Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (93) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛКОМБУД"

#32873210

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.01.1970 2541529 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області Проведено
12 порушень
Предмет перевірки: настання аварії
Підстави:
Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання
Учасники:
Кваснюк Святослав Романович — головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Боднар Василь Степанович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді, на транспорті та зв'язку
Порушення:
Проектом установлення вантажопідіймальних кранів не передбачено місця розміщення вантажів для статичного та динамічного випробування крана.
Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, перед призначенням не пройшов підготовку та перевірку знань з охорони праці та вимог цих Правил
Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме крана зав. № 180 1989 виготовлення не зареєстровано в територіальних органах Держпраці.
У ПВР на виконання будівельно-монтажних робіт відсутні вимоги із забезпечення безпеки праці.
1. Стаття 13 ЗУ
№ 2694 пункт 4.18 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві Відсутні захисні огородження зон з постійно діючими небезпечними виробничими факторами
Крім планових перевірок стану кранової колії крана КБ-408 не проводяться додаткові її огляди у разі несприятливих метеорологічних умов (зливи, снігові замети, танення снігу тощо.
Вантажопідіймальний кран КБ-408 обладнаний не робочим обмежниками робочих рухів (кінцевими вимикачами) для автоматичної зупинки механізму пересування крана на рейковому ходу
На сходових маршах не встановлено огорожі
Відсутнє сигнальне огородження зон з потенційно небезпечними виробничими факторами
Відсутній суцільний козирок над входом у будинок, що будується.
Огородження кранової колії крана КБ-408 та попереджувальні знаки безпеки не установлені відповідно до вимог проектної документації
Вантажопідіймальний кран КБ-408 не споряджений табличкою чи написом, розміщеною на видному місці, з чітко позначеними обліковим номером, вантажопідіймальністю та датою наступного часткового та повного технічного огляду.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1406552 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
24 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Боднар Василь Степанович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді, на транспорті та зв'язку
Кваснюк Святослав Романович — головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Порушення:
Посадова особа, яка здійснює керівництво та контроль за виконанням робіт на висоті не пройшла навчання та перевірку знань по правилах охорони праці під час виконання робіт на висоті
Не забезпечено відповідальних працівників «Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не здійснено пуск кранів КБ-403Б, зав. № 51 та КБ-308А, зав. № 1405 у роботу на підставі рішення про можливість їх експлуатації, прийнятого працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання після монтажу, пов’язаного із установленням кранів на нове місце.
Відсутній Журнал обліку та зберігання засобів захисту
На засоби підмощування, настили яких розміщені на висоті 1,3 м та вище, не встановлено огородження
Кінці рейок, що стикують кранової колії крана КБ-308А, зав. № 1405, не сполучені між собою приварюванням перемичок утворюючи безперервне електричне коло.
При організаційному плануванні в проектній документації не визначено роботи, які можуть виконуватись одночасно або послідовно, одна за одною
На працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією кранів покладено обов’язки працівника, відповідального за утримання обладнання в справному стані та працівника, відповідального за безпечне проведення робіт
На кінцях кранової колії крана КБ-403Б, зав. № 51 встановлені чотири інвентарні тупикові упори на відстані менше ніж 0,5 м.
Підприємством не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог, а саме:
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
Відсутній лоток для запобігання зношуванню кабелю, що живить електроенергією кран КБ-403Б, зав. № 51.
Вантажопідіймальні крани КБ-403Б, зав. № 51 та КБ-308А, зав. № 1405 , не споряджені табличкою чи написом, розміщеною на видному місці, з чітко позначеними обліковим номером, вантажопідіймальністю та датою наступного часткового та повного технічного огляду
Під час виконання будівельних робіт не забезпечено дотримання загальних положень з охорони праці, зокрема в частині:
-визначення розташування робочих місць з урахуванням можливості вільного доступу до них, а також з визначенням шляхів руху або зон руху до робочих місць.
На будівельному майданчику замовником (керівником будівництва) не призначені координатори з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатори з питань охорони праці на стадії будівництва
Знімні вантажозахоплювальні пристрої не зберігаються у спосіб, який унеможливить їх пошкодження або погіршення їх характеристик, на складах або під навісами у підвішеному стані чи покладеними на стелажі або дерев’яні підкладки
Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці не пройшла навчання з питань охорони праці.
З ПВР не ознайомлені (під підпис) працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машиністи кранів і стропальники
Не переглянуто інструкції з охорони праці
Не огороджено робочі місця і проходи до них, що розташовані на висоті більше ніж 1,3м і на відстані менше ніж 2,0м від границі перепаду по висоті
На підприємстві відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогах, а саме:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- зварювальні роботи
Арматурні випуски з плит за їх висоти над рівнем бетону до 1,0 м не захищені гофрованою пластмасовою трубкою
Керівник підприємства не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці
Відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань б/н запобіжних поясів, які знаходяться на об’єктів будівництва по вул.. Хіміків м. Івано-Франківськ
Запобіжні пояси і приладдя до них, які знаходяться на об’єктів будівництва по вул.. Хіміків м. Івано-Франківськ, не проходять один раз за 6 місяців статичні випробування
Покарання: відсутні
01.01.1970 3124183 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні