Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-02-12-001689-b / Витратні матеріали для перитонеального діалізу (Лот №1 – Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами з вмістом глюкози, Лот №2 – Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами без вмісту глюкози)
Замовник: Херсонська обласна клінічна лікарня / #02009867
Скарга від: ТОВ "Лінк-Медитал" / #37202693
Скарга: UA-2018-02-12-001689-b.c1 / Замовником у тендерній документації встановлено дискримінаційні вимоги, які обмежують конкуренцію та право ТОВ «ЛІНК-МЕДИТАЛ» бути учасником відкритих торгів
Дата:
Статус: Відхилено
Оригінал документу: Рішення від 14.03.2018 № 2286.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 14.03.2018 № 2286.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "Лінк- Медитал" (надалі – Скаржник, ТОВ "Лінк- Медитал")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Березняківська, 29 А, м. Київ, 02098

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-02-12-001689-b.c1 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

23.02.2018; 17:41

Найменування замовника:

Херсонська обласна клінічна лікарня (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-02-12-001689-b "33180000-5

Апаратура для підтримування

фізіологічних функцій організму [Витратні матеріали для перитонеального діалізу (Лот №1 – Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами з вмістом глюкози, Лот №2 – Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами без вмісту глюкози)]" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 2286-р/пк-пз від 14.03.2018

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Лінк- Медитал" від 23.02.2018 № UA-2018-02-12-001689-b.c1 щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у

тендерній документації та просить, зокрема, зобов'язати Замовника внести зміни до тендерної документації (надалі – Документація).

Рішенням Колегії від 27.02.2018 № 1746-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений, зокрема,

лист від 27.02.2018 № 20-29/03-1032-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги.

Замовник листом від 05.03.2018 № 05/03-10 надав пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою, та інформації,

розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Скаржник зазначає, що є офіційним постачальником продукції компанії "Fresenius

Medical Care AG & Co.KGaA" (Німеччина) в Україні, відомого виробника медичного обладнання та витратних матеріалів хворим на хронічну ниркову недостатність, в тому числі, витратних матеріалів для перитонеального діалізу.

TOB "ЛІНК-МЕДИТАЛ" має намір прийняти участь у даній закупівлі за лотом № 1

- Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами з вмістом глюкози.

Однак після ознайомлення з Документацією Скаржник виявив порушення

Замовником законодавства у сфері публічних закупівель, внаслідок яких порушуються його права та охоронювані законом інтереси.

Враховуючи положення частини 4 статті 22 Закону України "Про публічні 1. Скаржник зауважує, що найменування предмета закупівлі за позицією № 2

Замовником визначено як "трубка перехідна підвищеної міцності (продовжувач катетера)".

Вимога Замовника щодо наявності характеристики "підвищена міцність" для

трубки перехідної (подовжувача катетера) є дискримінаційною по відношенню до потенційних учасників Процедури закупівлі, оскільки в Україні належним чином зареєстровано медичний виріб "трубка перехідна підвищеної міцності (продовжувач катетера)" лише виробництва компанії "Баксгер Хелскеа СА" (Швейцарія), а саме – "Комплект трубок підвищеної міцності для перитонеального діалізу з гвинтовими затискачами МіпіСар".

Тобто, включивши спеціальну вимогу щодо підвищеної міцності до трубки

перехідної (подовжувача катетера), Замовником було свідомо обмежено конкуренцію з метою унеможливлення прийняття участі у даній процедурі закупівлі за лотом № 1 широкого кола учасників, у тому числі, Скаржника.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що Замовником

найменування предмета закупівлі за позицією № 2 лот № 1 визначено згідно з "Уніфікованим клінічним протоколом вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Підготовка хворих до перитонеального діалізу та його ініціація" від 11.02.2016 № 89. Крім цього, згідно з реєстром виробів медичного призначення даному визначенню відповідають, зокрема, вироби наступних виробників:

- комплект трубок підвищеної міцності для перитонеального діалізу з гвинтовими

затискачами MiniCap – Baxter Healthcare SA (Switzerland);

- подовжувач для катетера Луер-Лок, 32 см stay.safe® - Fresenius Medical Care AG

& Co.KGaA (Germany).

Тому, на переконання Замовника, твердження Скаржника, що Замовником було

свідомо обмежено конкуренцію з метою унеможливлення прийняття участі у даній процедурі закупівлі за лотом № 1 широкого кола учасників, у тому числі, Скаржника, не відповідає дійсності. Вказані пояснення викладені також у протоколі засідання тендерного комітету

від 27.02.2018 б/н, що розміщений до Скарги.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 розділу "Загальні положення" предметом

закупівлі є " 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму [Витратні матеріали для перитонеального діалізу (Лот №1 – Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами з вмістом глюкози, Лот №2 – Витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами без вмісту глюкози)]".

Згідно з пунктом 1 розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції"

Документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі, медико-технічних вимог за підписом учасника, із зазначенням виробника запропонованого товару (згідно з додатком 1.1 Документації).

Відповідно до пункту 6 розділу "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції"

Документації учасники Процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником (лот 1 – додаток 1.1 Документації, лот №2 – додаток 1.2).

Додаток 1.1 Документації містить медико-технічні вимоги до лоту №1 – Витратні

матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу із розчинами з вмістом глюкози, зокрема, за позицією 2 Замовником накуповується трубка перехідна підвищеної міцності (продовжувач катетера).

Як зауважив представник Скаржника на засіданні Колегії, яке відбулось 14.03.2018,

назви "трубка перехідна" та "продовжувач катетера" є назвами однієї продукції.

Також представник Скаржника зауважив, що продукція Скаржника, а саме –

продовжувач катетера не має такої характеристики, як "підвищена міцність", тому Скаржник не може виконати вказану вимогу.

На засіданні Колегії, яке відбулось 14.03.2018, представник Замовника зазначив,

що позицію 2, яка закуповується Замовником за лотом № 1, слід читати: "трубка перехідна підвищеної міцності = продовжувач катетера", оскільки саме така назва передбачена уніфікованим клінічним протоколом.

Крім того, представник Замовника зауважив, що у відповідь на Скаргу тендерним

комітетом було прийнято рішення, що Пропозиція учасника не буде відхилена з підстави відсутності словосполучення "підвищеної міцності", оскільки вказаним протокол закріплено відповідність вимогам Документації продукції двох виробників, у тому числі, продукції, яку планує запропонувати Скаржник.

Скаржник (з урахуванням пояснень Замовника) не довів необхідність внесення змін

до Документації в цій частині, а також не довів, яким чином вказані умови Документації перешкоджають йому взяти участь у Процедурі закупівлі та порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

2. Скаржник зауважує, що до найменувань предмета закупівлі за позиціями № 3, 4

та 5 за лотом № 1 Замовником внесено додаткові параметри щодо показників осмолярності та електролітного складу розчинів із вмістом глюкози. Зазначені Замовником параметри щодо показників осмолярності та електролітного

складу розчинів із вмістом глюкози є дискримінаційними по відношенню до Скаржника, оскільки зазначеній вимозі відповідають виключно розчини для перитонеального діалізу виробництва компанії "Бакстер Хелскеа С.А (Ірландія / Польща)".

Таким чином, на переконання Скаржника, включивши вищезазначені показники

щодо осмолярності та електролітного складу розчинів із вмістом глюкози, Замовником було свідомо обмежено конкуренцію з метою унеможливлення прийняття участі у даній процедурі закупівлі за лотом № 1 широкого кола учасників, у тому числі, Скаржника.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що твердження Скаржника

не відповідає дійсності, оскільки згідно з реєстром лікарських засобів, встановленим параметрам відповідають, зокрема, розчини із вмістом глюкози наступних виробників: ТОВ "Юрія-Фарм" (Україна); Бакстер Хелскеа С.А. (Ірландія).

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Додатком 1.1 за позиціями 3, 4 та 5 Замовником накуповується наступна продукція: - розчини для перитонеального діалізу із вмістом глюкози моногідрату не більше

ніж 15,0 г/л та вмістом натрію хлориду не більше ніж 5,7 г/л у мішках подвійних ємністю 2000 мл, з осмолярністю розчину не більше ніж 355 мОсмоль/л;

- розчини для перитонеального діалізу із вмістом глюкози моногідрату не більше

ніж 25,0 г/л та вмістом натрію хлориду не більше ніж 5,7 г/л у мішках подвійних ємністю 2000 мл, з осмолярністю розчину не більше ніж 405 мОсмоль/л;

- розчини для перитонеального діалізу із вмістом глюкози моногідрату не більше

ніж 42,5 г/л та вмістом натрію хлориду не більше ніж 5,7 г/л у мішках подвійних ємністю 2000 мл, осмолярністю розчину не більше ніж 495 мОсмоль/л.

Щодо наведених Замовником назв лікарських засобів виробництва ТОВ "Юрія-

Фарм", зазначених у листі від 05.03.2018 № 05/03-10, Державний реєстр лікарських засобів України не містить відомостей про осмолярність розчину.

Разом з тим, представник Скаржника, на засіданні Колегії, яке відбулось

14.03.2018, підтвердив відповідність вказаним характеристикам продукції двох виробників.

Враховуючи викладене, у тому числі пояснення представника Скаржника, надані

на засіданні Колегії, Скаржник не довів необхідність внесення змін до Документації в цій частині, а також не довів, яким чином вказані умови Документації перешкоджають йому взяти участь у Процедурі закупівлі та порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

3. Скаржник зазначає, що згідно з додатком 1.1 Документації Замовником

зазначено наступні медико-технічні вимоги:

- постачальник повинен передбачити можливість розвезення витратних матеріалів

для проведення перитонеального діалізу відповідно до лікарських призначень до місця проживання пацієнтів на території Херсонської області;

- постачальник повинен передбачити можливість термінової заміни розчину

протягом однієї доби відповідно до коригування режиму лікування за місцем проживання хворого;

- постачальник повинен передбачити можливість забезпечити цілодобову

комунікаційну підтримку кожного з пацієнтів на предмет наявності достатньої кількості витратних матеріалів для перитонеального діалізу для забезпечення безперервності лікування.

Посилаючись на визначення предмета закупівлі, передбачене Законом, та на

Порядок визначення предмета закупівлі, Скаржник вважає, що Замовник, встановлюючи такі додаткові медико-технічні вимоги, як забезпечення розвезення витратних матеріалів для перитонеального діалізу відповідно до лікарських призначень до місця проживання пацієнтів, спроможність постачальника забезпечити цілодобову комунікаційну підтримку кожного з пацієнтів на предмет наявності достатньої кількості витратних матеріалів для перитонеального діалізу для забезпечення безперервності лікування тощо, фактично проводить одночасну закупівлю товарів та послуг.

Таким чином, як зауважує Скаржник, предметом закупівлі є витратні матеріали для

перитонеального діалізу, які є товарами у розумінні статті 1 Закону. В той час, коли розвезення витратних матеріалів для проведення перитонеального діалізу відповідно до лікарських призначень до місця проживання пацієнтів на території Херсонської області; здійснення термінової заміни розчину протягом однієї доби відповідно до коригування режиму лікування за місцем проживання хворого та забезпечення цілодобової комунікаційної підтримки кожного з пацієнтів на предмет наявності достатньої кількості витратних матеріалів для перитонеального діалізу для забезпечення безперервності лікування - це послуга згідно зі статтею 1 Закону.

Крім того, вищезазначені вимоги не відносяться до предмета закупівлі, тому вони

не можуть бути включені до предмета закупівлі. Таким чином, на думку Скаржника, Замовником порушено "Порядок визначення предмету закупівлі" та законодавство України щодо здійснення публічних закупівель.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що Замовником передбачено

вимоги лише щодо можливості розвезення витратних матеріалів, термінової заміни розчинів та забезпечення цілодобової комунікаційної підтримки у випадках виявлення дефектів у виробах медичного призначення під час експлуатації. Вищезазначені медико- технічні вимоги встановлені у зв'язку з тим, що вироби медичного призначення, які є предметом цієї закупівлі, безпосередньо впливають на здоров'я та життя пацієнтів. Враховуючи те, що вищезазначені медико-технічні вимоги не містять випадків, згідно з якими постачальник повинен передбачити можливість розвезення витратних матеріалів, термінової заміни розчинів та забезпечення цілодобової комунікаційної підтримки замовником було прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації (протокол від 27.02.2018).

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до редакції Документації, яка діяла на момент розгляду Скарги, в

додатку 1.1 Документації передбачено:

- постачальник повинен передбачити можливість розвезення витратних матеріалів

для проведення перитонеального діалізу відповідно до лікарських призначень до місця проживання пацієнтів на території Херсонської області у випадках виявлення дефектів у виробах медичного призначення під час експлуатації;

- постачальник повинен передбачити можливість термінової заміни розчину на

протязі однієї доби відповідно до коригування режиму лікування за місцем проживання хворого у випадках виявлення дефектів у виробах медичного призначення під час експлуатації;

- постачальник повинен передбачити можливість забезпечити цілодобову

комунікаційну підтримку кожного з пацієнтів на предмет наявності достатньої кількості витратних матеріалів для перитонеального діалізу для забезпечення безперервності лікування у випадках виявлення дефектів у виробах медичного призначення під час експлуатації. Згідно з Документацією, яка була розміщена Замовником на веб-порталі

Уповноваженого органу 27.02.2018, у додатку 1.1 було передбачено наступні умови:

- постачальник повинен передбачити можливість розвезення витратних матеріалів

для проведення перитонеального діалізу відповідно до лікарських призначень до місця проживання пацієнтів на території Херсонської області;

- постачальник повинен передбачити можливість термінової заміни розчину на

протязі однієї доби відповідно до коригування режиму лікування за місцем проживання хворого;

- постачальник повинен передбачити можливість забезпечити цілодобову

комунікаційну підтримку кожного з пацієнтів на предмет наявності достатньої кількості витратних матеріалів для перитонеального діалізу для забезпечення безперервності лікування.

Враховуючи наведене, Скаржник не довів необхідність внесення змін до

Документації в цій частині, а також не довів, яким чином вказані умови Документації перешкоджають йому взяти участь у Процедурі закупівлі та порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Разом з тим, Документація не містить окремих вимог щодо необхідності здійснення

постачальником розвезення, термінової заміни витратних матеріалів до місця проживання пацієнтів, цілодобової комунікаційної підтримки тощо саме учасником. Відповідно до умов Документації постачальник повинен лише передбачити таку можливість.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Лінк-Медитал" у

задоволенні його скарги від 23.02.2018 № UA-2018-02-12-001689-b.c1.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. Голова Колегії

А. ВОВК