Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-06-22-000306-c / «Код ДК 021:2015: 48610000-7 Системи баз даних (Придбання апаратно-програмного комплексу для контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів)»
Замовник: Міністерство фінансів України / #00013480
Скарга від: ТОВ "ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП" / #39189678
Скарга: UA-2018-06-22-000306-c.a3 / Скарга на дії Замовника та його рішення, затверджене Протоколом розгляду тендерних пропозицій МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №ТК-05-35/6 від 22.08.2018
Дата:
Статус: Відхилено
Оригінал документу: Рішення від 14.09.2018 № 9505.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 14.09.2018 № 9505.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП" (надалі – Скаржник, ТОВ "ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ, 01133

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-06-22-000306-c.a3 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

27.08.2018; 12:09

Найменування замовника:

Міністерство фінансів України (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-06-22-000306-c "Код ДК 021:2015: 48610000-7 Системи баз даних (Придбання апаратно-програмного комплексу для контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування

Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів)" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 9505-р/пк-пз від 14.09.2018

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП" від 27.08.2018 № UA-2018-06-22-000306-c.a3 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: - Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; - тендерна документація – Документація; - тендерна пропозиція – Пропозиція. Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про відхилення Пропозиції Скаржника та рішення про допущення Пропозиції ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" до аукціону.

Рішенням Колегії від 30.08.2018 № 8887-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. Листом від 30.08.2018 № 20-29/03-5128-пз (на сайті https://prozorro.gov.ua)

Колегією було запропоновано Замовнику надати пояснення по суті Скарги.

Замовник оприлюднив на веб-порталі Уповноваженого органу пояснення по суті Скарги. Розглянувши Скаргу, інформацію, одержану за Скаргою, та інформацію, розміщену

в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з

питань закупівель, свої Пропозиції для участі у Процедурі закупівлі подали наступні учасники: 1) Скаржник 2) товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ ІТ" (надалі – ТОВ "СВІТ ІТ") 3) товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ СІ СІСТЕМС" (надалі – ТОВ "АЙ СІ СІСТЕМС") 4) товариство з обмеженою відповідальністю "Євротелеком" (надалі –

ТОВ "Євротелеком") 5) товариство з обмеженою відповідальністю "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" (надалі – ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ")

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу,

Замовник відхилив Пропозиції Скаржника, ТОВ "АЙ СІ СІСТЕМС" і ТОВ "Євротелеком" та допустив до участі в аукціоні Пропозиції інших учасників.

1. Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо відхилення його

Пропозиції, у зв'язку з чим розглянуто підстави відхилення Пропозиції Скаржника та встановлено наступне.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 22.08.2018

№ ТК-05-35/6 підставою відхилення Пропозиції Скаржника стало наступне: "у наданій учасником Довідці предмет договору від 16.03.2018 № SSH0318-03P не відповідає вимозі.

Надана копія акта прийому-передачі № 1005Р за договором від 07.02.2018 № 22-

09/17 не має відношення до наданої копії договору від 16.03.2018 № SSH0318-03P".

Скаржник не погоджується із вказаною підставою відхилення його Пропозиції,

зазначає, що вимогою пункту 3.1 таблиці 1 додатку 2 Документації фактично встановлено необхідність підтвердити наявність в учасника досвіду постачання технології з інформаційної безпеки для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами, а не встановлює вимогу зазначити договір з аналогічним предметом договору.

За твердженням Скаржника, він в своїй довідці чітко вказав, що за договором, на

який він посилається, здійснювалось постачання програмного забезпечення, яке несе в собі технологію з інформаційної безпеки для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами. Крім того, для підтвердження вказаної обставини Скаржник у своїй довідці також навів посилання на веб-сайт виробника, на сторінці якого зазначений опис програмної продукції щодо забезпечення інформаційної безпеки. Тобто, на думку Скаржника, вказане посилання на веб-сайт виробника підтверджує те, що вказане програмне забезпечення технологія несе в собі технологію з інформаційної безпеки для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами.

Скаржник зазначає, що у складі Пропозиції Скаржника було помилково надано акт

прийому-передачі №1005Р програмної продукції в електронному вигляді від 10.05.2018, в якому сторони (ТОВ "Глобал Інтегрейшн Груп" та ТОВ "Логіка Лтд") вірно вказали всі дані щодо програмного забезпечення, яке передавалось за вказаним вище договором, його вартість та інше, але помилково зазначили посилання на сам договір (його номер та дата). Скаржник одразу після підписання акту прийому-передачі № 1005Р виявив вказану помилку та негайно повідомив про це ТОВ "Логіка Лтд" листом від 10.05.2018 № И1005-03, в якому запропонував перепідписати вказаний акт. ТОВ "Логіка Лтд" оперативно розглянув вказаний лист та сторони 10.05.2018 перепідписали АКТ прийому-передачі №1005Р програмної продукції в електронному вигляді від 10.05.2018.

З метою підтвердження вказаних обставин Скаржник 22.08.2018 звернувся до

ТОВ "Логіка Лтд" листом від 22.08.2018 № И2208-01 та отримав відповідь від ТОВ "Логіка Лтд", в якому ТОВ "Логіка Лтд" повідомляло, що ТОВ "Глобал Інтегрейшн Груп" поставило ТОВ "Логіка Лтд" Товар (програмна продукція в електронному вигляді Rapid Nexpoze Enterhrprise Repretual License [(1024 ІРs) Ren], про що 10.05.2018 було підписано акт прийому-передачі №1005Р програмної продукції в електронному вигляді.

Скаржник зазначає, що враховуючи те, що помилково в зазначеному акті значилась

інші реквізити договору (номер та дата), в той же день, 10.05.2018 ТОВ "Логіка Лтд" та ТОВ "Глобал Інтегрейшн Груп" було повторно підписано акт прийому-передачі №1005Р програмної продукції в електронному вигляді з посиланням на укладений між нами договір поставки від 16.03.2018 №88Н0318-03Р, за яким здійснювалось постачання Товару (програмна продукція в електронному вигляді Rapid Nexpoze Enterhrprise Repretual License [(1024 ІРs) Ren].

Також, за твердженням Скаржника, ТОВ "Логіка Лтд" у вказаному листі додатково

повідомило, що товар, який закуповувався у ТОВ "Глобал Інтегрейшн Груп" (програмна продукція в електронному вигляді Rapid Nexpoze Enterhrprise Repretual License [(1024 ІРs) Ren]) є технологією з інформаційної безпеки для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами.

Замовник у своїх поясненнях зазначає, що у довідці Скаржника предметом

договору від 16.03.2018 № SSН0318-03Р є постачання обладнання програмної продукції та комплектуючих згідно із специфікацією, а специфікація містить лише примірники програмної продукції Rapid Nexpoze Enterhrprise Repretual. Згідно із згаданим у Скарзі сайтом виробника програмного забезпечення основне призначення ПЗ - сканування мереж та баз даних для виявлення вразливостей від зовнішніх втручань.

Замовник стверджує, що згідно з вимогою пункту 3.1 додатку 2 Документації

"довідка у довільній формі, що містить інформацію щодо раніше укладених договорів (не менше 1-ого) на постачання технологій з інформаційної безпеки для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами", Замовник не побачив в предметі наданого Скаржником договору постачання технологій, а лише постачання примірників ПЗ.

Замовник стверджує, що надана копія акту прийому-передачі № 1005Р за

договором від 07.02.2018 №22-09/17 не підтверджує виконання договору від 16.03.2018 № 88Н0318-03Р.

На підставі цього Замовник визнав тендерну пропозицію Скаржника такою, що не

відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону. Окрім того, Замовник зауважує, що згідно з абзацом четвертим частини п'ятої

статті 28 Закону Замовник та Учасник не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

Таким чином, надані Скаржником пояснення щодо помилковості акту наданого у

складі Пропозиції Замовник не має права брати до уваги.

На засіданні Колегії, яке відбулось 14.09.2018, представник Скаржника зазначив,

що Скаржником було помилково вказано реквізити іншого договору у акті прийому- передачі № 1005Р.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації тендерна пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям (таблиця 1 додатку 2 Документації).

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Документації відповідно до статті 16 Закону

замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї

тендерної пропозиції надає документи, зазначені у таблиці 1 додатка 2 Документації.

Таблиця 1 додатку 2 документації містить документи для підтвердження

інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям.

Відповідно до пункту 3 таблиці 1 додатку 2 Документації наявність документально

підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів підтверджується:

- довідкою у довільній формі, що містить інформацію щодо раніше укладених

договорів (не менше 1-ого) на постачання технологій з інформаційної безпеки для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх контактних осіб (ПІБ та контактний телефон);

- учасник має надати копії усіх договорів (із додатками до договору), що вказані у

довідці згідно з пунктом 3.1, та копію не менше 1 накладної або акту до кожного наданого договору, що свідчить про його виконання (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом) або офіційні листи замовників, що засвідчують укладання та виконання договорів.

У складі Пропозиції Скаржника (файл "3_Кваліфікаційні вимоги та договір

ЦПХ.pdf") міститься, зокрема, довідка від 23.07.2018, якою Скаржник повідомляє про наявність досвіду виконання договору від 16.03.2018 № SSH0318-03P з ТОВ "Логіка ЛТД" про поставку обладнання, програмної продукції та комплектуючих.

Крім того, у складі Пропозиції Скаржника міститься копія договору від 16.03.2018

№ SSH0318-03P.

Відповідно до пункту 1.2 договору найменування, номенклатура, кількість, ціна,

гарантійний строк, строк та адреса поставки визначаються постачальником та покупцем у специфікаціях до договору. У складі Пропозиції Скаржника міститься додаток 1 до договору "специфікація",

відповідно до якої найменування товару – "програмна продукція в електронному вигляді Rapid Nexpoze Enterhrprise Repretual License (1024 IPs) Ren".

Замовник не довів та документально не підтвердив, що за вказаним у довідці

Скаржника договором від 16.03.2018 № SSH0318-03P не здійснювалось постачання технологій з інформаційної безпеки.

Разом з тим, у складі Пропозиції Скаржника міститься акт прийому-передачі

програмної продукції від 10.05.2018 за договором від 07.02.2018 № 22-09/17.

Скаржником не підтверджено документами у складі Пропозиції виконання

аналогічного договору, зазначеного Скаржником у довідці про наявність досвіду виконання аналогічного договору, а саме – не надано щонайменше 1 накладної або акту до кожного наданого договору або офіційних листів замовників, що засвідчують укладання та виконання договорів, що свідчить про його виконання, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи викладене, у тому числі пояснення представника Скаржника,

Пропозиція Скаржника не відповідала умовам Документації в цій частині та була правомірно відхилена Замовником із вказаної підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення карги в цій частині.

2. Скаржник не погоджується із рішенням Замовника про допущення Пропозиції

ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" до аукціону, обґрунтовуючи це наступним.

2.1. За твердженням Скаржника, ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" у складі Пропозиції

надало опис товару - Апаратно-програмний комплекс (на базі серверу НРЕ Prolian DL 380 Gen10 з програмним забезпеченням Impera SecureSphere V2500 Databasefirewall, Imperva SecureShpere VM150 Management server Virtual Applience). Зазначений документ містить опис запропонованого обладнання - один сервер НРЕ Prolian DL 380 Gen10 2хIntel Xeon- Gold 5120 (2.2GHz/14-core/150W), 16Gb, 2x600Gb SAS 12G 10K SFF, 8x4Nb SAS 12G 7.2K LFF, RAID P816i-a SR 4Gb, Ethernet 1Gb 4port 2x500W Flex Slot Platinum PSU, 2U Rail Kit, 42U600mmx1075mm G2 Rack, 5Y Proactive Care 24x7 SVC Warranty. Тоді як відповідно до підпункту 1.2.2 додатку 3 Документації учасник мав запропонувати два сервера.

Отже, на думку Скаржника, Пропозиція ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" не відповідає

вимогам Документації Замовника.

Замовник із вказаного питання зазначив, що у Пропозиції ТОВ "БЕТТА

СЕК'ЮРІТІ" в частині "опис товару" ніде не вказана кількість серверів, є тільки опис складових технічного рішення, яке буде реалізоване на базі серверів НРЕ та програмного забезпечення IMPERWA. Таким чином, за твердженням Замовника, кількість запропонованих учасником серверів Замовник побачить тільки після проведення аукціону.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації тендерна пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією щодо відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (додаток 3 Документації). Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації учасники Процедури закупівлі

повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником у додатку 3 Документації.

Додаток 3 Документації містить інформацію про технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі, зокрема, перелік документів, які учасник повинен надати в своїх Пропозиції, у тому числі, опис товару.

Відповідно до підпункту 1.2.2 підпункту 1.2 пункту 1 додатку 3 Документації

апаратна частина АПК повинна поставлятись в корпусах, що монтуються в стандартну серверну шафу 19". Для забезпечення резервування повинна бути розташована на двох територіально розподілених центрах обробки даних.

Документація не містить окремих вимог щодо кількості саме серверів, які мають

бути запропоновані учасником.

У складі Пропозиції ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" (файл "22.Опис товару.pdf")

міститься опис товару, що пропонується до постачання та в колонці "найменування продукції" назначено "сервер НРЕ Prolian DL 380 Gen10 2хIntel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/150W), 16Gb, 2x600Gb SAS 12G 10K SFF, 8x4Nb SAS 12G 7.2K LFF, RAID P816i-a SR 4Gb, Ethernet 1Gb 4port 2x500W Flex Slot Platinum PSU, 2U Rail Kit, 42U600mmx1075mm G2 Rack, 5Y Proactive Care 24x7 SVC Warranty".

У складі Пропозиції ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" (файл " 23.Довідка участника щодо

відповідності запропанованного АПК.pdf") міститься довідка учасника щодо відповідності, в якій учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару вимогам Замовника та, зокрема, зазначено як характеристику запропонованої продукції "2.2. Апаратна частина АПК поставляється в корпусах, що монтуються в стандартну серверну шафу 19". Для забезпечення резервування розташована на двох територіально розподілених центрах обробки даних".

Враховуючи викладене, у тому числі, наведені вище умови Документації,

ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" не порушило умови Документації в цій частині, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

2.2. Скаржник зазначає, що надане у складі Пропозиції ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ"

забезпечення тендерної пропозиції не містить обов'язкової інформації згідно з частиною 4 статті 24 Закону та пунктом 3.1 Документації - умови повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Замовник із вказаного питання пояснень не надав. У ході розгляду зазнаного питання встановлено наступне. Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації тендерна пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів, зокрема, із забезпеченням тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії.

Замовником вимагається внесення учасником забезпечення тендерної пропозиції у

формі: електронної банківської гарантії (далі - гарантія) – яка повинна бути

безвідкличною, безумовною, оформленою відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов'язання банку у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 3.2 пункту 3 цього розділу, відшкодувати на рахунок замовника кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції, визначених у підпункті 2.3 пункту 2 цього розділу. Електронна банківська гарантія повинна бути підписана електронним цифровим підписом уповноваженої особи банку.

Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 розділу ІІІ Документації гарантія має містити: - назву документа; - номер, дату та місце складання; - повну або скорочену назву принципала [для фізичної особи-підприємця –

прізвище, ім'я, по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер паспорту, дата, ким виданий, місце проживання)], його місцезнаходження;

- суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; - назву документа, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії – "Тендерна

документація для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом "Код ДК 021:2015: 48610000-7 Системи баз даних (Придбання апаратно- програмного комплексу для контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів)";

- назву бенефіціара, його місцезнаходження; - назву банку бенефіціара: - назву банку-гаранта; - термін дії або строк дії гарантії; - умови, за яких надається право вимагати платіж (викласти обставини, передбачені

підпунктом 3.2 пунктом 3 цього розділу).

Строк дії гарантії повинен бути не меншим ніж строк дії забезпечення тендерної пропозиції. Пункт 3 розділу ІІІ Документації містить умови повернення чи неповернення

забезпечення тендерної пропозиції.

Документація не містить окремих вимог щодо обов'язкового зазначення умов

повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції саме у змісті банківської гарантії. У складі Пропозиції ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" (архівна папка "13507_БETTA_CEKЮРІТІ_Гарантія_18_07_18.rar") міститься банківська гарантія

від 18.07.2018 № 13507/18-ТГ, видана ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", яка містить зазначені у Документації реквізити.

Враховуючи наведене, ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" не порушило умов Документації

в цій частині, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги. Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель,

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН

ГРУП" у задоволенні його скарги від 27.08.2018 № UA-2018-06-22-000306-c.a3

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. ВОВК

Члени Колегії

А. АРТЕМЕНКО

М. ПРОЦИШЕН