Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (4)
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (238) Перевірки (12)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

#33658865

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.01.1970 2522002 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Луганській області Проведено
17 порушень
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Колесніков О.А. — начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Федін С.О. — начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Ляхова Вікторія Іванівна — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Зубченко С. С. — Начальник дільниці ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТДОРСТРОЙ»
Порушення:
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 9 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію документу стосовно виконання вимог щодо постановці на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 17 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію декларації про відходи за встановленою формою або дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 16 Припису, а саме ТОВ «РДС» не забезпечено ведення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої наказом Мінприроди України від 07.07.2008 року № 342, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 09.09.2008 року за № 824/15515.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 10 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області інформацію завірену належним чином про фактичний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (г/сек) та фактичний час роботи викидів (годин) по виявленим стаціонарним джерелам викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період з 30.04.2020 до моменту отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел з підтвердженням у вигляді документу дозвільного характеру, лабораторних досліджень (вимірювань), журналу обліку робочого часу обладнання (в тому числі графіку відбору проб на грунтозмішувальній установці ДС- 50Б), тощо.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 13 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірені належним чином копії документів, які підтверджують державну реєстрацію прав на земельну ділянку проммайданчика №1, який розташований за адресою 93500, Луганська обл., Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 42-2 та інформацію щодо площі, функціонального призначення та категорії земель
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 20 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірені належним чином копії Договорів зі спеціалізованими підприємствами на передачу, видалення та/або утилізацію відходів різних класів небезпеки.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 18 Припису, а саме ТОВ «РДС» не обладнано відповідні майданчики для зберігання відходів та встановити промарковану тару з чітким позначенням виду відходів, групи, ступеня (класу) небезпеки. Передбачити конструкції та розмір тари для відходів, яка б забезпечувала унеможливлення їх змішування, забруднення і псування відходів.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 2 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірені належним чином копії паспортів та технологічних регламентів роботи на ґрунтозмішувальну установку ДС-50Б та асфальтобетонну установку.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 11 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином інформацію про наявність автотранспортних засобів на балансі підприємства.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 4 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки на підприємстві.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 19 Припису, а саме ТОВ «РДС» не забезпечено подачу до Державної екологічної інспекції у Луганській області інформацію про утворення, використання, знешкодження та видалення відходів відпрацьованих мастил (олив) за встановленою формою по підприємству та не надано зазначений звіт за 1 квартал 2020 року.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 5 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію Договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру та не забезпечено ведення журналу реєстрації обліку аварійних ситуацій.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 12 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію Договору про надання послуг з водовідведення.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 7 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від технологічного обладнання пов’язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме на проммайданчику № 1 - грунтозмішувальна установка ДС- 50Б
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 15 Припису, а саме ТОВ «РДС» не проведено та не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді копії документів щодо інвентаризації джерел утворення відходів виробництва та споживання, реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів, які розробляються, затверджуються та узгоджуються відповідно до законодавства.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 14 Припису, а саме ТОВ «РДС» не усунено несанкціоноване розміщення та засмічення (псування) земельної ділянки промисловими відходами ІV класу небезпеки (відходи асфальтобетону, відсіву) на території проммайданчика №1 за адресою 93500, Луганська обл., Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 42-2.
Під час проведення позапланової перевірки встановлено факт невиконання пункту 6 Припису, а саме ТОВ «РДС» не надано на адресу Державної екологічної інспекції у Луганській області у паперовому вигляді завірену належним чином копію наказу щодо призначення відповідальних осіб за природоохоронну діяльність на підприємстві.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 3047220 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Об'єкти:
Асфальтобетоний завод ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
55542, Миколаївська обл., Єланецький р-н, Територія Возсіятської Сільської Ради
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2110845 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Луганській області Проведено
18 порушень
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Капран Олена Юріївна — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Чистоклєтов С.О. — завідувач сектору ринковового нагляду - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Руденко Сергій Павлович — Заступник начальника Державної екологічної інспекції у Луганській області - заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Федін С.О. — начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Андрюшин О.С. — Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТДОРСТРОЙ»
Ляхова Вікторія Іванівна — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
Порушення:
ТОВ «РДС» не подає звітність щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів відпрацьованих мастил на Держекоінспекцію України
ТОВ «РДС» не надані документи стосовно виконання вимог щодо постановці на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря
Під час проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на території проммайданчику, який знаходиться в межах населеного пункту міста Новоайдар, встановлено факт невиконання ТОВ «РДС» заходів для охорони зелених насаджень, а саме встановлено наявність 15 (п’ятнадцяти пошкоджених сироротучих дерев до ступеня припинення росту діаметром у корі біля шийки кореню № 1 Ø-13 см, № 2 Ø-11 см, № 3 Ø-18 см, № 4 Ø-16 см, № 5 Ø-13 см, № 6 Ø-13 см, № 7 Ø-15 см, № 8 Ø-98 см, № 9 Ø-15 см, № 10 Ø-12 см, № 11 Ø-77 см, № 12 Ø-16 см, № 13 Ø-14 см, № 14 Ø-133 см, № 15 Ø-11 см, без дозволу
ТОВ «РСД» не надано документи які підтверджують державну реєстрацію прав на земельну ділянку проммайданчика №1, який розташований за адресою 93500, Луганська обл., Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 42-2 та інформацію щодо площи, функціонального призначення та категорії земель
ТОВ «РДС» не надано висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планової господарської діяльності з розміщенням споруд (ґрунтозмішувальна установка ДС-50Б та асфальтобетонна установка) для виробництва ґрунтощебеневих сумішей та асфальтобетону
Підприємством не обладнано відповідні майданчики для зберігання відходів та не встановлено промарковану тару з чітким позначенням виду відходів, групи, ступеня (класу) небезпеки, не передбачено конструкції та розмір тари для відходів, яка б забезпечувала унеможливлення їх змішування, забруднення і псування відходів
Наказ щодо призначення відповідальних осіб за природоохоронну діяльність на підприємстві не наданий
ТОВ «РДС» не наданий Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від технологічного обладнання пов’язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме на проммайданчику № 1 - грунтозмішувальна установка ДС- 50Б:
- розвантаження щебеню та фрезерувального матеріалу та їх зберігання на складі,
- фронтальний навантажувач,
- живильник,
- транспортер подачі інертних матеріалів,
- перевантаження матеріалу з транспортеру на транспортер,
- місця зберігання цементу,
- резервуари зберігання емульсії,
- насоси зливу та перекачування емульсії,
- відвантаження негабариту,
- відвантаження готової продукції на автотранспорт
Під час перевірки підприємством не надані паспорти та технологічні регламенти роботи на ґрунтозмішувальну установку ДС-50Б та асфальтобетонну установку
ТОВ «РСД» не наданий Договір про надання послуг з водовідведення
Підприємством не надано інформацію щодо складання Декларації про відходи за встановленою формою
Підприємством не надано договори зі спеціалізованими підприємствами на передачу, видалення та/або утилізацію промислових відходів різних класів небезпеки
ТОВ «РДС» не надано інформацію щодо ведення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої наказом Мінприроди України від 07.07.2008 року № 342, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 09.09.2008 року за № 824/15515
Підприємством не надано інформацію щодо інвентаризації джерел утворення відходів виробництва та споживання, реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів, які розробляються, затверджуються та узгоджуються відповідно до законодавства
Інформацію про наявність автотранспортних засобів на балансі підприємства не надано
ТОВ «РДС» не надано інформацію щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки на підприємстві
30.04.2020 під час проведення позапланової перевірки на проммайданчику №1 за адресою 93500, Луганська обл., Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 42-2 встановлено незабезпечення ТОВ «РСД» заходів з захисту землі, а саме виявлено факт засмічення (псування) земельної ділянки промисловими відходами 4 класу небезпеки (відходи асфальтобетону, відсіву) на земельній ділянці (відкритий ґрунт), що може призвести чи/або призвели до забруднення ґрунту
Підприємством не наданий Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру та не забезпечено ведення журналу реєстрації обліку аварійних ситуацій
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2907193 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: Перевірка
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Кузюк Андрій Михайлович — Державний інспектор з ОНПС Південно-Західного округу
Драганський Віктор Григорович — Начальник виробництва асфальтобетонного заводу ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" на території Возсіятської сільської ради
Кожухар Олена Юріївна — Державний інспектор з ОНПС Південно-Західного округу
Кабашна Наталя Анатоліївна — Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу
Храмов Сергій Петрович — Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу
Орловський Віталій Михайлович — Старший державний інспектор з ОНПС Південно-Західного округу
Порушення:
Було встановлено та зафіксовано невиконання та недотримання під час провадження господарської діяльності та експлуатації об’єктів екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, а саме:

забороняється скид стічних вод на рельєф місцевості та у поверхневі водні об’єкти – не виконується;
не допускати потрапляння господарсько – побутових стічних вод у підземні водоносні горизонти – не виконується;
забезпечити організацію збору, очищення та відведення ґрунтових, дощових та талих вод – не виконується;
призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства – не виконується;
забезпечити влаштування місць тимчасового зберігання відходів відповідно до вимог законодавства – не виконується;
встановлювати контейнери для зберігання відходів та мобільних (пересувних) санітарно-технічних приладів (біотуалетів) із герметичними ємностями для здору рідких відходів з розрахунку на чисельність осіб залучених до виконання робіт з планованої діяльності – не виконується;
здійснювати планову діяльність відповідно до обмежень встановлених для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг – не виконується;
при виконанні виймально-навантажувальних робіт реалізовувати заходи з пилопридушення – не виконується;
до початку провадження планової діяльності надати результати досліджень наявності видів та оселищ занесених в список, що підлягають охороні в об’єкті Gromoklia river valley (UA0000307) Смарагдової мережі – не виконується;
здійснювати дослідження щодо впливу на види та оселища об’єктів Смарагдової мережі – не виконується.
Під час проведення позапланової перевірки ТОВ «Ростдорстрой» було відібрано проби ґрунтів на земельній ділянці 130 м на північ від вагової та фонова проба ґрунтів на схід від імовірно забрудненої ділянки.
За результатами інструментально лабораторного контролю ґрунтів зафіксовано перевищення по сульфатам, у перерахунку на сульфати та хлоридам. Та було встановлено самовільне зайняття земельної ділянки без права власності на земельну ділянку, а також без права постійного користування та права оренди земельної ділянки.
Під час огляду місця зберігання відходів ТОВ «Ростдорстрой» зафіксовано порушення правил зберігання відходів, а саме масла та мастила відпрацьовані, бочки з під мастил, матеріали фільтрувальні та обтиральні забруднені, абсорбенти зіпсовані чи забруднені, відходи асфальтобетонного виробництва, тверді побутові зберігаються в не в призначеному для цього місці
Зафіксовано самовільне зайняття земельної ділянки без права власності на земельну ділянку, а також без права постійного користування та права оренди земельної ділянки з кадастровим номером 4823081000:04:000:0407, тип власності: Державна власність, цільове призначення: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 16.00, загальна площа: 7.5199 га. Площа самовільного зайняття складає 2,9255 га, на якій розміщено будівельні матеріали та провадиться діяльність ТОВ «Ростдорстрой» (щебінь, пісок, перевантажувальна техніка, сортувальна техніка). Самовільне зайняття земельної ділянки свідчать про фактичне використання земельної ділянки, до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його державної реєстрації. Наявність на території земельної ділянки сторонніх предметів і матеріалів свідчить про засмічення земель
ТОВ «Ростдорстрой» не призначено відповідальних осіб у сфері поводження з відходами
Під час проведення позапланової перевірки ТОВ «Ростдорстрой» було відібрано 2 проби води з водойми біля ТОВ «Ростдорстрой» (ліворуч та праворуч від дамби). За результатами інструментально-лабораторного контролю проб вод зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації для водойм рибогосподарського водокористування по завислим речовинам, біологічному споживанню кисню, хімічному споживанню кисню, азоту амонійному, хлоридам, сульфатам, залізу загальному в обох пробах.
Згідно до Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря розробленого ТОВ «Екосмартлаб» від 08.02.2020 та затвердженого директором ТОВ «Ростдорстрой» на стор. 3 вказано, що устаткування розташоване на території підприємства ТОВ «Ростдорстрой» встановлено і введено в експлуатацію в 2019 році. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № UA 48040130110083046-1, отримано 27.01.2021, попередній Дозвіл відсутній. Встановлено що з 2019 року по 27.01.2021 підприємство здійснювало господарську діяльність без Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Покарання: відсутні
01.01.1970 1954256 Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт (державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1871852 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Бондарчук Михайло Петрович — Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Одеської області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2365295 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Зміна суб'єктом господарювання місця провадження господарської діяльності / суб'єкт господарювання не здійснює діяльність, що підлягає державному нагляду (контролю), за визначеною у плані адресою
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Виробнича база ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ"
38400, Полтавська обл., Решетилівський р-н, Решетилівська Міська Територіальна Громада, Поблизу Села Шкурупіївка
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 3087497 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Виробничо-складська будівля з адміністравтивно-побутовими приміщеннями
Одеська обл., Біляївський р-н, С. Дачне, вул. Армійська, 1-В
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2197143 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Центрального округу Проведено
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Хмара Катерина Олександрівна — Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Полтавській області – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу
Сакало Олександр Іванович — Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Полтавській області - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу.
Тертичний Сергій Іванович — Заступник начальника Державної екологічної інспекції Центрального округу - заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу.
Касай О.В — Спеціаліст з охорони довкілля та соціальних питань
Мартосенко Євгеній Олексійович — Начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу - головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2936679 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Проведено
Предмет перевірки: Перевірка виконання вимог Припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 379692 Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт (державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт
Учасники:
Гасратов Зіяутдін Джамалієвич — уповноважена особа
Грабоаська Світлана Володимирівна — Головний інспектор будівельного нагляду інспекційного відділу
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2181514 Додержання законодавства про працю Управління Держпраці у Полтавській області Проведено
Предмет перевірки: Додержання вимог законодавства про працю
Підстави:
За рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин
Учасники:
Гармаш Світлана Миколаївна — головний державний інспектор
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні