Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (6)
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
ДАБІ (1) Перевірки (30)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

#02010758

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
31.10.2022 3115988 Надання освітніх послуг у системі вищої освіти Державна служба якості освіти України Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері вищої освіти
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
31.10.2022 3072346 Сфера теплопостачання Державна інспекція енергетичного нагляду України Заплановано
Предмет перевірки: господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж
Об'єкти:
гуртожиток N3
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 171
їдальня
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10
актовий зал
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114
навчальний корпус
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 56
басейн
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, 34
лiчниця
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 25
Головний корпус
76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Лекційна аудиторiя
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
гуртожиток N4
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Південний Б-Р, 32Б
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
31.10.2022 2964535 Державний нагляд (контроль) у сфері захисту рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері захисту рослин
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
14.02.2022 3215894 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального законодавства (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Ректор — Рожко М.М.
Порушення:
.
Покарання: відсутні
01.11.2021 2932027 Надання освітніх послуг у системі вищої освіти Державна служба якості освіти України Проведено
14 порушень
Предмет перевірки: дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань підготовки іноземних громадян (за дорученням Прем’єр-міністра України від 05.08.2021 № 1975/28/1-21)
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Стецюк Богдан Романович — завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету
Берегова Тетяна Миколаївна — головний спеціаліст відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих
Прошин Денис Володимирович — завідувач відділення з організації підготовки іноземних громадян Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Григоришин Олександр Миколайович — директор центру міжнародної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Сидоренко Михайлівна Михайлівна — головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю закладів вищої освіти департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих
Порушення:
Розмір плати за навчання іноземних громадян, оприлюдненому на офіційному веб-сайті Університету для здобуття відповідного ступеня вищої освіти встановлено Університетом у доларах США, а не в національній валюті (наказ від 27.04.2021 № 591-д «Про надання платних освітніх послуг на 2021-2022 н. р.»).
Правилами прийому (пункт третій розділу XІ «Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства») до Івано-Франківського національного медичного університету (далі – Університет) у 2021 році (далі – Правила) встановлено, що іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами.
Проте встановлено факти прийому на навчання іноземних громадян на неакредитовані освітні програми: 2021 р. – 33 особи, спеціальність 222 Медицина.
Встановлено факти переведення здобувачів з числа іноземних громадян на старші курси з наявною академічною заборгованістю.
Порушено пункт 6.2. Положення про організацію освітнього процесу в Університеті (схваленого рішенням вченої ради ІФНМУ від 29.08.2019 р. протокол №13 та затвердженого наказом ректора від 29.08. 2019р. № 932-д), де передбачено, переведення здобувача освіти на наступний курс навчання при умові успішного складання всіх семестрових контролів. Проте під час вибіркової перевірки встановлено, що на факультеті підготовки іноземних громадян такі здобувачі, як Шіврадж Пармар (група 59 G), Сальма Гадер Нема (група 59 Н), Кураіші Саддам Хуссаін (група 59 Н) були переведені на наступний курс з академічною заборгованістю (наказ ректора від 30.08.2021 № 356-с).
Керівник кафедри не здійснює належний контроль за організацією освітнього процесу.
Встановлено порушення щодо ведення журналів обліку роботи академічних груп.
Зокрема в журналах обліку відвідувань та успішності студентів:
- відсутні прізвища викладачів та старост груп (кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, група 54, 6 курс; кафедра фтизіатриї і пульмонології, група 53, курс 6);
- записи олівцем (кафедра внутрішньої медицини № 2 кафедра внутрішньої медицини № 2, група 54, 4-5 курс);
- мають місце виправлення (кафедра внутрішньої медицини № 2 кафедра внутрішньої медицини № 2, група 54, 4-5 курс).
Керівниками кафедр не здійснюється належний контроль за організацією проведення практики здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян.
Встановлено факт відсутності щоденників практик за період дистанційного навчання (пункти 4.1., 5.13. Положення про проведення практики студентів закладів вищої освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 № 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.1993 № 35, п. 8.9.1. Положення про проведення практики студентів університету, затвердженого наказом ректора від 01.10.2020 № 1023-д).
Документи про освіту окремих здобувачів з числа іноземних громадян, що зберігаються в особових справах, не було визнано до початку другого семестру першого року їхнього навчання в Університеті
При організації практичного навчання не враховуються окремі норми чинного Положення про проведення практики студентів закладів вищої освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 № 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.1993 № 35 (пункт 4.2).
У наказах від 29.05.2019 № 217-с, від 18.12.2019 № 752-с не передбачено створення комісії щодо захисту практики. Фактично захист відбувається у присутності усіх керівників практики, але у відомостях стоїть підпис лише однієї особи, що передбачено п. 8.9.5 Положення про проведення практики студентів університету, затвердженого наказом ректора від 01.10.2020 № 1023-д.
Встановлено факт відсутності підвищення кваліфікації у 22 науково-педагогічних працівника в обсязі 6 кредитів (пункти 2, 23 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800).
Наявні порушення при формуванні документів в особових справах осіб з числа іноземних громадян, які навчаються в Університеті, зокрема та не вказані деякі реквізити особових справ:
- відсутні дати формування особових справ (спеціальність 222 «Медицина»: Кумар Соурав, Каілаш Вішноі, Банаватх Картхік Наяк);
- відсутні номери особових справ (спеціальність 222 «Медицина»: Боді Макіта Етіенн Мейк, Догра Шіамлі, Акпан Данобонг Мартін);
- відсутня інформація про акредитацію та строк акредитації освітньої програми у договорі про навчання (спеціальність 222 «Медицина»: Шарма Йогеш, Прія, Сідхік Аджна,);
- відсутня інформація про оплату надання освітніх послуг в українських гривнях, про остаточний термін оплати (спеціальність 222 «Медицина»: Бхаваніпрія, Кумар Сушіл, Сінгх Харшіт);
- в особових справах іноземних студентів 2-го курсу спеціальності 222 – «Медицина» (група 57, наказ про зарахування від 15.12.2020 № 486-с) в договорах на навчання в Університеті не зазначено чи є акредитованою дана спеціальність та строк дії акредитації;
- в 33 особових справах іноземних студентів 1-го курсу спеціальності 222 – «Медицина» (група 56) відсутні витяги з наказів про їх зарахування.
Не дотримано обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому іноземних громадян до закладу вищої освіти. Всупереч вимогам абзацу четвертого розділу І Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН від 15.10.2020 № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, відповідно до якого усі питання, пов'язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях; рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення, а також пункту 4 розділу IX Правил прийому до Університету у 2020 році, відповідно до якого приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення, оприлюднення яких здійснюється на веб-сайті Університету, не оприлюднені рішення приймальної комісії щодо зарахування осіб з числа іноземних громадян (рекомендації, накази про зарахування). Вимоги щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування, програми вступних випробувань на веб-сайті Університету не оприлюднено.
Керівник кафедри не здійснює належний контроль за організацією освітнього процесу.
Встановлено порушення щодо наявності навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітніх програм. На кафедрах біологічної та медичної хімії ім. І. О. Бабенка, мовознавства, анатомії людини відсутні примірники навчально-методичних комплексів, що не відповідає вимогам Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, затверджене наказом ректора ІФНМУ від 29.08.2019 р. № 932-д (п. 2.11, абз. 12).
Встановлено, що навчальна програма та робоча навчальна програма з вибіркової дисципліни «Функціональна біохімія» (кафедра біологічної та медичної хімії ім. І.О. Бабенка фармацевтичного факультету підготовки іноземних громадян) не перезатверджені, а робоча навчальна програма також не оновлена (програмні компетентності описані російською мовою) (пункт 2.11 Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, затверджене наказом ректора ІФНМУ від 29.08.2019 р. № 932-д).
Відомості підсумкового модульного контролю та комісійного перескладання оформлені з порушенням вимог, що передбачені Методичними розробками по веденню навчально-звітної документації на кафедрах Університету, схвалених вченою радою ДВНЗ ІФНМУ 28. 04. 2015 (протокол № 5) та затверджених першим проректором Університету 15.04.2015 р.: не вказана дата видачі; відповідно до вихідних даних підсумковий модульний контроль проводиться двома науково-педагогічними працівниками, проте у відомостях наявний підпис одного науково-педагогічного працівника; відповідно до вихідних даних підсумковий модульний контроль проводиться трьома науково-педагогічними працівниками, проте у відомостях наявні підписи двох науково-педагогічних працівників); відсутній підпис декана факультету та печатка.
Наявні порушення в частині формування особових справ осіб з числа іноземних громадян, які навчаються в Університеті:
- 2-й курс спеціальність 222 –«Медицина» (група 57, наказ про зарахування від 15.12.2020 № 486-с) в договорах на навчання в Івано-Франківському національному медичному університеті не зазначено чи є акредитованою дана спеціальність та строк дії акредитації.
- в 33 особових справах іноземних студентів 1-го курсу спеціальності 222 – «Медицина» (група 56) відсутні витяги з наказів про їх зарахування.
Покарання: відсутні
29.10.2021 2926420 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального законодавства (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Вакалюк І.П. — В.о.ректора
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Порушення:
.
Покарання: відсутні
26.10.2021 2924145 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального законодавства (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Кіндрат Н.В. — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківській області
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Рожко М.М. — Ректор
Порушення:
.
Покарання: відсутні
31.08.2021 2901328 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального законодавства (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Директор
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Порушення:
.
Покарання: відсутні
10.08.2021 2892309 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального законодавства (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Ректор
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Порушення:
.
Покарання: відсутні
14.06.2021 2853806 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Рожко М.М. — Ректор
Порушення:
.
Покарання: відсутні
09.06.2021 2204578 Сфера теплопостачання Державна інспекція енергетичного нагляду України Не проведено
Предмет перевірки: господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж
Об'єкти:
їдальня
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10
Лекційна аудиторiя
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
навчальний корпус
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 56
басейн
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, 34
актовий зал
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114
гуртожиток N4
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Південний Б-Р, 32Б
гуртожиток N3
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 171
лiчниця
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 25
Головний корпус
76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
09.06.2021 2337038 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
26 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Учасники:
Деркач Роман Миронович — Головний інспектор ВПБ УЗНС ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
Савчук Назарій Богданович — Інспектор відділу КОВО та АПЗБ ЦЗД ГУ ДСНС України в області
Мариневич Тарас Миколайович — начальник відділу контролю за особливо важливими об’єктами та активних та пасивних засобів безпеки ЦЗД ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області підполковник служби ЦЗ
Типусяк Тетяна Миколаївна — Помічник ректора
Порушення:
З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
Всі електророзподільні коробки повинні бути закриті кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу
Не розроблено інструкції про встановлений протипожежний режим
В приміщенні читального залу наявні вогнегасники не встановлені у легкодоступних та видних місцях.
Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417
Дерев'яні конструкції горищного приміщення не оброблено вогнетривким розчином.
Приміщення не доукомплектовано необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників)
На горищі лампа розжарювання використовується без захисного суцільного скла (ковпака)
Здійснюється складування книг менше ніж 1 м. від електрощитка
На сходовій клітці встановлено прилад опалення на висоті менше 2.2 м від рівня площадки
Не поновлена на сходовій клітці адресація електророзподільного щитка
На вікнах першого поверху влаштовані грати, які не знімаються, не відкриваються
В дирекції об’єднання студентських їдалень використовується пошкоджена розетка
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014р. № 1417 (далі - Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417)
Двері виходу на горище, в підвал, електропідстанцію та серверну не встановлено протипожежними.
Наявні вогнегасники не пройшли технічне обслуговування
Горище захаращено сторонніми горючими матеріалами
Відсутні система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу.
Пожежні кран-комплекти недоукомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Не нанесено на дверцятах пожежних кранів після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежних підрозділів
Відсутнє евакуаційне освітлення
Наявні вогнегасники не встановлено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника
Протипожежні відстані між стінами та штабелями менше 0,8 м.
Килими на першому поверсі не відповідають групам поширення полум’я РП1, РП2.
Відсутня система внутрішнього протипожежного водопостачання.
На першому поверсі не забезпечено напрямок осі вихідного отвору патрубків ПК-2 таким чином щоб виключити різкий залом пожежного рукава у місці його приєднання
Подовжувач в архіві не відповідає вимогам ПУЕ.
Двері виходу з будівлі відчиняються не походу евакуації
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
12.03.2021 2544527 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Рожко М.М. — Ректор
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Порушення:
.
Покарання: відсутні
18.02.2021 2533819 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Ректор
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Порушення:
.
Покарання: відсутні
26.01.2021 2519313 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Ректор
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Порушення:
.
Покарання: відсутні
16.12.2020 2441204 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Іридчин Г.І. — Заступник начальника відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
Рожко М.М. — Ректор
Порушення:
.
Покарання: відсутні
15.12.2020 2440431 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Рожко М.М. — Ректор
Ковальчук Н.М. — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України
Порушення:
.
Покарання: відсутні
27.11.2020 2309528 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Ректор
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Іридчин Г.І. — Заступник начальника відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
Порушення:
.
Покарання: відсутні
13.11.2020 2195914 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М — Ректор
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Ковальчук Н.М. — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України
Порушення:
.
Покарання: відсутні
10.11.2020 1933081 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Не проведено
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID
Предмет перевірки: Дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
16.10.2020 2178751 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Рожко М.М. — Ректор
Шмойлова Лідія Семенівна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
Порушення:
.
Покарання: відсутні
31.08.2020 2152986 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Ректор
Шмойлова Лідія Семенівна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
Порушення:
.
Покарання: відсутні
28.08.2020 2152733 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Шмойлова Лідія Семенівна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
Рожко М.М. — Ректор
Порушення:
.
Покарання: відсутні
20.08.2020 2149458 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Родко М.М. — Ректор
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Порушення:
.
Покарання: відсутні
31.03.2020 2104161 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Проведено
Предмет перевірки: дотримання вимог санітарного законодавства
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Кулик Віталій Володимирович — головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Івано-Франківського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області
Дудій П.Р. — відповідальний за радіаційну безпеку, професор
Федорович Оксана Зіновіївна — начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Івано-Франківського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
19.02.2020 2079716 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Мідянчук Олександра Богданівна — Провідний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області
Рожко М.М. — Ректор
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Порушення:
.
Покарання: відсутні
31.01.2020 2068270 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Проведено
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (РЗО)
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рожко М.М. — Ректор
Мацькевич К.М. — Головний бухгалтер
Шмойлова Лідія Семенівна — Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №1 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
16.05.2019 1428394 Контроль якості лікарських засобів Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Проведено
4 порушення
Предмет перевірки: Дотримання законодавства щодо якості лікарських засобів
Об'єкти:
Об'єкт 1
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 2
Об'єкт 3
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 15
Об'єкт 2
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 15
Учасники:
Шпитальна О. П. — Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Семотюк М.М — керівник
Персань М.М — головний спеціаліст
Порушення:
жірнал обліку наркотичних засобів не відповідає діючим вимогам
не зазначені необхідні пеквізити на новостворених упаковках
відсутній штамп бюжджетна закупівля
не оформляється письмовий висновок вхідного контролю
Покарання: відсутні
10.09.2018 1060254 Державний нагляд (контроль) у сфері захисту рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері захисту рослин
Учасники:
Винничук Володимир Ярославович — Агроном науково-дослідного поля - ботанічного городу
Медвідь Петро Володимирович — начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин - державний фітосанітарний інспектор ГУ ДПСС в Івано-Франківській області
Порушення:
Під час планової перевірки встановлено, що у працівників установи, робота, яких повязана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів та агрохімікатів відсутні допуски (посвідчення) на право роботи з пестицидами та агрохімікатами та немає інформції, що вони пройшли згідно із Законом спеціальну підготовку.
Покарання: відсутні
10.09.2018 508295 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
22 порушення
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Перепечко Оксана Богданівна — провідний інженер з охорони праці
Курч Василь Володимирович — Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям УДСНС в Івано-Франківській області
Курташ Святослав Зеновійович — Головний інспектор сектору нормативно-технічної роботи, контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування ВЗНС У ДСНС в Івано-Франківській області
Рожко Микола Михайлович — Ректор державного ВНЗ ІФНМУ
Скусяк Тетяна Володимирівна — інженер з охорони праці та пожежної безпеки
Мариневич Тарас Миколайович — начальник відділу контролю за особливо важливими об’єктами та активних та пасивних засобів безпеки ЦЗД У ДСНС України в Івано-Франківській області підполковник служби ЦЗ
Богович Олег Михайлович — Головний інспектор Івано-Франківського МВ Управління ДСНС в Івано-Франківській області
Сідоров Олександр Володимирович — головний інспектор сектору НТР, КСППЗ та Л ВЗНС УДСНС в області
Кулічковський Юрій Романович — Провідний інспектор сектору НТР, КСППЗ та Л У ДСНС України в області лейтенант служби ЦЗ
Порушення:
Електричні щити не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами по вул. П. Бульвар, 32
Приміщення будівлі корпусу не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу)
Будівля не в повному обсязі обладнана системою автоматичної пожежної сигналізації
Приміщення будівель спортивного комплексу не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» по вул. Целевича, 34
Електророзетки в лекційних залах встановлено на горючі основи без підкладання під них негорючих суцільних матеріалів, що виступають за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м. по вул. Матейки,22
Розподільчу коробку в коридорі на 5 поверсі не закрито кришкою з негорючого матеріалу по вул. Грушевського, 2
Еваукаційне освітлення знаходиться в несправному стані по вул. Чорновола, 155 А
В корпусі експлуатуються групові електрощитки та електрощитки, які не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаними значеннями номінального струму апарата захисту по вул. Галицька, 124 к
Будівля не обладнана системою автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу по вул. Максимовича, 5б
Пожежні крани на горищі не забезпечені водою для цілей пожежогасіння в корпусі по вулиці Федьковича, 91 а
Дерев’яні конструкції горища будівлі не піддані вогнезахисному оброблянню по вул. Чорновола, 155а
Електричні щити не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами.
Не в повній мірі проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) по вул. Мазепи 34
Автоматична пожежна сигналізація знаходиться в несправному стані та не обслуговується
Розподільчу коробку в коридорі не закрито кришкою з негорючого матеріалу
Будівля не обладнана системою автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у навчально-виробничій базі в м. Яремче
Не укомплектовано кожен пожежний кран пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними по вул. Галицька, 201
Дерев'яні конструкції горищного приміщення не оброблено вогнетривким розчином по вул. Грушевського,7
Дерев’яні конструкції горища будівлі гуртожитку не піддані вогнезахисному оброблянню по вул. Тролейбусна, 10
пожежний щит не забезпечений протипожежним інвентарем: 3 вогнегасники, 1 ящик з піском, 1 протипожежне покривало, багор або лом та гак – 2 шт, лопати 2 шт., сокири – 2 шт. по вул. Г. Мазепи, 171
Не проведено перевірку працездатності пожежних насосів Пожежної насосної станції
Приміщення дахової котельні захаращено сторонніми горючими матеріалами по вул. К. Данила, 15
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом