Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Перевірки (6)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД"

#30722314

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
18.08.2022 3092418 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
готель02099, Київська область, м. Київ, пров. Волго-Донський, 12
02099, Київська обл., м. Київ, Пров. Волго-Донський, 12
«КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД»02099, Київська область, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
02099, Київська обл., м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
07.06.2021 2370048 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
«КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД»02099, Київська область, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
02099, Київська обл., м. Київ, вул. Бориспільська, 9
готель02099, Київська область, м. Київ, пров. Волго-Донський, 12
02099, Київська обл., м. Київ, Пров. Волго-Донський, 12
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.10.2020 1872808 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
12.10.2020 1716201 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
готель02099, Київська область, м. Київ, пров. Волго-Донський, 12
02099, Київська обл., м. Київ, Пров. Волго-Донський, 12
«КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД»02099, Київська область, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
02099, Київська обл., м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.08.2019 1407970 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
27 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Порушення:
Роботодавець не одержав дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: дозвіл на налагодження, ремонт, технічне обслуговування обладнання що пранки під тиском інв..№ 200885: № 312081 згідно «Порядку видачі дозволі» на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затверджений постановою Кабінету Міністрів У країни від 26 жовтня 2011 р. № 1107
На підприємстві не виконуються правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення, а саме: Працівники, допущені до роботи з електроінструментом не пройшли навчання і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт із застосуванням електроінструменту.
На підприємстві не виконуються організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи, а саме: на підприємстві відсутні затвердженні на 2019 рік списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, а також переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.
На підприємстві не виконуються основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок, а саме: Керівник підприємства призначив відповідальним за електрогосподарство Сокола Дмитра Андрійовича, який в свою чергу не мас IV групу з електробезпеки у відповідності до займаної посади.
Роботодавець не одержав дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: дозвіл на експлуатацію обладнання що працює під тиском інв. № 200885: № 312081 згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робі і підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107
Роботодавець не »держав дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. а саме: донна на налагодження, ремонт, технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машини крани мостові обліковий № 19800.19799 та електрична таль зав № 15185, кран мостовий однобалковий підвисний зав № 397 згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р № 1107.
виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення, а саме: - на підприємстві відсутні листи, в яких зазначено цілі відрядження та списки відряджених працівників ЕТЛ АТ «Енергетичний завод «Енергетик», які можуть бути призначеними керівниками робіт, наглядачами і членами бригади, а також про працівників, яким може бути надане право видачі нарядів.
Роботодавець не забезпечив належно утримання устаткування та моніторинг за його технічним станом, а саме: не засвідчується відповідним записом у журналі нагляду (паспорті) крани мостові обліковий № 19800.19799 га електрична таль зав 15185. кран мостовий однобалковий підвисний зав № 397. рішення про можливість експлуатації обладнання особою (працівником), яка прийняла це рішення, після проведення технічного огляду.
На підприємстві не функціонує служба охорони праці, а саме: На підприємстві відсутні затверджені перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу.
Не проведено регламентні роботи з опосвідчення стану безпеки електроустановок, та не визначено рівень безпечного стану електроустановок, що належать підприємству.
Роботодавець, не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме: не організував проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством.
Роботодавець, не організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам.
На підприємстві не виконуються основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок, а саме: На підприємстві відсутній затверджений керівником підприємства перелік робіт з підвищеною небезпекою.
На підприємстві не виконуються організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи, а саме: Не оформлено роботи відряджених працівників ЕГЛ АТ «Енергетичний завод «Енергетик», які проводили електричні випробування та вимірювання електрообладнання та електромереж 0,4 кВ, нарядом-допуском або розпорядженням з реєстрацією у відповідному журналі.
На підприємстві не функціонує служба охорони праці, а саме: неорганізовано проведення аудиту охорони праці.
Не виконані вимоги нормативно-правового акту з охорони праці. Відповідальний за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів (Гакало В.В.), не навчений відповідно до вимог НПАОП -0.00-4.12-2005.
Роботодавець не одержав дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машини - крани мостові обліковий .V» 19800.19799 та електрична таль зав № 15185. кран мостінні однобалковий підвісний зав № 397. згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р №1107
На підприємстві порушуються правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення, а саме: відповідальною особою за безпечне проведення робіт що виконувались в електроустановках підприємства, а саме: випробування та вимірювання електрообладнання, не встановлено можливість безпечного виконання даних робіт адже до роботи допущені працівники підрядної організації ЕТЛ АТ «Енергетичний завод «Енергетик», які не пройшли спеціальне навчання та перевірку знань у відповідності до діючих правил, а отже роботи з випробування та вимірювання електрообладнання організації ЕТЛ АТ «Енергетичний завод «Енергетик» виконувати заборонено відповідно до діючих правил.
Роботодавець не забезпечив належне утримання устаткування, а саме: працівники не пройшли спеціальне навчання а саме: (Постой О.В.. Шишкін О Д,. Романенко В.А.. Сокирко М.П.).
Роботодавець не забезпечив належне утримання устаткування та моніторинг кі його технічним станом, а саме: не надані накази, розпорядження про допуск до виконання своїх обов’язків за процедурою. визначеною суб'єктом господарювання, обслуговувального і ремонтного персоналу кранів мостові обліковий № 19800.19799 та електрична галі, зав № 15185. кран мостовий однобалковий підписний зав № 397
Роботодавець, не забезпечив приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінки, проведеної відповідно до ПУНКТУ 6 розділу II Мінімальних вимог, для чого не створено комісію з представників адміністрації, профспілкової організації підприємства (уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві не створювалась).
На підприємстві не виконуються організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи, а саме: Не встановлено письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання.
На підприємстві не функціонує служба охорони праці, а саме: Па підприємстві, не проведено первинні інструктажі до початку роботи безпосередньо на робочому місці з відрядженими працівниками ЕТЛ АТ «Енергетичний завод «Енергетик».
До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допущені особи (Гордієнко К.А. Гордієнко Т.К., Іванця В.М.. Бухно Г.Ю.. Бережанов С.В.. Фокін В.Ю., Глюза І.В.) за відсутності висновку психофізіологічної експертизи.
Роботодавцем не надано до ГУ Держпраці декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Роботодавець не забезпечив належне утримання у ста і кування, а саме: не пройшли перепідготовку за професією машиніста крана (Гордієнко К.А.)та стропальники (Гордієнко Г.К.. Іванця В.М.. Бухно Г.Ю.. Бережанов С.В., Фокін В.Ю.. Глюза І. В.) які користуються па своїх робочих місцях кранами мостовим обліковий № 19800.19799 за електрична таль зав № 15185. кран мостовий однобалковий підписний зав № 397.
На підприємстві не виконуються правила безпеки під час виконання окремих нидів робіт в електроустановках загального призначення, а саме: Відрядженим працівникам сторонньої організації ЕТЛ АТ «Енергетичний завод «Енергетик» не проведено інструктажі з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок, в яких їм доводиться працювати - отже підприємством, що допустило відряджених працівників, не було створено безпечних умов для виконання робіт в електроустановках.
Покарання: відсутні
01.10.2018 520903 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
28 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Філатов Василь Михайлович — Головний інженер АТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД»
Порушення:
Особи які задіяні в оповіщенні, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій не забезпечені засобами захисту органів дихання з переговорним пристроєм.
Не заключений договір на обслуговування систем протипожежного захисту.
Не забезпечено працюючий персонал об’єкту засобами індивідуального захисту органів дихання згідно діючих нормативних актів.
Не надано акт випробування на тиск та витрату води мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу (контроль працездатності проводиться 1 раз на рік або після підключення нових споживачів до мережі).
З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконані не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (конструкторсько-виробничий центр Спецточмеханіка, ВГСП Готель-Комплекс).
Двері електрощитових та складських приміщень не виконані протипожежними з межею вогнестійкості не менше 30 хвилин у відповідності до п.6.2. ДБН В.1.1-7-2016.
Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічне обслуговуванню і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
Дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблені вогнезахисною сумішшю.
Не надані акти прийняття в експлуатацію систем протипожежного захисту.
Не надано акти проведення прихованих робіт по прокладанню проводів (кабелів) прокладених за підвісними стелями.
Система автоматичної пожежної сигналізації знаходиться в неробочому стані.
Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
На в’їздах (виїздах) не встановлені схеми території, з в казанням розміщення будівель, гідрантів, під’їздів пожежних автомобілів до них;
Посадові особи та працівники не в повному обсязі пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від 26.06.2013 року N 444.
Не проведено ревізію всіх пожежних кранів. Цілі пожежні рукава не перекантовані, не змотані в подвійну скатку. Непридатні до роботи рукава не замінені. Не опломбовані шафи пожежних кранів.
Приміщення не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
Приміщення будівель та територія не обладнані системою оповіщення про пожежу та гучномовним звязком.
Відсутній інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях з урахуванням особливостей виробничої діяльності.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи будівлі не пофарбовані.
Пожежні щити встановлені на території не укомплектований із розрахунку: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт..
Електрощити, групові електрощитки не в повній мірі оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Відсутнє освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання.
Не проведено перевірку захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»;
В повному обсязі не проведено навчання керівного складу підприємства і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
Приміщення не обладнані згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" світловими покажчиками "Вихід";.
Кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля (Конструкторсько-виробничий центр Спецточмеханіка, ВГСП Готель-Комплекс).
Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння відсутні вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
Не забезпечено роботу ліфтів в режимі «Пожежна небезпека», що включає зупинку технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників у відповідності до п. 7.6.6 ДБН В.2.2-9-2009.
Покарання: відсутні