Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
ДАБІ (32) Перевірки (6)

ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРБУД"

#30941807

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 1605828 Управління Держпраці у Черкаській області Проведено
Предмет перевірки:
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2141159 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Управління Держпраці у Черкаській області Проведено
Предмет перевірки: позапланова перевірка
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Васенін Микола Валерійович — головний державний інспектор сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1161431 Державна служба України з питань праці Проведено
68 порушень
Предмет перевірки: додержання законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці
Учасники:
Подолян Олександр Васильович — головний державний інспектор сектору з нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Гріненко Андрій Миколайович — головний державний інспектор відділу нагляду на будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку
Порушення:
Балони ЗВГ зберігаються без встановленої на штуцері вентиля заглушки
Відсутній контрольно-технічний пункт
Керівник підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів:
– не затвердив Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;
На підприємстві відсутні
- журнал обліку електроінструменту
Не встановлені розпізнавальні знаки кабельних ліній, прокладених в землі що є порушенням критеріїв безпеки
На неробочому заточному та фрезерному станках відсутні таблички з написом «не вмикати, не працює»
Не забезпечено комісійне приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство для використання працівниками на відповідність нормативних документів
В інструкції з охрони праці для водіїв не вказано вимоги безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації заводів виробників
Не заведена вся необхідна технічна та оперативна документація
- паспортні карти або журнали з переписом електроустановок та засобів захисту із зазначенням їхніх технічних даних, а також присвоєними їм інвентарними номерами (до паспортних карт або журналів додаються протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії обладнання); - креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення трас повітряних та кабельних ліній, кабельні журнали;
- креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив'язками до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць установлення з'єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями;
- загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих цехів і дільниць;
- комплект експлуатаційних інструкцій з обслуговування електроустановок цеху, дільниці;
- комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій про заходи пожежної безпеки;
- акти або письмові розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними підрозділами згідно вимог ПТЕЕС
На підприємстві проводяться інструктажі з охорони праці працівникам з порушенням вимог чинних нормативно – правових актів, а саме:
-не вноситься до графи 5 перелік інструкцій з охорони праці по яких проводиться інструктаж
До журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці не внесено інформацію про проведення первинного, повторного інструктажів працівників
При в’їзді та виїзді з території відсутній знак “Обмеження максимальної швидкості»
Не оформлено наказом допуск до самостійної роботи персонала з обслуговування посудин
Не позначені диспетчерським найменуванням двері щитових камер, не нанесені попереджувальні плакати, знаки з електробезпеки. На дверях і внутрішніх стінках камер, електрообладнанні ВРУ, лицьових і внутрішніх частинах зовнішньої та внутрішньої установки, а також на лицьовому і зворотному боках панелей щитів не нанесені написи, що вказують на призначення приєднань та їх диспетчерське найменування
Не розроблений список розподілу електрозахисних засобів між об’єктами, установками, працівниками відповідно системи організації; експлуатації; місцевих умов і норм комплектування
Не ведеться відомчий контроль за безпечною експлуатацією електроустановок, з видачею приписів та контролем за їх виконанням
На підприємстві відсутні необхідні засоби захисту для створення безпечних умов праці
На підприємстві виконуються роботи підвищеної небезпеки ( роботи на висоті понад 1,3 метра), без складання та надання територіальному органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
На підприємстві не виписуються наряди – допуска на виконання робіт в електроустановках
На робочих місцях відсутні інструкції з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин, схеми включення посудин
Відсутній графік періодичних та позачергових оглядів КЛ-0,4 кВ, ПЛ-0,4 кВ, не заведений журнал дефектів та неполадок, не проводяться огляди відповідно критеріїв безпеки
Відповідальна особа за електрогосподарство та особа яка заміщає відповідальну особу за електрогосподарство не пройшли перевірку знань на групу з електробезпеки
Не розроблено перелік газонебезпечних робіт, які допускається виконувати без наряду-допуску
Не призначені наказом особи з числа інженерно-технічних робітників відповідальні за справний стан та безпечну дію посудин та наглядом за технічним станом і експлуатацією посудин
До журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці не вноситься інформація до граф 10 та 11 про стажування на робочому місці
На підприємстві не визначено наказом керівника перелік посад і професій працівників, які долучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки
На підприємстві не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок
В зварювальному цеху використовується саморобний слюсарний інструмент
Ключі від електроустановок не пронумеровані і не перебувають на зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників
Оглядові канави в автогаражі не обладнані міцними дерев’яними решітками (трапами)
Не розроблений перелік газонебезпечних робіт
Не складено схематичний план руху транспортних засобів та працівників відсутній показ заборонених напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів
На підприємстві не проводиться щорічне спеціальне навчання електротехнічного персоналу
На приставних драбинах в майстерні не зазначено інвентарний номер, дату проведення наступного випробування, належність дільниці
Не проводиться перед рейсовий медичний огляд водіїв, відповідно до вимог п.4.1 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджений наказом МОЗ та МВС України від 31.01.2013 року № 65/80
Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією не погоджено з Управлінням Держпраці в Черкаській області, та не направлено в електропередавальну організацію
Керівником підприємства не забезпечено утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме:
-не розроблено Положення про енергетичну службу
На електричних двигунах не вказується стрілкою направлення оберту електричного двигуна
Не затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою
Не визначено відповідальну особу із забезпечення безпечного проведення газонебезпечних робіт в цілому по підприємству
Не розроблено і не затверджено наказом (розпорядженням) роботодавця навчальні плани та програми з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників для проведення спеціального навчання з питань охорони праці
Відсутній журнал фіксації результатів огляду технічного стану автомобілів перед виїздом на лінію
Не розроблено та не затверджено програми стажування відповідно до професій і функціональних обов’язків працівників
Не проводиться перевірка технічного стану при випуску транспортних засобів на лінію та повернення їх з лінії
Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Буряк І.В., не пройшла навчання з питань охорони праці
Балони з газами зберігаються без встановлення запобіжних ковпаків
Не розроблено загальну інструкцію, що уточнює порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов
Не сформовано плани-графіки проведення навчань та перевірки знань з питань охорони праці, які мають бути оприлюднені роботодавцем
До паспортів на заземляючі пристрої не заносяться дані про результати перевірки стану заземляючих пристроїв,результати оглядів та ремонтів
В журналі вступного інструктажу не вказується вік особи яку інстуктують
Повні та порожні балони зберігаються в одному приміщенні
На підприємстві не розроблено комплексні заходи щодо охорони праці (план заходів щодо охорони праці в частині забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту), заходи щодо поліпшення техніки безпеки з урахуванням загальних і специфічних для цих споруд небезпечних і шкідливих виробничих факторів
На підприємстві відсутні
- однолінійні схеми електроустановок
- журнал обліку електроінструменту
- журнал обліку захисних засобів
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями
- графік огляду кабельних трас ПЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ
- оперативний журнал
Не складений перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства
Не призначено особу, відповідальну за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт
Для попередження самовільного руху транспортних засобів що ремонтуються, знаходяться на зберігання не встановлюються спеціальні упори
Тупикові оглядові канави не обладнані стаціонарними колесовідбійними пристроями для коліс транспортного засобу
Під час проведення інструктажів не вносяться запис про допуск до роботи
При в’їзді та виїзді з території відсутній знак “Рух без зупинки заборонено»
Не ведеться журналі видачі інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів підприємства
Не затверджено перелік професій і посад, які звільняються від повторного інструктажу
Ручний електроінструмент / болгарка, дрель / без інвентарного номеру приналежності до цеху та дати слідуючого іспиту
На підприємстві не проводиться технічне обслуговування електрообладнання, електропроводки
На електроінструменті відсутні інвентарні номери та дата наступної перевірки
Не затверджено перелік професій і посад, які звільняються від повторного інструктажу
Не визначено перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці
Не проводиться огляд, перевірка і випробування заземлюючого пристрою в терміни визначені ПТЕ
Відсутній на підприємстві перелік робіт підвищеної небезпеки
Покарання: відсутні
01.01.1970 2144423 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Черкаській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ЗДПС
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Перебийніс Зінаїда Зосимівна — головний бухгалтер
Майстренко Олена Іллівна — провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 2 управління контрольно-перевірочної роботи
Порушення:
недостовірні відомості
Покарання: відсутні
01.01.1970 378424 Будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середнім (СС2) та значними (СС3) наслідками, що підлягає ліцензуванню Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Предмет перевірки: контроль за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
Учасники:
Смоляр Марна Анатоліївна — Головний державний інспектор
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1475923 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
25 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Об'єкти:
ПП "Інтербуд"
Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 28
Учасники:
Бейбудов Павло Русланович — Провідний інспектор Канівського РВ У ДСНС України у Черкаській області
Порушення:
Пожежний щит не укомплектований засобами пожежогасіння, до яких входять: вогнегасники-3шт., ящик з піском-1шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2х2 м -1шт.,гаки -3 шт., лопати – 2шт., сокири – 2шт.
Дозволяється сумісне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів, незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин.
Не заключений договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
Не забезпечено подання та реєстрацію декларації відповідності матеріально технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки .
В приміщенні складу не зашпаровано наглухо негорючим матеріалом проходи електрокабелів через протипожежні перегородки, з відповідним заповненням.
Біля електричних розеток не встановлено позначок вольтажу.
Не виконано вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі в адміністративній будівлі.
Не прибрані горючі матеріали на відстань не менше 1 м від електрощита.
В цеху металоконструкцій при складуванні матеріальних цінностей без стелажним методом (штабелями) не забезпечено ширину проходів між штабелями не менше 1 м., по середині складських приміщень повздовжній прохід шириною не менше 2 м., відстань від стін до штабелів не менше 0,8 м.
Вихід на горище не виконано по закріпленій металевій драбині через протипожежний люк 2-го типу розміром не менше 0.6х0.8 м.
В приміщенні складу з'єднання жил проводів не виконано за допомогою зварювання, паяння, опресування або затискачів.
Грати на вікнах не виконано розсувними, розкриваючимися або знімними, під час перебування в цих приміщеннях людей грати тримати відчиненими.
Другий виїзд з території захаращений.
Електричні лампи розжарення не закриті скляними плафонами закритого виконання.
Електрична навісна проводка не закріплена до основи у в приміщеннях складу та цеху металопродукції.
Працівники об’єкту не забезпечені в повній кількості засобами індивідуального захисту органів дихання від зброї масового знищення з розрахунку 1 фільтрувальний протигаз та 1 респіратор на одну особу та додатково два відсотки загальної кількості працюючого персоналу.
Не проведено навчання керівного складу та посадових осіб на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.
Не демонтована тимчасова електрична проводка.
Не забезпечено всіх приміщень первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності.
Автоматична пожежна сигналізація не виведена від приймально – контрольного пристрою на пульт цілодобового пожежного спостереження.
Не проведено перевірку працездатності мережі системи внутрішнього протипожежного водогону з випробуванням на тиск та витрату води з оформленням акту.
Внутрішні пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Не пройдено навчання та перевірку знань по пожежно-технічному мінімумі посадовій особі.
Допускається складування побутових матеріалів під сходовою клітиною.
З працюючим персоналом не проведено інструктаж з пожежної безпеки під розпис в журналі.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом