Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2019-01-09-000256-a / ДК 021-2015 39160000-1 Шкільні меблі (одномісні комплекти парт)
Замовник: Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації / #37485490
Скарга від: ФОП Федьков Олексій Олександрович / #3062215216
Скарга: UA-2019-01-09-000256-a.b2 / СКАРГА на дискримінаційні умови тендерної документації.
Дата:
Статус: Вирішена
Оригінал документу: Рішення від 14.02.2019 № 1600.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 14.02.2019 № 1600.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

фізична особа-підприємець Федьков Олексій Олександрович (надалі – Скаржник, ФОП Федьков О.О.)

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Довга, 23, кв. 2, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2019-01-09-000256-a.b2 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

25.01.2019; 16:21

Найменування замовника:

Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (надалі – Замовник) Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2019-01-09-000256-a "ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 1600-р/пк-пз від 14.02.2019

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу фізичної особи-підприємця Федькова Олексія Олександровича від 25.01.2019 № UA-2019-01-09-000256-a.b2 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: - Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; - тендерна документація – Документація. Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника внести зміни до Документації.

Рішенням Колегії від 29.01.2019 № 918-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. Листом від 29.01.2019 № 20-29/07-496-пз (на сайті https://prozorro.gov.ua) Колегією

було запропоновано Замовнику надати пояснення по суті Скарги.

Замовник пояснень по суті Скарги не надав. У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою та інформації,

розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Скаржник зазначає, що деталізований опис конструкцій кожного з найменувань

товарів предмету закупівлі, зазначених Замовником у додатку 3 Документації, виходить за межі вимог чинних нормативних актів і відображає точний опис одного з можливих варіантів конструкцій шкільних меблів, які виготовляються конкретних виробником (що підтверджується відповідними характеристиками та зображеннями).

Скаржник зазначає, що не відповідає вимогам державних стандартів та методичних

рекомендацій вимога щодо цільнозварного металевого каркасу одномісного. Більшість виробників можуть запропонувати збірну конструкцію каркасу столу одномісного. Дана конструкція нічим не поступається своєю стійкістю цільнозварному каркасу та не суперечить вимогам державних стандартів.

Також, за твердженням Скаржника, вимога Замовника щодо регулювання кута

нахилу стільниці в діапазоні від 0° до 15° з кроком регулювання в 3° прямо суперечить ГОСТ 11015-93 "Столи учнівські. Типи та функціональні розміри", а саме – пункту 2.3 розділу II "Функціональні розміри", згідно з яким кришка столу повинна бути горизонтальною або мати пристосування для встановлення її горизонтально під кутом від 7° до 16°. Тобто, на думку Скаржника, вказана Замовником вимога щодо діапазону кута нахилу стільниці від 0° до 15° з кроком регулювання 3° дозволяє встановлювати нахил 3° та 6°, які прямо заборонені для використання у навчальних закладах.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до частини третьої статті 5 Закону Замовник не може встановлювати

дискримінаційні вимоги до учасників.

Відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 розділу І Документації назва предмета

закупівлі "ДК 021-2015 39160000-1 Шкільні меблі (одномісні комплекти парт)".

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником) та завантаження файлів із сканованими копіями нижчезазначених документів, зокрема, з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідною технічною специфікацією (відповідно до додатку 3 Документації).

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації учасники Процедури закупівлі

повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (відповідно до додатку 3 Документації).

Додаток 3 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та

кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію та зображення орієнтовного вигляду позицій предмета закупівлі. Разом з цим, на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднена Документація (зі

змінами від 08.02.2019), у додатку 3 якої опис технічних характеристик предмета закупівлі викладено в іншій редакції, у тому числі, у Документації зі змінами, виключені зображення орієнтовного вигляду позицій предмета закупівлі.

У додатку 3 визначені, зокрема, такі технічні характеристики столу

антисколіозного мобільного з регулюванням висоти:

- металевий каркас столу повинен бути виготовлений з сталевої (металевої) труби

діаметром не менше ніж 27 мм, та не більше ніж 32 мм, та товщиною стінки не менше 1,5 мм. Всі зварні шви, гвинти та технологічні отвори мають бути прикриті пластиковими елементами (заглушками);

- стільниця повинна складатись з двох частин. Віддалена частина – завжди

повинна знаходитися в горизонтальному положенні, нахил ближньої до учня частини стільниці повинен легко регулюватися під зручним для учня кутом від 0 до 14-16°, з відповідними кроками регулювання (не менше 3-х кроків).

У додаткових поясненнях від 14.02.2019 Скаржник зазначає, що кути регулювання,

які вимагає Замовник, застосовує лише один конкретний виробник (що підтверджується відповідними характеристиками та зображеннями, оприлюдненими на веб-сайті).

За твердженням Скаржника, інші провідні виробники застосовують кут

регулювання 0-8˚ та 0-12˚. Тобто під визначення кута регулювання від 0˚ до 14-16˚ підпадає лише парта "Трикутник".

Скаржник вважає, що встановлення такої вимоги можливе лише за наявності

щонайменше двох виробників. Проте, як вже зазначав Скаржник, продукцію з такими конкретними характеристиками (кут регулювання від 0˚ до 14-16˚) виробляє єдиний виробник.

Скаржник зазначає, що Наказом Міністерства освіти та науки України

від 23.03.2018 № 283 затверджені Методичні рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи, додаток до яких передбачає відповідність стандартам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ДСТУ ЕN1729-2:2004 та ТУ, що вимагає Закон України "Про безпечність нехарчової продукції". Зазначені нормативні акти не встановлюють чіткий кут регулювання. Тобто вимога щодо "кут регулювання від 0˚ до 14-16˚" визначена особисто Замовником без нормативних обґрунтувань.

1. Щодо невідповідності, на думку Скаржника, вимоги Замовника про кут

регулювання кришки столу.

Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 додатку 3 Документації товар повинен

відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують його якість та придатність до використання. Товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України, діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема, ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови" (ГОСТ 22046-2002, ІDT).

Разом з тим, ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні

технічні умови" (ГОСТ 22046-2002, ІDT) не містить обмежень, зокрема, щодо кута регулювання стільниці.

Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині. 2. Щодо наявності, на думку Скаржника, лише одного виробника, продукція якого

відповідає всім вимогам Замовника. Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведених

вище умов Документації у вказаній редакції, а також не спростував інформацію, наведену Скаржником, щодо відповідності зазначеним умовам Документації продукції одного виробника.

Виходячи з наведеного, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть суб'єкти

господарювання, які запропонують продукцію конкретного виробника, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі, Скаржника. Замовник не спростував інформацію, зазначену Скаржником, не довів наявності щонайменше двох виробників, продукція яких відповідає умовам Документації.

Статтею 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом

недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати

дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не

повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог

порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов'язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.

Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище

невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині.

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути

захищені шляхом зобов'язання Замовника внести зміни до Документації з метою усунення порушень, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону. Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково. Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель,

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної

адміністрації внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі - "ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2019-01-09-000256-a, з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині цього рішення.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Н. СИДОРЕНКО

Члени колегії А.АРТЕМЕНКО М. ПРОЦИШЕН