Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2019-02-21-001913-a / Природний газ
Замовник: Відокремлений структурний підрозділ -Львівський коледж "Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка" / #38501654
Скарга від: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" / #41427817
Скарга: UA-2019-02-21-001913-a.a1 / Скарга
Дата:
Статус: Вирішена
Оригінал документу: Рішення від 06.05.2019 № 5485.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 06.05.2019 № 5485.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГАЗ РЕСУРС" (надалі – Скаржник, ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 201, м. Київ, 04080

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2019-02-21-001913-a.a1 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

12.04.2019; 12:34

Найменування замовника:

Національний університет "Львівська політехніка" в особі відокремленого структурного підрозділу - Львівський коледж "Інфокомунікації" (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2019-02-21-001913-a "ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 5485-р/пк-пз від 06.05.2019

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "УКР ГАЗ РЕСУРС" від 12.04.2019 № UA-2019-02-21-001913-a.a1 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі, та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції Скаржника.

Рішенням Колегії від 16.04.2019 № 4564-р/пк-пз Скарга була прийнята до

розгляду. На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений,

зокрема, лист від 16.04.2019 № 20-29/03-2548-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги.

Замовник листом засобами електронного зв'язку надав пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою, та інформації,

розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з

питань закупівель, свої тендерні пропозиції (надалі – Пропозиції) для участі у Процедурі закупівлі подали наступні учасники:

1) товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗПРОМСЕРВІС" (надалі –

ТОВ "ГАЗПРОМСЕРВІС")

2) товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТУМ" (надалі – ТОВ "КАСТУМ")

3) Скаржник

4) товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" (надалі –

ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ", Переможець)

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу,

розкриття тендерних пропозицій відбулось 21.03.2019.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу,

Пропозиції ТОВ "ГАЗПРОМСЕРВІС", ТОВ "КАСТУМ" та Скаржника відхилено Замовником, переможцем Процедури закупівлі визначено ТОВ " ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ".

Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" оприднено 03.04.2019. 1. Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо відхилення Пропозиції

Скаржника, у зв'язку з чим були розглянуті підстави відхилення та встановлено наступне.

Відповідно до кваліфікації Пропозиції ТОВ "Укр газ ресурс" від 02.04.2019

підставою відхилення Пропозиції Скаржника було наступне: "За результатами розгляду Пропозиції ТОВ "Укр газ ресурс" тендерним комітетом було виявлено наступну невідповідність вмогам Документації: на підтвердження вимог Документації учасник надає заповнену форму "Цінова пропозиція" відповідно до додатку 5, де під час розрахунку має зазначити кількість та вартість за одиницю виміру предмета закупівлі. У "Ціновій пропозиції", яку надав учасник від 04.03.2019 № 700 вказує кількість 38, 868 тис.м.куб та ціну за одиницю товару з ПДВ – 7 670 грн. На підставі вказаних даних, учасник розрахував загальну вартість в грмвнях з урахуванням усіх загальнообов'язкових розрахунків та транспортування до місця визначеного Замовником торгів, а саме – 298 117, 92 грн з ПДВ. Замовником здійснено перерахунок, враховуючи ті дані, які вказані учасником у "Ціновій пропозиції", тож загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загально обов'язкових платежів та транспортування до місця визначеного Замовником не співпадає із тією, яку пропонує учасник. Під час здійсненого перерахунку загальна вартсть становить 298 117, 56 грн з ПДВ. Тож надана учасником інформація не відповідає дійсності. На підставі результатів розгляду Пропопозиції члени тендерного комітету враховуючи зазначене вирішили: Відхилити Пропозицію учасника ТОВ "Укр газ ресурс" через невідповідність умовам закупівлі відповідно до статті 30 Закону". Скаржник зазначає, що кількість запропонованого Скаржником предмету

закупівлі, що зазначений у Ціновій пропозиції, повністю відповідає вимогам Замовника, і складає 38,868 тис. куб. м. Вартість запропонованого Скаржником предмету закупівлі як добуток запропонованої його кількості на зазначену Товариством ціну за одиницю (без ПДВ) дорівнює: 38,868 * 6 391,67 = 248 431,43 грн.

Враховуючи, що ПДВ = 20 %, то, відповідно, вартість запропонованого

Скаржником предмету закупівлі з ПДВ буде дорівнювати: 248 431,43 грн * 1,2 = 298 117,715 (з округленням до двох знаків після коми отриманий результат буде відповідати зазначеному товариством у Ціновій пропозиції: 298 117,72 грн.

Скаржник зазначає, що зазначена товариством у Ціновій пропозиції загальна

вартість з ПДВ повністю відповідає екранній формі за результатами цінового аукціону: 298 117,72 грн.

Враховуючи наведене вище, на думку Скаржника, ним повністю виконано вимоги

пункту 2 розділу "Оцінка тендерної пропозиції" і додатку 5 Документації, і рішення Замовника щодо відхилення Пропозиції товариства з підстави, що зазначена у Протоколі, є неправомірним і протизаконним.

Скаржник зазначає, що іншим шляхом: поділивши загальну вартість предмету

закупівлі 298 117,72 грн на кількість товару 38,868 тис. куб. м. отримуємо 7 670,00412 грн/тис. куб.м., округляючи цей результат до двох знаків після коми, отримуємо 7 670,00 грн/тис. куб. м., що повністю співпадає з наведеним у Ціновій пропозиції і що повністю відповідає вимогам Замовника.

Замовник зазначає, що цінова пропозиція містить лише встановлені колонки, де

Учасник вказує вже готовий розрахунок, в тому числі за одиницю товару з урахуванням ПДВ. Тендерний комітет під час оцінки пропозиції учасника може керуватись лише тією інформацією, яку подано на підтвердження заявлених вимог, тож Замовник не може знати, яким чином учасник здійснює свій розрахунок, а тому для нас невідомо, як саме було здійснено отримано ціну за одиницю з ПДВ. Однак, Замовник зазначає, що бачить тільки ті числа, які зазначає учасник, а відтак може брати до уваги лише їх.

Замовник зазначає, що оскільки учасник у своєму поясненні надає всілякі

математичні розрахунки завдяки яким він здійснював перерахунок Цінової пропозиції, Замовник не може ніяким чином знати про такі обчислення. У такому разі потрібно було надати у складі Пропозиції свої математичні розрахунки для того аби і Замовнику було відомо механізм здійсненого обчислення ціни. Оскільки, протягом періоду звернення за роз'ясненнями, який згідно норм чинного законодавства тривав до 10 березня 2019 20:30 години жодних звернень за роз'ясненнями не надходило, то учасник автоматично погодився з усіма умовами тендерної документації.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до пункту 2 розлілу "Оцінка тендерної пропозиції" Документації

загальні умови тендерної пропозиції викладаються учасником в окремому документі за формою, наведеною в додатку 5 Документації.

Додатком 5 Документації передбачено форму цінової пропозиції, яка

поданаучасником на фірмовому бланку, в якій містяться колонки "найменування товару", "орієнтовна кількість", "ціна за одиницю товару без ПДВ", "ціна за одиницю товару з ПДВ", "Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов'язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів", "вартість пропозиції (зазначається з ПДВ або без ПДВ*)".

У складі Пропозиції Скаржника міститься форма ціновано пропозиція

від 04.03.2019 № 700, відповідно до якої "найменування товару – природний газ", "орієнтовна кількість – 38, 868", "ціна за одиницю товару без ПДВ – 6 391, 67", "ціна за одиницю товару з ПДВ 7 670, 00", "Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов'язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів – 298 117, 72", "вартість пропозиції (зазначається з ПДВ або без ПДВ*) - 298 117, 72 (файл "цінова пропозиція").

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу,

первинна та остаточна пропозиція Скаржника становить 298 117, 72 грн.

Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону умови договору про закупівлю

не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Враховуючи вище викладене, Скаржник не порушив умови Документації в цій

частині, тому його Пропозиція була неправомірно відхилена Замовником з наведеної підстави.

2. Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо визначення Переможця

Процедури закупівлі з наступних підстав.

2.1. Скаржник зазначає, що Переможцем у ціновій пропозиції зазначена ціна 8,33

грн/куб.м. (без ПДВ). Помножуючи зазначену ціну на 1,2 (додаємо 20 % ПДВ) отримуємо 9,996 грн/тис. куб. м. Помножуючи зазначену ціну (з ПДВ) на запропоновану кількість предмету закупівлі отримуємо 388 524,528 грн., а не 388 680,00 грн., як зазначено Переможцем у стовпчику загальна вартість цінової пропозиції.

Отже, відхиливши на підставі невідповідності математичних підрахувань

тендерну пропозицію Скаржника, і не відхиливши з таких самих підстав тендерну пропозицію Переможця, Замовником застосовано дискримінаційний підхід при перевірці тендерних пропозицій учасників на предмет їх відповідності умовам тендерної документації, чим порушено принцип недискримінації учасників, закріплений у статті 3 Закону

Замовник зазначає, що Скаржник у своїх розрахунках вказує про розрахунок ціни

Переможця відповідно до того, яким чином розрахована і його пропозиція, що не співпадає обчисленням Переможця. Однак, якщо звернутись до Цінової пропозиції переможця від 19.03.2019 № 7973.0-Сп-2378-0319, то знаходимо інформацію про запропоновану кількість, а саме - 38868 м3 (як і вимагає Замовник), а ціна за одиницю, грн. з ПДВ 10,00 грн, тому якщо здійснити перерахунок "кількість*суму за одиницю товару з ПДВ", то виходить та ж сума, яку пропонує Переможець – 388 680,00 грн. Тому відсутні жодні підстави для відхилення пропозиції учасника.

У ході розгляду зазначеного питання встанвлено наступне. У складі Пропозиції Переможця міститься форма цінової пропзиції, відповідно до

якої "найменування товару – природний газ", "орієнтовна кількість – 38, 868", "ціна за одиницю товару без ПДВ – 8, 33", "ціна за одиницю товару з ПДВ 10, 00", "Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов'язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів – 388 680, 00", "вартість пропозиції (зазначається з ПДВ або без ПДВ*) - 388 680, 00 (файл "цінова пропозиція").

Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону умови договору про закупівлю

не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Враховуючи вище викладене, Переможець не порушив умови Документації в цій

частині, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

2.2. Скаржник зазначає, що вимога Замовника стосовно підтвердження

достовірності наданої учасником інформації стосується всієї наданої у складі Пропозиції інформації, а не її окремої частини. У складі документів Пропозиції учасника міститься гарантійний лист, в якому зазначено: "Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівгаз збут", яке є учасником процедури закупівлі, гарантує, що інформація надана нами в довільній формі у складі тендерної документації, є достовірною". Тобто, на думку Скаржника, учасник зазначеним вище документом гарантує достовірність лише тієї інформації, що надана ним у довільній формі, не гарантуючи при цьому достовірність всієї іншої інформації, яка надана ним у складі документів Пропозиції. Зазначене вище не відповідає умовам пункту 1 розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції" Документації.

Замовник зазначає, що учасник у складі Пропозиції надає лист від 05.03.2019

№ 7973.0-Сл-1900-0319, у якому зазначає про, те що інформація, яку він надає, є достовірною, що повністю відповідає вимогам Документації, адже учасник жодним чином не може відповідати за достовірність та правдивість інформації, яку він отримав від інших юридичних чи фізичних осіб.

У ході розгляду зазначеного питання встанвлено наступне. Відповідно до пункту 1 розділу "Інструкція з підготовки тендерних пропозиції"

Документації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за надання недостовірної інформації. Достовірність, наданої інформації учасник підтверджує шляхом надання гарантійного листа, складеному у довільній формі (завіреного печаткою та підписом уповноваженої особи учасника), у складі своєї Пропозиції, а замовник залишає за собою право перевірити надану інформацію шляхом звернення до відповідних органів, установ, організацій тощо.

У складі Пропозиції Переможця міститься гарантійний лист від 05.03.2019

№ 7973.0-Сл-1900-0319, відповідно до якого ТОВ "Львівгаз збут" гарантує, що інформація надана ним в довільній формі у складі Документації, є достовірною" (файл "гарантійний лист щодо достовірної інформації").

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності підтвердження

достовірності інформації, наданої у складі Пропозиції учасником від інших установ, організацій тощо.

Враховуючи вище викладене, Переможець не порушив умови Документації в цій частині. 2.3. Скаржник зазначає, що у складі документів Пропозиції учасника відсутнє

підтвердження про включення/невключення до ціни податку на додану вартість (ПДВ).

Замовник зазначає, що дійсно зазначається у ціновій пропозиції, адже остаточна

ціна, тобто загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов'язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів, виглядає так "388 680, 00 грн. з ПДВ (триста вісімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят гривень) (з ПДВ)". А тому Пропозиція учасника відповідає всім вказівкам та вимогам Документації, тож в цій частині відсутні підстави для відхилення.

У ході розгляду зазначеного питання встанвлено наступне. Відповідно до пункту 1 розділу "Оцінка тендерних пропозицій" Документації

при поданні пропозиції учасники зазначають інформацію про включення/ невключення до ціни податку на додану вартість (ПДВ) (без ПДВ – у разі коли суб'єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно із чинним законодавством України).

У складі Пропозиції Переможця міститься форма цінової пропзиції, відповідно до

якої "найменування товару – природний газ", "орієнтовна кількість – 38, 868", "ціна за одиницю товару без ПДВ – 8, 33", "ціна за одиницю товару з ПДВ 10, 00", "Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов'язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів – 388 680, 00", "вартість пропозиції (зазначається з ПДВ або без ПДВ*) - 388 680, 00 (файл "цінова пропозиція").

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності підтвердження

інформації окремим документом.

Враховуючи вище викладене, Переможець не порушив умови Документації в цій частині. 2.4. Скаржник зазначає, що Переможцем не заповнені пункти 3.2 і 3.6. проекту

договору, що не відповідає умовам пункту 4 розділу "Результати торгів та укладання договору про закупівлю" Документації, внаслідок чого тендерна пропозиція учасника підлягає відхиленню на підставі статті 30 Закону.

Замовник зазначає, що не зазначення інформації, що передбачена пунктами

пункту 3.2 та пункту 3.6 проекту договору не може бути підставою для відхилення, адже це лише проект договору, до того ж ціна яку пропонує учасник, може змінитись у результаті аукціону, тож немає змісту заповняти такі пункти. До того ж це можна віднести до формальних помилок, адже інформацію про ціну можна отримати із Цінової пропозиції учасника та/або з ціни, яка буде за результатом аукціону.

У ході розгляду зазначеного питання встанвлено наступне. Відповідно до пункту 4 розділу "Результати торгів та укладання договору"

Документації істотні умови договору, які обов'язково включаються до договору про закупівлю (проект Договору), наведені у додатку 4 Документації.

Істотні умови договору є невід'ємною частиною документації, на які учасник

погоджується, подаючи свою пропозицію.

Для підтвердження згоди з істотними умовами договору учасник торгів подає

істотні умови (проект Договору), наведені у додатку 4 Документації на своєму фірмовому бланку (у разі наявності), заповнений стороною учасника, внизу зазначається посада, прізвище, ініціали, дата власноручний підпис уповноваженої особи учасника, та завіряються печаткою учасника.

Додатком 4 Документації передбачений проект договору, пунктами 3.2 та 3.6

передбачено, зокрема, ціна та загальна сума договору. У складі Пропозиції Переможця міститься запонений проект договору (файл

"проект договору").

У вказаному документі не заповнені пункти 3.2 та 3.6, що передбачають

зазначення ціни.

Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону умови договору про закупівлю

не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Враховуючи вище викладене, Переможець не порушив умови Документації в цій

частині, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Разом з тим, враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення,

Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з підстав, наведених у кваліфікації учасника ТОВ "Укр газ ресурс".

Неправомірно відхиливши Пропозицію Скаржника з підстав, наведених у

кваліфікації учасника ТОВ "Укр газ ресурс", Замовник порушив вимоги статті 30 Закону, та, як наслідок, неправомірно визначивши Переможця Процедури закупівлі, Замовник порушив право Скаржника на об'єктивний та неупереджений розгляд його тендерної пропозиції, що є порушенням вимог статті 3 Закону.

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути

захищені шляхом зобов'язання Замовника скасувати рішення про відхилення Пропозиції Скаржника та рішення про визначення Переможця Процедури закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково. Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18

Закону України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Національний університет "Львівська політехніка" в особі

відокремленого структурного підрозділу - Львівський коледж "Інфокомунікації" скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю "Укр газ ресурс" та рішення про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Львівгаз збут" переможцем процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб- порталі Уповноваженого органу за № UA-2019-02-21-001913-a.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. ВОВК

Члени Колегії

М. НІЖНІК

В. ПОЛЮХОВИЧ