Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
Будівництво (252) Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ"

#33609949

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.06.2021 2583745 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Запорізькій області Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: перевірка усунення субєктом господарювання раніше виявлених порушень
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Кайнов Едуард Валерійович — головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, будівництві,на транспорті та зв’язку Головного управління Держпраці у Запорізькій області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.04.2021 2294379 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
10 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Кайнов Едуард Валерійович — головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, будівництві,на транспорті та зв’язку Головного управління Держпраці у Запорізькій області
Пупов Сергій Володимирович — начальник відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері,будівництві, на транспорті та зв`язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Запорізькій області
Порушення:
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці затверджено наказом директора підприємства, а не загальними зборами трудового колективу.
В Дільниці обробників, на металевій драбині, яку допустив до експлуатації майстер Шиян В.Г., відсутні: інвентарний номер, дата проведення наступного випробування, належність до цеху (дільниці)
Роботодавець за рахунок тривалості робочої зміни не організував внутрішні регламентовані перерви для відпочинку працівників, які працюють за комп’ютерами (бухгалтер, секретар, інженер-кошторисник), відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7
На Дільниці обробників, майстром Тихонським І.М., допущено до експлуатації Дриль електрична (назва відсутня), на корпусі якої не зазначено інвентарний номер, дату наступного вимірювання опору ізоляції та належність до цеху (дільниці)
До переліку робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками, затвердженого наказом роботодавця, не включено роботи верхолазні (вище 5м)
Посадові особи підприємства, які залучаються до організації та виконання будівельно-монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітальних ремонтів, реставрації будівель та споруд – майстри Дільниці обробників, Шиян В.Г. та Тихонський І.М., не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці за НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджено наказом Мінсоцполітики № 1050 від 23.06., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2017 за № 1111/30979
Не розроблені та не затверджені функціональні обов’язки посадових осіб та інших працівників підприємства з безпеки праці, які залучаються до організації та виконання будівельно-монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітальних ремонтів, реставрації будівель та споруд
На Дільниці обробників, майстром Тихонським І.М., допущено до експлуатації Подовжувач електричний на чотири споживача, на корпусі якого не зазначено інвентарний номер, дату наступного вимірювання опору ізоляції та належність до цеху (дільниці)
Не проведено аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устатковання, не вжито заходів щодо усунення небезпечних для здоров’я виробничих факторів
Посадові особи підприємства, які залучаються до організації та виконання будівельно-монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітальних ремонтів, реставрації будівель та споруд – майстри Дільниці обробників, Шиян В.Г. та Тихонський І.М., не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці за Охороною праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
10.02.2020 1774414 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
10 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Офіс будівельної організації
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Будівельна, 3-А
ТОВ "Бердянськбудтрест"
69014, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське Шосе, 86Д
Реконструкція технічних приміщень підвалу хірургічного корпусу (літ.Ш) КУ БМР "Бердянське ТМО"
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Консульська, 23
Учасники:
Петрусенко Дмитро Леонідович — головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бердянського РУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області майор служби цивільного захисту
Порушення:
У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, не встановлено автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища
Допускається з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
Приміщення офісу не обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням людей всупереч вимогам додатку А (обовязковий) додатку Б (обовязковий) ДБН В 2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"
Для приміщення офісу не розроблені та не затверджені керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки
Допускається застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ
Приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
Не укомплектовано засобами пожежогасіння (згідно норм належності), які розміщуються на пожежному щиті, з розрахунку на 1 щит: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт
Не проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту
Для всіх приміщень виробничого призначення поновлено категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні
В приміщенні цеху не вивішено відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об’єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.05.2019 1656793 Державна фіскальна служба України Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні