Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-09-28-000499-a / Реагенти для промивки парогенераторів для ВП ЗАЕС
Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" / #24584661
Скарга від: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР АТОМ" / #41285530
Скарга: UA-2018-09-28-000499-a.b6 / СКАРГА про порушення законодавства у сфері державних закупівель
Дата:
Статус: Вирішена
Оригінал документу: Рішення від 07.12.2018 № 12541.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 07.12.2018 № 12541.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер Атом" (надалі – Скаржник, ТОВ "Інтер Атом")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. М. Бойчука, 17, оф. 208, м. Київ, 01103

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-09-28-000499-a.b6 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

16.11.2018; 20:51

Найменування замовника:

державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-09-28-000499-a "ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 12541-р/пк-пз від 07.12.2018

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер Атом" від 16.11.2018 № UA-2018-09-28-000499-a.b6 щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: - Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; - тендерна документація – Документація; - тендерна пропозиція – Пропозиція. Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника внести зміни до Документації.

Рішенням Колегії від 21.11.2018 № 11911-р/пк-пз Скарга була частково прийнята

до розгляду. На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений, зокрема,

лист від 21.11.2018 № 20-29/03-6094-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги.

Замовник засобами електронного зв'язку листом від 04.12.2018 № 16897/10 надав

пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою, та інформації,

розміщеної в електронній системі закупівель, Колегією встановлено наступне.

Скаржник зазначає, що Замовником у додатку 2 Документації встановлено, що

поставка здійснюється до кінця 2018 року в строк – протягом 30 днів від дати укладання договору.

В свою чергу, відповідно до оголошення про проведення зазначеної процедури

закупівлі строк проведення аукціону 27 грудня 2018 року, тобто із зазначеного вбачається, що укласти договір та здійснити поставку товару унеможливлюється самою Процедурою закупівлі, тому виконати таку вимоги не зможе виконати жоден з потенційних учасників.

Замовник у поясненнях по суті Скарги зазначає, що враховуючи об'єктивні строки

проведення тендерних процедур (з врахуванням прийнятої до розгляду Скарги ) Замовник погоджується з необхідністю внесення змін Документації в частині коригування термінів поставки продукції.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до пункту 4.4 розділу І Документації строк поставки товарів (надання

послуг, виконання робіт) до 31.12.2018 (детальний графік вказано в додатку 2 Документації).

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації тендерна пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів, зокрема, документами, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі згідно з пунктом 6 розділу ІІІ Документації за формою, наведеною у додатку 2 "Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" [документи повинні бути підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою (у разі її використання)]. Подаються окремими файлами.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації учасник Процедури закупівлі у

складі тендерної пропозиції повинен надати документ, який підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (додаток 2 "Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі"). Документ надається за підписом керівника та скріплюється печаткою (у разі її використання).

Відповідно до додатку 2 Документації поставка здійснюється до кінця 2018 року в

строк – протягом 30 днів від дати укладання договору.

Згідно з наведеною на веб-порталі Уповноваженого органу інформацією Замовник

вносив до Документації зміни.

Останню редакцію Документації на сайті prozorro.gov.ua було оприлюднено 20.11.2018. Відповідно до інформації, розміщеної на ве-порталі Уповноваженого органу дата

та час проведення електронного аукціону: 25 січня 2019 року.

Таким чином, інформація, зазначена у додатку 2 Документації щодо здійснення

поставки з до кінця 2018 року в строк – протягом 30 днів від дати укладання договору не узгоджується з інформацією, що наведена не веб-порталі Уповноваженого органу, зокрема, щодо запланованої дати проведення електронного аукціону. Враховуючи вищенаведене, а також готовність Замовнкиа щодо внесення змін до

Документації, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення змін до Документації.

Враховуючи інформацію, викладену в мотивувальній частині цього рішення,

Колегією встановлено, що під час проведення Процедури закупівлі Замовник допустив порушення, які на момент прийняття Колегією цього рішення можна виправити шляхом зобов'язання Замовника внести відповідні зміни до Документації.

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути

захищені шляхом зобов'язання Замовника внести зміни до Документації з метою усунення порушень, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково. Враховуючи викладене, керуючись статтями 8 та 18 Закону, Постійно діюча

адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча

компанія "Енергоатом" внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі – "ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2018-09- 28-000499-a, з метою усунення порушень, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Н. СИДОРЕНКО

Члени Колегії

М. НІЖНІК

М. ПРОЦИШЕН