Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (2) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЛІФТ"

#33528252

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 1540191 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Відповідно до Закону України № 4448-VI від 23.02.2012 року «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» немає законних підстав на проведення перевірки.
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Об'єкти:
Офісне приміщення
69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнко, 14
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1671101 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Запорізькій області Проведено
11 порушень
Предмет перевірки: перевірка дотримання вимог законодавства України з питань охорони праці під час технічного обслуговування ліфтового господарства
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Порушення:
В «Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві» в графі 6 не вказується термін перегляду інструкцій, що є порушенням п.1. розділу V «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 №9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 за № 526), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.2017р. за № 779/30647 НПАОП 0.00-4.15-98
В «Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві» у графі 8 відсутній підпис одержувача інструкції, що є порушенням п.3. розділу V «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 №9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 за № 526), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.2017р. за № 779/30647 НПАОП 0.00-4.15-98
Відсутній перелік професій та посад працівників, які звільняться від повторного інструктажу, що є порушенням п. 6.11. розділу 6 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 ( Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 за № 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за №234/30102 НПАОП 0.00-4.12-05
На заточувальному верстаті інв. № 1 прозір між краєм підручника і робочою поверхнею шліфувального круга більш ніж 3 мм., що є порушенням п. 1.3 гл. 1 розд. ІІІ Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р. №966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2014р. за № 327/25104 ( НПАОП 0.00-1.71-13)
В «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» не заповнюється графа 12 (знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)), що є порушенням п. 6.10. додатку 6 розділу 6 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 ( Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 за № 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за №234/30102 НПАОП 0.00-4.12-05
В «Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві» в графі 6 відсутня кількість виданих примірників інструкцій, що є порушенням п.3. розділу V «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 №9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 за № 526), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.2017р. за № 779/30647 НПАОП 0.00-4.15-98
У приміщенні майстерні на рукоятці лещат і на накладних планках робочої поверхні наявні забоїни та задирки, що є порушенням п.8.60. гл. 8 розділу ІІ «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р. №966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2014р. за № 327/25104 НПАОП 0.00-1.71-13
У місцях підключення до електричної мережі споживачів відсутні написи, що вказують напругу мережі та вид струму, що є порушенням п.1.3. гл. 1 розділу II «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р. №966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2014р. за № 327/25104
НПАОП 0.00-1.71-13
При оформлені результатів проведення інструктажів в графі 5 «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» не вказується назва інструкції відповідно до якої проводився інструктаж, що є порушенням п.6.10. додатку 6 розділу 6 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 ( Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 за № 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за №234/30102 НПАОП 0.00-4.12-05
На переносному ручному електричному світильнику відсутня захисна сітка та гачок для підвішування, що є порушенням п.1.22. гл.1 розділу ІІІ «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р. №966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2014р. за № 327/25104 НПАОП 0.00-1.71-13
Відповідальна особа Мусатов М.Г. не забезпечив проведення електродрилі инв. № 2 періодичну перевірку 1 раз на 6 місяців згідно з вимог ДСТУ IEC 60745-1:2010 , що є порушенням п.1.20. гл. 1 розділу III та п.2.14. гл. 2 розділу III «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р. №966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2014р. за № 327/25104 (НПАОП 0.00-1.71-13)
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1679114 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Запорізькій області Проведено
Предмет перевірки: позапланова перевірка щодо фактичного усунення порушень
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні