7. Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт за нарядами не оформляються записами в журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями при виконанні робіт в електроустановках.
Відсутні паспортні картки або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів по підприємству за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Не пройшли перепідготовку за професією машиніста крана, працівники які допущені до керування вантажопідіймальними кранами та машинами, що керуються з підлоги
Не визначено відповідальну особу з організації безпечного виконання газонебезпечних робіт в цілому по підприємству.
Не встановлені організаційні заходи, якими досягається безпека робіт в електроустановках, а саме: - оформлення робіт нарядом, розпорядженням ; - підготовка робочих місць; - допуск до роботи.
На підприємстві не встановлено порядок проведення короткочасних робіт з дотриманням організаційних і технічних заходів безпечного виконання робіт в електроустановках ПП «Дорстрой» щодо запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків.
На підприємстві відсутній перелік регламентних робіт по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7 та не в наявності вся необхідна експлуатаційна та оперативна документація .
Не визначено організаційні заходи, які забезпечують безпеку робіт в порядку поточної експлуатації, а саме: - визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт в порядку поточної експлуатації; - призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з електробезпеки відповідно до характеру робіт, що виконуються
Керівником підприємства не забезпечується своєчасне придбання та забезпечення і комплектування електроустановок за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ) випробуваними засобами захисту відповідно до норм комплектування, організацію належних умов зберігання, створення необхідного запасу, своєчасне проведення періодичних оглядів і випробувань, вилучення непридатних засобів і за організацію обліку.
Відсутні записи про результати ремонтів електрообладнання до та вище1000 В в формулярах, ремонтних журналах, паспортах електроустановок ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7
Не призначено по підприємству працівника (відсутній наказ (розпорядження), який перевіряє наявність і стан засобів захисту періодичним оглядом не рідше 1 разу на 6 міс. із записом результатів огляду в журнал
Не визначено осіб, які мають готувати робочі місця в електроустановок по ПП «Дорстрой» з урахуванням, права даних працівників проводити оперативні перемикання.
Не встановлені організаційні заходи, якими досягається безпека виконання робіт в електроустановках по підприємству, а саме: затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями.
Не забезпечено проведення навчання і перевірку знань посадових осіб підприємства за Типовою інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.
Список працівників, які мають право на видачу нарядів,розпоряджень, керівників робіт, допускачів, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації по ПП «Дорстрой» не переглядаються щорічно.
Не встановлені організаційні заходи, що убезпечують працівників ПП «Дорстрой», а також відряджених працівників інших підприємств, що виконують роботи в електроустановках підприємства під час роботи в електроустановках.
Не забезпечені працівники повинні спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства НПАОП 63.21-3.03-08.
Не проводяться періодичні огляди знімних вантажозахоплювальних пристроїв.
Не затверджено суб’єктом господарювання інструкції, які визначають порядок і методи огляду, а також методи усунення виявлених пошкоджень знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами.
Не встановлені організаційні заходи, якими досягається безпека робіт в електроустановках, а саме: - оформлення робіт нарядом, розпорядженням ; - підготовка робочих місць; - допуск до роботи.
Керівником підприємства не забезпечено за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство) обслуговування електроустановок, а саме: - перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації під час експлуатації електроустановок; - не проводиться оцінка стану безпеки електроустаткування; -не організовується перевірка періодичності і якості виконання регламентних робіт щодо обслуговування електроустаткування.
Під час перевірки відсутня наступна технічна та оперативна документація: - Список електротехнічних працівників; - Однолінійні схеми електроустановок РЩ по складу для зберігання продукції; - Комплект ксплуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці для технік-електрика Газдюк В.А; - Журнал обліку електроінструменту; - Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж; - Журнал обліку захисних засобів; - Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; - Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, електромереж і заземлювальних пристроїв.
Керівник підприємства не визначив мінімальні та обов´язкові норми комплектування засобами захисту для обслуговування розподільних пристроїв напругою до та вище 1000 В по ТП 10/0,4 кВ №304 в тому числі все внутрішнє електрогосподарство.
Не надано на час перевірки перелік електроустановок понад 1000 В в яких забороняється відкривати двері приміщень, комірок, що не обладнанні сітчастими огорожами або бар'єрами. Перелік таких приміщень і комірок не затверджено особою, відповідальною за електрогосподарство.
Не забезпечено встановлення дорожніх знаків та огороджувальних засобів відповідно до ДСТУ 4100-2002. "Знаки дорожні у місцях проведення дорожніх робіт на ділянках Боярка-Семенівка-Погибляк Звенигородського р-ну, с. Зелений ріг Уманського р-ну.
Не обліковується виконання робіт в електроустановках по ПП «Дорстрой» в журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями при виконанні робіт працівниками підприємства або сторонніми організаціями.
Не забезпечено засобами захисту від ураження електричним струмом відповідно до норм комплектування засобами захисту для обслуговування обладнання напругою до 1000 В за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Не проводиться перевірка критеріїв стану безпеки повітряних ліній електропередавання Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, наявність відповідних оперативних написів, відповідність габаритів Правилам, стан проводів, опор, ізоляторів, заземлення, стан виводів.
Не проведено приймально-здавальні випробування, для прийняття рішення про можливість експлуатації кран балок опорних, після капітального ремонту кран балки опорні 2 одиниці, у ремонтній майстерні м. Христинівка, в. Н.Терещенка, 1 А. без номера.
Не встановлено періодичність профілактичних випробувань вибухозахищеного електрообладнання особою відповідальною за електрогосподарство з урахуванням місцевих умов комплексу з виробництва асфальтобетону.
В ГРП та Асфальтозмішувальних установках відсутні режимні карти, інструкція з експлуатації обладнання, схеми обладнання, аварійні відключення.
В ГРП (система газопостачання ) не опломбовано у відкритому положенні запірний пристрій перед ЗСК та в закритому положенні запірний пристрій на байпасній (обвідній) лінії
В комплексі з виробництва асфальтобетону не проводиться перевірка стану безпеки на відповідність електропроводок ПВЕ, ПТЕ, ПБ, дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки і наявність протоколів випробування. Правильність виконання заземлення (занулення) струмоприймачів, апаратури, наявність плакатів безпеки, наявність оперативних написів і написів за функціональним призначенням на збірках, наявність і справність запірних пристроїв та огороджень.
Підприємством експлуатується ТП – 304 10/0,4 кВ з силовими трансформаторами 400 кВА на яких не проведено експертне обстеження при тому, що обладнання вичерпало свій ресурс.
Не забезпечено отримання дубліката журналу нагляду чи паспорта від виробника чи складання нового журналу нагляду кран балкам опорним 2 одиниці, у ремонтній майстерні м. Христинівка, в. Н.Терещенка, 1 А. без номера.
Не одягають працівники жилети яскраво-помаранчевого кольору, під час виконання дорожніх робіт у межах смуги дороги, по якій не припиняється рух, на ділянках Боярка-Семенівка-Погибляк Звенигородського р-ну, с. Зелений Ріг Уманського р-ну.
Керівник підприємства не визначив мінімальні та обов´язкові норми комплектування засобами захисту(відсутні в наявності) для обслуговування розподільних пристроїв напругою до 1000 В електрогосподарства за адресою Черкаська обл., Христинівський район, село Верхнячка ( Л-1 від КТП – 390, Л-1,Л-2,Л-3 від КТП – 192 на стороні 0,4 кВ, все внутрішнє електрогосподарство ).
Біля газовикористовуючих установок, відсутні схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів
Не забезпечено облаштування огородженої зони , для розміщення та зберігання дорожньо-будівельна техніка під час технологічних перерв і закінчення робочої зміни у місцях проведення дорожніх робіт на ділянках Боярка-Семенівка-Погибляк Звенигородського р-ну, с. Зелений ріг Уманського р-ну.
На підприємстві не позначено відповідні місця де знаходяться засоби, необхідні для надання першої допомоги.
Підприємством не отримано дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (Асфальтозмішувальні установки, ГРП, Заправний модуль) п.5 Переліку Група А.
Не розроблений план локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.
Всі небезпечні місця, не мають відповідних знаків безпеки, згідно з Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я працівників.
Не призначено наказом працівника який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією ВПК, відповідального за утримання обладнання у справному стані ВПК, відповідального за проведення робіт вантажопадіймальними кранами.
Зварювальному апарату інв№111, що знаходиться біля асфальтобетонозмішувача не проводиться вимір опору ізоляції обмоток не рідше 1 разу на 12 місяців(відсутні записи про проведення вимірювань).
Не встановлені організаційні заходи, що убезпечують працівників ПП «Дорстрой», а також відряджених працівників інших підприємств, що виконують роботи в електроустановках підприємства.
Згідно додатку №6.1 Акта розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго» та ПП «Дорстрой» підприємство експлуатує електроустаткування вище 1000 В ТП 10/0,4 кВ №304 яка розміщена в Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, буд. 12/7 на період перевірки без наявності Дозволу від органів Держпраці на виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.
Покарання: відсутні
13.02.2020 2093525 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Дотримання вимог ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Віблий І.В. — Директор
Сокирка Ю.А. — Начальник відділу державної санітарно-епідеміологічної експертизи та адміністративних послуг управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
13.05.2019 2915374 Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт (державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяної до вул. Добровольского), м. Черкаси
Підстави:
Звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
Учасники:
Майданюк Сергій Анатолійович — Головний інженер ПП "Дорстрой"
Бащенко Сергій Анатолійович — Директор ТОВ "УкрШляхБудПроект"
Рева Андрій Олександрович — Уповноважена особа ДАМ
Ткаченко Володимир Іванович — головний спеціаліст відділу контролю Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.05.2019 1659438 Державна фіскальна служба України Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
11.03.2019 1484732 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
17 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Об'єкти:
ПП «ДОРСТРОЙ»
18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, 12/2
Учасники:
Віблий Ігор Володимирович — Заступник директора
Порушення:
замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться
поновити інструкції про заходи пожженої безпеки в адмін. приміщення
не дозабезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння згідно типовими нормами належності вогнегасників
відсутній захисту будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог
адмін. приміщення не обладнано системою протипожеонго захисту з виведенням на пульт цілодобового спостереження відповідно до чинних нормативно правових актів
посадові особи та відповідальні особи за протипожежний стан в приміщеннях не пройшли навчання иа перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку
На пожежних щитах (установлених поза приміщеннями) не забезпечено захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів
Не забезпечено всіх працівників засобами індивідуального захисту, органів дихання від зброї масового знищення з розрахунку 1 фільтрувальний протигаз та 1 респіратор на одну особу та додатково два відсотки загальної кількості працюючого персоналу
Територію та приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності
розташовані у приміщенні переносні вогнегасники не розміщено шляхом навішування на стіну на висоту не більше 1.5 метра від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника та у легкодоступних і помітних місцях
Допускається експлуатація підприємства без оформлення декларацiй вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Пожежні щити не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно вимог
Не забезпечено всіх працівників засобами індивідуального захисту, а саме промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин у разі виникнення надзвичайних ситуацій в умовах мирного стану на хімічно небезпечних об'єктах (з розрахунку 1 протигаз (засіб індивідуального захисту) на одну особу та додатково два відсотки загальної кількості працюючого персоналу) відповідно до п. 3ПКМУ №1200
Приміщення не забезпечені знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цветасигнальные и знаки безопастности»
Не розміщено вогнегасники в легкодоступних місцях на вертикальній конструкції на висоті не вище 1,5 м від рівня підлоги, в пожежних шафах поруч з пожежними кранами, в спеціальні тумби або на пожежних щитах
Приміщення не обладнані системою протипожежного захисту (автоматичною системою пожежної сигналізації) з виводом сигналу від приймально-контрольного приладу на пульт централізованого пожежного спостереження, в порушення п. 14.2, додаток А, ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»
не подано та не зареєстровано декларацію відповідності матеріально технічної бази субєкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
26.11.2018 528413 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: мораторій
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні