Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Продавець (10)
Зовнішня інформація (9) ДАБІ (7) Перевірки (17)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

#00481212

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
18.03.2022 2961600 Геологічне вивчення надр та раціональне і ефективне використання надр України Державна служба геології та надр України Не проведено
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр та раціонального і ефективного використання надр України
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
18.03.2022 3083131 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Заплановано
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
виробництво
02099, Київська обл., м. Київ, вул. Бориспільська, 13
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
18.03.2022 3053164 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
25.01.2021 2420740 Контроль якості лікарських засобів Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Проведено
5 порушень
Предмет перевірки: Дотримання законодавства щодо якості лікарських засобів
Об'єкти:
Лабораторія хіміко-біологічного аналізу та лабораторія мікробіологічного аналізу відділу контролю якості
02093, м. Київ, Бориспільська, 13
Об'єкт 1
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13
Учасники:
Ольховський Андрій Васильович — Заступник начальника відділу лабораторного контролю якості лікарських засобів Департаменту контролю якості лікарських засобів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Янчинова Зулайха Янфунковна — Головний спеціаліст відділу лабораторного контролю якості лікарських засобів Департаменту контролю якості лікарських засобів Держлікслужби
Николина Тетяна Василівна — Начальник відділу контролю якості
Порушення:
На час проведення обстеження в лабораторіях відсутні журнали роботи з аналітичними приладами для збереження цілісності даних .
Наважки речовин, що аналізуються в лабораторії хіміко-біологічного аналізу, поміщаються в бікси. Однак, на біксах не пишуться номера серій відібраних речовин, дата взяття наважки .
Працівники лабораторій недостатньо проходять зовнішнє навчання,наприклад, у 2019 році з 71 працівників Лабораторій лише 7 пройшли зовнішнє навчання.
У лабораторії хіміко-біологічного аналізу Спектрометр УФ/ВИД «Lambda 35», Спектрометр УФ/ВИД «UV-1700», Спектрометр ІЧ (ближня/середня ІЧ-область) «Spectrum 400» не мають функції «Аудиторський слід".
При наявності кваліфікацій приладів, відсутня практика маркування приладів стосовно кваліфікаційного статусу обладнання.
Покарання: відсутні
25.01.2021 2270925 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
79 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Черкас Євгеній Миколайович — Уповноважена особа, операційний директор
Ковальов Олександр Вікторович — Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Човпан Максим Сергійович — Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Дударенко Євген Васильович — Головний державний інспектор відділу нагляду за об'єктами котлонагляду, підйомними спорудами та на транспорті управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Закомірний Олег Олександрович — Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Порушення:
Приміщенні складу прекурсорів лабораторії відділу контролю якості, в якому зберігаються ЛЗР з температурою спалаху нижче 28 0С (і яке, за умов зберігання ЛЗР за межами захисних витяжних шаф, може бути віднесено до категорії А за вибухопожежонебезпекою), облаштоване підвісною стелею
Усунуто під час перевірки
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
немає паспорту на газове господарство підприємства
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
працівники, відповідальні за безпечне проведення робіт та за технічний стан навантажувача зав.№Н2Х386V05218 (встановленого за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13), не пройшли спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, а саме перевірку знань НПАОП 0.00-1.83-18
Роботодавцем, генеральним директором ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не розроблений план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, який має бути оприлюднений роботодавцем
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме: немає журналу технічних оглядів і обходів газопроводів
Роботодавцем не проведено первинний технічний огляд устаткування перед введенням в експлуатацію із внесенням відповідного запису у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду (силових трансформаторів ТП-3)
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не організував проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки що визначаються законодавством (операторів котлів, водіїв навантажувачів)
Копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства не направлено до ГУ Держпраці.
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
Служба охорони праці не підпорядковується безпосередньо роботодавцю
Не проведено випробування на щільність технологічних трубопроводів газоподібних продуктів розділення повітря (кисню та азоту) ампульного цеху у встановлені терміни
Не забезпечено функціонування системи управління охороною праці: Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив належне утримання устаткування, а саме: Драбинам, що перебувають в експлуатації (стрем’янки, інв.№ б/н) не проведене випробування статичним навантаженням
Не визначена категорія вибухопожежонебезпеки приміщення складу прекурсорів лабораторії відділу контролю якості, у разі зберігання ЛЗР (з температурою спалаху нижче 28 0С) за межами захисних витяжних шаф для їх зберігання, передбачених проектом
Усунуто під час перевірки
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" здійснює експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа зав.№ СОА42972, СОА43371 встановлених за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13, без подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, зі змінами від 12.03.2020р
На об’єктах споживання продуктів розділення повітря на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» не розроблені технологічні регламенти (технологічні інструкції) щодо взаємодії всіх видів обладнання (на основі експлуатаційної документації та вимог проектної документації),
Не складена маршрутна карта обходу трас підземних газопроводів на якій має бути зазначена схема траси з прив’язками розміщення газопроводу і споруд на ньому (колодязів, контрольно-вимірювальних пунктів, контрольних трубок), а також розташовані на відстані до 15 м будівлі та інші надземні споруди з зазначенням підвалів і напівпідвалів, підземних комунікацій і їх колодязів, камери і шахти, які підлягають перевірці на загазованість
В інструкції з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт не зазначена заборона застосування фільтрувальних протигазів в середині каналізаційних колодязів
Порушено вимоги безпечного зберігання діетилового ефіру на складі зберігання прекурсорів лабораторії відділу фармацевтичних розробок (діетиловий ефір зберігається спільно з іншими речовинами і не у холодному місці)
Усунуто під час перевірки
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» не пройшли навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з питань охорони праці, які регламентують безпечне виконання органічного синтезу (Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах, Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин),
Інструкції з охорони праці для працівників лабораторії відділу контролю якості не переглянуті у встановлений термін
В інструкції з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт в каналізаційних колодязях, не в повному обсязі викладені характеристики основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даного виду робіт, особливості їх впливу на працівника (зокрема, не зазначено вплив на організм основних небезпечних хімічних речовин, які можуть знаходитися в середині каналізаційних колодязів (сірководень, аміак, чадний газ, вуглекислий газ тощо; симптоми отруєння при отруєнні чи ураженні цими речовинами),
На підприємстві не виконуються правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення та не функціонує служба охорони праці, а саме:
відповідальною особою за безпечне проведення робіт що виконувались в електроустановках підприємства, а саме виконання випробування та вимірювання електрообладнання підрядною організацією ЕТЛ ТОВ «Компанія Електроград», не встановлено можливість безпечного виконання даних робіт адже до роботи допущені працівники, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці з порушенням вимог діючих правил також комісія, яка проводила перевірку знань не відповідає вимогам діючого НПАОП. Враховуючи викладене роботи з випробування та вимірювання електрообладнання працівникам ЕТЛ ТОВ «Компанія Електроград» виконувати заборонено відповідно до діючих правил.
Роботодавцем не одержано дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме – роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (приміщення для зарядки акумуляторних батарей та спиртосховище).
Порушено п. 4 Додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (зі змінами).
Інструкції з охорони праці для працівників лабораторії відділу фармацевтичних розробок не переглянуті у встановлений термін
Не проведено вибіркову ревізію запірної арматури технологічних трубопроводів газоподібних продуктів розділення повітря (азоту та аргону) лабораторії відділу контролю якості у встановлені терміни,
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
не складені в повній мірі графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання об’єктів систем газопостачання у строки, що зазначені в паспортах, інструкціях заводів-виробників обладнання, приладів, з урахуванням місцевих умов експлуатації
Пояси, карабіни та сигнально-рятувальні мотузки, що можуть застосовуватися під час проведення газонебезпечних робіт, які можуть проводитися на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» в середині каналізаційних колодязів, не пройшли відповідних випробувань у встановленому порядку,
Усунуто під час перевірки
споживанням продуктів розділення повітря, без газоаналізаторів (інших видів та періодичності контролю) для контролю за об’ємною долею вмісту кисню в цих приміщеннях
На підприємстві не функціонує служба охорони праці, а саме:
особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж, та його замісники (Кіндрась О. В., Бориков О. О., Карпенко Р. А.) не пройшли спеціальне навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.69-13.
На складі зберігання прекурсорів лабораторії відділу фармацевтичних розробок, на якому зберігаються розчини кислот відсутні нейтралізуючі розчини для їх нейтралізації у разі аварійних розливів цих розчинів
В приміщенні складу прекурсорів лабораторії відділу контролю якості, в якому зберігаються ЛЗР з температурою спалаху нижче 28 0С (і яке, за умов зберігання ЛЗР за межами захисних витяжних шаф, може бути віднесено до категорії А за вибухопожежонебезпекою), не визначена можливість зберігання ЛЗР за межами захисних витяжних шаф без влаштування аварійної вентиляції (аварійна вентиляція відсутня),
Усунуто під час перевірки
Не проведено вибіркову ревізію запірної арматури технологічних трубопроводів газоподібних продуктів розділення повітря (кисню та азоту) ампульного цеху у встановлені терміни
На обладнанні, регулювальних пристроях, запобіжній і запірній арматурі котельні не проставлені номери відповідно до технологічної схеми,
Інструкції з охорони праці для працівників лабораторії відділу фармацевтичних розробок не містять вимог для безпечного зберігання діетиловий ефіру
Розміри бетонного покриття промислових площадок (зі сторони під’їзної дороги), на яких встановлені кріогенні посудини з рідким киснем та рідким азотом, виступають за габарити цих резервуарів менші ніж на 2 метри,
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
Роботодавцем не організовано:
- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів
Не перевіряється стан і не визначається необхідність проведення ремонту систем урівняння потенціалів усіх металевих комунікацій (у тому числі і газових) всередині будівлі та не перевіряється система захисного заземлення, змонтованого в будівлі обладнання, яке підключено одночасно до газової та електричної мережі.
Не правомочна постійно діюча комісія підприємства з перевірки знань з питань охорони праці, яка здійснює перевірку знань працівників ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» з питань безпечного проведення газонебезпечних робіт (тільки двоє членів комісії пройшли навчання нормативно-правових актів, які регламентують безпечне виконання газонебезпечних робіт: Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт),
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" здійснює виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра без подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, зі змінами від 12.03.2020р
На підприємстві не виконуються правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення, а саме:
працівники підприємства Любимов В. М. та Деревинський В. М., які обслуговують та ремонтують електрообладнання, розташоване у вибухонебезпечних зонах (вибухозахищене електрообладнання), не пройшли перевірку знань інструкцій заводів-виробників, інструкцій з охорони праці та не мають відповідного запису у посвідченні з електробезпеки.
На підприємстві не виконуються правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення, а саме:
не розроблена та не погоджена в Держпраці інструкція з охорони праці з виконання робіт з обслуговування електрообладнання, яке розташоване у вибухонебезпечних зонах (приміщення для зарядки акумуляторних батарей та спиртосховище).
Відсутні дані, що в приміщенні складу прекурсорів лабораторії відділу контролю якості, в якому зберігаються ЛЗР з температурою спалаху нижче 28 0С (і яке, за умов зберігання ЛЗР за межами захисних витяжних шаф, може бути віднесено до категорії А за вибухопожежонебезпекою), виконується необхідне співвідношення між площею легкоруйнівних конструкцій (перегородки і стінки, що межують з відкритим простором, вікна тощо) та загальним об’ємом приміщення
Усунуто під час перевірки
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
не визначений порядок приймання зберігання і видачі технічної документації газового господарства.
Не забезпечено функціонування системи управління охороною праці: Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив належне утримання устаткування, а саме: Драбини (стрем’янки), що перебувають в експлуатації не мають інвентарного номера
Інструкції з охорони праці для працівників лабораторії відділу фармацевтичних розробок, які працюють з ЛЗР, не містять окремого розділу для врегулювання питання захисту від вибуху при застосуванні та зберіганні ЛЗР (в тому числі захисту від проявів статичної електрики)
Інструкції з охорони праці для працівників лабораторії відділу контролю якості, які працюють з ЛЗР, не містять окремого розділу для врегулювання питання захисту від вибуху при застосуванні та зберіганні ЛЗР (в тому числі захисту від проявів статичної електрики),
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" здійснює зберігання посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (балонів) встановлених за адресою м.Київ, м.Київ, вул. Бориспільська, 13, без подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, зі змінами від 12.03.2020р
На складі зберігання прекурсорів лабораторії відділу контролю якості, на якому зберігаються розчини кислот відсутні нейтралізуючі розчини для їх нейтралізації у разі аварійних розливів цих розчинів

Усунуто під час перевірки
На підприємстві не функціонує служба охорони праці, а саме:
Працівники Диденко А. П., Кузнецов В. О., Журба Ю. Г., Шавалеєв І. М., Токар О. А., Любимов В. Н., Аносов С. А., Деревинський В. М., Карпенко Р. А., Комлик П. М., Гарбуза Ю. М., Заблоцький О. Б., Поболь О. М., Огерчук С. С. Бориков О. О., Анчевський О. А., Олефір М. С., Шостка О. В., які допущені до роботи з ручним електрофікованим електроінструментом не пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці по НПАОП 0.00-1.71-13.
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме: Керівник підприємства, заступники керівника, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємства (Захарчук І.В., Муравський С.М,, Новоградський Д.О., Коваль Б.Л., Кучеренко О.А, Волківська О.І, Ніколіна Т.В., Недлінська Н.Є.) не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці
Під час перевірки не надано проектну документацію (в тому числі вентиляції та визначенням категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки) на облаштування приміщення рідинної хромотографії лабораторії відділу фармацевтичних розробок, в якому застосовується ЛЗР з температурою спалаху нижче 28 0С
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
Відсутній журнал нагляду (паспорт) на вантажопідіймальні крани зав.№1SSI SCHEFER, 2SSI SCHEFER, 3SSI SCHEFER встановлених за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13
На підприємстві не визначено (не складено перелік) приміщень з технологічним обладнанням, пов’язаним зі споживанням продуктів розділення повітря, де вміст кисню за об’ємною долею може бути менше 19% або більше 23% (в аварійній ситуації), з зазначенням видів та періодичності контролю, а також заходів з нормалізації складу повітря
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" здійснює експлуатацію навантажувача зав.№ Н2Х386V05218 встановленого за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13, без подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, зі змінами від 12.03.2020р.
Під час перевірки не надано проектну документацію (в тому числі вентиляції та визначенням категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки) на облаштування приміщення рідинної хромотографії лабораторії відділу контролю якості, в якому застосовується ЛЗР з температурою спалаху нижче 28 0С
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
не проведено первинний, періодичний технічний огляд вантажопідіймальних кранів зав.№1SSI SCHEFER, 2SSI SCHEFER, 3SSI SCHEFER встановлених за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13
Опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства проведено формально. У акті опосвідчення відсутня інформація про проведення перевірки:
- стану безпеки електроустановок (п. 8.7.1 НПАОП 40.1.-1.21-98);
- відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки (п. 8.7.2 НПАОП 40.1.-1.21-98);
- наявність та стан документації (п. 8.7.3 НПАОП 40.1.-1.21-98).
На складі спирту не здійснюється заземлення металевої бочки зі спиртом під час зливу спирту з цієї бочки в дрібну тару (допускається розташування зазначеної бочки за межами контакту з металевим заземленим піддоном),
Усунуто під час перевірки
Не розроблена форма наряду-допуску на проведення газонебезпечних робіт, які можуть проводитися на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» в середині каналізаційних колодязів тощо,
Усунуто під час перевірки
Не проведено ревізію регулюючої арматури технологічних трубопроводів газоподібних продуктів розділення повітря (кисню та азоту) ампульного цеху у встановлені терміни
Інженер з охорони праці підприємства не пройшов навчання та перевірку знань тих нормативно-правових актів, виконання яких входить до його службових обов'язків під час здійснення контролю за безпекою ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах, Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах),
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме: Працівники ( водії, в кількості 11 осіб) не пройшли спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (по НПАОП 0.00-1.62-12)
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме: не проведена перевірка і прочищення газоходів технологічного газовикористовуючого обладнання.
Не оформлені відповідні акти
На підприємстві не виконуються правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення, а саме:
керівником підприємства не призначено особу відповідальну за збереження та справність електроінструменту.
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
не організований контрольний огляд газового господарства підприємства;
не призначена комісію яка буде проводити контрольний огляд газового господарства підприємства; не виданий наказ щодо обсягу перевірок при контрольному огляді газового господарства
Керівник підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме:
- не забезпечив проведення приймально-здавальних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ), а саме: 2-х силових трансформаторів ТП-3, які знаходяться на балансі підприємства.
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
працівники, (водії навантажувача зав.№ Н2Х386V05218 встановленого за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13), безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 з № 18/554, не пройшли спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, а саме перевірку знань НПАОП 0.00-1.83-18
Роботодавець, генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
Дозволено роботу ліфта зав.№ 393-89475 встановленого за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13, у якого:
- не призначено атестований обслуговуючий персонал (ліфтери)
Вхід в приміщення складу прекурсорів лабораторії відділу контролю якості, в якому зберігаються ЛЗР з температурою спалаху нижче 28 0С (і яке, за умов зберігання ЛЗР за межами захисних витяжних шаф, може бути віднесено до категорії А за вибухопожежонебезпекою), не обладнаний тамбур-шлюзом, чим порушено вимоги п. 2.6 розд. ІІ НПАОП 0.00-7.12-13 Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах;
Усунуто під час перевірки
Не проведено випробування на щільність технологічних трубопроводів газоподібних продуктів розділення повітря (азоту та аргону) лабораторії відділу контролю якості у встановлені терміни
Не розроблений перелік газонебезпечних робіт, які проводяться на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (з зазначенням робіт, які можуть проводитися з оформленням наряду-допуску; без оформлення наряду-допуску, але з обов'язковою реєстрацією таких робіт в спеціальному журналі перед початком роботи; робіт, що викликані необхідністю ліквідацією можливих аварійних ситуацій та аварій)
Роботодавець не набув право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, а саме: обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі (приміщення для зарядки акумуляторних батарей та спиртосховище).
Порушено п. 6 Додатку 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (зі змінами).
Злив рідкого кисню в криогенний резервуар здійснюється з автоцистерн, які під час зливу розташовані на заасфальтованій площадці,
В інструкції з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт не зазначений порядок проведення аналізу повітряного середовища в середині каналізаційних колодязів при проведенні газонебезпечних робіт
Посадові особи та спеціалісти ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які повинні забезпечувати безпечну експлуатацію виробництва та або здійснювати контроль за безпечним проведенням робіт з підвищеною небезпекою, не пройшли навчання та перевірку знань всіх нормативно-правових актів з питань охорони праці виконання яких входить до їх службових обов'язків, а саме: Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах, Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин,
Роботодавець генеральний директор ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" здійснює експлуатацію вантажопідіймальних кранів зав.№1SSI SCHEFER, 2SSI SCHEFER, 3SSI SCHEFER встановлених за адресою м.Київ, вул. Бориспільська, 13, без подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, зі змінами від 12.03.2020р.
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме:
не проводяться учбово-тренувальні заняття по плану локалізації та ліквідації можливих аварій у системі газопостачання з персоналом. Не ведеться журнал обліку занять
Газоаналізатор для здійснення аналізу повітряного середовища на наявність в каналізаційних колодязях небезпечних газів (чадного газу, кисню та вуглекислого газу), який може застосовуватися для аналізу повітряного середовища під час проведення газонебезпечних робіт, не придатний для визначення небезпечних концентрацій горючих вуглеводневих газів та сірководню)
Роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці, а саме: не проводиться систематичний контроль технічного стану газопроводів
В інструкції з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт не визначені обов’язки відповідальних осіб за проведення підготовчих робіт перед виконанням газонебезпечних робіт та відповідальних осіб за безпечне проведення газонебезпечних робіт
Покарання: відсутні
25.05.2020 1947035 Контроль якості лікарських засобів Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Не проведено
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
Предмет перевірки: Дотримання законодавства щодо якості лікарських засобів
Об'єкти:
Лабораторія хіміко-біологічного аналізу, лабораторія мікробіологічного аналізу відділу контролю якості
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
25.05.2020 1943303 Галузь електроенергетики Державна інспекція енергетичного нагляду України Не проведено
Захід не проведено відповідно до пункту 2 частини другої розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» у зв’язку із забороною проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Предмет перевірки: відповідність внутрішніх схем категорійності споживача та його струмоприймачів
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
08.01.2019 1574384 Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Проведено
9 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог санітарного законодавства
Учасники:
Кіндрась Олександр Віталійович — начальник дільниці водопідготовки
Гаммершмидт Віктор Робертович — начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища
Черкас Євгеній Миколайович — Операційний директор
Татарчук Марія Олександрівна — керівник санітарно-екологічної лабораторії
Порушення:
Санітарно-захисна зона підприємства недостатньо озеленена (територія санітарно-захисної зони має бути озеленена - мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м - 60%).
Не надається до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води
Не представлена робоча програма (графіки) виробничого контролю якості води джерела водопостачання у складі технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води
На підприємстві у наявності 298 особистих медичних книжок по формі, яка не відповідає формі № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150
Список працівників, які підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду у 2018 році не погоджений відповідно вимогам законодавства
На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР). Не надані результати лабораторних досліджень за концентраціями оксиду вуглецю та рівнями шуму на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови.
Відсутня огорожа першого поясу зони санітарної охорони (ЗСО) артезіанських свердловин підприємства
Не проводиться лабораторний контроль показників епідемічної безпеки питної води джерела водопостачання, до надходження в розподільчу мережу, в розподільчій мережі
З боку сельбищної території не передбачена смуга дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 20 м (при ширині зони до 100 м повинна бути не менше 20 м).
Покарання: відсутні
08.01.2019 1379250 Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Пенсійний фонд України Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Учасники:
Глоба Татяна Миколаївна — головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи №3
Тихонова Ірина Анатоліївна — головний бухгалтер
Безуський Дмитро Юрійович — фінансовий директор
Порушення:
В червні місяці 2009 року підприємством самостійно донараховано та сплачено заробітну плату в сумі 4760,00 грн. за період з жовтня 2008 року по травень 2009 року; у квітні 2010 року підприємством самостійно донараховано та сплачено заробітну плату за січень-березень 2010 року в сумі 160250,74 грн. в зв’язку з перерахунком заробітної плати, пов’язаної з установленням заднім числом підвищення розмірів мінімальної заробітної плати (прийняття закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік»).
Покарання:
Інше
08.01.2019 1435562 Геологічне вивчення надр та раціональне і ефективне використання надр України Державна служба геології та надр України Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Державний геологічний контроль (спеціальний дозвіл на користування надрами № 6181 від 10.02.2017 (видобування)
Учасники:
Муравський Сергій Миколайович — головний енергетик прат «фармацевтична фірма «дарниця»
Міщенко Роман Володимирович — заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України
Обрізан Андрій Алімович — генеральний директор ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
Порушення:
Не представлена гідрогеологічна документація, а саме не представлені журнали (книги) режимних спостережень за рівнем водозабірних свердловин №№ 7(3969), 8(4254), 3(3273), 6(3781).
Покарання: відсутні
08.01.2019 1469958 Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
Предмет перевірки: Додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
Учасники:
Петренко Микола Миколайович — інспектор сектору нагляду за особливо - важливими об'єктами будівництва ЦЗД ГУ ДСНС України у м. Києві
Мулявко С.В. — головний метролог
Пузій Олександр Миколайович — начальник сектору нагляду за ОВО Б ЦЗД ГУ ДСНС України у м. Києві
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
08.01.2019 1389113 Галузь електроенергетики Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Заплановано
Предмет перевірки: технічний стан резервних автономних джерел живлення або відповідність внутрішніх схем електропостачання категорійності споживача та його струмоприймачів
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
08.01.2019 1465806 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Об'єкти:
Об'єкт 1
02093, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, буд. 13
Учасники:
Пономарьов Олександр Григорович — начальник відділу- старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів у управління державного екологічного нагляду (контролю) у м. Києві
Коваленко Юрій Миколайович — Головний спеціаліст - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами управління державного екологічног
Гнилозуб Олександр Васильович — головний спеціаліст - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами управління державного екологічного
Гамершмідт В.Р. — начальник відділу оп та нс прат "фф "дарниця"
Черкас Є.М. — Операційний директор ПрАТ "ФФ "Дарниця"
Мотренко Людмила Василівна — головний спеціаліст- державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів управління державного екологічного нагляду (контролю) у м. Києві
Порушення:
не в повному обсязі забезпечується належне збирання. зберігання відходів, виявлено факт змішування відходів, а саме: поліетилен/полімерні відходи збираються та складуються разом в один контейнер з твердими побутовими відходами.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
16.05.2018 373891 Контроль якості лікарських засобів Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Заплановано
Предмет перевірки: додержання умов галузевої атестації лабораторій з контролю якості лікарських засобів
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
16.05.2018 394315 Сфера теплопостачання Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Не проведено
через мораторій
Предмет перевірки: господарська діяльність, пов'язана з використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж, технічний стан резервних автономних джерел живлення
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
16.05.2018 506979 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Величенко Віталій Васильович — Головний інспектор
Гаммершмідт Віктор Робертович — Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища
Порушення:
у віконних отворах сходової клітині типу СК 1 корпусу № 1 на кожному поверсі не передбачено фрамуги, що відчиняються, загальною площею не менше 1,2 м2
евакуаційний вихід з першого поверху (корпус № 1) не позначені світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення;
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
16.05.2018 1152695 Державна служба України з питань праці Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Учасники:
Сергієнко Юрій Миколайович — Заступник начальника відділу нагляду на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Ковальов Олександр Вікторович — Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Постой Андрій Васильович — Головний державний інспектор відділу нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Закомірний Олег Олександрович — Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Діденко Світлана Василівна — Генеральний директор
Мацкевой Олег Леонідович — Головний державний інспектор відділу гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Київській області
Самойленко Віталій Володимирович — Заступник начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Мартощук Роман Миколайович — Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Порушення:
25 порушень
2 порушення
Покарання: відсутні