Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5)
Історія
ЄДРПОУ (16)
Дозвільні документи
Ліцензії (19)
Перевірки (9)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!"

#31978272

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
08.11.2022 3007894 Державний нагляд (контроль) у сфері метрології та метрологічної діяльності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
08.11.2022 3093370 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Завод "Перша Приватна Броварня"
79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 10
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
05.10.2021 2322629 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
9 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Гера Оксана Зеновіївна — головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Масний Тарас Богданович — Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Амбарцумян Г.А. — Директор
Кокотко Мар'яна Юріївна — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами- державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області
Слуцька Олеся Володимирівна — Головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Зохнюк О.В. — начальник відділу закупівлі запчастин
Яремчак Оксана Іванівна — заступник начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Верескун Юрій Олександрович — Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводженням з відходами та хімічними речовинами - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Порушення:
ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»Для людей- як для себе!не розроблено і затверджено інструкцію з експлуатації установок очистки газу відповідно до умов їх роботи
ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»Для людей- як для себе!»допущено порушення правил обліку відходів, а саме: первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються на основі матеріально-сировинних балансів виробництва не ведеться по встановленій формі 1-ВТ
ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»Для людей- як для себе! не надано письмову відповідь на лист- запит Державної екологічної інспекції у Львівській області № 02-5584 від 01.10.2021 рокут щодо надання екологічної інформації
ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»Для людей- як для себе!» реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів не складені.
ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»Для людей- як для себе! не виконуються вимоги, передбачені стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволом на викиди забруднюючих речовин а саме: п.2.5 Дозволу №4610136800-191 від 21.06.2019 року: - не проведено технічне навчання і перевірка знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу: інженерно-технічного персоналу -не менше одного разу на три роки, не виконуються умови, - не проведено технічне навчання і перевірка знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу: обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації установок очистки газу-не менше одного разу на рік
Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000, відсутній.
Щоквартальне подання інформації згідно Порядку, затвердженого ПКМУ № 1221, не забезпечується
відсутній журнал обліку робочого часу установок очистки газу
ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»Для людей- як для себе!»допускається змішування відходів на підприємстві
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
12.10.2020 1736638 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: "На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Завод "Перша Приватна Броварня"
79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 10
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
02.10.2019 1455300 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Зохнюк Олег Володимирович — начальник відділу закупівлі запчастин товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробничої компанії «перша приватна броварня «для людей як для себе!»
Костюк Ігор Олександрович — Технічний директор Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!»
Порушення:
Товариствм з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» не здійснюється контроль за експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, оскільки при проведенні візуального обстеження виявлено нещільності газоходу на пилогазоочисному устаткуванні (ПГОУ).
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
02.10.2019 1413852 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
56 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Мацола Микола Васильвич — начальник відділу охорони праці мацола микола васильвич
Порушення:
На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів: у відповідності до вимог п. 3.2; п.4.2.5 ГОСТу 12.1.005-88 «ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони», п. 3.2 ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; згідно п.4.1 ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультра-звуку та інфразвуку», п. 9.6. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»
Не видаються накази (розпорядження) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) про допуск працівника до самостійної роботи після стажування
Не призначено в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском (посудин)
Результати проведених випробувань та вимірювань не оформлені в протоколах встановленої форми (відсутня інформація про результати проведених вимірювань повного опору петлі фаза-нуль випробовування проводила ЕТЛ ПП «Енергія-М плюс»)
При можливому надходженні у повітря робочої зони шкідливих речовин з гостроспрямованим механізмом дії не забезпечений безперервний контроль із сигналізацією про перевищення ГДК
На період перевірки автонавантажувачам HELICPQYD15 (реєстр. № Т01144ВС, Т01145ВС, Т01146ВС, Т00256ВС); СРQD15N-RW21 (реєстр. № Т00230ВС), FG15T13 (реєстр. № Т00229ВС, Т4037ЛВ, Т4038ЛВ) не проведено періодичний технічний огляд
Не призначено розпорядженням по підрозділу особу відповідальну за збереження та справність електро-інструменту
Не видаються накази (розпорядження) роботодавця про допуск працівника до стажування, де визначається тривалість стажування, вказується прізвище працівника відповідального за проведення стажування
В кришках підземних колодязів розташованих на віддалі до 50 м від осі підземного газопроводу відсутні отвори для перевірки на загазованість
Відсутній на підприємстві журнал обліку обладнання, що працює під тиском та не проведено його облік
Відсутній журнал з експлуатації систем вентиляції складу зберігання добової потреби соляної кислоти
Допущені до проведення випробування та вимірювання електрообладнання електротехнічні працівники не дотримуються організаційних заходів, що убезпечують працівників під час роботи, а саме: не оформляються роботи нарядом (роботи виконувала ЕТЛ ПП «Енергія-М плюс» 01-12.11.2019)
Оглядання та чищення зварювальної у становки та її пускової апаратури не провадиться не рідше 1 разу на місяць
Не проведено позачерговий технічний огляд посудин, працюючих під тиском реєстр.№Л-5159,Л-5160, Л-5161,Л-5162 після відпрацювання граничного терміну експлуатації та проведеного експертного обстеження
Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту»,
В інструкції з охорони праці для сторожа не вказана періодичність обходу території в неробочий час на підприємстві
Не ведуться ремонтні журнали на котли з 12.2016р
Суб'єктом господарювання не надіслано повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1) відповідному територіальному органу Держпраці
Роботодавець не забезпечив проведення технічних оглядів обладнання під тиском (повітрозбірників зав.№010, 017,015,2200155627) у випадках, передбачених законодавством, у визначені строки
Не заведений змінний журнал для записів результатів огляду обладнання під тиском, запобіжних клапанів, манометрів, арматури обслуговуючим персоналом
Склад зберігання добової потреби азотної кислоти дільниці пивоваріння не обладнано припливно-витяжною вентиляцією
Фахівці з охорони праці не контролюють безпечну експлуатацію електроустановок (не видаються приписи відповідальному за електрогосподарство)
У паспорти автонавантажувачів 32-8FG15 (реєстр. № Т01963ВC, № Т01962ВC, Т01961ВC) не внесені номер і дата наказу про призначення працівника, відповідального за технічний стан навантажувачів, а також посада, прізвище, ім'я, по батькові та його підпис
Відсутній паспорт вентиляційної установки складу зберігання добової потреби соляної кислоти
В «Посвідченні» про перевірку знань електротехнічних працівників віддсутня відмітка про проходження медичного огляду
Не проведено перевірку справності і роботи систем вентиляції складу зберігання добової потреби соляної кислоти із занесенням результатів перевірки в журнал з експлуатації систем вентиляції
Не проведено перевірку працездатності автоматичних сигналізаторів загазованості в приміщеннях котельних залів при технічному обслуговуванні газопроводів, газового обладнання котелень
Не проводяться щороку зовнішні огляди трубопроводів комісією підприємства
У інструкціях з охорони праці для водіїв навантажувачів не передбачений порядок та обсяг огляду та перевірок технічного стану навантажувача водієм
Не з усіма працівниками під час прийняття на роботу та періодично проводяться інструктажі із надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків
Балони з горючими газами зберігаються та транспортуються без установлених заглушок на бокових штуцерах вентилів балонів та з відсутністю нагвинчених на горловинах запобіжних ковпаків
В складі балонів не вивішені інструкції, правила і плакати стосовно поводження з балонами, які знаходяться на складі
Допущено в складі балонів зберігання порожніх балонів разом з балонами, наповнених газом
Повітрозбірник зав.№ 2200155627 не забезпечений експлуатаційною документацією (паспортом,настановою з монтажу та експлуатації), викладеними державною мовою
Водії навантажувачів не призначені наказом по підприємству
В приміщеннях котелень відсутнє аварійне освітлення
Головний інженер, головний технолог не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці
Відповідальними працівниками не ведуться журнали технічного обслуговування навантажувачів
У приміщеннях, де зберігаються, використовуються небезпечні речовини чи суміші або можливе виділення шкідливих і небезпечних парів, газів і пилу, не організований систематичний контроль (за затвердженим графіком) за їх вмістом у повітрі робочої зони
Відсутній акт підтверджуючий якість монтажних і налагоджувальних робіт після монтажу обладнання під тиском (повітрозбірників зав.№ 010, 017,015, 2200155627)
У структурних підрозділах підприємства інструктаж на 1-у групу з електробезпеки працівникам проводить не особа відповідальна за електрогосподарство, а інша особа (відповідальний за стан охорони праці у структурному підрозділі), яка не пройшла у встановленому порядку перевірку знань і не має відповідної групи з електробезпеки
Підприємством не отримано дозвіл на експлуатацію машин, устаткування підвищеної небезпеки на основі Переліку з урахуванням специфіки виробництва від територіального органу, а саме : - устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме: - трансформаторна підстанція ТП – 6/04, кВ, № 1065 з двома силовими трансформаторами ТМ – 400 (з.н. 923187, 2003 р.в., виробництво Україна) та ТМ-400 (з.н. 48525, 2003р.в., виробництво Україна); - трансформаторна підстанція ТП – 6/04, кВ, № 1065/1 з двома силовими трансформаторами ТМЗ – 1600 (з.н. 7225, 1982 р.в., виробництво СРСР) та ТМЗ-1600 (з.н. 7632, 1982р.в., виробництво СРСР)
Не розроблена роботодавцем виробнича інструкція для персоналу з експлуатації трубопроводів
Працівники призначені відповідальними за технічний стан і за безпечне проведення робіт навантажувачами не пройшли навчання та перевірку знань по діючому нормативному документу який регламентує безпечну експлуатацію навантажувачів
Відсутній акт підтверджуючий якість монтажних і налагоджувальних робіт після монтажу обладнання під тиском (повітрозбірників зав.№ 010, 017,015, 2200155627)
На автонавантажувачах 32-8FG15 (реєстр. № Т01963ВC, № Т01962ВC, № Т01961ВC) не встановлено їхні номерні знаки
На підприємстві не встановлено порядок проведення щоденного обслуговування, періодичного технічного обслуговування та ремонту автонавантажувачів 32-8FG15 (реєстр. № Т01963ВC, № Т01962ВC, Т01961ВC) відповідно до вимог експлуатаційних документів
Відсутня проектна документація на встановлення посудин,працюючих під тиском
Не розроблена роботодавцем інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин, на робочому місці відсутня схема включення посудин під тиском
Не робиться запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу
Не на все технологічне устаткування харчової галузі промисловості підприємством отримано Дозвіл в ГУ Держпраці у Львівській області на експлуатацію (отримано дозвіл на 11 одиниць технологічного устаткування)
Інструкції з ведення водно-хімічного режиму та з експлуатації установки для докотлової обробки води не розроблені у відповідності до вимог Правил
Роботодавець не отримав дозвіл органу Держпраці на експлуатацію обладнання під тиском (повітрозбірників зав.№ 010, 017, 2200155627,015)
Щорічно не переглядались і не перезатверджувались списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів та перелік робіт, які виконуються в електроустановках за нарядом-допуском, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації
Автонавантажувачі C4G150Т (реєстр. № Т11125АІ,№ Т11123АІ) експлуатуються при зношених протекторах шин
В зв’язку з відсутністю трьохходових кранів перед манометрами, встановленими на повітрозбірниках V-900л зав.№ 010, 017, 2200155627 обслуговуючий персонал не перевіряє їх справність
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
02.10.2019 1398660 Зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю Державна служба України з питань праці Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю
Учасники:
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
06.08.2018 524186 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
34 порушення
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Зохнах О.В. — Начальник відділу закупівель запчастин
Порушення:
В складських приміщеннях вимикачі електроосвітлення не винесено за їх межі. Термін виконання минув в 2011році.
Не забезпечено в повному обсязі працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту. Термін виконання минув в 2016 році.
Не обладнано виробничі та складські приміщення автоматичною установкою пожежної сигналізації. Термін виконання минув в 2011 році.
Будівлі, споруди, приміщення виробничі та складські не забезпечено у повній мірі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). Термін виконання минув в 2014 році.
Не проведено заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
Для всіх приміщень та будівель не визначено категорію вибухопожежної та пожежної небезпеки, згідно ВПП 367/14 та клас зон по ПУЄ, які необхідно позначити на вхідних дверях приміщень. Термін виконання минув в 2013 році.
Не здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки. Термін виконання минув в 2016 році.
Склад готової продукції не обладнано пожежними кранами з розрахунку зрошення кожної точки приміщення одночасно двома струменями води. Термін виконання минув в 2012 році.
Для кожного приміщення не розроблені, та не затверджені керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки, які мають вивішуватися на видимих місцях. Термін виконання минув в 2016 році.
Двері електрощитової у виробничій будівлі, серверній та виходу на горище в адмінкорпусі виконати протипожежними 2-го типу з нормованою межею вогнестійкості. Термін виконання минув в 2011 році.
В приміщенні для зберігання кислот не влаштовано систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей. Термін виконання минув в 2009 році.
З поверхів адміністративної будівлі не влаштовано другий евакуаційний вихід. Термін виконання минув в 2011 році.
Приміщення насосної станції не забезпечено загальною схемою протипожежного водопостачання та схемою обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі повинна бути інформація про їх призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів визначається інструкцією; Термін виконання минув в 2015 році.
На ЗЗОД не пришито спеціальні бирки розмірами 3Х5 см. з вказівкою номера протигаза (виду засобу індивідуального захисту) ПІП користувача. Термін виконання минув в 2011 році.
Не встановлено при вході в приміщення насосної станції напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням в нічний час. Термін виконання минув в 2011 році.
Не дотримано протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування відповідно до вимог. Термін виконання минув в 2014 році.
Територію об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно вимог. Термін виконання минув в 2016 році.
Не проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) термін яких закінчився, згідно вимог. Термін виконання минув в 2016 році.
Не проведено перекантовку пожежних рукавів шляхом розгортання та згортання наново.
Дерев’яні конструкції даху не оброблено вогнезахисним розчином. Термін виконання минув в 2011 році.
Зовнішні установки не обладнано пристроями від прямих попадань блискавки та їх вторинних проявів
На об’єкті не заведено експлуатаційну документацію по автоматичній пожежній сигналізації відповідно до вимог нормативно-правових актів. Термін виконання минув в 2013 році.
На покрівлі адміністративної будівлі не влаштовано огородження по периметру. Термін виконання минув в 2011 році.
Заклад не забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до вимог
Не проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки.
Не забезпечено 10% запас резервних (незадіяних) шлейфів автоматичної пожежної сигналізації. Термін виконання минув в 2013 році.
Електрощити, групові електрощитки не забезпечені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). Термін виконання минув в 2016 році.
Не влаштовано безпосередній вихід на покрівлю по зовнішній драбині. Термін виконання минув в 2011 році.
Не обладнано будівлі пристроєм від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів. Термін виконання минув в 2013 році.
Приміщення не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Термін виконання минув в 2011 році.
В протипожежній перегородці (стіні) між виробничими та складськими приміщеннями не встановлено протипожежні двері 2-го типу. Термін виконання минув в 2011 році.
Металеві конструкції не оброблено вогнезахисним розчином з відповідною межею вогнестійкості. Термін виконання минув в 2012 році.
Пожежні кран-комплекти не укомплектовані в повному обсязі пожежним інвентарем згідно норм належності. Термін виконання минув в 2011 році.
Пожежні кран-комплекти не розміщені у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. Термін виконання минув в 2016 році.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
22.03.2018 1355797 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Львівській області Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Амбарцумян Г.А — Директор
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні