Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Пов'язані особи ДАБІ (6) Перевірки (9) Зв'язки

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

#01981224

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.07.2020 2132403 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Додержання суб"єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов"язкового державного пенсійного страхування
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Байдукова Олена Василівна — Головний спеціаліст
Теленко Надія Михайлівна — Головний бухгалтер
Порушення:
Встановлено подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку за 1999-2001р.р.
Покарання: відсутні
26.03.2019 1387546 Галузь електроенергетики Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Заплановано
Предмет перевірки: технічний стан резервних автономних джерел живлення або відповідність внутрішніх схем електропостачання категорійності споживача та його струмоприймачів
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
26.03.2019 1389920 Сфера теплопостачання Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Заплановано
Предмет перевірки: Господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
26.03.2019 1380520 Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, що підлягає ліцензуванню Державна інспекція ядерного регулювання України Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії
Учасники:
Кривопиша Юрій Михайлович — Головний спеціаліст – державний інспектор відділу радіаційної безпеки, поводження з РАВ, перевезень та гарантій Управління (Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулю
Галка Галина Дмитрівна — завідувач радіологічним відділенням ХООД
Юрчишена Світлана Євгеніївна — лікар-радіолог променевий терапевт ( особа, відповідальна за радіаційну безпеку в установі) ХООД
Рибаков Сергій Олександрович — завідувач рентгенологічним відділенням ХООД
Мороз Ольга В'ячеславівна — Начальник відділу безпеки ДІВ у медицині Управління (Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулювання України - – державний інспектор
Бондарчук Валерій Миколайович — заступник начальника Управління (заступник начальника Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулювання України – начальник відділу радіаційної безпеки, поводження з РА
Фалеткіна Наталія Геннадіївна — головний спеціаліст - державний інспектор відділу радіаційної безпеки, поводження з РАВ, перевезень та гарантій Управління (Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулю
Мороз В'ячеслав Анатолійович — головний лікар ХООД
Тимофієва Людмила Миколаївна — завідувач відділенням радіонуклідної діагностики ХООД
Порушення:
Не функціонує сигналізація сховища радіофармпрепаратів відділення радіоізотопної діагностики
Відсутні документи, що підтверджують проходження персоналом категорії «А» (41 особа) навчання з питань радіаційної безпеки
Покарання: відсутні
26.03.2019 1428068 Контроль якості лікарських засобів Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Проведено
5 порушень
Предмет перевірки: Дотримання законодавства щодо якості лікарських засобів
Об'єкти:
Об'єкт 1
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Учасники:
Матіяш Світлана Миколаївна — Заступник начальника служби - начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хм
Порушення:
На законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки у приміщеннях зберігання лікарських засобів (гігрометри психрометричні типу ВІТ-1 та гігрометри психрометричні типу ВІТ-2) не надано підтвердження щодо проходження чергової метрологічної повірки (остання повірка у ІІ кварталі 2017 року).
Уповноваженими особами, при здійсненні вхідного контролю якості лікарських засобів, в окремих випадках, не здійснюється ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до лікувально-профілактичного закладу.
Уповноваженими особами відділень при здійсненні вхідного контролю якості наркотичних та психотропних лікарських засобів, отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМ-ХОЛДИНГ А.Г.", не здійснюється перевірка даних щодо їх реєстраційного статусу.
Уповноваженими особами при здійсненні вхідного контролю якості лікарських засобів в окремих випадках не оформляється висновок вхідного контролю шляхом відмітки на накладній: "Вхідний контроль проведено, результат позитивний/негативний, дозволено/не дозволено до використання (застосування) (із зазначенням П.І.Б. уповноваженої особи, дати проведення вхідного контролю, підпису)".
Не повідомлено відомості про уповноважених осіб відповідальних за якість лікарських засобів (прізвище, контактний телефон) та форму зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) протягом десятиденного строку після їх призначення до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.
Покарання: відсутні
08.10.2018 373051 Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, що підлягає ліцензуванню Державна інспекція ядерного регулювання України Проведено
3 порушення
Предмет перевірки: Використання джерел іонізуючого випромінювання
Учасники:
Табола Микола Михайлович — Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
Терлецька Світлана Миколаївна — Інженер-фізик Хмельницького обласного онкологічного диспансеру
Мороз В'ячеслав Анатолійович — Головний лікар Хмельницького обласного онкологічного диспансеру
Фалеткіна Наталія Геннадіївна — головний спеціаліст - державний інспектор відділу радіаційної безпеки, поводження з РАВ, перевезень та гарантій Управління (Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулю
Тимофієва Людмила Миколаївна — Завідувач відділенням радіонуклідної діагностики Хмельницького обласного онкологічного диспансеру
Рибаков Сергій Олександрович — Завідувач рентгенологічним відділенням Хмельницького обласного онкологічного диспансеру
Галка Галина Дмитрівна — Завідувач радіологічним відділенням Хмельницького обласного онкологічного диспансеру
Порушення:
Акт визначення рівня фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії потребує переоформлення
Відсутній наказ про призначення особи, відповідальної за ведення системи обліку та контролю ядерних матеріалів і надання інформації до Держатомрегулюванн
Не внесені зміни до ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ в зв'язку з наміром поширити діяльність на додаткове ДІВ - систему рентгенографічну та флюороскопічну «OPERA T90cs»
Покарання: відсутні
08.10.2018 395441 Сфера теплопостачання Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Не проведено
мораторій
Предмет перевірки: технічний стан резервних автономних джерел живлення або відповідність внутрішніх схем електропостачання категорійності споживача та його струмоприймачів; господарська діяльність, пов'язана із споживанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових установок і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
08.10.2018 1160806 Державна служба України з питань праці Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання закододавства з питань промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці та законодавства з питань та працевлаштування інвалідів
Учасники:
Халанчук Максим Петрович — Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС
Порушення:
Повторний інструктаж на робочому місці проведений не за всіма діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних працівником робіт.
Покарання: відсутні
21.05.2018 1374576 Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Проведено
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Василенко Надія Миколаївна — ЛІКАР З ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Баланюк Наталія Вацлавна — головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні