Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-12-28-002120-b / Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені
Замовник: Відділ освіти Добропільської міської ради / #02142833
Скарга від: ВККП "’М’ясопромторг" / #23177534
Скарга: UA-2018-12-28-002120-b.c2 / оскарження на рішення Замовника щодо визначення ФОП "СУХОДОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Дата:
Статус: Вирішена
Оригінал документу: Рішення від 15.02.2019 № 1661.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 15.02.2019 № 1661.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

виробничо-комерційне колективне підприємство "М'ясопромторг" (надалі – Скаржник, ВККП "М'ясопромторг")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Дружби, 58а, м. Краматорськ, Донецька область, 84301

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-12-28-002120-b.c2 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

28.01.2019; 13:24

Найменування замовника:

Відділ освіти Добропільської міської ради

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-12-28-002120-b "ДК 021:2015: 15220000-6 — Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 1661-р/пк-пз від 15.02.2019

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу виробничо-комерційного колективного підприємства "М'ясопромторг" від 28.01.2019 № UA-2018-12-28-002120-b.c2 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: - Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; - тендерна документація – Документація; - тендерна пропозиція – Пропозиція. Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі, та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про визначення переможця Процедури закупівлі.

Рішенням Колегії від 31.01.2019 № 1052-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений, зокрема,

лист від 31.12.2019 № 20-29/07-582-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги. Замовник засобами електронного зв'язку листом від 08.02.2019 №7 надав

пояснення по суті.

У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою, та інформації,

розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань

закупівель свої Пропозиції для участі в Процедурі закупівлі подали наступні учасники:

1) фізична особа-підприємець Суходольський Володимир Олександрович (надалі –

ФОП Суходольський В.О.)

2) Скаржник

Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу,

розкриття тендерних пропозицій відбулось 14.01.2019.

Переможцем Процедури закупівлі було визначено ФОП Суходольського В.О. Повідомлення про намір укласти договір з ФОП Суходольським В.О. оприлюднене

на веб-порталі Уповноваженого органу 18.01.2019.

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо визначення переможця

Процедури закупівлі, виходячи з наступного.

1. Скаржник повідомляє, що у складі Пропозиції учасника відсутній договір на

проведення дезінсекції, дезінфекції та дератизації складських приміщень та транспортних засобів. Учасником надані акти про проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації складського приміщення, відповідно до яких Суходольський, водій - Бражник С.В. і комірник Бражник О.М. провели поточну дезінфекцію складського приміщення.

Скаржник зазначає, що у складі Пропозиції учасником надано довідку

від 10.01.2019 № 20 про те, що учасник проводить дезінфекцію, дератизацію та дезінсекцію власними силами та способом зрошення та протирання дезактіном та дезінсектантами та механічним способом. Учасник зазначає, що проведення дезінфекції, дератизації та дезінсекції власними силами не суперечить чинному законодавству України.

Скаржник зазначає, що всупереч пункту 1.6 розділу ІІІ Документації всупереч

зазначеному пункту учасником не зазначено законодавчі підстави ненадання договору на проведення дезінсекції, дезінфекції та дератизації складських приміщень.

Скаржник зазначає, що учасником не виконано умови Документації, не надано

копію діючого договору на проведення дезінсекції, дезінфекції та дератизації складських приміщень. Більш того, учасником не здійснено згідно з чинним законодавством України заходів з дезінсекції, дезінфекції та дератизації складських приміщень та транспортних засобів.

Скаржник повідомляє, що у складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О. надані

акти про проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації складського приміщення та автотранспорту.

Закон України №2608-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (із змінами), який набрав чинності в частині скасування ліцензії на проведення вищезазначених робіт (надання послуг) з 01.01.2011 і є чинним на теперішній час.

Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва №11/48(г0172-11) від 02.02.2011 скасовано дію Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю).

Замовник зазначає, що відповідно до Закону України "Про захист населення від

інфекційних хвороб" профілактичні дезінфекційні заходи проводяться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а також суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами. Крім того, цим Законом передбачено, що юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях(будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.

Замовник повідомляє, що вищезазначене підтверджується розглядом та взяттям на

облік наданих ФОП Суходольським В.О. копій актів про обробку потужностей оператора ринку (авто та складських приміщень) Головним Управлінням Держпродспоживслужби України в Донецькій області.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Документації учасник у вигляді PDF або JPG

завантажує на електронному торгівельному майданчику, який приєднаний до системи електронних закупівель PROZORRO, наступні документи, зокрема, документи на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та повноважень представника або уповноваженої особи учасника. Перелік документів, які вимагаються на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам Закону та повноважень представника або уповноваженої особи учасника, встановлений у додатку 2.

Згідно з пунктом 5 розділу ІІІ Документації учасники повинні відповідати

наступним кваліфікаційним критеріям та надати документи в сканованому вигляді для підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону, та документами, що підтверджують відповідність учасника іншим умовам Замовника.

Додаток 2 Документації містить перелік документів на підтвердження

відповідності учасника кваліфікаційним та іншим критеріям, вимогам Закону та повноважень представника або уповноваженої особи учасника, зокрема:

- завірену учасником копію діючого договору на проведення дезінсекції,

дезінфекції та дератизації складських приміщень;

- копія діючого договору з спеціалізованим закладом, якому надано на проведення

дезінфекції транспортних засобів, які будуть використовуватися для перевезення продукції та актів надання послуг (виконаних робіт) за листопад-грудень 2018 року, завірені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою (за наявності та у разі її використання).

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О. міститься довідка від 10.01.2019

№ 20, в якій повідомляється, що ФОП Суходольський проводить дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію власними силами, що не суперечить Закону України.

Згідно з пунктом 1 розділу VII Документації документи, які не передбачені

законодавством для учасників Процедури закупівлі не подаються ними в складі Пропозиції. Замість зазначеного документу від учасника Процедури закупівлі подається довідка в довільній формі, в якій вказуються обґрунтовані причини не поданням учасником документу.

Разом з тим, зазначені договори вимагаються для підтвердження наявності

обладнання та матеріально-технічної бази, а саме – підтвердження дезінсекції, дезінфекції та дератизації складських приміщень та транспортних засобів, у зв'язку з чим, не є документами, передбаченими саме для учасника, тому учасник не мав застосовувати наведену вище умову Документації щодо можливості вказувати причини не надання зазначеного документу.

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О. відсутні, зокрема, копія діючого

договору на проведення дезінсекції, дезінфекції та дератизації складських приміщень та дезінфекції транспортних засобів, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Пропозиція ФОП Суходольського В.О. не відповідала

умовам Документації в цій частині.

2. Скаржник повідомляє, що у складі Пропозиції учасника відсутні завірені

учасником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вказаних у довідці, із зазначенням типу фургону (ізотермічний або рефрижератор).

Замовник повідомляє, що у складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О. подана

довідка від 10 січня 2019 року № 7, відповідно до якої зазначено автотранспорт, який пристосований для перевезення продуктів харчування, що відповідає вимогам Наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 "Про затвердження правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" та використовується для транспортування предмету закупівлі до місця призначення відповідно до договору – RENAULT MASTER спеціалізований вантажний ізотермічний фургон, реєстраційний номер АН 2900 ІН, власне.

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В. О. подане свідоцтво про реєстрацію

вказаного транспортного засобу.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Додатком 2 Документації вимагається, зокрема, довідка в довільній формі, за

власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), в якій зазначається інформація про наявність та загальну кількість власного та/або залученого автотранспорту, пристосованого для перевезення продуктів харчування, що відповідає вимогам Наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" та використовується для транспортування предмету закупівлі до місця призначення відповідно до Договору.

Інформацію про наявний автотранспорт надати у вигляді наведеної таблиці*: № п/п Найменування Реєстраційний номер Власне / орендоване Правовстановлюючи

й документ

*Для підтвердження інформації, що викладена у довідці, надати наступні документи:

- завірені учасником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вказаних

у довідці, із зазначенням типу фургону (ізотермічний або рефрижератор).

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О. міститься: - у файлі "Дов.1.pdf" довідка від 10.01.2019 № 7 про наявність спеціалізованого

вантажного ізотермічного фургону Renault Master;

- у файлі "Правоуст..pdf" міститься свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Renault Master АН 2900ІН, тип: спеціалізований вантажний фургон малотоннажний.

Разом з тим, зазначене свідоцтво не містить інформації про тип фургону

(ізотермічний або рефрижератор), що не відповідає умовам Документації в цій частині. Враховуючи наведене, Пропозиція ФОП Суходольського В. О. не відповідала

умовам Документації в цій частині.

3. Скаржник повідомляє, що відповідно до договору оренди учасник орендує

складське приміщення у ТОВ "Райське" за адресою Донецька обл., Олександрівський район, село Високопілля, вул.Садова 1.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про

реєстрацію права власності ТОВ "Райське" - Орендар, володіє об'єктом нерухомого майна (будівлею, склад арочний), який знаходиться за адресою - Донецька обл., Олександрівський р-н., с.Високопілля, вул.Садова, будинок 1г. Тобто Скаржнику незрозуміло, який саме об'єкт орендує учасник, якщо Орендодавець володіє об'єктом за іншою адресою.

Згідно з актом потужністю оператора ринку (учасника) є орендоване складське

приміщення за адресою Донецька обл., Олександрівський р-н., с.Високопілля, вул.Садова.

Тобто, потужність, яка зазначена в акті, знаходиться на вул. Садова, без зазначення

номеру обєкту/будівлі/тощо.

Відповідно до пункту 2 погодження транспортування харчових продуктів та

продовольчої сировини в заклади буде здійснюватись з орендованого складського приміщення, розташованого за адресою Донецька обл., Олександрівський р-н., с.Високопілля, вул.Садова, згідно договору оренди з ТОВ "Райське". Тобто потужність, яка зазначена в Погодженні, знаходиться на вул. Садова, без зазначення номеру обєкту/будівлі/тощо.

Відповідно до Державного реєстру потужностей операторів ринку Донецької

області потужність ФОП Суходольського Володимира Олександровича знаходиться за адресою вул. Садова, 3-а, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл., 84020. Тобто, об'єкт потужності оператора ринку, який є зареєстрованим відповідно до норм чинного законодавства України, знаходиться за адресою вул. Садова, 3-а, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл., 84020.

З огляду на надані учасником у Пропозиції документи Скаржник робить висновок,

що учасник користується/володіє/орендує декілька потужностей, а саме:

- вул. Садова, 3-а, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл., 84020; - вул. Садова, 1, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл; - вул. Садова, 1г, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл.; За твердженням Скаржника, відповідно до пункту 1.6 порядку проведення

державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 3 (далі - Порядок) державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку.

У зв'язку з тим, що учасник у складі Пропозиції зазначив, що орендує склад у

ТОВ "Райське", за договором оренди від 09.09.2018 №3 за адресою, згідно з договором оренди, вул. Садова, 1, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл., та надав відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Документації документи на орендований склад, то саме ця орендована потужність, яка знаходиться за адресою вул. Садова, 1, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл. повинна бути зареєстрована в Державному реєстрі потужностей операторів ринку. Але учасником потужність за адресою вул. Садова, 1, с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл. не зареєстрована. Тобто, учасником не виконано вимог чинного законодавства України.

Скаржник повідомляє, що пунктом 1.7 порядку зазначено, що адресою потужності,

яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність. Тобто, автотранспорт учасника реєструється в Державному реєстрі потужностей

операторів ринку за місцем проживання учасника.

Згідно з випискою з ЄДРПОУ місцем проживання Учасника є вул. Садова, 3,

с. Високопілля, Олексанрівський р-н, Донецька обл., 84020.

Тобто, Учасником у Державному реєстрі потужностей операторів ринку

зареєстрований лише автомобільний транспорт.

Скаржник повідомляє, що всупереч пункту 1.6 порядку учасником не

зареєстрований в Державному реєстрі потужностей операторів ринку склад/будівля/тощо, яку він орендує у ТОВ "Райське" для здійснення господарської діяльності.

Скаржник вважає, що учасником порушене чинне законодавство України,

Пропозиція учасника не відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам Документації.

Скаржник повідомляє, що у складі Пропозиції відсутні скановані оригінали

експлуатаційних дозволів на орендований відповідно до договору оренди від 09.09.2018 №3 у ТОВ "Райське" склад.

Замовник у своїх поясненнях повідомляє, що ФОП Суходольський В. О. орендує у

ТОВ "Райське" , яке зареєстровано в Державному реєстрі потужностей під особистим номером потужності: r-UA-05-01-54, складське приміщення (склад арочний) площею 100м.кв., яке знаходиться за адресою: Донецька обл., Олександрівський район, с.Високопілля, вул.Садова,1.

За твердженням Замовника, ця адреса містить велику територію, до складу якої

входять будівлі та споруди, такі як: арочний склад, ремонтні бокси, заправочна колонка, гаражі та інше. Документальним підтвердженням є надана у складі тендерної документації учасника, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданий ТОВ "Райське".

Замовник повідомляє, що на сайті Державної служби України з питань безпечності

харчових продуктів та захисту споживачів в реєстрі операторів потужностей була знайдена достовірна інформація щодо: Експлуатаційний дозвіл на потужність ТОВ "Райське" від 09.02.2015 №84020/13/3; ТОВ "Райське" зареєстровано в Державному реєстрі потужностей під особистим номером r-UA-05-01-54.

Замовник зазначає, що ФОП Суходольський В. О. надав лист ТОВ "Райське"

від 04.02.2019 №11, в якому зазначено, що склад арочний, який наданий в оренду ФОП Суходольському В.О., знаходиться за адресою с.Високопілля, вул.Садова,1 Г, і цей склад входить до комплексу будівель і об'єктів ТОВ "Райське", що знаходиться за адресою с.Високопілля, вул.Садова,1; кожна будівля та об'єкт має свою літерну нумерацію (А, Б, В, Г, і т.д.).

Замовник повідомляє, що у складі Пропозиції ФО-П Суходольським В. О. надані

документи, передбачені пунктом 11.3 додатку 2 Документації, у т.ч. сканований оригінал рішення про державну реєстрацію потужності від 05.10.2018 за №10.010-15/292 по ФОП Суходольському В. О.

Замовник зазначає, що Документацією не вимагалось в обов'язковому порядку

подання учасником у складі Пропозиції сканованих оригіналів повідомлень компетентного органу про реєстрацію потужностей відповідно до статті 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" від 23.12.1997 № 771/97-вр.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Додатком 2 Документації вимагається, зокрема, довідка в довільній формі про

наявність складських приміщень за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), в якої зазначається інформація про найменування, кількість, термін експлуатації, стан. Пунктом 11.3 додатку 2 Документації вимагаються, скановані оригінали

експлуатаційних дозволів на власні та/або орендовані потужності (об'єкти), передбачені ст. 23 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" від 23.12.1997 року № 771/97-вр. та/або скановані оригінали повідомлень компетентного органу про реєстрацію потужностей відповідно до ст. 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" від 23.12.1997 № 771/97-вр. Учасник повинен бути оператором потужностей (об'єктів), які він використовує у господарській діяльності.

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В. О. міститься: - у файлі "Дов.2.pdf" міститься довідка від 10.01.2019 № 17, в якій

ФОП Суходольський В.О. повідомляє, що орендує склад з морозильними камерами у ТОВ "Райське" до 31.12.2020;

- довідка від 10.01.2019 № 8 про склад, залучений за договором від 09.09.2018 № 3; - у файлі "Дог.оренд.дог.спів.лист.pdf" міститься договір оренди від 09.09.2018

№ 3, укладений між ФОП Суходольським В. О. та ТОВ "Райське" щодо оренди приміщення за адресою Донецька обл., с. Високопілля, вул. Садова 1Г;

- у файлі "Правоуст..pdf" міститься витяг з Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно про реєстрацію права власності, згідно з яким у власності ТОВ "Райське" знаходиться склад за адресою с. Високопілля, вул. Садова, будинок 1г;

- у файлі "Якіст..pdf" міститься рішення від 05.10.2018 № 10.01-15/292 про

державну реєстрацію потужностей, видане ФОП Суходольському В. О. на потужність за адресою вул. Садова 3-а, с. Високопілля;

- у файлі "Якіст..pdf" міститься погодження на участь у тендері, видане Головним

управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області видане ФОП Суходольському В.О. із зазначенням складського приміщення за адресою с. Високопілля, вул. Садова.

Документація не містила вимог щодо реєстрації учасниками усіх наявних в них потужностей. Разом з тим, у складі Пропозиції ФОП Суходольського В. О. відсутні саме

експлуатаційні дозволи на потужності або скановані оригінали повідомлень компетентного органу про реєстрацію потужностей, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Пропозиція ФОП Суходольського В.О. не відповідала

умовам Документації в цій частині.

4. Скаржник повідомляє, що ФОП Суходольським В.О. не надано, зокрема, копії

наказів про призначення осіб, відповідальних за контроль та застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, під час виробництва та обігу харчових продуктів згідно вимог Закону України № 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ 180 22000:2007 (180 22000-2005) або чинну документацію системи НАССР учасника.

Скаржник також повідомляє, що учасником не зазначено законодавчих підстав

ненадання у складі Пропозиції сертифікату НАССР.

Замовник у своїх поясненнях повідомляє, що сертифікати на систему управління

безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000-2005), які вимагалися згідно з абзацом третім пункту 12.2 додатку 2 Документації, мали надаватись учасниками лише у разі їх наявності. Отже, посилання на ненадання ФОП Суходольським В. О. у складі Пропозиції

жодного документу, передбаченого абзацом третім пункту 12.2. додатку 2 Документації, не є підставою відповідно до пункту 12.2. додатку 2 Документації для відхилення Пропозиції ФОП Суходольського В. О.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Додатком 2 Документації передбачено, зокрема, що згідно з пунктом 2 частини

другої статті 20 Закону України № 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" зі змінами учасник повинен надати:

- завірені учасником копії наказів про призначення осіб, відповідальних за

контроль та застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, під час виробництва та обігу харчових продуктів згідно вимог Закону України № 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"; - сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів

ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000-2005) або чинну документацію системи НАССР учасника, який підпадає під дію вищезазначеного закону, іншим Учасникам - за наявності, на підтвердження того, що учасник застосовує санітарні заходи та належну практику виробництва, системи НАССР та/або інших систем забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів, з урахуванням Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", надати за наявності.

Враховуючи наведене, Документація передбачала обов'язковість надання завірених

учасником копії наказів про призначення осіб відповідальних за контроль та застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, під час виробництва та обігу харчових продуктів.

В свою чергу, можливість надання "за наявності" в Документації передбачена саме

для сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007.

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В. О. відсутні, зокрема, завірені

учасником копії наказів про призначення осіб, відповідальних за контроль та застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, під час виробництва та обігу харчових продуктів згідно вимог Закону України № 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Пропозиція ФОП Суходольського В.О. не відповідала

умовам Документації в цій частині.

6. Скаржник повідомляє, що у складі Пропозиції ФОП Суходольським В.О.

наданий лист - відгук, але всупереч вимогам Документації лист-відгук не завірений печаткою замовника.

Замовник повідомляє, що у складі Пропозиції учасника міститься вищевказаний

лист - відгук, завірений печаткою Замовника, але печатка блідого голубого кольору. Замовником повторно буде завантажено вищезазначений лист у форматі "pdf".

За твердженням Замовника, подання ФОП Суходольським В. О. у складі

Пропозиції листа-відгуку від 08.01.2019 № 24, який нібито не завірений печаткою Комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в Слов'янському районі Донецької області", є формальною помилкою.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Додатком 2 Документації вимагається, зокрема: - лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника

та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про виконання аналогічного договору з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній тендерній документації, із зазначенням предмету договору, дати укладання договору, інформації про замовників, їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

На підтвердження інформації надати: - сканований оригінал договору, що включає аналогічний предмет закупівлі; - сканований оригінал відгуку, завірені підписом та печаткою Замовників, з якими

було укладено договір, що наведені у довідці із зазначенням дати і номеру договору, інформації про належне виконання договору (договорів), у тому числі стосовно якості та строків.

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О.: - у файлі "Дов.1.pdf" міститься довідка від 10.01.2019 № 21-1, в якій зазначено

інформацію про договір від 06.09.2018 № 29, укладений з комунальним закладом "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Слов'янську Донецької області";

- у файлі "Аналог.Дог.pdf" міститься договір від 05.09.2018 № 29, укладений між

ФОП Суходольським В.О. та комунальним закладом "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Словянську Донецької області";

- у файлі "Дов.4.pdf" міститься лист-відгук від 08.01.2019 № 24, виданий КЗ "Центр

соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Слов'янську Донецької області", що містить підпис директора центру та печатку.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, що зазначена печатка не

належить КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Слов'янську Донецької області".

Враховуючи наведене, ФОП Суходольський В.О. не порушив умови Документації

в цій частині, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

7. Скаржник повідомляє, що учасник у складі Пропозиції надав експертний

висновок №003135і/16. В експертному висновку № 003135і/16, який надав учасник, зазначено дату експертного висновку 14 листопада 2018 рік.

Скаржник повідомляє, що ФОП Суходольським В.О. сфальсифіковано експертний висновок. Скаржник стверджує, що даний висновок від 14 листопада 2016 року № 003135і/16. Учасником виправлено рік висновку: з 2016 на 2018. Лише в графі "проведення

випробувань" в сфальсифікованому експертному висновку, наданому учасником в складі Пропозиції, учасником не виправлено рік, у зв'язку з чим випробування проводились 2 роки, а саме: 07.11.2016-14.11.2018.

Тобто, учасником підроблено якісні документи та надано недостовірну інформацію. У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Документації учасник у вигляді PDF або JPG

завантажує на електронному торгівельному майданчику, який приєднаний до системи електронних закупівель PROZORRO, наступні документи, зокрема, інформацію про 10 необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, встановлених у додатку 3.

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ Документації учасники Процедури закупівлі повинні

надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Документацією у додатку 3.

Згідно з пунктом 3.3 додатку 3 Документації учасник для підтвердження якості

товарів, що планує постачати, повинен подати в складі тендерної пропозиції копію декларації виробника та/або іншого документу з зазначенням номера експлуатаційного дозволу на потужності підприємства та/або з номером повідомлення про реєстрацію потужностей наданого в декларації та/або в іншому документі, який підтверджує якість товару.

Якщо в документах виробника (або імпортера), підтверджуючих якість товару,

відсутня інформація про номер експлуатаційного дозволу та/або номер повідомлення про реєстрацію потужностей, то учасник повинен надати копію експлуатаційного дозволу виробника (або імпортера) на потужності та/або копію повідомлення про реєстрацію потужностей підприємства – виробника товару (або імпортера), який учасник пропонує Замовнику, а також довідку у довільній формі (завірену підписом і печаткою уповноваженої особи Учасника), в якій міститься інформація про те, що саме продукцію цього підприємства-виробника (або імпортера) учасник планує поставляти Замовнику.

У складі Пропозиції ФОП Суходольський В.О. міститься: - у файлі "Якіст..pdf" міститься довідка від 10.01.2019, в якій ФОП Суходольський

В.О. повідомляє, що для підтвердження якості товарів надає в складі копію експертного висновку від 14.11.2018 № 0031351/16;

- у файлі "Якіст..pdf" експертний висновок від 14.11.2018 № 003135i/16, виданий на

хек морожений.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Встановлення фактів підробки, фальсифікації документів тощо не відноситься до

повноважень органу оскарження.

Враховуючи викладене, зазначене питання не може бути предметом розгляду

органу оскарження.

Разом з тим, зазначений експертний висновок не містить інформації про номер

експлуатаційного дозволу та/або номер повідомлення про реєстрацію потужностей.

У складі Пропозиції ФОП Суходольського В.О. відсутня також копія

експлуатаційного дозволу виробника (або імпортера) на потужності та/або копія повідомлення про реєстрацію потужностей підприємства – виробника товару (або імпортера), який учасник пропонує Замовнику, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Пропозиція ФОП Суходольського В.О. не відповідала

умовам Документації в цій частині.

Не відхиливши Пропозицію ФОП Суходольського В.О., яка не відповідала умовам

Документації, Замовник порушив вимоги статті 30 Закону, згідно з якою замовник 11 відхиляє тендерну пропозицію, у разі, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.

Зазначені дії Замовника є порушенням принципів здійснення закупівель,

передбачених статтею 3 Закону, зокрема, недискримінація учасників.

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути

захищені шляхом зобов'язання Замовника скасувати рішення про визначення ФОП Суходольського В.О. переможцем Процедури закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково. Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Відділ освіти Добропільської міської ради скасувати рішення про

визначення фізичної особи-підприємця Суходольського Володимира Олександровича переможцем процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 15220000-6 — Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2018-12-28-002120-b.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. Голова Колегії Н.СИДОРЕНКО Члени Колегії А.АРТЕМЕНКО М.ПРОЦИШЕН