Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Prozorro
Замовник
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Пов'язані особи Перевірки (3) Зв'язки

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДИКАНІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№12)"

#08564529

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
22.10.2018 1364998 Головне управління Держпраці у Харківській області Проведено
Предмет перевірки:
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мігунов Микола Михайлович — Заступник начальника відділу гірничого нагляду
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
16.04.2018 373153 Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, що підлягає ліцензуванню Державна інспекція ядерного регулювання України Проведено
Предмет перевірки: Використання джерел іонізуючого випромінювання
Учасники:
Муржа Юрій Владиславович — начальник медичної частини Державної установи «Диканівська виправна колонія (№12)»
Кабашна Ольга Вікторівна — голова комісії - головний спеціаліст - державний інспектор Відділу безпеки ДІВ Управління (Східної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління)
Гуменюк Андрій Володимирович — начальник Державної установи «Диканівська виправна колонія (№12)»
Парамонов Олег Геннадійович — заступник начальника Управління (заступник начальника Східної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) – начальник відділу безпеки ядерних та радіаційних технологій у промисловості та науці – державний інспектор
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
21.02.2018 1212416 Головне управління Держпраці у Харківській області Проведено
32 порушення
Предмет перевірки:
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Тулінов Володимир Миколайович — Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні, енергетиці, в АПК та СКС
Федоренко Петро Васильович — інженер з охорони праці
Ягупов Сергій Юрійович — заступник начальника
Порушення:
На дні(підлозі)оглядових канав відсутні дерев яні трапи
Відсутні (не представлені) затверджені програми стажувань для конкретних професій авторемонтної майстерні
В перелік інструкцій з охорони праці затвердженому роботодавцем які діють на підприємстві не включена інструкція з охорони праці при роботі на свердлувальному верстаті
Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві покладено на службу охорони праці
Зварювальник Дорошенко С.Г,моторист Качан Д.С допущені до роботи в першому кварталі 2018 р. без проведення з ними повторного інструктажу з питань ОП з основної професії
Відсутній (не представлений) журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
В протоколі засідання комісії з перевірки знань з питань ОП за 2017 р. не вказані НПАОПи з яких проводилась перевірка знань
Відсутня(не представлена) затверджена роботодавцев програма проведення вступного інструктажу з питань ОП
Робітникам підприємства зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою при виявленні задовільних результатів при перевірці знань з питань ОП не видаються посвідчення
Оглядові канави (приміщення авторемонтної майстерні)-2од. Необладнані направляючими ребордами на всю їх довжину з розсікачами на в їзній частині
Відсутня (не представлена) декларація відповідності матеріально технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці, а при виконанні зварювальних робіт
Відсутні(не представлені) затверджені роботодавцем переліки питань для перевірки знань з ОП працівників з урахуванням специфіки виробництв
Оглядові канави (приміщення авторемонтної майстерні)-3од. Не обладнані стаціонарними колесовідбійними пристроями
При внесенні записів в журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці в окремих випадках не вказуються № п/п,№ ІОП з яких проведені інструктажі,дати проведення інструктажів
Відсутній(не представлений) затверджений роботодавцем графік обстежень структурних підрозділів підприємства інженером з охорони праці на 2018 р
Відсутній(не представлений) затверджений роботодавцем перелік робіт з підвищеною небезпекою підприємства
Майстер авторемонтної майстерні Мирошниченко Є.В,експедитор відділу інтендантського,та господарського забезпечення Губський Ю.Г не пройшли у встановленому порядку навчання та перевірку знань з питань ОП на підприємстві
Маляр Загурський С.С після проведення з ним первинного інструктажу з питань ОП до початку самостійної роботи не пройшов стажування на робочому місці
Робітники аторемонтної майстерні допущені до керування ВПМ які керуються з полу без проведення з ними інструктажу з питань ОП з цього виду робіт
У майстра авторемонтної майстерні відсутній(не представлений) затверджений роботодавцем перелік інструкцій з охорони праці(далі по тексту ІОП) для робітників усіх професій та видів робіт необхідних на підприємстві
Робітники аторемонтної майстерні допущені до робіт з підвищеною небезпекою,а саме електрозварювальних та робіт з експлуатації верстатного обладнання без проведення з ними спеціального навчання та перевірки знань з питань ОП
Робітники аторемонтної майстерні допущені до роботи на свердлувальних верстатах без проведення з ними інструктажу з питань ОП з цього виду робіт
Відсутній (не представлений) журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
Відсутні(не представлені) навчальні плани та програми за якими на підприємстві проведено в 2017році навчання і перевірка знань з питань ОП з робітниками підприємства
Інженер з охорони праці не видає обовязкові для виконання приписи ,що до усунення наявних недоліків.За 2017-2018 роки не було видано жодного припису
Відсутня (не представлена) декларація відповідності матеріально технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці, а при виконанні робіт що виконуються на висоті понад 1,3м,
Сторінки журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці не пронумеровані
Відсутні (не представлені)распорядження (прикази) по підприємству про допуск робітників до стажування та після його проходження до самостійної роботи, та записи про це в журналі реєстрації інструктажів
При внесенні записів в журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці при проведенні позапланових інструктажів з питань ОП не вказується причина їх проведення
У майстра авторемонтної майстерні,відсутній повний комплект ІОП необхідних в майстерні. Відсутня (не представлена)ІОП для роботи на свердлувальному верстаті
Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці підприємства не откореговано згідно зі змінами 2007 і 2017років
Відсутній(не представлений) план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань ОП
Покарання: відсутні