Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (174)
Зовнішня інформація (16) ДАБІ (4) Перевірки (38)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"

#14308368

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 1402443 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
203 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Жуковець Андрій Васильович — Заступник начальника відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Бондаренко Ольга Василівна — начальник відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Голіков Ю. — заступник головного інженера з охорони праці
Степачов Володимир Миколайович — головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Грива Юрій Володимирович — Заступник начальника відділу нагляду у газовій промисловості управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Павленко Дмитро Анатолійович — головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Бойко Микола Сергійович — Головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Трубін Олексій Юрійович — Головний державний інспектор відділу нагляду у газовій промисловості управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Соколов В. — Головний інженер – перший заступник генерального директора
Катриченко О. — головний механік
Кузьменко Сергій Олегович — головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Коробов М. — головний енергетик
Кириченко Сергій Миколайович — головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Вовченко Владлен В'ячеславович — головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Богоявленська Оксана Вікторівна — головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Гончаров Дмитро Анатолійович — головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Порушення:
В приміщеннях електроустановок зберігається інструмент, що не належить до даних електроустановок, чим порушено п. 2.2.20., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Власником не переглянуті інструкції з охорони праці та безпечного ведення робіт для робітників газової служби підприємства, що є порушенням п. 6.2 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Не переглянута інструкція з охорони праці №70-411 для машиністів-операторів котельних у зв`язку з набранням чинності НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском». , що є порушення п.2 р 6. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Не проведений періодичний технічний огляд кран-балкам інв.№305041846, інв.№305071396 після закінчення граничного строку експлуатації , що є порушенням р.VІ гл.6 п.3 пп.2 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Відсутні протоколи вимірювання опору заземлення на електрообладнання в ливарному цеху № 304/4, цеху гальвано-хімічного покриття № 6, цеху трубопроводів №24,, що є порушенням п.8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Не вказано розробника в тексті інструкції з охорони праці для водія автобуса №42-411-2001, що є порушенням р.4 п.8 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Не оновлений комплект інструкцій з охорони праці у цеху, в наявності 2012,2013,2008р.р., що є порушенням р.V п.5, р. VІ п.1 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Підприємство та комплексна електротехнічна лабораторія електротехнічних вимірювань та випробувань підприємства не має дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки , а саме: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), чим порушено, п. 8, додаток 3 постанови КМУ 1107, «ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
Відсутній графік ремонту вантажопідіймальних механізмів, затверджений суб’єктом господарювання, що є порушенням глави V розділу 1 п. 9 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
В цеху, не призначено обслуговувальний і ремонтний персонал (машиністів, їх помічників; слюсарів; слюсарів-електриків; електромонтерів; налагоджувальників; працівників, які керують вантажопідіймальними кранами з підлоги /з підвісного пульта чи по радіо/ або зі стаціонарного пульта, стропальників), що є порушенням глави VІ розділу 5 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не оновлений наказ про призначення працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, що є порушенням глави VІ розділу 5 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не вказується вік особи , яку інструктують згідно з додатком 5 при проведенні вступного інструктажу в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, що є порушенням п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці».
Не призначено особу відповідальну за газове господарство цеха, що є порушенням п. 3.1. гл. 3. р. 5 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не призначено відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства цеха, що є порушенням п. 1.3.1. р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Власником не в повному обсязі забезпечується утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України, в частині безпечного користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами, чим порушено вимоги п.п. 3.2; 3.3. розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Захаращені проходи металевими заготовками, трубами тощо, що є порушенням п. 28 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування».
Не ведуться журнали технічних обслуговувань та ремонтів кранів:електромостових з реєстраційними номерами №28165,60037,57181,57738,64677,стрілових самохідних CN128 з реєстр.№72123,КМК6200 з реєстр.№72121,72122, є порушенням п.7 гл. 1 р. V НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не витримується порядок вивода кранів в ремонт та пуска їх у роботу після ремонту з відповідними записами у вахтових журналах кранів, є порушенням п.10 гл. 2 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
У посвідченнях з електробезпеки двох працівників структурного підрозділу відсутні результати медичного огляду, чим порушено п. 2.1.3, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Комплекти переносних заземлень не зберігаються у відведених для цього місцях, чим порушено п. 4.8.1., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Наявна видима корозія канату крана мостового електричного інв.№85829, що є порушенням р.VI. гл.3. п.45. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Відсутні в паспортах кран-балок рег. №148, №149 та електричної талі №112 записи про призначення відповідальної особи за утримання обладання в справному стані з зазначенням номеру та дати наказу , що є порушенням р.6 гл.1 п.3 п.п18 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не здійснюється контрольний огляд газового господарства не рідше ніж два рази на рік, що є порушенням п. 3.11. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не відповідає типовій формі «Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві», що є порушенням додатку 7 п. 18 НПАОП 0.00-6.02-11 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»
Допущена до експлуатації дерев’яна драбина без зазначення інвентарного номера, дати проведення наступного випробування, належності до структурного підрозділу, що є порушенням р.4 п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства провадиться службою охорони праці без реєстрації в журналі обліку видачі інструкцій, що є порушенням п. 3. р. 5 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Не пройшов навчання та перевірку знань Висоцький М.М., відповідальний за технічний стан навантажувачів по НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», що є порушенням р.V п.13 НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
Не проведено навчання та перевірка знань ПТЕ електроустановок споживачів і по НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» працівникам цеху, що обслуговують електроустановки та не мають відповідної групи з електробезпеки, а саме: різальник металу на ножицях, терміст, верстатник, транспортувальник, що є порушенням р.2 п.п. 2.1.3,2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Захаращені проходи цеха непрацюючим обладнанням, механізмами, деталями, що є порушенням р. ІІІ п.28 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки ті виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування».
Не розроблений порядок проведення щоденного те періодичного технічного обслуговування і ремонтів авто навантажувачів, що є порушенням р.Vп.17 НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів».
На підприємстві допускається проведення газонебезпечних робіт з технічного обслуговування і ремонту діючих зовнішніх і внутрішніх газопроводів, споруд систем газопостачання, ШГРП, газовикористовуючих установок слюсарем одноосібно, що є порушенням п.7.4. розділу VII НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не проводяться планові періодичні огляди кранових колій під керівництвом працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, або працівника, відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів та машин, що є порушенням глави ІV розділу 5 п. 3 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». що є порушенням пункт 4 глави 1 розділу VІІ НПАОП 0.00-1.81-18
Не в робочому стані блокуючий пристрій захисного огородження затискного патрону токарного верстату інв.№60773, що є порушеннямр.ІІ гл.1. п.п.1.1, 1.2 гл.2 п.2.2 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не пройшов навчання та перевірку знань Науменко Н.В., відповідальний за утримання та безпечну експлуатацію вантажопідіймального обладнання по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням р.VІ гл.6 п.1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Відсутній контроль за технічним станом газопроводу в ковальсько-штампувальному цеху №304/1, що є порушенням р.V п. 1.4 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Пошкоджено захисні екрани токарних верстатів інв.№ 17382, інв.№ 27633, що є порушенням р.2, гл. 1 п.1.10 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Відсутнє рухоме огородження затискних патронів токарних верстатів інв.№ 17382, інв.№ 27633, що є порушенням р.2, гл. 2 п.2.2 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не здійснюється контрольний огляд газового господарства ливарного цеху № 304/4 не рідше ніж два рази на рік, що є порушенням п. 3.11. гл. 3 р. 5 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального обладнання, допущені до експлуатації кранбалки інв. №54727, №55843, 37674 без проведення періодичного ЧТО та ПТО, що є порушенням р.VІ гл.6 п.3 пп.2 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
На дільниці де ведуться стропальні роботи відсутні графічні зображення (схеми) стропування, що є порушенням р.VI гл.6 п.6. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не містить інструкція з охорони праці № 159-М при роботі на шліфувальних заточувальних та наждачних верстатах, вимоги використання засобів індивідуальних засобів, що є порушенням п. 4. 3) р. 2 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Не проводиться огляд та чищення зварювальних апаратів інв. № 08626, інв. № 305083475, інв. № 304701460,ИПИ-1 інв. №6, не рідше одного разу на місяць, що є порушенням р.V.п.2.19. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями».
Відсутні відомості про періодичний огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, що є порушенням глави VІ розділу 3 п. 39 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Проливи розчину на полу між дільницями №3 та №5 центрального проходу, що є порушенням р.3 п.26 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки ті виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування».
Не надані протоколи перевірки опору розтікання на основних заземлювачах та перехідного опору магістралей обладнання та протоколи опору ізоляції електрообладнання, що є порушенням п. 7.6.36, 8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Не проведений огляд тари з інв. № 1 по №5 у визначені строки, що є порушенням р.VI гл.3 п.39 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Відсутній журналу огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що є порушенням р. VI гл. 3 п. 40 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Посадові особи цеху, головні спеціалісти не пройшли навчання та перевірку знань за нормативними актами з охорони праці додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків, (у наявності лише Загальний курс), а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт», НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів», НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням п.п. 3.1, 3.8 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
Вахтові журнали кранів ведуться не постійно і не в повному обсязі,частково відсутні підписи відповідальних осіб, є порушенням п.16 гл.5 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Використовується саморобний електродотримач на місці проведення зварювальних робіт, що є порушенням р.5 п. 2.17 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не зазначаються результати контрольного опресовування внутрішніх газопроводів, а також обладнання і газопроводів ШГРП після виконання робіт з ремонту та налагодження, що є порушенням п.7.22. розділу VII НПАОП 0.00-1.76-15.
Не проведено періодичне технічне випробування вентиляційного устаткування в ливарному цеху № 304/4, цеху гальвано-хімічного покриття № 6, цеху трубопроводів №24, що є порушенням п.73 р.7 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та промислової санітарії для підприємств та організацій машинобудування»
Не надані журнали періодичних оглядів кранів, є порушенням п.6.5), гл. 6 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не включено в Положення про службу охорони праці ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. МАКАРОВА» додатком, форму припису спеціаліста з охорони праці, що є порушенням п. 1.2. НПАОП 0.00-4.35-04 розділу 4, абз. 2 «Типового положення про службу охорони праці»
На підприємстві, на підставі Типової інструкції, не розроблена загальнозаводська інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, яка уточнює порядок підготовки і безпечного проведення газонебезпечних робіт стосовно конкретних виробничих умов (м. Павлоград), що є порушенням п. 1.4. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»
Відсутні відомості про проведення огляду стропів у журналі огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари 1 раз на 10 днів, що є порушенням р.VІ гл.3 п.п. 39,40 НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не проведений огляд тари (3 один.) без інв. № у визначені строки, що є порушенням р.6 гл.3 п.39 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
ГРП газових нагрівальних печей інв.. №№ 83179, 39306, 39309 контрольно-вимірювальні прибори не пройшли повірку, що є порушенням р. VI п.3.2.6 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Відсутнє видиме заземлення на електродвигуні приводу дробометного барабану інв.№10405305080668, що є порушенням п.3.18,р 3. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
У цеху відсутній акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, що є порушенням п.п.8.1, 8.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Зберігається балон з киснем без нагвинченого на горловину ковпака, що є порушенням р.Х гл.10 п.10.21 НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
На виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
 ремонт та технічне обслуговування систем газопостачання природним газом;
підприємством не отриманий дозвіл Держпраці, чим порушені вимоги п. 3.1. розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не проводиться виміри опору ізоляції на зварювальних автоматахВД-302 інв.№305098775, ВД-301інв.№102813, що є порушенням р.V. п.2.20. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями»
Порушена періодичність проведення повторного інструктажу працівникам Коцюба А.П., та Бовт О.Ф., у журналі реєстрації інструктажів дільниці 011 та 023, що є порушенням п. 6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
Не здійснюється виведення обладнання в ремонт працівником, відповідальним за утримання їх у справному стані, відповідно до графіка ремонту, затвердженого суб’єктом господарювання, що є порушенням глави V розділу 1 п. 9 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Працівник, відповідальний за утримання обладнання у справному стані, не перевіряє правильне ведення вахтового журналу машиніста, що є порушенням глави VІ розділу 6 п. 5 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не проведений періодичний технічний огляд консольно-поворотному крану зав. №5097 інв. № 305029940, електротельферу зав. №34761 інв. №305065449, кран-балці зав. №34761 інв. №305053149, кран-балці зав. №56103 інв. №305056103 після закінчення граничного строку експлуатації, що є порушенням п.1, п.3. гл.3. р.VІ, п.7. гл.2. р. VII НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Відсутнє видиме заземлення на електродвигуні приводу розвантажувального візка дробометного барабану інв.№10405305080668, що є порушенням п.3.18,р 3. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Відсутні діелектричні коврики перед пусковими пристроями електродвигунів нахилу електропечі ДСП-3 №1,2, що є порушенням п.3.16, р.5. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Відсутній акт розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) газопроводів і установок всередині підприємства (м. Павлоград), що є порушенням п. 3.4. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не зазначені схеми стропування вантажів в інструкції з охорони праці для машиністу вантажопідіймального крану, стропальників №37-ПТ, під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт №11-ПТ, що є порушенням р. 2 п. 4 підп. 3). НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Захаращено проходи у виробничих приміщеннях, що є порушенням р.III гл.1 п.1.14 НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
Двох стійковий арочний молoт Q-5m інв. №44072 робоча зона не має захисного огородження, як для оператора так і для сторонніх працівників, що є порушенням р. ІV п.п. 4.15, 4.24 НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт»
Не проведено технічне обслуговування, та ремонт газопроводу печі випалу інв. №1040535046809 передбачені у строки встановленої в ливарному цеху № 304/4, що є порушенням п. 3.8. гл. 3. р. 5. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
На електропередавальному візку Q-15 т інв.№39994 відсутня дата наступного випробування, платформа візка не обладнана пристроями, які б виключали падіння та скатування вантажів, що є порушенням гл.ІІ р.8 п.п 1,6 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Не проводиться огляд та чищення зварювальної установки інв.№042040 не рідше 1 разу на місяць, р.5 п.2.19 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Складування вогнетривів у цеху для поточної витрати здійснюється не в спеціально відведених місцях, що є порушенням п.3.16, р.4 . НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Не пройшов навчання та перевірку знань Сіденко О.В., відповідальний за утримання та безпечну експлуатацію вантажопідіймального обладнання по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням р.VІ гл.6 п.1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Відсутній Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: на технологічне устаткування ливарної промисловості, згідно вимог п.6 додатком 3 Постанови Кабінету Міністрів КМУ 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», що є порушенням Ст.21 ЗУ, № 2694 «Про охорону праці».
На токарному верстаті інв.№ 10046 відсутнє захисне огородження затискного патрону, яке повинно бути зблоковано з пуском, що є порушенням р.ІІ ч.1. п.п.1.1, 1.2 ч.2 п.2.2 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Посадові особи цеху, головні спеціалісти не пройшли навчання та перевірку знань за нормативними актами з охорони праці додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків, (у наявності лише Загальний курс), а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт», НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів», НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням п.п. 3.1, 3.8 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
На дільниці знаходяться канатні стропи (2од.) на яких відсутня бирка, що є порушенням р.VІ гл.3 п. 50 НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Посадові особи цеху, головні спеціалісти не пройшли навчання та перевірку знань за нормативними актами з охорони праці додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків, (у наявності лише Загальний курс), а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт», НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів», НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням п.п. 3.1, 3.8 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
Захаращено оглядові канави, що є порушенням р.III гл.5 п.5.14 НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
У паспортах кранів з реєстр.№№57739,61882,68065,66959 відповідальним за відомчий нагляд не зроблені записи про зупинку експлуатації не потрібних у виробництві кранів згідно розпорядження технічного керівника, є порушенням п.2,гл. 6 р. VI,п.7,гл.2,р.VII НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не проведені роботи з технічного обстеження (в тому числі і комплексного приладового обстеження) підземних та надземних газопроводів на території підприємства, чим порушені вимоги п.п. 1.15., 1.16.; 1.17.; 1.18,; глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не оновлений наказ про призначення відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку, що є порушенням пункт 1 глави 1 розділу VІІ НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
Не проведено навчання та перевірка знань ПТЕ електроустановок споживачів і по НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» працівникам цеху, що обслуговують електроустановки та не мають відповідної групи з електробезпеки, а саме: оператор верстатів с ЧПУ, електроерозіоніст, що є порушенням р.2 п.п. 2.1.3,2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Головним інженером не організовано роботу щодо забезпечення виконання вимог «Типової інструкції…» в цілому по підприємству, що є порушенням п.п. 2.1.; 2.2 глави 2 НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»
Працівники відповідальні за нагляд, за утримання вантажопідіймальних механізмів не забезпечені «Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням глави VІ розділу 5 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Експлуатується канатний строп без бирки, що є порушенням р. VI гл. 3 п. 52 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не призначено працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, що є порушенням р. VIгл.5 п.1 п.2НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
На підприємстві недостатня кількість електротехнічних працівників у кількості 30 осіб, чим порушено п. 1.3.1, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Відсутній графік періодичного огляду кранових колій, що є порушенням р.6 гл.6 п.2. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Працівники газової служби підприємства зайняті на роботах з підвищеної небезпеки не пройшли навчання та перевірку знань з нормативно правових актів, а саме
- не пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт робітники підприємства: електрогазозварник – Борсук О.Б.; слюсар-ремонтник - Кушаков В.Є. (м. Дніпро); слюсарі з ремонту та обслуговуванню вентиляції та кондиціонювання – Мороз А.П.; Шкурко А.Н.; Шахрайчук В.Н.; електрогазозварник – ІльченкоН.М. (цех №1 - м. Дніпро); слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування - Швирло В.І. (м. Павлоград);
- начальник газової служби Шаповалов В.М. - не пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (м. Дніпро);
- не проведені повторні інструктажі слюсарю з експлуатації та ремонту газового устаткування - Швирло В.І. (м. Павлоград),
що є порушенням п. 3.16. розділу 3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (далі НПАОП 0.00-4.12-05).
Захаращені матеріалами проходи приміщення повітряно-гелієвої установки, що є порушенням п.21 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування»
Не проведені періодичні технічні та санітарно-гігієнічні випробування вентиляційних установок В12, В16, В18, В39, В37, В1, В2, В3, В4, В6А, що є порушенням р.VI. п.73 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування».
Працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального обладнання, допущені до експлуатації крани консольно-поворотні інв.№№ 17264, 21694, 17267, 17265, кран-балка інв. №88975 без проведення періодичного ЧТО та ПТО, що є порушенням р.VІ гл.6 п.3 пп.2 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
У паспорті кран-балки з реєстр.№112 ,зав.№2487 відсутній запис наказу про призначення відповідальної особи, є порушенням п.2 гл. 5 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не здійснюється контроль за організацією та проведенням газонебезпечних робіт на підприємстві газовою службою та службою охорони праці, що є порушенням п. 1.15. НПАОП 0.00-5.11-85.
Не проведений періодичний ЧТО та ПТО вантажопідіймальне обладнання, а саме: кран мостовий інв.№ 305016179, кран мостовий однобалковий інв. № 30501112, кран мостовий інв..№305012750, що є порушенням р.VІ гл.6 п.3 пп.2 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Відсутній перелік робіт з підвищеною небезпекою, із зазначенням об’єктів, агрегатів і устаткування, ремонт яких повинен здійснюватися із застосуванням нарядів-допусків або оформленням проекту організації робіт, що є порушенням п.5.2, р.4. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
В цеху не проводиться обслуговування запірної арматури не рідше ніж один раз на рік , що є порушенням п. 1.4. гл. 1 р. 5 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Не мають відмітки про проведення випробувань на механічну міцність абразивні круги, які експлуатуються на заточувальних верстатах, що є порушенням р.ІІІ п.5.2, п.5.3 НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом»
Суб’єкт господарювання, не призначив обслуговувальний і ремонтний персонал (машиністів, їх помічників; слюсарів; слюсарів-електриків; електромонтерів; налагоджувальників; працівників, які керують вантажопідіймальними кранами з підлоги /з підвісного пульта чи по радіо/ або зі стаціонарного пульта, стропальників, що є порушенням глави VІ розділу 5 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Зварювальний трансформатор інв. №4083 не пройшов випробування у встановлений строк, що є порушенням р.5 п. 2.20 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок в цеху, що є порушенням п.8.6. р. 8 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
На токарному верстаті інв. №55842, інв.№51377 відсутнє захисне огородження затискного патрону, яке повинно бути зблоковано з пуском верстата, що є порушенням р.ІІ гл.1. п.п.1.1, 1.2 гл.2 п.2.2 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не надані відомості про проведення технічних оглядів кранів, що є порушенням глави VІ розділу 3 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
На підприємстві відсутні графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів систем газопостачання (цех №1 - м. Дніпро), що є порушенням п. 3.2. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не забезпечено безпечні умови експлуатації та виключення можливості пошкодження газорозподільної системи вздовж її траси в межах охоронної зони (м. Павлоград), а саме:
- відсутній вільний доступ обслуговуючого персоналу до наземного газопроводу на території підприємства (газопровід вздовж паркану зарослий деревами та кущами);
- допущене садіння дерев вздовж траси надземного газопроводу на території підприємства,
що є порушенням п. 1.12. глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Проходи, проїзди не виділені видимими лініями, у відповідності з габаритами, що є порушенням п. 28 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки ті виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування»
Не проводяться періодичні огляди канатних стропів із записом у відповідному журналі, що є порушенням р.VІ гл.3 п.39, п.40 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, не регулярно оглядає обладнання під тиском в робочому стані; в робочі дні перевіряти записи в змінному журналі і не проставлє в ньому свої підписи. що є порушенням пункт 4 глави 1 розділу VІІ НПАОП 0.00-1.81-18
Не розроблена інструкція, яка визначає порядок і методи огляду, а також методи усунення виявлених пошкоджень вантажозахоплювальних пристроїв, що є порушенням р. VI гл. 3 п. 40 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не переглянута інструкція з охорони праці №1-411 для кранівників мостових кранів та інструкція з охорони праці № 2-411 для стропальників у зв`язку з набранням чинності НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушення п.2 р 6. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Не видаються наряди-допуски на виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві, а саме: технічне обслуговування і ремонт діючих зовнішніх і внутрішніх газопроводів, споруд систем газопостачання; установлення і зняття заглушок на діючих газопроводах; пуск газу з проведенням контрольного опресуванням газопроводів та інші; не реєструється в журналі первинне виконання газонебезпечних робіт на які не оформлюється наряд-допуск, чим порушені вимоги п.п. 1.11.; 1.12. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» та п.7.5. розділу VII НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Відсутній Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки з розплаву чорних та кольорових металів згідно вимог п.9 додатком 2 Постанови Кабінету Міністрів КМУ 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», що є порушенням Ст.21 ЗУ, № 2694 «Про охорону праці».
Відсутні записи про призначення працівника відповідального за утримання обладнання в справному стані у паспортах кранів консольно-поворотних, а саме: інв.№10405305094460, інв.№10405305092349, інв.№10405305095082, інв.№10405305097328, що є порушенням р.VІ гл.1 п.3 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
В розділі 1 інструкцій з охорони праці для робіт (№36-411-2001 для машиніста екскаватора, №42-411-2001 для водія автобуса, №43-411-2001 для водія вантажного автомобіля), де є потреба у професійному доборі, вказано термін дії інструкції – «5 років», що є порушенням р. VI п.1 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Не проводиться контрольне опресування газопроводів та газового обладнання перед підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту, що є порушенням п. 7.17. розділу VII НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального обладнання, допущені до експлуатації крани консольно-поворотні інв.№10405305094460, інв.№10405305092349, інв.№10405305095082, інв.№10405305097328 без проведення періодичного ЧТО та ПТО, що є порушенням р.VІ гл.6 п.3 пп.2 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не переглянуті інструкції з охорони праці, у зв’язку із набранням чинності нового нормативно-правового акту з охорону праці, а саме : НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням р.VI п.2 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
Не проведено навчання та перевірка знань ПТЕ електроустановок споживачів і по НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» працівникам цеху, що обслуговують електроустановки та не мають відповідної групи з електробезпеки, а саме: верстатники, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів, налагоджувальник автоматів та полу автоматів, що є порушенням р.2 п.п. 2.1.3,2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Відсутнє загородження та знаки безпеки в зоні охолодження відливків, що є порушенням п.6.8,р.6. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Не виконується встановлений Правилами порядок пуску кранів у роботу після технічних оглядів, є порушенням п.2,12,гл.2 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
На момент перевірки не надано паспорти, журнали для запису дефектів та неполадок обладнання та о проведених ремонтах вентиляційних установок до: пресу «КЛІРІНГ» (Німеччина), пресу К50-40, обладнання К825 контактно-стиковій зварки, що є порушенням п. 70, 73 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств машинобудування.
Відсутнє захисне огородження муфти приводу печі випалу інв. №1040535046809, що є порушенням п.141 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування»
Не пройшов навчання та перевірку знань Висоцький М.М., відповідальний за утримання та безпечну експлуатацію вантажопідіймального обладнання по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням р.VІ гл.6 п.1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Відсутні записи про призначення працівника відповідального за утримання обладнання в справному стані у паспортах кран-балок інв.№305041846, інв.№305071396, що є порушенням р.VІ гл.1 п.3 п.п. 18 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Розбита світова сигналізація дугової сталеплавільної печі ДСП-3 інв.№10405305025340, що є порушення п.3.10 р 3. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Частково відсутній антикорозійний захист металоконструкцій крана мостового електричного інв.№85829, що є порушенням р.VIII гл.1п.8. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Відсутні відомості про ремонти обладнання, передбачені системою планово-попереджувальних ремонтів, які записуються до журналу технічних обслуговувань і ремонтів, що є порушенням глави V розділу 1 п. 7 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
В розділі 1 інструкцій з охорони праці для робіт (№36-411-2001 для машиніста екскаватора, №42-411-2001 для водія автобуса, №43-411-2001 для водія вантажного автомобіля), де є потреба у професійному доборі, вказано періодичність проведення повторного інструктажу – «1 раз в 6 місяців» , що є порушенням п.6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Не проводиться огляд та чищення зварювальних апаратів ВД-302 інв.№305098775,ВД-301 інв.№102813 не рідше одного разу на місяць, що є порушенням р.V.п.2.19. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями».
Не заповнюється паспорт крану – відсутні дані про особу відповідальну за справний стан крану,дані про проведені ремонти та результати ТО, що є порушеннямр. VIгл.1 п.3 НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не наданий журнал періодичних оглядів зйомних вантажозахоплюючих пристроїв цеха№ 281, є порушенням п.39,40,гл.3,п.6.5),гл.6 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не призначені відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (відповідальні особи за електрогосподарство) за відсутністю кадрів відповідної кваліфікації, чим порушено п.1.3.1, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Не проведено технічний огляд чи експертне обстеження, а саме: як-тельфер: інв.№41005, інв.№17907, інв.№56273, інв.№73555, електротельфер: інв.№50388, інв.№49792, інв.№50389, інв.№49791, інв.№52737, інв.№50392, інв.№17907, інв.№50391, інв.№90846, інв.№73002, інв.№49790, що є порушенням р.VII гл.2 п.7, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Експлуатується заточувальний верстат інв.№1405 без захисного екрану, який повинний бути зблокований із пуском верстата, що є порушенням р. ІІ п. 1.1, п.1.2, п 1.10 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Зварювальний трансформатор ИПИ-1 інв. №6 не пройшов випробування у встановлений строк, що є порушенням р.5 п. 2.20 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не проводиться огляд та чищення зварювальної установки KEMPPI FastMig Pulse 450 не рідше 1 разу на місяць, що є порушенням р.5 п.2.19 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Не відповідають встановленій формі особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, що є порушенням п. 9 р. 3 НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, не відповідає формі яка наведена в додатку 13 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням пункт 16 глави 5 розділу VІ НПАОП 0.00-1.80-18
У кранах відсутній перелік вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними кранами та машинами, із зазначенням їх маси, що є порушенням глави VII розділу 2 п. 17 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
На підприємстві по кожному цеху не розроблений перелік газонебезпечних робіт в якому зазначаються газонебезпечні роботи: I - проводяться з оформленням наряду-допуску; ІІ - проведені без оформлення наряду-допуску, але з обов'язковою реєстрацією таких робіт перед їх початком в журналі; III - викликані необхідністю ліквідації або локалізації можливих аварійних ситуацій (цех №1 - м. Дніпро), що є порушенням п. 1.7. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» та п.7.5. розділу VII НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не проводяться планові періодичні огляди кранових колій під керівництвом працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, або працівника, відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів та машин, що є порушеннямр.IV. гл.5. п.3. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не оновлений наказ про призначення працівників відповідальних за утримання вантажопідіймальних механізмів та обладнання в справному стані що є порушенням глави VІ розділу 5 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не всі двері приміщень електроустановок (розподільчі щити) замкнені на замок, чим порушено п. 2.2.18, НПАОП 40.1-1.21-98., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Під час експлуатації ливарного обладнання у паспорти не заносяться дані про зміни в конструкції устаткування, машин, механізмів, проведення капітальних ремонтів,, що є порушення п.1.9,р 4. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Гумові діелектричні рукавички інв. №1861, 2928, 6727. 191, 649, 17, 1477, 167, 121, 2147, 56715, 3223, не пройшли електричні експлуатаційні випробування, чим порушено п.4.4.6, додаток 3. НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
Копії документів по виконаним ремонтам не зберігаються належним чином разом з їх паспортами. Порушення п.3,гл.2,розділу III «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання,що працює під тиском» НПАОП0.00-1.81-18.
В ремонтному журналі відсутні дані про виконані ремонтні роботи, використані матеріали, зварювання і зварників, про зупинку обладнання під тиском на чистку або промивку. що є порушенням пункт 2 глави 5 розділу VІІ НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
На підприємстві виявлено навантаження газопроводів (гілки дерев на надземному газопроводі - м. Павлоград; навантаження газопроводів металобрухтом в цеху №1- м. Дніпро), що є порушенням п. 3.22. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15.
Не проведено регламентні роботи по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок відповідно до критеріїв стану безпеки. Відсутні акти опосвідчення стану безпеки даних електроустановок понад 1000 В., а саме: кабельні лінії; трансформатори; підстанції, розподільчі пристрої тощо,чим порушено п.п. 8.1.,8.2.,8.7.1., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Не вказується вік особи яку інструктують, у графі 5 журналу вступного інструктажу з питань охорони праці, що є порушенням п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Електротехнічний персонал електросилового цеху енергокомплексу №106 не в повному обсязі забезпечено електрозахисними засобами для роботи в електроустановках напругою понад 1000 В, а саме: діелектричні рукавички у кількості - 40 одиниць; покажчики напруги - 14 одиниць(6 кВ, 10 кВ, 35кВ, 154 кВ); ізолюючи кліщі – 6 одиниць; ізолюючи штанги 10 одиниць (6 кВ,10 кВ, 35кВ), чим порушено п.п 4.1.3, 4.1.4 таблиця 4.1., таблиця 4.2., НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
Не проводяться вимірювання опору заземлення кранової колії не рідше одного разу на рік, що є порушенням глави 4 розділу 5 п. 10 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
На момент перевірки не надано журнал технічних оглядів та ремонтів кран-балок, який повинен проводиться не рідше 1 разу на місяць, що є порушенням р. IV п. 3.9 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не надані протоколи перевірки опору розтікання на основних заземлювачах та перехідного опору магістралей обладнання та протоколи опору ізоляції електрообладнання кранового господарства, що є порушенням п. 7.6.36, 8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
У цеху відсутні графічні зображення(схеми) стропування, що є порушенням р. VI. гл.6. п.6,6). НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
На газопроводах ковальсько-штампувального цеха №304/1 , ГРП відсутнє позначення напрямку потоку газу, що є порушенням р. ІV п.4.15 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
У машиністів вантажопідіймальних кранів, машин, відсутні схеми (графічні зображення) стропування типових вантажів, а також таблиці з вказівкою маси вантажів, що переміщуються, що є порушенням глави VІ розділу 6 п. 10 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Не проведено технічний огляд чи експертне обстеження, а саме: електротельфер: інв. № №42758, інв.№64471, інв.№64163, інв.№42757, інв.№57583, кран-консольно-поротний: інв.№82001, інв.№82162, інв.№83663, кран-штабелер: інв.№55567, інв.№55561, інв.№58258, інв.№55560, інв.№64265, інв.№58765, інв.№60782, інв.№82163,кран-балка інв.№82832, інв.№81126, інв.№85829, інв.№81124, інв.№81125, інв.№18040, інв.№81127, інв.№82891, інв.№59214, що є порушенням р. VII. гл. 2. п.7. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Технічний огляд проводитися працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією цього обладнання, а не атестованими в установленому порядку фахівцями спеціалізованої, експертної та уповноваженої організації. Технічний огляд має проводитися відповідно до, організаційно-методичних документів, розроблених з урахуванням вимог настанови з експлуатації обладнання та/або вимог Правил що є порушенням глави VІ розділу 3 п. 6; п. 7 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», п. 5 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687.
Не пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці призначені наказом по підприємству по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском п.п. 3.8., 3.10., 5.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Не вивішено біля печі випалу інв. №1040535046809 схема газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів п. 3.8. гл. 3. р. 5. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не в повному обсязі виконуються роботи з технічного огляду надземних газопроводів в частині: кріплення, провисання труб, опор, наявність діелектричних підкладок тощо (м. Павлоград), що є порушенням п. 1.5. частини 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
У звʹязку з введенням в дію нового НПАОП по кранам не проведено у повному обсязі професійне навчання та перевірка знань стропальників та осіб керуючих кранами з підлоги підприємства, що є порушенням п.8,9,гл. 5 р.VI НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Відсутнє видиме заземлення на електричній сушильній камері інв.№305011038, що є порушенням р.10 п.184 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки ті виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування».
Наявне перевантаження тари металевою стружкою на токарній дільниці, що є порушенням р.II гл.4 п.15 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
Відсутнє видиме заземлення електродвигуна печі випалу інв. №1040535046809, що є порушенням п.183 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування»
Стан будівельної частини будівель і споруд енергетичних обєктів в рамках опосвідчення не відповідає стану безпеки електроустанок (протікання покрівлі ), чим порушено п.п. 8.3, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці не відповідає встановленій формі, чим порушено п.6.10, додаток 6 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Не здійснюється технічне обслуговування і ремонт газопроводів і установок, що використовують газ (цех №1- м. Дніпро; м. Павлоград), чим порушені вимоги п. 3.9 глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
Не забезпечене керування вантажопідіймальних кранів та машин, лише машиністом або працівником, який одержав у встановленому суб’єктом господарювання порядку спеціальний ключ (ключ-марку) від індивідуального контактного замка пульта (поста) керування чи захисної панелі, що дає змогу вмикати (вимикати) електричне коло керування вантажопідіймальним краном, машиною чи підйомником з метою унеможливлення несанкціонованого їх пуску. що є порушенням глави VІІ розділу 1 п. 12 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд не встановлено особою відповідальною за електрогосподарство підприємства, чим порушено п. 2.2.13, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Не надані протоколи перевірки опору розтікання на основних заземлювачах та перехідного опору магістралей обладнання та протоколи опору ізоляції електрообладнання, а саме: чотирьохвалкова листозгинальна машину «FACCIN», компресор «PARKER HIROSS GERIAL», агрегат парогенеруючий електричний, котел електричний, верстат карусельно-фрезерний «ФРОРИЕН» КЕ інв..№16334, що є порушенням п. 7.6.36, 8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Допущений до експлуатації без медичної аптечки та вогнегасника навантажувач: HELI інв.№10501210097233, що є порушенням р.V п.20 НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
Не проводиться огляд та чищення зварювальної установки інв.№044768 не рідше 1 разу на місяць, що є порушенням р.5 п.2.19 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Не проводиться виміри опору ізоляції на зварювальних автоматахінв. № 08626, інв. № 305083475, інв. № 304701460, ИПИ-1 інв. №6, що є порушенням р.V. п.2.20. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями»
Відсутні відомості про проведення огляду тари на дільниці гальванопокриття у журналі огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що є порушенням р.VІ гл.3 п.39НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Не в робочому стані світлові прилади, а саме: передня права фара автонавантажувача інв.№210082015, що є порушенням р.V. п.20. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
У цеху відсутні графічні зображення (схеми) стропування, що є порушенням р. VI. гл.6. п.6,6). НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального обладнання, допущені до експлуатації крани мостові електричні інв. №41301, №12859, №44113, №57228, №46334, №44596 без проведення періодичного ЧТО та ПТО, що є порушенням р.VІ гл.6 п.3 пп.2 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Експлуатуються верстати абразивної дії інв.№13334 та інв.№23331 без захисного екрану, який повинний бути зблокований із пуском верстата, що є порушенням р. ІІ п. 1.1, п.1.2, п 1.10 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Експлуатується абразивні круги(2 од.) на шліфувальному верстаті інв.№11706, який не має відмітки про проведення випробувань на механічну міцність, що є порушенням р.ІІІ п.5.2, п.5.3 НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом»
На робочих місцях у цехах відсутні переліки пересуваємих вантажів з їх масою, є порушенням п.17 гл. 2 р.VII НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
В електроустановках застосовуються плакати і знаки безпеки, які не відповідають вимогам ГОСТ 12.4.026, чим порушено п. 4.3.1., НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
Не проведений державний технічний огляд технологічному транспорту, а саме автонавантажувач вилковий інв..№10094257, що є порушенням п.п 6,10,11 НПАОП 0.00-6.01-10. «Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»
Посадові особи цеху, головні спеціалісти не пройшли навчання та перевірку знань за нормативними актами з охорони праці додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків, (у наявності лише Загальний курс), а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушенням п.п. 3.1, 3.8 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
Автонавантажувач інв.№210082015 не укомплектовано вогнегасником, знаком аварійної зупинки, медичної аптечки, що є порушенням р.V. п.20. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
Не пройшов навчання та перевірку знань Кондратко В.І., відповідальний за утримання та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском., що є порушенням р.VII гл.1 п.1 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском»
Журнали реєстрації результатів технічного огляду (обходу) об’єктів системи газопостачання (ОСГ) не відповідають формам, які наведені у додатках 17-18 «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 2011 року № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 року за № 1326/20064 (далі - Порядок технічного огляду, обстеження…), що є порушенням вимог п.1.24 глави 1 розділу V та п.4.13. розділ IV НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та п. 9.1. «Порядку технічного огляду, обстеження…».
На пресу «PELS» порушена цілісність захисного огородження драбини, яка знаходиться на висоті більш 2 м, по обслуговуванню пресу, що є порушенням п.143,147 НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки ті виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування»
Електротехнічний персонал електросилового цеху енергокомплексу №106 не в повному обсязі забезпечено електрозахисними засобами для роботи в електроустановках до 1000 В, а саме: діелектричні рукавички у кількості - 40 одиниць; покажчики напруги - 16 одиниць; інструмент з ізольованим покриттям - 5 комплектів; ізолюючи кліщі – 5 одиниць, чим порушено п.п 4.1.3, 4.1.4 таблиця 4.1., таблиця 4.2., НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
Не переглянута інструкція з охорони праці №4-411 для машиніста автокрана у зв`язку з набранням чинності НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», що є порушення п.2 р 6. НПАОП 27.5-1.71-14 «Правила охорони праці в ливарному виробництві».
Відсутній журнал обліку вантажопідіймального обладнання суб'єкта господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг) воно перебуває, що є порушенням глави VI розділу 1 п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Зберігання балонів з аргоном здійснюється без нагвинчених на їх горловини запобіжних ковпаків, що є порушенням р.V.п.2.32. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
Не відповідають типовій формі журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, що є порушенням додаток 6 до п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
Не проведено навчання та перевірка знань ПТЕ електроустановок споживачів і по НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» працівникам цеху, що обслуговують електроустановки та не мають відповідної групи з електробезпеки, а саме: терміст, розкатник, що є порушенням р.2 п.п. 2.1.3,2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Власником не переглянуте Положення про газову службу підприємства, що є порушенням п. 3.1. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
На табличці кранів відсутні дати наступного часткового технічного огляду, що є порушенням глави VІІ розділу 1 п. 11 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
Покарання:
Штраф, який встановлено законом у фіксованому розмірі
Штраф, який встановлено законом у фіксованому розмірі
07.02.2106 1057636 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
Предмет перевірки: Додерження законодавства у сфері карантину та захисту рослин
Учасники:
Капка О.В — відповідальна особа
Пономаренко Руслан Григорович — Провідний спеціаліст Відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
07.02.2106 1450854 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
19 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Мурзаєва Ольга Володимирівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Юшкевич Тетяна Василівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор
Калініна Олена Михайлівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Голиков Юрій Вікторович — заступник головного інженера-начальник відділу охорони праці та екології
Пеня Світлана Сергіївна — Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Черноізюмська Наталія Іванівна — заступник головного інженера з охорони праці та охорони навколишнього середовища
Цапліна Валерія Євгенівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Стовба Інна Леонідівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Саланжий Світлана Володимирівна — провідний спеціаліст з екології
Кириченко Володимир Євгенович — керівник павлоградського механічного заводу дп «во пмз ім. о. м. макарова»
Савранська Людмила Володимирівна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Пшеничний Геннадій Миколайович — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
Білецька Тетяна Олександрівна — заступник начальника відділу охорони праці та екології
Порушення:
В ході обстеження встановлено, що наявні зливоприймальники зливової каналізації на момент перевірки заповнені сміттям. Талі та дощові води без попереднього очищення відводяться по рельєфу місцевості. Зливові стоки з решти території підприємства, що не обладнана зливовою каналізацією, скидаються по рельєфу місцевості.
Інформація щодо здійснення контролю за якісним складом підземних вод на виконання умов Спеціального дозволу на користування надрами № 4148 від 14.12.2006 не надана в ході проведення перевірки
Порушено вимоги щодо поводження з відходами
Підприємством не здійснюється контроль за станом накопичувача виробничих та господарсько-побутових стічних вод та можливим негативним впливом на підземні водоносні горизонти та ґрунти - локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод відсутні
Відведення госппобутових стічних вод пансіонату здійснюється на поля фільтрації. Документи та інформацію щодо влаштування та експлуатації полів фільтрації на розгляд не надано. Контроль якості та кількості стічних вод пансіонату не здійснюється. Контроль за впливом на підземні водоносні горизонти та ґрунти не здійснюється. Заходи щодо охорони вод та земель не здійснюється.
На момент перевірки інформацію та документи стосовно збирання, очищення та відведення зливових стоків з території бази відпочинку не надано. Очисні споруди стічних зливових вод відсутні, відведення стічних зливових вод здійснюється по рельєфу місцевості. Контроль якості та кількості стічних вод не здійснюється.
Скид виробничих та господарсько-побутових стічних вод здійснюється по каналізаційним мережам підприємства в прийомну камеру КНС і далі за допомогою насосів перекачуються в міські каналізаційні мережі на очисні споруди КП «Павлоградводоканал» Павлоградської міської ради. Попереднє очищення виробничих стічних вод не здійснюється, локаліні очисні споруди необхідної потужності відсутні на підприємстві
Журнали первинного обліку у сфері охорони водних ресурсів ведуться не в повному обсязі, а саме: первинний облік кількості та якості стічних вод підприємства ведеться не по всіх виробничих ділянках, статзвітність 2-ТП (водгосп) складається не достовірно та не в повному обсязі, а саме: облік зливових стоків підприємства здійснюється не по всіх виробничих ділянках підприємства
Підприємством не виконуються вимоги дозволу на спеціальне водокористування від 01.09.2017 № 35/ДП/49д-17, а саме: п. 8 умов дозволу на спеціальне водокористування передбачено постійно проводити регулярне прибирання території підприємства, не допускати несанкціонованого попадання забруднюючих речовин у систему промислово-дренажної каналізації (дотримання встановлених нормативів ГДС по завислим речовинам (БСК, ХСК)). Однак, підприємством не вживаються заходи з охорони вод та допускаються перевищення нормативів ГДС (в тому числі по завислим речовинам (БСК, ХСК))
В ході візуального обстеження території підприємства за адресою вул. Криворізька, 1, м. Дніпро встановлені численні факти забруднення зливової поверхні. Так, місця тимчасового зберігання відходів не в повному обсязі обладнанні згідно вимог законодавства. Підприємством не вжито заходів попередження забруднення зливової поверхні, а саме: підприємством допускається зберігання відходів в не обладнаних у відповідності до вимог законодавства місцях. (біля цехів, без контейнерів, обвалування, навісу, тощо). Також, підприємством допущено змішування різних видів відходів. При цьому, очисні споруди зливових стоків відсутні.
Порушено правила водокористування
В ході перевірки встановлено, що протягом 2016-2018 років частина земель, визначених у державних актах на право постійного користування земельними ділянками як землі промисловості та переданих підприємству в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств машинобудівної промисловості, використовується підприємством не за цільовим призначенням, а саме: для сільськогосподарського виробництва згідно договорів з сільгосппідприємствами на закупівлю послуг по обробці ріллі
Порушено права державної власності на води
На момент проведення перевірки у підприємства відсутні висновок з оцінки впливу на довкілля та ліцензія на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (відпрацьовані акумуляторні батареї), які протягом тривалого часу зберігалися на території підприємства. Акти виконаних робіт щодо передачі небезпечних відходів суб’єктам господарювання, що мають ліцензію, за 2016, 2017, 2018, 2019 роки відсутні.
Інформацію та документи щодо здійснення контролю за станом заглиблених ємностей станції нейтралізації та за прудами відстійниками на підземні водоносні горизонти та ґрунти не надано.
Документи на користування земельними ділянками за адресами вул. Комсомольский острів, 38 (під розміщення водно-спортивної станції), вул. Байкова,79 (насосна станція), 82, 88-Б (цех 67 (1), 67 (2)), проспект Кірова, 46 (завод допоміжного обладнання), вул. Дмитра Кедріна, 51-А (гаражі), вул. Криворізька, 16-А (магазин «Кулінарія»), вул. Макарова, 27-М (їдальня), вул. Новокримська, 5 (центр олімпійської підготовки), вул. Робоча, 85 (нежитлові приміщення), вул. Соціалістична, 7 (магазин «Здоба»), вул. Фабрично заводська, 30, секція 2 (нежитлові приміщення), 41 (гараж), вул. Криворізька, 22-Д, 22 (ВПЧ-1), 22-Ж (склад), вул. Ударників, 42-К (завод нестандартного та вантажного обладнання), м. Дніпро знаходяться в процесі оформлення. На момент перевірки документи на користування вищезазначеними земельними ділянками не оформлено у відповідності до вимог законодавства
Проект водоохоронної зони та прибережної захисної смуги відсутній.
Порушено порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу
Порушено правила ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами
Порушено правила експлуатаціїї ПГОУ
Покарання:
Інше
07.02.2106 1438601 Залізничний транспорт Державна служба України з безпеки на транспорті Не проведено
відсутній НПА
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері залізничного транспорту
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
07.02.2106 2539370 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
14 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Щолкіна Тетяна Іванівна — комендант готелю
Лукомський Дмитро Владиславович — Провідний фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Дніпровського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Порушення:
Монтаж, введення до експлуатування і технічне обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: відсутній регламент робіт з підтримання експлуатаційної придатності та планово-попереджувальних робіт на кожний вид систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації) згідно затверджених план-графіків обслуговування системи протипожежного захисту (форма Ж. 4)
Двері приміщення виходу на покрівлю, та електрощитової не виконані протипожежними 2-го типу з нормованою межею вогнестійкості.
Біля місць розташування пожежних гідрантів не встановлено покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них:
для пожежного гідранта - літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева)
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Плани евакуації не виконано на фотолюмінісцентній основі.
Об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту не проведено
Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій не організовано та не здійснюються
Опорядження (облицювання) стін та стель (центральний вхід готелю) виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2.
Не виведено сигнал від приймально-контрольного приладу існуючої установки автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого пожежного спостереження.
Не проводиться технічне обслуговування автоматичної системи пожежної сигналізації.
Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об’єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі не забезпечено.
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей
Допущено встановлення вимикачів на горючі основи (конструкцію) на 1-му поверсі.(центральний вхід).
Дерев’яні елементи горищного покриттю будівлі готелю (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
07.02.2106 2936442 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
Предмет перевірки: Порушення строків виплат заробітної плати та повноти нарахування
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Біланинець Ірина Дмитрівна — заступник начальника управління - начальник відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
07.02.2106 2537639 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування щодо достовірності поданих відомостей
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Охріменко Олена Валеріївна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор
Порушення:
Подання страхувальником до реєстру застрахованих осіб персоніфікованих відомостей про застраховану особу які не відповідають даним обліку страхувальника про реєстраційний номер облікової картки платника податків по застрахованій особі
Покарання: відсутні
07.02.2106 512376 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
71 порушення
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Об'єкти:
Готель «Південний», за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 2А
Будинок культури «Машинобудівників»
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 1Б
Готель «Південний» м.Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б
Дільниця №281
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10
Корпус 3/1
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10
Корпус № 115
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10
Корпус № 2 комплекс 221 ДП" ВО ПМЗ ІМ О.М.МАКАРОВА"
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10
Корпус № 3
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10
Учасники:
Степаненко Віталій Валерійович — провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Павлоградського міськрайонного управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Філенко Галина Миколаївна — інженер з протипожежної профілактики
Пільтієнко Володимир Олександрович — головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Павлоградського МРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старший лейтенант служби цивільного захисту
Яковлєв Микола Анатолійович — інспектор 50 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
Підплетько Сергій Вікторович — Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Павлоградського МРУ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області майор служби цивільного захисту
Нестеренко Дмитро Миколайович — заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Павлоградського МРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби ЦЗ
Панченко Вадим Григорович — Помічник директора з загальних питань
Порушення:
Допущено експлуатація тимчасової електромережі в кабінеті № 425
Допущено до зварювальних робіт осіб, які не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;
Пожежні кран-комплекти не укомплектовані згідно норм;
Допущено куріння в не спеціально відведеному місці (допущено куріння в виробничому цеху);
Не здійснюється перевірка працездатності механізму опускання та піднімання протипожежної завіси;
Не проведено технічне обслуговування вогнегасників;
Не встановлено на в’їздах (виїздах) схему території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під’їздів пожежних автомобілів до них;
Лінія живлення до побутового кондиціонера в кімнаті №4 не забезпечена автономним пристроєм електричного захисту;
Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакого з ним діаметром та стволами, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного ствола не виконано однотипними
Встановлені решітчасті двері, у коридорах будівлі, які зменшують нормовану ширину шляху евакуації
На горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів відсутні протоколи випробовування щодо показника пожежної небезпеки;
Будівля не обладнана системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Ремонтні бокси не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Вогнезахисне оброблення будівельних конструкцій з металу та залізобетону не виконано відповідно до регламенту
Не проведено замір опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;
Не надано проектну документацію та акт прийняття в експлуатацію системи протипожежного захисту 4 поверху готелю;
В побутовому приміщені кухні на першому поверсі кафе допущено підвішування світильникіа безпосередньо на струмопровідні проводи;
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Приміщення не забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно норм;
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Не проведено випробування на тиск та витрату води з оформленням акта систем зовнішнього протипожежного водопроводу;
Не проводиться технічне обслуговування і перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
В коридорі на першому поверсі з’єднання, жил проводів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
В коридорі на першому поверсі вимикачі встановлені на горючу основу;
Відсутні засоби індивідуального захисту органів дихання та шафи для зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі;
Не забезпечено захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
Не проведено обов’язкове страхування членів добровільної пожежної дружини на випадок загибелі (смерті), поранення, захворювання отриманих під час ліквідації пожежі або наслідків аварій;
Не забезпечено утримання електроустановок відповідно до вимог ПУЕ, ПТЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
На планшеті сцени не нанесена червона лінія, що вказує на межу опускання протипожежної завіси;
Будівлю не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Будівлю не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Відсутній вентиль пожежного крана №4 на 4 поверсі;
Відсутні протипожежні двері у прорізі протипожежної перешкоди, які відокремлює приміщення електрощитової
Не проведено замір опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;
Не проводиться технічне обслуговування і перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
Поблизу свердлильного верстата вимикач встановлений на горючу основу;
Не проводиться технічне обслуговування і перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
Електророзетка в приміщені охорони встановлена на горючу основу;
Допущено куріння в не спеціально відведеному місці
Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності;
Допущено куріння в не спеціально відведеному місці
Не проведено замір опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
На першому поверсі електророзетки, вимикачі встановлені на горючу основу;
Не проводиться технічне обслуговування і перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
Приміщення кафе та І, ІІ, ІІІ поверх не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Не забезпечено захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»;
Допущено встановлення електророзетки на горючі основи в кабінеті заступника начальника по підготовці виробництва
Не проводиться технічне обслуговування і перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
Приміщення корпусу своєчасно не прибирається від горючого сміття та відходів виробництва
Не надано акт проведення прихованих робіт прихованого прокладання таких проводів (кабелів) над підвісною стелею;
Не проводиться технічне обслуговування і перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
До природного вододжерела не влаштований під’їзд з майданчиком (пірсом) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року;
Відсутні протипожежні двері в протипожежних перешкодах, які відокремлюють приміщення електрощитової;
Не приведено у готовність до використання захисні споруди.
Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакого з ним діаметром та стволами, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного ствола не виконано однотипними
Будівлі не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Будівля не обладнана системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Запасні балони не обгороджені щитами з негорючих матеріалів;
Постійне місце проведення вогневих робіт не визначено наказом (розпорядженням, інструкцією) власника
підприємства.
Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки);
Приміщення будівлі не забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно норм;
Вогнезахисне оброблення будівельних конструкцій з металу та залізобетону не виконано відповідно до регламенту
Територія не забезпечена відповідними знаками безпеки. відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Відсутні протипожежні двері в протипожежних перешкодах, які відокремлюють приміщення електрощитової;
Відсутні протипожежні двері у прорізі протипожежної перешкоди, які відокремлює приміщення електрощитової
Будівля не обладнана системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
В приміщеннях роздягальні електророзетки, вимикачі встановлені на горючу основу;
Допущено встановлення електророзетки та вимикача на горючі основи в майстерні слюсарів механіків
Дерев’яні конструкції сценічної коробки не оброблені вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності;
Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки);
Будівля не обладнана системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Покарання: відсутні
07.02.2106 2202209 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнооб'язкового державного пенсійного страхування
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Циганова Вікторія Олександрівна — провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 4 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Дніпропетровській області
Заславська Тетяна — начальник бюро з обліку заробітної плати
Кириченко Володимир — директор заводу
Порушення:
недостовірно відображено РНОКПП по застрахованій особі в звітах платника за період з 10.09.2007 по 30.06.2008
Покарання: відсутні
07.02.2106 2525286 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: з питань своєчасності нарахування та виплати заробітної плати
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор
Лашкевич Олена Леонідівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпр
Зимогляд Юлія Сергіївна — Провідний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань праці у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетров
Порушення:
За період вересень 2020 року – грудень 2020 року на розрахунковий рахунок та в касу ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» (далі – Підприємство) надійшло грошових коштів на загальну суму 690 975,00 тис. грн. На виплату заробітної плати за цей період спрямовано 215 728,00 тис. грн. (або 31,22 %), на виплату податків та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати спрямовано 237 727,00 тис. грн. (або 34,4 %), при цьому на інші видатки було спрямовано 246 637 тис. грн. (або 35,7%), що порушує вимоги ч.5 ст.97 КЗпП України та ч.3 ст. 15, ЗУ «Про оплату праці»: «Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці».
Станом на 01.01.2021 року, згідно наданої довідки та звіту із праці
№ 1-ПВ у ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» (далі – Підприємство) існує заборгованість із виплати заробітної плати 4002 працівникам у розмірі 74 905,6 тис. грн., у тому числі 161 звільненому працівнику у розмірі 2 665,8 тис. грн.
На дату перевірки заробітна плата за серпень 2020 виплачена повністю.
Вищенаведене не відповідає вимогам ч. 1 та ч. 2 ст.115 КЗпП України, ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці».
Термін заборгованості – 3 місяці (вересень 2020 р., жовтень 2020 р., листопад 2020 р.)
Право працівника на отримання заробітної плати не рідше двох разів на місяць належить до числа умов, визначених законодавством і не може бути погіршене ні за згодою сторін, ні на підставі колективного договору.
Так, наприклад, заробітна плата Тогобецькому Сергію Володимировичу за серпень 2020 року виплачена 29.12.2020 у сумі 729,00 грн ( згідно платіжного доручення № 6294 від 29.12.2020) та 05.01.2021 у сумі 729,00 грн. (згідно платіжного доручення № 6362 від 05.01.2021).
Заробітна плата Богуш Валентині Іванівні за серпень 2020 року виплачена 29.12.2020 у сумі 1595,00 грн ( згідно платіжного доручення
№ 6294 від 29.12.2020) та 05.01.2021 у сумі 1595,00 грн. (згідно платіжного доручення № 6362 від 05.01.2021).
Заробітна плата Богданович Людмилі Петрівні за серпень 2020 року виплачена 29.12.2020 у сумі 3349,00 грн ( згідно платіжного доручення № 6294 від 29.12.2020) та 05.01.2021 у сумі 3350,00 грн. (згідно платіжного доручення
№ 6362 від 05.01.2021).
Заробітна плата Сачко Андрію Васильовичу за серпень 2020 року виплачена 29.12.2020 у сумі 287,00 грн ( згідно платіжного доручення
№ 6294 від 29.12.2020) та 05.01.2021 у сумі 288,00 грн. (згідно платіжного доручення № 6362 від 05.01.2021), чим порушено вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 115 КЗпП України: «Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата».
Покарання: відсутні
07.02.2106 2868947 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Придніпровського округу Не проведено
Недопущення уповноваженої посадової особи органу контролю (його територіального органу) до проведення заходу державного нагляду (контролю)
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 3199229 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
Предмет перевірки: додержання законодавства у сферах промислової безпеки та охорони праці
Підстави:
Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання
Учасники:
Вовченко Владлен В'ячеславович — Головний державний інспектор відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Перов Павло Вікторович — головний державний інспектор відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2956844 Рибне господарство Державне агентство рибного господарства України Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері рибного господарства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 3016110 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1904073 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства про захист прав споживачів
Об'єкти:
готель "Південний" (корпус 2)
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б
готель "Південний" (корпус 1)
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 2А
Учасники:
Нечаєв Володимир Васильович — начальник культурно-оздоровчого комплексу
Миронова Оксана Євгенівна — головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту споживачів
Порушення:
у приміщенні готелю не розміщена інформація про адреси та номери телефонів органів захисту прав споживачів; на видному для споживача місці не розміщені відомості про місцезнаходження найближчих до готелю підприємств харчування
у прейскуранті алкогольних напоїв закладу громадського харчування готелю відсутня інформація про ціну за 50 мл. напою
використання мірного посуду для приготування алкогольних напоїв без наявності тавра державної повірки
у приміщенні готелю що призначене для оформлення розміщення споживачів на видному місці не розміщена інформація про адреси і номери телефонів органів захисту споживачів
на фасаді закладу відсутня вивіска із зазначенням суб’єкта господарської діяльності
відсутня наявність у кожному номері внутрішніх правил проживання у готелі, правил протипожежної безпеки, перелік додаткових послуг; внутрішній телефонний довідник
у кожному номері готелю відсутні внутрішні правила проживання, правила протипожежної безпеки, внутрішній телефонний довідник, перелік додаткових послуг
Покарання: відсутні
01.01.1970 1712374 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
967 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Захисна споруда № 13019
м. Дніпро, Криворізька 1
Виробнича будівля
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Криворізька, буд. 1
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА "51413, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ КОРОЛЬОВА СЕРГІЯ, будинок 10"
51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 10
Захисна споруда № 13112
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район вул. Ф.Заводська, 32/2
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Ф. Заводська, 32/2
Захисна споруда № 13004
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13020
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13012
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13009
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Санаторій-профілактичний "Південний" м. Дніпро, Чечелівський район пров, Шаховий, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, Пров, Шаховий, 1
Захисна споруда № 13003
м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 1
Захисна споруда № 13078
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13183
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13015
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13004
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, вул. Суворова, 29-А
Санаторій-профілактичний "Південний"
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Пров, Шаховий, 1
Захисна споруда № 13085
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, вул. Криворізька, 16
Захисна споруда № 13011
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район вул. Криворізька, 20
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 20
Захисна споруда № 13183
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13015
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13020
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13021
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
База відпочинку "ДУБРАВА" ДП "ВО ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
51262, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, С. Хащове, вул. Овчаренко, 55
Захисна споруда № 13082
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13009
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13001
м. Дніпро, Криворізька 1
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИКІВ, ГУРТОЖИТОК ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Робоча, 166
Захисна споруда № 13008
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13162
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13011
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13085
м. Дніпро, Криворізька 1
Готель «Південний» "51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Сергія Корольова, 2А"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 2А
Захисна споруда № 13018
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13078
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Новокримська, 6
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Новокримська, 6
Виробнича будівля
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 1
Захисна споруда № 13112
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13082
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13163
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13168
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13014
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, вул. Новокримська, 6
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Суворова, 29-а
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Суворова, 29-А
Захисна споруда № 13022
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, вул. Новокримська, 7
Захисна споруда № 13014
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Виробнича будівля м. Дніпро, Чечелівський район. вул, Криворізька, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н. Вул, Криворізька, 1
Захисна споруда № 13162
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Криворізька, 16
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 16
Захисна споруда № 13019
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13013
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13022
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13168
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13012
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13013
м. Дніпро, Криворізька 1
Виробнича будівля
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Вул, Криворізька, 1
Захисна споруда № 13005
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район , пров. Шаховий, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, Пров. Шаховий, 1
Захисна споруда № 13084
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, пров. Ялицевий, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, Пров. Ялицевий, 1
Захисна споруда № 13005
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13001
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, вул. Криворізька, 20
Захисна споруда № 13084
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13007
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Пров. Ялицевий, 1
Захисна споруда № 13117
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13017
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13016
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13003
49000, Дніпропетровська обл., Чечелівський р-н, м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 1
Захисна споруда № 13008
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13007
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13163
м. Дніпро, Криворізька 1
Будинок культури «Машинобудівників» "51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Сергія Корольова, 1Б"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 1Б
Захисна споруда № 13016
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13117
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13010
м. Дніпро, Криворізька 1
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, вул. Ф. Заводська, 32/2
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівький район, вул. Новокримська, 7
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівький р-н, вул. Новокримська, 7
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИКІВ, ГУРТОЖИТОК ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
м. Дніпро, вул. Робоча, 166, вул. Криворізька, 18
Гуртожиток
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Пров. Шаховий, 1
Захисна споруда № 13018
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 1
Готель «Південний» "51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б
Захисна споруда № 13091
м. Дніпро, Криворізька 1
Захисна споруда № 13017
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13091
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13010
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13021
м. Дніпро, Криворізька 1
Учасники:
Гавриш Андрій Володимирович — Головний інспектор ВЗНС Дніпровського РУ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Фесюк Ю.А. — заступник генерального директора - начальник відділу №2
Букреєва Ганна Валеріївна — Провідний фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Дніпровського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Балковой Ігор Якович — директор пансіонату "ДУБРАВА" ДП" ВО ПМЗ ІМ О.М.МАКАРОВА"
Шевченко-Работенко Тетяна Вікторівна — Начальник сектору забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у метрополітені центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Щербань Олександр Вікторович — Фахівець відділу забезпечення запобігання надзвичайним ситуаціям на обєктах підвищеної небезпеки Управління забезпечення Оперативно – рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України
Білецький Петро Олексійович — заступник начальника Новомосковського міськрайонного відділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Волошин Андрій Олегович — Фахівець сектору забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у метрополітені центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Ткач Павло Євгенович — Головний інспектор сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Лукомський Дмитро Владиславович — Провідний фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Дніпровського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Порушення:
Пожежні кран-комплекти не розміщенно у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Шляхи евакуації (коридори) захаращені меблями, обладнанням та різними матеріалами;
Приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасниками ) згідно норм належності.
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Приміщення гуртожитку не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Автоматичною системою пожежної сигналізації».
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Шляхи евакуації (коридори) захаращені меблями, обладнанням та різними матеріалами
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Допущено експлуатацію вогнегасників без нагвинчених раструбів
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Не надано акти з проведення схованих електромонтажних робіт над підвісною стелею
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Допускається експлуатація електричних світильників без розсіювачів та захисних ковпаків
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Не укомплектовано в повному обсязі пожежні кран-комплекти рукавами та стволами.
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кран-комплектів.
Не виконано з'єднання та окінцювання жил електропроводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів .
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Захисна споруда (у разі розміщення в
ній пункту управління) системами зв’язку і оповіщення не забезпечена
Для кожного приміщення гуртожитку не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Евакуаційні виходи не забезпечено світловими покажчиками «Вихід» які повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення відповідно до ДБН В.2.2.3-97 п. 4.25
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Пожежні кран-комплекти не укомплектовано рукавами, стволами та ричагами для полегшення відкривання вентиля.
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Приміщення гуртожитку не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Захисна споЗахисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасниками ) згідно норм належності.
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Не обладнано двері які ведуть з поверху на сходову клітину пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах.
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Не проведено замір опору ізоляції перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замкнення
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Пожежні кран-комплекти не укомплектовано рукавами, стволами та ричагами для полегшення відкривання вентиля.
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка стану утримання і
експлуатації ДЕС та іншого електро- обладнання сховища не проводиться
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Приміщення не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності
План цивільного захисту на особливий період не погоджено з Головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Не виконано відповідно до регламенту вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій з металу.
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Допущено зберігання горючих матеріалів у приміщеннях корпусу
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Не приведено в робочий стан автоматичну пожежну сигналізацію
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Евакуаційні виходи не забезпечено світловими покажчиками «Вихід» які повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення відповідно до ДБН В.2.2.3-97 п. 4.25
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
На території комплексу освітлення зовнішніх пожежних до будівлі не забезпечено.
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Будівля гуртожитку не обладнана системамою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей»
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Приміщення не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасниками ) згідно норм належності
Не проведено технічне обслуговування та перевірку працездатності автоматичних установок пожежогасіння організацією, яка має ліцензію на проведення даного виду робіт
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Будівля гуртожитку не обладнана системамою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей»
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Відсутні плани евакуації з поверхів із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Допускається експлуатація електричних світильників без розсіювачів та захисних ковпаків
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Перевірка стану утримання і
експлуатації ДЕС та іншого електро- обладнання сховища не проводиться
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.
Коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Не створено необхідну матеріально-технічну базу для функціонування та готовності до дій за призначенням об’єктових формувань цивільного захисту
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Приміщення не обладнані системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією та оповіщування людей про пожежу відповідного типу), а саме: будинки відпочинку №№ 1-37, адміністративний корпус, їдальня та склад їдальні, будівля РБД, адмінбудівля та склади господарчого двору, магазин та інші).
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік не проводиться.
Для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Не приведено в робочий стан автоматичну пожежну сигналізацію
Приміщення ДК не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Не забезпечено необхідну кількість води на внутрішнє пожежогасіння споруди 160 згідно вимог будівельних норм, а саме - відсутні на внутрішньому протипожежному водогоні 1-го, 2-го та 3-го поверху по 2 пожежних крани
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Не забезпечено працівників підприємства засобами індивідуального захисту
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Не забезпечено необхідну кількість води на внутрішнє пожежогасіння споруди 160 згідно вимог будівельних норм, а саме - відсутні на внутрішньому протипожежному водогоні 1-го, 2-го та 3-го поверху по 2 пожежних крани
Будівля гуртожитку не обладнана системамою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей»
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Відсутні плани евакуації з поверхів із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів.
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Допущено зберігання горючих матеріалів у приміщеннях цеху
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Не виконано вогнезахисну обробку несучих металевих конструкцій (сходової клітини).
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
еревірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією адміністративно-побутові приміщення у споруді №160, столярну ділянку у споруді 5, майстерню зв’язку, диспетчерську, кабінети відділу охорони праці у споруді 12
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Не забезпечено експлуатацію електрочайників з підкладанням під них негорючих теплоізоляційних підставок
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Допущено експлуатацію вогнегасників без нагвинчених раструбів
ВеФормування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Для кожного приміщення гуртожитку не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій не організовано
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Не забезпечено експлуатацію електрочайників з підкладанням під них негорючих теплоізоляційних підставок
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Не виконано в повній мірі захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Не забезпечено експлуатацію електрочайників з підкладанням під них негорючих теплоізоляційних підставок
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Допущено експлуатацію електропроводів з пошкодженою ізоляцією
Пожежні кран-комплекти не укомплектовано рукавами, стволами та ричагами для полегшення відкривання вентиля.
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Евакуаційні виходи не забезпечено світловими покажчиками «Вихід» які повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення відповідно до ДБН В.2.2.3-97 п. 4.25
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасниками ) згідно норм належності.
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Не встановлено автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища у виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Не виконано відповідно до регламенту вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій з металу.
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Не проведено об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Допущено використання тимчасових електричних мереж в усіх приміщеннях
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Евакуаційні виходи не забезпечено світловими покажчиками «Вихід» які повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення відповідно до ДБН В.2.2.3-97 п. 4.25
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Приміщення не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.Приміщення не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Допущено експлуатацію вогнегасників без нагвинчених раструбів
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Не виконано відповідно до регламенту вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій з металу.
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Під час експлуатації об’єкту допускається зменшення мінімальних протипожежних відстаней, а саме між житловими корпусами 8 та 9 встановлено житловий корпус № 8А V ступеню вогнестійкості, та за житловим корпусом № 9 встановлено житлові корпуси №№ 9А, 9Б V ступеню вогнестійкості.
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Не узгоджено результати ідентифікації з Головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням.
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Не закриті кришками з негорючого матеріалу електричні розподільчі коробки.
Допущено використання тимчасових електричних мереж в усіх приміщеннях
Приміщення гуртожитку не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Автоматичною системою пожежної сигналізації».
Не проведено лабораторні випробування засобів індивідуального захисту у яких закінчився термін експлуатації
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Допускається замикання 2-го евакуаційного виходу.
Перевірка стану утримання і
експлуатації ДЕС та іншого електро- обладнання сховища не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Допущено експлуатацію електропроводів з пошкодженою ізоляцією
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Пожежні кран-комплекти не укомплектовано стволами та ричагами для полегшення відкривання вентиля.
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Не укомплектовано в повному обсязі пожежні кран-комплекти рукавами та стволами.
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Будівля гуртожитку не обладнана системамою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей»
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Не виконано з'єднання та окінцювання жил електропроводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
Приміщення не обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації, з подальшим технічним обслуговуванням автоматичної системи пожежної сигналізації та з виведенням сигналу від контрольно - приймального приладу системи пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
Евакуаційні виходи не забезпечено світловими покажчиками «Вихід» які повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення відповідно до ДБН В.2.2.3-97 п. 4.25
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Не розроблені та не вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі відповідно до ДСТУ 7313:2013 «Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінісцентні. Загальні вимоги та методи контролювання» (їдальня).
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.
Не розроблено та не затверджено інструкцію щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Приміщення гуртожитку не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Допускається експлуатація електричних світильників без розсіювачів та захисних ковпаків
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Шляхи евакуації (коридори) захаращені меблями, обладнанням та різними матеріалами;
Не обладнано світильники з лампами розжарювання захисними ковпаками (захисним суцільним склом)
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Відсутні плани евакуації з поверхів із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів.
Приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасниками ) згідно норм належності.
Не оброблені дерев’яні елементи горищних покриттів будівель (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (будинки відпочинку №№ 1-37, будівля РБД, адмінбудівля господарчого двору та ін.)
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Допускається замикання 2-го евакуаційного виходу.
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Не надано акти з проведення схованих електромонтажних робіт над підвісною стелею, на першому та другому поверсі
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Не виконано відповідно до регламенту вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій з металу
Приміщення цеху не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Не проведено замір опору ізоляції перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замкнення.
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Допущено горюче облицювання підлоги на шляху евакуації (коридору).
Будівлю не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Автоматичною системою пожежної сигналізації»
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Допущено зберігання горючих матеріалів у приміщеннях цеху
Керівний склад та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, не пройшли навчання в установленому законодавством порядку
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Для кожного приміщення гуртожитку не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Допущено встановлення електророзеток на горючих основах
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Приміщення гуртожитку не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Евакуаційні виходи не забезпечено світловими покажчиками «Вихід» які повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення відповідно до ДБН В.2.2.3-97 п. 4.25
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Відгалужувальні та з’єднувальні коробки житлових корпусів №№ 8А, 9А, 9Б V ступеню вогнестійкості не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів
Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Допущено встановлення електророзеток на горючих основах
Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів не забезпечено встановлення по периметру небезпечних об'єктів попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо
Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Не заповнено прорізи у протипожежних перешкодах протипожежними дверима (архів). (Згідно пункт 6.4 ДБН В.1.1-7:2016).
Допущено використання тимчасових електричних мереж в усіх приміщеннях
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Приміщення гуртожитку не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Автоматичною системою пожежної сигналізації».
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Допуск до роботи працівників здійснюється без проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Пожежні щити не доукомплектовано згідно норм належності.
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Допускається експлуатація електричних світильників без розсіювачів та захисних ковпаків
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кран-комплектів
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Не виконано вогнезахисну обробку несучих металевих конструкцій (сходової клітини).
Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Приміщення (цехів 41, 43, 44, 45) не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Приміщення гуртожитку не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Не виконано вогнезахисну обробку несучих металевих конструкцій (сходової клітини).
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Двері в приміщеннях електрощитової, не виконані протипожежними 2-го типу з нормованою межею вогнестійкості
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Пожежні кран-комплекти не розміщенно у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Допущено встановлення електророзеток на горючих основах
Не обладнано двері які ведуть з поверху на сходову клітину пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах.
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Не створено автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Допущено встановлення електророзеток на горючих основах
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Допущено експлуатацію електропроводів з пошкодженою ізоляцією
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Приміщення не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасниками ) згідно норм належності.
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Не виконано відповідно до регламенту вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій з металу.
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Приміщення не обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації, з подальшим технічним обслуговуванням автоматичної системи пожежної сигналізації та з виведенням сигналу від контрольно - приймального приладу системи пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Пожежні кран-комплекти не укомплектовано рукавами, стволами та ричагами для полегшення відкривання вентиля.
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Приміщення не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Приміщення цеху не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Не оброблено вогнезахисною сумішшю дерев’яні конструкції горища з складанням акту
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Не проведено технічне обслуговування та перевірку працездатності автоматичних установок пожежогасіння організацією, яка має ліцензію на проведення даного виду робіт
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Пожежні щити не доукомплектовано згідно норм належності.
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Лінії живлення до побутового кондиціонера, групи кондиціонерів не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів (пультова ц. 41)
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Шляхи евакуації (коридори) захаращені меблями, обладнанням та різними матеріалами;
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Не обладнано двері які ведуть з поверху на сходову клітину пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах.
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Не оброблено вогнезахисною сумішшю дерев’яні конструкції горища з складанням акту
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Перевірка стану утримання і
експлуатації ДЕС та іншого електро- обладнання сховища не проводиться
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Пожежні кран-комплекти не розміщенно у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Відповідальна особа за протипожежний стан не пройшла навчання, з питань пожежної безпеки.
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Приміщення гуртожитку не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Автоматичною системою пожежної сигналізації».
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Не приведено в робочий стан автоматичну пожежну сигналізацію
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Пожежні щити не доукомплектовано згідно норм належності.
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Допущено експлуатацію вогнегасників без нагвинчених раструбів
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди
не проводиться
Пожежні кран-комплекти не розміщенно у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,
технологічними та стічними водами не захищена
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Не забезпечено експлуатацію електрочайників з підкладанням під них негорючих теплоізоляційних підставок
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Плани евакуації не виконані на фотолюмінісцентній основі
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Допущено використання тимчасових електричних мереж в усіх приміщеннях
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання не обладнана
Шляхи евакуації (коридор) захаращені обладнанням
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Не забезпечено експлуатацію електрочайників з підкладанням під них негорючих теплоізоляційних підставок
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей
Лікарськими засобами та медичними виробами не забезпечена
Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Допускається замикання 2-го евакуаційного виходу.
Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки,
зв’язку не забезпечені
Електрощити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища
(протирадіаційного укриття)) не проводиться щорічно
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Не виконано систему блискавкозахисту будівель.
Перед початком грозового сезону повинна проводитись перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
На кожний вид системи заводиться паспорт блискавкозахисних пристроїв і паспорт заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди.
Не встановлені двері з пристроями для само зачинення та ущільнення в притворах при виходах з коридорів на сходові клітини.
Відповідальна особа за протипожежний стан не пройшла навчання, з питань пожежної безпеки
Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту
не пофарбовані відповідно до їх призначення.
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.
Технічний стан захисної споруди цивільного захисту не відповідає вимогам з утримання
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо не забезпечено
Об’єкт не забезпечено засобами радіаційного і хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1200, а саме не забезпечено працівників об'єкта засобами індивідуального захисту відповідно до обсягів які повинні визначатися суб'єктом господарювання за погодженням з
територіальним органом ДСНС
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться
у не справному стані та не захищені від корозії
Відсутні таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння
не забезпечена
Не виконано з'єднання та окінцювання жил електропроводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів .
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і
сигналізацією не обладнана
Не приведено в робочий стан автоматичну пожежну сигналізацію
Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення не проводяться
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного
укриття)) не проводиться щорічно
Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові
обов’язки та підготовленість не визначено
Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму,
який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату не забезпечено
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Перевірка та обслуговування захисно- герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень),
герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску не проводиться
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди)
не проводиться щорічно
Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди не утримуються в належному
технічному стані
Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) не проводиться
щорічно
Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, не забезпечена
Для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки
(ц. 41, 43, 44, 45)
Допущено експлуатацію електропроводів з пошкодженою ізоляцією
Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду
захисних споруд) не визначені
Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з’єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів,
противибухових пристроїв не проводиться
Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди не відповідає вимогам чинного
законодавства у сфері улаштування електроустановок
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1354785 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
8 порушень
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Гавриш Андрій Володимирович — Старший інспектор 5 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області майор служби ЦЗ
Боярин Володимир В'ячеславович — директор Паласу культури
Порушення:
Не забезпечено будівлю блискавко захистом
Не проведено ідентифікацію об’єкта
На планшеті сцени не нанесена червона лінія, що вказує на межу опускання протипожежної завіси
Не влаштовано шафи для зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі. Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання визначається за кількістю обслуговувального персоналу.
В електропроводках пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів
З метою забезпечення безпечного евакуювання та надання інформації щодо правил поведінки в умовах обмеженої видимості або повної темряви (аварійного відключення освітлення) при загрозі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, катастрофи, загрози здійснення терористичного акту тощо) системи евакуаційні фотолюмінісцентні не розроблені відповідно до ДСТУ 7313:2013. Плани евакуації та позначення шляхів евакуації не виконано на основі фотолюмінісцентних матеріалів
Приміщення будівлі не дообладнані системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014, а саме: системою пожежної сигналізації та системою оповіщення другого типу.
Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
Покарання: відсутні
01.01.1970 2321897 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
14 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Байлюк Юлія Василівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Пшеничний Геннадій Миколайович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Голиков Юрій Вікторович — заступник головного інженера з охорони праці та екології ДП «ВО ПМЗ ІМ. О. М. МАКАРОВА»
Горбачова Катерина Олександрівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Карецька Олена Юріївна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Таран Ірина Юріївна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Щурик Яна Віталіївна — старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор ДП «ВО ПМЗ ІМ. О. М. МАКАРОВА»
Велігура Олена Олегівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу
Порушення:
За візуальним оглядом на деяких стаціонарних джерелах викиду відсутні вимірювальні порти (місця відбору проб) у відповідності до вимог нормативної документації
Проведення контролю димності відпрацьованих газів дизеля автомобіля та вимірювань вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля в період 2019-2020роки здійснювалось не у відповідності до вимог ДСТУ
Порушено правила водокористування
Паспорти ПГОУ оформленні та розроблені з порушенням вимог нормативної документації, не проводиться перевірка ефективності роботи ПГОУ з оформленням актів перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ПГОУ) на джерелах викидів; відсутні акти перевірки технічного стану установок очистки газу; не проводиться навчання і перевірка знать з правил технічної експлуатації установок очистки газу інженерно-технічного персоналу та обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації установок очистки газу
Підприеством не надано інформацію щодо годин роботи у наднормативному режимі (викид без дозволу) від джерел викидів по проммайданчикамм по вул.. Криворізька,1, м. Дніпро, а також по джерелам викидів від прммайданчика спортивного комплексу «Метеор»( вул..Макарова, 27а, м.Дніпро) та протоколи інструментально-лабораторних вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Порушено вимоги щодо поводження з відходами
Підприємством не достатньо виконуються заходи щодо запобігання скиду зворотних вод в р. Мокра Сура з перевищенням нормативів затверджених гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (згідно дозволу на спеціальне водокористування)
Порушено правила охорони водних ресурсів
Не проводиться контроль за якістю води водного об’єкту р. Мокра Сура у контрольних створах
Порушено порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу
За результатами відомчого контролю в зворотних водах підприємства на скиді № 1 перевищувались нормативи затверджених гранично допустимих концентрацій (згідно дозволу на спеціальне водокористування) забруднюючих речовин
Порушено правила ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами
В період з 02.09.2020 по 15.01.2021 включно підприємсво здійснювало скид зворотних вод з Випуску № 1 в р. Мокра Сура без Дозволу на спеціальне водокористування
За результатами інструментального інспекційного контролю у відповідності до дозволу на спеціальне водокористування на скиді № 1 зворотної води в р. Мокра Сура зафіксовано перевищення нормативів затверджених гранично допустимих концентрацій
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1639059 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Решетило Сергій Олексійович — заступник начальника відділу
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 3083688 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, пров. Ялицевий, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, Пров. Ялицевий, 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівький район, вул. Новокримська, 7
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівький р-н, вул. Новокримська, 7
Захисна споруда № 13020
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13001
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13084
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Суворова, 29-а
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Суворова, 29-А
Захисна споруда № 13085
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13012
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13015
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Будинок культури «Машинобудівників» "51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Сергія Корольова, 1Б"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 1Б
Захисна споруда № 13112
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район вул. Ф.Заводська, 32/2
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Ф. Заводська, 32/2
УЗСК "Метеор"
Дніпропетровська обл. м. Дніпро, Чечелівський р-н., вул. Макарова 27А
Захисна споруда № 13017
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13117
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Санаторій-профілактичний "Південний" м. Дніпро, Чечелівський район пров, Шаховий, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, Пров, Шаховий, 1
Захисна споруда № 13016
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13007
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Стадион СК Метеор
Дніпропетровська обл. м. Дніпро, Чечелівський р-н., вул. Макарова 27А
Захисна споруда № 13011
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Криворізька, 16
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 16
Захисна споруда № 13003
49000, Дніпропетровська обл., Чечелівський р-н, м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 1
Захисна споруда № 13168
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13022
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13019
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13014
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Палац водних видів спорту
Дніпропетровська обл. м. Дніпро, Чечелівський р-н., вул. Макарова 27А
Захисна споруда № 13005
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИКІВ, ГУРТОЖИТОК ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Робоча, 166
Захисна споруда № 13162
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район , пров. Шаховий, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, Пров. Шаховий, 1
Захисна споруда № 13163
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13013
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Новокримська, 6
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Новокримська, 6
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА "51413, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ КОРОЛЬОВА СЕРГІЯ, будинок 10"
51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 10
Захисна споруда № 13009
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13018
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 1
Готель «Південний» "51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б
13091
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13091
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13010
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О.М. МАКАРОВА"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тельмана, 8
Захисна споруда № 13183
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Готель «Південний» "51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Сергія Корольова, 2А"
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сергія Корольова, 2А
База відпочинку "ДУБРАВА" ДП "ВО ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
51262, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, С. Хащове, вул. Овчаренко, 55
Захисна споруда № 13021
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13004
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13078
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Виробнича будівля
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 1
Виробнича будівля м. Дніпро, Чечелівський район. вул, Криворізька, 1
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н. Вул, Криворізька, 1
Захисна споруда № 13082
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Захисна споруда № 13008
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька 1
Гуртожиток м. Дніпро, Чечелівський район вул. Криворізька, 20
49000, Дніпропетровська областьм, м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Криворізька, 20
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1708698 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
29 порушень
Предмет перевірки: здійснення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Балковой Ігор Якович — директор пансіонату "ДУБРАВА" ДП" ВО ПМЗ ІМ О.М.МАКАРОВА"
Порушення:
Для контролю працездатності мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу власником мережі водопостачання або іншою відповідальною особою, визначеною у відповідному договорі згідно з вимогами чинного законодавства не проведено випробування на тиск та витрату води з оформленням акта (не менше 1 разу на рік).
Об’єкт не забезпечено адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановивши його на фасаді будівлі або іншому видному місці та таким чином щоб він був освітлений в темний час доби
Під час експлуатації об’єкту допускається зменшення мінімальних протипожежних відстаней, а саме між житловими корпусами 8 та 9 встановлено житловий корпус № 8А V ступеню вогнестійкості, та за житловим корпусом № 9 встановлено житлові корпуси №№ 9А, 9Б V ступеню вогнестійкості.
Об’єкт з постійним або тимчасовим перебуванням на ньому 100 і більше осіб не забезпечено телефонним зв’язком
Територію не забезпечено пожежними щитами укомплектованими згідно додатка № 2 п. 7, а саме: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало (кошма) з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2x2 м - 1шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій не організовано
Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин не мають дорожнього покриття, придатного для їх проїзду, а саме на виїздах №№ 2, 3, 4.
З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів i кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
Територія навколо об’єкту, розміщеного у лісовому масиві, не утримується так, щоб виключалася можливість перекидання лісових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єкті - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).
Територія об’єкту, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Допускається відкрите прокладання захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від яких до горючих основ (конструкцій, деталей) становить менше 0,01 метра, а саме безпосередньо по горючим конструкціям будинків відпочинку №№ 8А, 9А, 9Б, 9В, будинків біля господарчого двору№№ 1, 2, 3.
Приміщення не обладнані системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією та оповіщування людей про пожежу відповідного типу), а саме: будинки відпочинку №№ 1-37, адміністративний корпус, їдальня та склад їдальні, будівля РБД, адмінбудівля та склади господарчого двору, магазин та інші).
Захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконується відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», а саме: не надано паспорти блискавкозахисних пристроїв і паспорти заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі та споруди
Не розроблено інформаційно-довідковий куточок з розміщенням на ньому інформації щодо дій персоналу об’єкта у разі виникнення НС і т.д.
Керівник не пройшов функціонального навчання в установленому законодавством порядку в навчально-методичному центрі (на територіальних курсах цивільної оборони).
Не розроблено та не затверджено інструкцію щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
Не здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
На території об’єкта площею понад 3 га на в’їздах (виїздах) не встановлені схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів, під’їздів пожежних автомобілів до них.
Не розроблені та не вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі відповідно до ДСТУ 7313:2013 «Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінісцентні. Загальні вимоги та методи контролювання» (їдальня).
Об’єкт не забезпечено засобами радіаційного і хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1200, а саме не забезпечено працівників об'єкта засобами індивідуального захисту
Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
З метою встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення надзвичайної ситуації, а також визначення рівнів можливих надзвичайних ситуацій, не проведено ідентифікацію об’єкта суб’єкта господарської діяльності з подальшим узгодженням її з ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
На об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлений протипожежний режим.
Будівлі та зовнішні установки не дообладнані системою протипожежного захисту (блискавкозахист). Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконується відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», а саме: не надано комплект експлуатаційно-технічної документації на систему блискавкозахисту будівель та зовнішніх установок. Комплект експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту повинен містити: пояснювальну записку, схеми зон захисту блискавковідводів, робочі креслення конструкцій блискавковідводів (будівельна частина), конструктивних елементів захисту від вторинних проявів блискавки, від занесень високих потенціалів через наземні і підземні металеві комунікації, приймальну документацію (акти прийняття в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з додатками: актами на приховані роботи і актами випробувань пристроїв блискавкозахисту і захисту від вторинних проявів блискавки і занесення високих потенціалів)
Не проведено об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту
Не виконано замір опору ізоляції освітлювальної та силової електричної мережі
Не оброблені дерев’яні елементи горищних покриттів будівель (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (будинки відпочинку №№ 1-37, будівля РБД, адмінбудівля господарчого двору та ін.)
Територія, будівлі та приміщення не доукомплектовані первинними засобами пожежогасіння
Для кожного приміщення об’єкта не розроблені та не затверджені керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
Покарання: відсутні
01.01.1970 3041770 Додержання законодавства про працю Державна служба України з питань праці Заплановано
Предмет перевірки: додержання законодавства про працю
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2089032 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнооб'язкового державного пенсійного страхування
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор ДП “ВО ПМЗ імені О. М. Макарова”
Охріменко Олена Валеріївна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
Порушення:
Подання страхувальником до реєстру застрахованих осіб персоніфікованих відомостей про застраховану особу, які не відповідають даним обліку страхувальника про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески відповідно до ЗУ N 1058-IV
Покарання: відсутні
01.01.1970 2542107 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування щодо достовірності поданих відомостей
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Войт Сергій Миколайович — генеральний директор ДП “ВО ПМЗ імені О. М. Макарова”
Охріменко Олена Валеріївна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
Порушення:
подання недостовірних відомостей про нараховану заробітну плату в звітах платника по застрахованих особах, за відповідні періоди роботи та неподання відомостей по застрахованих особах щодо нарахованої заробітної плати
Покарання: відсутні
01.01.1970 1905757 Державний нагляд (контроль) у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Не проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Об'єкти:
готель "Південний" (корпус 1)
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. С. Корольова, 2А
готель "Південний" (корпус 2)
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71Б
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1701156 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Запорізькій області Не проведено
об’єкт, на якому суб’єкт господарювання проваджує господарську діяльність, не експлуатується
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2900421 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Проведено
Предмет перевірки: дотримання вимог ст. 23, 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ст. 17 Закону України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Войт Сергій Микалайович — генеральний директор
Черняк Регіна Володимирівна — Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дніпровського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1340070 Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
Предмет перевірки: перевірка виконання вимог раніше виданих приписів №04/2.2-03, від 24.04.2017р., №05/2.2-03, від 25.04.2017р., №19/2.2-08, від 25.04.2017р.,№15/2.2-04, від 25.04.2017р.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Кириченко Володимир Євгенійович — керівник підприємства
Гончаров Дмитро Анатолійович — головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Управління нагляду промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 3011431 Зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю Державна служба України з питань праці Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2191719 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
27 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Кожушний В.М — Начальник СВ 100 заводу 206
Гавриш Андрій Володимирович — Головний інспектор ВЗНС Дніпровського РУ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Чіркоф А.Ф. — Начальник сектору техногенної безпеки УЗНС ГУ ДСНС Украхни у Дніпропетровської області
Качан Сергій Сергійович — Провідний інспектор відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Кирпиченко Костянтин Володимирович — Заступник начальника управління - начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Ткач Павло Євгенович — Головний інспектор сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Порушення:
На території об’єкта відсутнє освітлення зовнішніх пожежних драбин та протипожежного обладнання
Не проведено об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту
Сигналізуючи пристрої на всіх ємностях знаходяться в непрацездатному стані
Всі ємності сховищ, не обладнані покажчиками рівня з дистанційним показанням
Допуск до роботи працівників здійснюється без проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки
Не забезпечено працівників підприємства засобами індивідуального захисту
Не створено необхідну матеріально-технічну базу для функціонування та готовності до дій за призначенням об’єктових формувань цивільного захисту
Не оновлені інструкції з питань пожежної безпеки для територій, будівель та споруд. Погодити інструкції з пожежно-рятувальним підрозділом.
Місця відбору проб токсичних компонентів палив з ємностей сховищ не обладнані спеціальними шафами для виключення контакту парів компонентів палив з атмосферою. Конструкції шафи і система відбору проб повинна забезпечувати закриту промивку (проливку) трубопроводів відбору компонентів палив перед заповненням пробоотборника, відсмоктування парів компонента з шафи, зрошення внутрішньої порожнини шафи з видаленням води в спецканалізацію.
План цивільного захисту на особливий період не погоджений з Головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області
Не доукомплектовано пожежний щит протипожежним інвентарем.
До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.
Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019.
Система протипожежно-душирующего водопроводу не забезпечена від двох вводів. Від зовнішніх магістралей мережі живлення або від інших джерел живлення водою
Не всі посадові особи та працівники пройшли навчання з питань пожежної безпеки
Усі задіяні системи протипожежного захисту знаходяться в непрацездатному стані та ніким не обслуговуються
В вибухонебезпечних зонах відгалужувальні та з’єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів
Територія об’єкта, а також споруди, не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Кольори та знаки безпеки»
Пожежні гідранти не забезпечені освітленням в нічний час
Не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання
Керівний склад та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, не пройшли навчання в установленому законодавством порядку
Не узгоджено результати ідентифікації з Головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області
Не проведено перевірку захисту споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. Не рідше двох разів на рік (в зимовий і літній час).
Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій не організовано
Не проведено розрахунок зовнішніх установок та не позначено категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою згідно з вимогами ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за НПАОП 40.1-1.32-01 Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаються керівниками (технологами) об’єктів, або проектувальними організаціями, або спеціалізованими науково-дослідними закладами
Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів не забезпечено встановлення по периметру небезпечних об'єктів попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо
В якості запірного пристрою на кожному відгалуженні не встановлені швидкодіючі клапани з пневматичним управлінням або вентилі з електроприводом які працюють та виконують свою функцію
Не створено автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення на об’єкті підвищеної небезпеки
Управління та контроль за станом системи душирующего водопроводу, підготовленої до дії, не проводиться дистанційно з КПУ (далі - командний пункт управління). Пуск -дистанційно з КПУ, а також автоматично від датчиків температури і ручним пуском.
Покарання: відсутні
01.01.1970 2117133 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області Проведено
4 порушення
Предмет перевірки: Своєчасність нарахування, виплати заробітної плати та розрахунку при звільненні
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор
Ісачкова Антоніна Андріївна — В.о. заступника головного бухгалтера
Михайлюк Олена Петрівна — Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпр
Порушення:
Остаточний розрахунок з працівниками ДП «ВО ПМЗ
ім. О.М. Макарова» при звільненні проводиться з порушенням строків. Термін заборгованості складає 10 місяців (з серпня 2019р. по травень 2020р.).
Оплата праці працівників ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» не здійснюється в першочерговому порядку.
У ДП «ВО ПМЗ
ім. О.М. Макарова» середній заробіток за час затримки по день фактичного розрахунку не нараховувався та не виплачувався.
Заробітна плата працівникам «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» виплачується нерегулярно. Термін заборгованості складає 10 місяців (з серпня 2019р. по травень 2020р.).
Покарання: відсутні
01.01.1970 1702153 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
11 порушень
Предмет перевірки: перевірка
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Щолкіна Тетяна Іванівна — комендант готелю
Порушення:
Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Двері на шляхах евакуації відчиняються в протилежному напрямку виходу з будівель (приміщень).
Опорядження (облицювання) стін та стель (центральний вхід готелю) виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2
Не виведено сигнал від приймально-контрольного приладу існуючої установки автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого пожежного спостереження.
Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій не організовано та не здійснюються.
Не неданно акти проведення прихованих електромонтажних робіт за підвісними стелями у будівлі та приміщеннях готелю.
Дерев’яні елементи горищного покриттю будівлі готелю (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності
Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей
Двері приміщення виходу на покрівлю, та електрощитової не виконані протипожежними 2-го типу з нормованою межею вогнестійкості
Об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту не проведено
Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об’єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі не забезпечено
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2546665 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області Проведено
19 порушень
Предмет перевірки: дотримання вимог ППБУ
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Жирнов Павло Олександрович — заступник начальника управління- начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Павлоградського РУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби цивільного захисту
Філенко Галина Миколаївна — інженер з протипожежної профілактики
Степаненко Віталій Валерійович — головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Павлоградського районного управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Порушення:
На об’єкті відсутня інструкція щодо порядку дій персоналу в разі надходження сигналів «Пожежа», «Несправнісь», а також виникнення аварійної ситуації;
На об’єкті відсутній експлуатаційний журнал системи протипожежного захисту;
Будівлю готелю не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
На об’єкті відсутній план-графік робіт з підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту;
Відсутній план-графік робіт з підтримання експлуатаційної придатності пожежних кран-конплектів.
Не проведено лабораторні випробовування засобів індивідуального захисту органів дихання;
На ІІІ-му поверсі, улаштовано поріг по виходу на сходову клітину з поверху;
Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням;
На об’єкті відсутня інструкція для персоналу щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту;
Монтаж системи сповіщення не відповідає проектній документації;
На об’єкті відсутній експлуатаційний журнал блискавкозахисту;
Не проведено лабораторні випробовування засобів індивідуального захисту органів дихання;
На об’єкті відсутній план-графік робіт з підтримання експлуатаційної придатності блискавкозахисту;
На ІІІ-му поверсі, двері виходу на сходову клітину відчиняються не в напрямку виходу;
До природного вододжерела не влаштований під’їзд з майданчиком (пірсом) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року;
На об’єкті відсутній журнал обліку комплексного випробування змонтованих систем протипожежного захисту;
Приміщення ІІ-го поверху готелю не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
Не проводиться технічне обслуговування системи протипожежного захисту (відсутній договір на технічне обслуговування);
Відсутній вихід безпосередньо на зовню з лівої сходової клітини готелю;
Покарання: відсутні
01.01.1970 2905656 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загалонообов'язкового державного пенсійного страхування
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Гуменюк Еліна Вікторівна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
Березка Ірина_ Григорівна — головний бухгалтер
Войт Сергій Миколайович — Генеральний директор
Порушення:
Неподання до реєстру застрахованих осіб відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески по застрахованій особі.
Покарання: відсутні
01.01.1970 1941920 Геологічне вивчення надр та раціональне і ефективне використання надр України Державна служба геології та надр України Проведено
3 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр та раціонального і ефективного використання надр України
Учасники:
Мікунова Марина Володимирівна — начальник Державної організації «Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанням надр
Надточій В'ячеслав Олегович — заступник начальника Південного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України
Кириченко Володимир Євгенійович — Директор ДП «ВО ПМЗ ІМ О.М.МАКАРОВА»
Порушення:
Не надано погоджений в установленому порядку Плану робіт на поточний рік (2020р).
Не надано щорічно до Держгеонадр копії паспортів артезіанських свердловин .
Не отриманий висновок з оцінки впливу на довкілля
Покарання: відсутні
01.01.1970 2962950 Провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню Міністерство внутрішніх справ України Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1896094 Державний нагляд (контроль) у сфері карантину рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Не проведено
У зв'язку зі зміною коду діяльності підприємства.
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері карантину рослин
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1357218 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Запорізькій області Проведено
15 порушень
Предмет перевірки: перевірка виконань вимог припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Шевніцин Геннадій Євгенович — Головний інспектор Приморського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області
В. А. Димов — Директор бази відпочинку «Медуза»
Порушення:
Не зазначено місця знаходження первинних засобів пожежогасіння вказівними знаками згідно з ДСТУ ISO 6309: 2007. Знаки не розміщено на видних місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями
Не забезпечено приміщення достатньою кількістю знаків безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007
Не розроблено інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку не проведено практичні тренування всіх задіяних працівників, також не передбачено в цій інструкції два варіанти дій: у денний та нічний час.
Не забезпечено захист вогнегасників на пожежному щиту від попадання прямих сонячних променів.
Не забезпечено місце масового відпочинку людей на водних об’єктах стендами на видимих місцях та інформацією про глибину і площу водного об’єкта, нахил берегів і ширину мілководдя, температуру та якість води, рівень благоустрою пляжів
Не виконано способом паяння, зварювання, затискачами болтовими або гвинтовими з’єднання електричних проводів в розподільчих коробках, електрощитових гуртожитку, їдальні
Не забезпечено рятувальний пост рятувальною весловою шлюпкою;
рятувальними кругами з 15-метровим плавучим лінем - 1 шт. на кожні 50 м пляжу;
аптечкою;
страхувальним кінцем завдовжки 200 м - 1 шт. на кожні 150 м пляжу;
плавучими кінцями з плавучими кулями - 2 шт.;
мегафоном;
свистком - 1 шт. на кожного працівника поста;
рятувальним поясом (жилетом) - 1 шт. на кожного працівника поста;
апаратом штучної вентиляції легенів (мішок Амбу);
рятувальними ношами;
засобами зв’язку (стаціонарними або мобільними);
рятувальними дошками (трубами) - 1 шт. на кожного матроса-рятувальника та плавця-рятувальника;
біноклем;
комплектом спорядження № 1 - 1 комплект на кожного матроса-рятувальника та плавця-рятувальника.
Не обладнано водний об’єкт засобами оповіщення для доведення необхідної інформації та роз’яснення правил поводження на воді.
Не забезпечено місце масового відпочинку людей на водних об’єктах, ділянкою акваторії не менше 10 % загальної площі акваторії, що має глибину не більше ніж 1,2 м та позначена поплавковою огорожею або буями оранжевого (червоного) кольору, для купання осіб, які не вміють плавати, дітей та інвалідів
Не забезпечено рятувальний пост групою підготовлених рятувальників, які повинні виконувати свої функції з охорони життя людей на воді в зоні відповідальності, у складі:
1) начальник поста – 1;
2) матрос-рятувальник або плавець-рятувальник – 2-3.
Не забезпечено черговий персонал бази відпочинку пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі
Не забезпечено місце масового відпочинку людей на водних об’єктах, зокрема на пляжі - межу купання на акваторії буями оранжевого (червоного) кольору через кожні 25-30 м в межах 50 м від берега, що має бути з пологим спуском без уступів до глибини 1,5-1,75 м;
Не забезпечено двері евакуаційних виходів спального корпусу, їдальні пристроями для само зачинення дверей
Не забезпечено рятувальний пост відповідною документацією.
1) вахтовим журналом;
2) графіком чергувань матросів-рятувальників та плавців-рятувальників;
3) картою-схемою зони відповідальності рятувального поста;
4) переліком майна;
5) інформаційними матеріалами з надання домедичної допомоги постраждалим;
6) журналом реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
7) інструкцією з охорони праці;
8) обов’язками працівників рятувального поста;
9) комплектом наочної агітації (заходи безпеки та правила надання допомоги на воді, льоду, переправах);
10) копіями документів матросів-рятувальників та плавців-рятувальників про проходження ними відповідної підготовки згідно з цими Правилами;
11) телефонним довідником з номерами телефонів підрозділів екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронних органів, аварійно-рятувальних служб, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, оперативних чергових територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Не здійснено технічне обслуговування вогнегасників які є в наявності
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом