Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
ДАБІ (2) Перевірки (5)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНУС У"

#33559212

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.02.2021 2229859 Державний нагляд (контроль) в сфері зберігання зерна і продуктів його переробки Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері зберігання зерна і продуктів його переробки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.02.2021 2429704 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Пенсійний фонд України Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
25.02.2020 1716903 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
21 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Виробниче підприємство ТОВ "Бонус У"
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Літин, вул. Сосонське Шосе, 28
Учасники:
Миколасюк Анатолій Степанович — Інженер з охорони праці
Любавін Юрій Олександрович — Провідний фахівець Літинського районного сектора ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Порушення:
Не розміщено у приміщеннях та на шляхах евакуації на видному місці в адміністративній будівлі відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об’єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Перед початком виконанням тимчасових вогневих робіт не оформлюється наряд-допуск за затвердженою формою
В приміщенні котельні електророзетки, вимикачі не встановленона не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
Не відокремлено провід (кабель) від горючої поверхні перекриття в будівлі свинарника шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра.
Не пройдено функціональне навчання у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
На дверях складів балонів з газами не вивішано таблички із зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється застосовувати під час пожежі
Не розроблено та не встановлено схему території, в яких вказано розміщення будівель, водойм, гідрантів та під’їздів пожежних автомобілів до них.
Наказом не призначено відповідальну особу з питань цивільного захисту
Кондитерський цех не забезпечено первинними засобами пожежогасіння
На шляхах евакуації у будівлі не демонтовано горюче оздоблення стелі
Адміністративну будівлю не забезпечено адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасаді будівлі або іншому видному місці і освітлюваним у темний час доби.
Не забезпечено відповідно до законодавства своїх працівників засобами індивідуального захисту
Не укладено договір на постійне та обов’язкове обслуговування на договірній основі з аварійно-рятувальною службою
Не створено об’єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Не приведено у працездатний стан систему протипожежного захисту в будівлі пекарні та складів № 1, 2, 3, 4.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд не пофарбовано у відповідний колір
Під’їзд до пожежної водойми на грунтовій дорозі не укріплено шлаком, гравієм або іншими матеріалами для забезпечення можливості під’їзду будь-якої пори року.
Не створено об’єктову систему оповіщення
Не надано повідомлення про ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта
Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних елементів конструкцій горища адміністративного корпусу, пекарні, складів №1,2,3,4, приміщення котельні на твердому паливі та їдальні зі складанням акту про виконанні роботи.
Будівлю адміністративного корпусу, їдальні, житнього та пшеничного млина, комбікормового цеху не обладнано системою протипожежного захисту.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
27.08.2019 1399856 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
12 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Смельцер С.К. — головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та звязку
Собченко В.В. — Директор
Мандренко О.М. — головний державний інспектор
Чекіна М.В. — головний державний інспектор
Романенко А.В. — головний державний інспектор
Порушення:
Рухомі частини виробничого устаткування, виступаючі кінці валів, відкриті передачі (шківи, паси), натяжні станції стрічкових транспортерів, привідні (натяжні) барабани та інші елементи, що являють собою джерело небезпеки, не огороджують. Зубчасті передачі не закривають глухими кожухами, міцно прикріпленими до станини чи іншої нерухомої частини машини.
____ ______ 6 ___________________________
І 1 порушення п.6. частини 1. розділу III. ІІ1ІЛОІІ 15.0-
і і 1.01-17 «Правила охорони праці для працівників,
і І І зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна».
Відсутнє випробування елекіроінструмеша. що є ЗУ № 2694 порушення п. 6.7.24 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Працівники підприємства не проінформовані та не проінструктовані щодо дій. необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов'язаних з безпосередньою загрозою для їх житія і здоров'я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи, що є порушенням п. 3.4 глави III НГІАОГІ 0.00-1.76-15 «Правила безпеки І систем газопостачання», п. 2.2 глави II ІІПАОІІ 0.00-7.1 М2 І «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників».
Працівники не забезпечені «Правилами охорони пращ під час експлуатації обладнання, що працю* під тиском», що є порушенням вимог п. 1 підпункт} 2 глави 1 розділ VII НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
Роботодавець не організував проведення навчання і а перевірки знань працівників з питань охорони прані, порушення п. 3.18 НПАОІІ 0.004.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»._____________
Не отримано дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: експлу атація елементів систем газопостачання природнім газом (пекарського цеху), що є порушенням п. 6. п. 2 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та І на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 р. №1107.
Не складено графіки технічного огляду, технічної о обслуговування і ремоіпд систем газопостачання зерно сушки на 2019 рік. що є порушенням її. 3.2 їлаги V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки сис тем газопостачання».
Небезпечні зони і дільниці па території і у виробничих приміщеннях, перебування та виконання робі т на яких пов'язано з небезпекою для працівників, не позначаються сигнальними кольорами і знаками безпеки, дорожніми знаками, порушення п. 1.11 розділу III. НПАОГІ 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті».
Роботодавцем не подано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства і охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устагковання підвищеної небезпеки до початку виконання робіт підвищеної небезпеки іа на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устагковання підвищеної небезпеки, а саме:
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (батони з киснем, батони з пропан-бутаном), що є порушенням п. 5 Додатку 7; и. 18 Додатку 6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки іа на експл>ціашю (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 (зі змінами згідно Постанови КМ № 48 від 07.02.2018).
В котельні відсутнє електричне аварійне оснплення. що є порушенням вимог п. 6 розділу V 1 НІЛОМ 0.00-
1.81- 18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
Відсутній повний перелік робіт, що виконуються за нарядами розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації по підприємству, що є порушення п. п. 3.1.2. 3.2.9 НПАОП 40.1-1.2П98 «Правил безпечної експлуатації електроус тановок споживачів»..
(Допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони прані, порушення п. 3.16 1 ПІЛОН ,0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення інавчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Покарання: відсутні
16.04.2018 527965 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Мазур Юрій Володимирович — інженер з охорони праці
Кружільний Роман Миколайович — Начальник Оратівського районного сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
Луценко Ярослав Олександрович — провідний інспектор відділу пожежної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Вінницькій області капітан служби цивільного захисту
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні