Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3) ДАБІ (1) Перевірки (7)

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

#00497360

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
17.02.2021 2229984 Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
17.02.2021 2236048 Державний нагляд (контроль) у сфері охорони прав на сорти рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
18.03.2019 1396652 Зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю Державна служба України з питань праці Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю
Учасники:
Кульбако Олександр Петрович — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернігівській області
Москаленко Анатолій Михайлович — Директор Інституту
Порушення:
В Інституті не виконується норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.
Покарання: відсутні
18.03.2019 1567132 Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва
Учасники:
Єгоров Олександр Васильович — начальник відділу наукового забезпечення
Бардаков Володимир Анатолійович — завідуючий лабораторії земл.та нас.
Халеп Юрій Миколайович — заступник директора з наукової на інноваційної діяльності
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
18.03.2019 1427078 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
85 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Бобер Дмитро Петрович — головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв ’язку Управління Держпраці у Чернігівській області
Рябуха Марина Віталіївна — заступник начальника відділу з питань гігієни праці
Козар Сергій Федорович — особа, що виконує функції служби охорони праці
Хайтов Дмитро Вячеславович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Управління Держпраці у Чернігівській області
Барзіловська Лариса Олексіївна — головний державний інспектор відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління Держпраці у Чернігівській області
Порушення:
Не вивішена на робочих містах схема включення посудин,
що працюють під тиском
Не складено перелік осіб, що звільняються від повторного
інструктажу,
Підлога в приміщенні авто гаражу має нерівності покриття
Виробничі відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і
агрегати своєчасно не прибираються і накопичуються не на
спеціально відведених площадках
Не складено перелік робіт з підвищеною небезпекою, для
виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і
щорічна перевірка знань з питань охорони праці
Не представлений змінний журнал обладнання, що працює під тиском
Не представлена інструкція з режиму роботи і безпечного
обслуговування обладнання, що працює під тиском
Особа, що виконує функції служби охорони праці не має
четвертої групи з електробезпеки
Інструкції з охорони праці потребують доопрацювання в
розділі „Загальні положення” - відсутня інформація про
перелік видів спецодягу, взуття та інші засоби
індивідуального захисту
На підприємстві не передбачена система плановопопереджувальних ремонтів обладнання, що працює під тиском
В інституті не розроблена та не затверджена програма
вступного інструктажу з урахуванням особливостей закладу
В інституті не розроблено інструкції з охорони праці за всіма
видами професій та виконуваних робіт,
На приводах комутаційних апаратів відсутні чіткі написи
положення «включено» та «відключено»
В службі охорони праці не розроблено та не затверджено
план роботи та графік обстежень підрозділів закладу
Не проведено періодичну повірку сигналізаторів
загазованості, що встановлені в приміщеннях топкових
Особи, зайняті на роботах з технічного обслуговування та
ремонту транспортних засобів, не використовують засоби
індивідуального захисту
Не представлений журнал обліку обладнання, що працює під тиском
Електроінструмент та кабелів-подовжувачі, які наявні в
приміщеннях підприємства не проходять перевірку
(вимірювання опору та ізоляції) 1 раз на 6 місяців із
відповідним записом в «Журнал обліку, перевірки та
випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників»
Не проводиться перевірка справності роботи манометрів
обладнання під тиском
Підніжки та спеціальні площадки на вантажному автомобілі
ГАЗ мають зношену рифлену поверхню
Не представлені виробничі інструкції для персоналу, якій
обслуговує обладнання, що працює під тиском
Не затверджений перелік інструкцій у керівників
структурних підрозділів
Не організовані та не проводяться лабораторні
дослідження умов праці з визначенням шкідливих
та небезпечних факторів виробничого середовища і
трудового процесу на конкретних робочих місцях
відповідно до гігієнічної класифікації праці за
показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості і напруженості
трудового процесу
Не проведено перевірку систем захисного заземлення
обладнання топкових, яке підключено одночасно до газової
та електричної мережі
Деякі інструкції з охорони праці не містять інформацію про
наявні і ймовірні небезпеки, які потенційно можуть
призвести до травмування, погіршення здоров'я чи смерті
під час трудової діяльності
Не розроблене Положення про енергетичну службу закладу
Ввідні газопроводи, що проходять по фасадах будівель
установи потребують пофарбування згідно вимог ГОСТ 40202-69
Відповідальний за електрогосподарство не має відповідної
групи з електробезпеки
За корпусах електрифікованих інструментів та кабелівподовжувачів, що експлуатуються на підприємстві відсутні
інвентарні номери та дати наступних перевірок
3 інституті не розроблені та не затверджені програми
стажування для конкретних професій
Працівники, які виконують роботи де є потреба у
професійному доборі (водії автотранспортних засобів,
тракторист), не пройшли щорічне спеціальне навчання і
перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці
На оглядовій канаві в автогаражі відсутній розсікач висотою
0,15-0,2 м.
Роботодавцем не призначений працівник, якій має
здійснювати облік обладнання, що працює під тиском
Повторні інструктажі з питань охорони праці не проводять у
відповідні терміни визначені нормативно-правовими актами
з питань охорони праці,
Не розроблено Положення про службу охорони праці
інституту,
На драбинах, що експлуатується на підприємстві не
зазначені інвентарний номер, дата проведення наступного
випробування та належність цеху (дільниці тощо)
гіе представлені дані про відповідального працівника за
справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під
тиском, якій пройшов навчання з охорони праці в установленому порядку
Не проводяться контрольні огляди газового господарства
підприємства (не рідше ніж 2 рази на рік)
Тупикова оглядова канава в автогаражі не обладнана
стаціонарними колесовідбійними пристроями для коліс
транспортного засобу
Не заведено журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці,
В закладі не проведене декларування робіт підвищеної
небезпеки, відповідно до вимог п. 6 додатку 6 (роботи, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра)
В інституті не проводять цільові інструктажі з питань
охорони праці,
В мікроавтобусі ГАЗЕЛЬ потребують оновлення написи
позначення місць розміщення вогнегасників та аптечок
Ла підприємстві не ведеться Журнал перевірки технічного
стану транспортних засобів в який повинні записуватись
виявлені несправності, поломки, пошкодження
Відсутній складений з урахуванням специфіки виробництва
перелік питань для перевірки знань з охорони працівників
Ремонтні журнали обладнання, що працює під тиском, не заведені
На дні (підлозі) оглядової канави відсутні міцні дерев’яні
решітки (трапи)
Не розроблені комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
охорони праці на поточний рік
Відсутні затверджені графіки технічного обслуговування і
ремонтів систем газопостачання установи
Особа, що виконує функції служби охорони праці не видає
керівникам структурних підрозділів приписи щодо усунення
наявних недоліків
Відсутній перелік професій працівників, які повинні
проходити стажування,
Не на всі об’єкти газопостачання оформлені акти в схеми
розмежування ділянок обслуговування із зазначенням
балансової належності
У наказах про прийняття працівників на роботу відсутні
записи про проведення вступного інструктажу
В мікроавтобусі ГАЗЕЛЬ потребують оновлення позначення
та таблички аварійних виходів
Підземні газопроводи, що знаходяться на балансі установи
не проходять технічного обслуговування, в тому числі і
комплексного приладового обстеження
Відсутні відомості з проведення технічного обслуговування
внутрішніх газопроводів і газового обладнання топкових та
лабораторій
Відсутній журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних
випадків на виробництві та журнал реєстрації аварій,
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці ведеться з порушеннями вимог: відсутні
відмітки про проходження стажування, не заповнюються всі
передбачені графи, не вказуються номера та назви інструкцій
за якими було проведено інструктаж працюючим
Не проводиться періодичне обстеження ( не рідше 1 разу на
рік) обладнання, що працює під тиском
Не створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці потребує перегляду,
В інституті працівникам не проводяться інструктажі з
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих,
Не визначено певний механізм для персоналу, на який
покладено обов’язки з обслуговування обладнання, що
працює під тиском, згідно з яким йому доручається ведення
ретельного спостереження за дорученим устаткуванням
Не призначений працівник, який виконує обов’язки
працівника, відповідального за справний стан та безпечну
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, на час його
відсутності
На підприємстві не проводиться вибракування інструменту та пристроїв
Керівник не забезпечив утримання, експлуатацію і
обслуговування електроустановок відповідно до вимог
чинних вимог нормативних документів
Не проведена повторна перевірка і прочищення
вентиляційних каналів приміщень лабораторій
Працівники, які виконують роботи, що потребують
професійного добору (водії автотранспортних засобів), не
проходять спеціальне навчання і перевірку знань
відповідних нормативно-правових актів з охорони праці
Не складено та не затверджено перелік необхідних
інструкцій з охорони праці
Не розроблено паспорт на газове господарство установи
(котельню)
Відсутні розроблені та затверджені з урахуванням
конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних
обов’язків працівників навчальні плани та програми для
проведення спеціального навчання працівників, які
виконують роботи де є потреба в професійному доборі
Інструкції з питань охорони праці не переглянуто у
відповідні терміни передбачені нормативно-правовими
актами з охорони праці в звязку з набранням чинності нових
нормативно-правових актів з питань охорони праці
Не проводиться перевірка справності запобіжних клапанів
обладнання під тиском
На розподільчих пристроях в боксах відсутні чіткі написи,
що вказують на призначення окремих ланцюгів і панелей
Металевій стрем'янці не проведено випробування
статистичним навантаженням в відповідні терміни
Не розроблено Положення про систему управління
охороною праці інституту, що є порушенням п.1.2, п.1.3
Рекомендацій щодо побудови • та впровадження системи
управління охороною праці, затверджених наказом
Держгірпромнагляду від 22.02.2008 № 35.
Не проведені профілактичні випробування та вимірювання
електроустановок згідно з правилами та нормами,
Не розроблено План-графік проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці,
В інституті не проводяться позапланові інструктажі з питань
охорони праці
Не організований попередній (періодичний)
медичний огляд працівників певних категорій,
Не розроблено екзаменаційні білети для проведеня
тестування, екзамену при перевірці знань з питань охорони
праці,
Особа, що виконує функції служби охорони праці не
здійснює контроль за наявністю в підрозділах інструкцій з
охорони праці
Не заведено журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на
підприємстві
Завгосп інституту не пройшов навчання і перевірку знань з
питань охорони праці
Не проведена перевірка надійності ущільнення вводів і
випусків інженерних підземних комунікацій будівель
установи, з оформленням відповідних актів
В інституті не проводять первинні інструктажі з питань
охорони праці
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який встановлено законом у фіксованому розмірі
18.03.2019 1565045 Державний нагляд (контроль) у сфері карантину рослин Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Не проведено
Остання планова перевірка даного суб’єкту господарювання у вищезазначеній сфері здійснювалась у 2018 році в період з 14.11.2018 р. по 15.11.2018 р.,( ступінь ризику –високий). Відповідно до ч. 2 статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки.При складанні проекту річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2019 рік дане підприємство не планувалось перевіряти в сфері карантину рослин в 2019 році. Дана неточність ймовірно була допущена з причини технічної помилки при формуванні електронного документу загального річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2019 рік.
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері карантину рослин
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
14.11.2018 1081251 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
мораторій
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері карантину рослин; Додержання законодавства у сфері насінництва та розсадництва
Учасники:
Костюк Наталія Миколаївна — провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області - державний фітосанітарний інспектор
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні