Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-04-27-000710-c / Комплекс робіт на виконання сейсмічної кваліфікації, оцінки сейсмостійкості, оцінки технічного стану та визначення циклів навантаження обладнання і трубопроводів енергоблоку №5 ВП ЗАЕС
Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" / #24584661
Скарга від: ТОВ "ІПП-ЦЕНТР" / #24264063
Скарга: UA-2018-04-27-000710-c.a7 / Відмінити процедуру закупівлі
Дата:
Статус: Залишено без розгляду
Оригінал документу: рішення від 31.10.2018 № 11105.pdf
Інші документи по скарзі:
рішення від 31.10.2018 № 11105.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "ІПП- Центр" (надалі – Скаржник)

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Болсуновська, буд. 8, м. Київ, 01014

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-04-27-000710-c.a7 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

26.10.2018; 17:41

Найменування замовника:

державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-04-27-000710-c "ДК 021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні" (надалі - Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 11105-р/пк-пз від 31.10.2018

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою товариство з обмеженою відповідальністю "ІПП-Центр" від 26.10.2018 № UA-2018-04-27-000710-c.a7 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі.

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника відмінити процедуру закупівлі.

До Скарги додано платіжне доручення від 26.10.2018 № 392.

1. Скаржник зауважує про "фактичну змову учасників" Процедури закупівлі. Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Встановлення факту змови учасників тощо не відноситься до повноважень органу

оскарження, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" (надалі – Закон), у зв'язку з чим зазначене питання не може бути предметом розгляду органу оскарження.

2. Скаржник не погоджується з діями учасника Процедури закупівлі (ДНІЦКАР)

стосовно ним відкликання скарги в органі оскарження.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону скарга до органу оскарження

подається суб'єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб'єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Скарга повинна містити таку інформацію, зокрема, підстави подання скарги,

посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати.

Скарга товариство з обмеженою відповідальністю "ІПП-Центр" від 26.10.2018

№ UA-2018-04-27-000710-c.a7 в цій частині не відповідає вимогам частини першої статті 18 Закону в цій частині (а саме – не містить інформації щодо посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини).

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону орган оскарження залишає скаргу

без розгляду, зокрема, у разі, якщо скарга не відповідає вимогам частини першої або другої цієї статті.

3. Скаржник зауважує про бездіяльність Замовника щодо допущення до аукціону

Пропозиції КІЕП, яка, на думку Скаржника, не відповідала умовам Документації та впливу ДНІЦКПР щодо відкликання ним своєї скарги.. Згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів № UA-2018-04-27-000710-c, яке міститься на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua), очікувана вартість товарів, які є предметом закупівлі, становить 6 150 000,00 UAH, що перевищує 133 тисячам євро.

У частині четвертій статті 10 Закону України "Про публічні закупівлі" (надалі –

Закон) зазначено, що оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов'язково додатково оприлюднюються на веб- порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

- для товарів і послуг - 133 тисячам євро; - для робіт - 5150 тисячам євро. Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України,

встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону у разі якщо оголошення про

проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність

технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за

формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на веб- порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п'ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу,

Пропозиція, зокрема, КІЕП були допущена Замовником до аукціону, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 24.09.2018 № 5565.

Слід зазначити, що на адресу Колегії щодо вказаної процедури закупівлі надійшла,

зокрема, скарга акціонерного товариства "Київський науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут "Енергопроект" від 29.09.2018 № UA-2018-04-27-000710-c.b6, на момент розгляду та прийняття рішення щодо вказаної скарги (17.09.2018) Замовником було допущено до аукціону пропозицію акціонерного товариства "Київський науково- дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект".

Частиною другою статті 18 Закону встановлено, серед іншого, що скарги, які

стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п'яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Враховуючи наведене вище та з наявної інформації, протокол розгляду тендерних

пропозицій розгляду тендерних пропозицій від 24.09.2018 № 556, згідно з яким Пропозиція акціонерного товариства "Київський науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут "Енергопроект" була допущена до аукціону був оприлюднений на веб-порталі ще на момент прийняття до розгляду та розгляду органом оскарження скарги акціонерного товариства "Київський науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут "Енергопроект" від 29.09.2018 № UA-2018-04-27-000710-c.b6, отже, щонайменше станом на 17.09.2018.

Скарга товариство з обмеженою відповідальністю "ІПП-Центр" від 26.10.2018

№ UA-2018-04-27-000710-c.a7 подана до органу оскарження через електронну систему закупівель 26.10.2018, тобто з порушенням строків, встановлених частиною другою статті 18 Закону.

Таким чином, Скарга не відповідає вимогам частини другої статті 18 Закону,

зокрема, вимогам щодо строків подання скарги.

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону орган оскарження залишає скаргу

без розгляду, зокрема, у разі, якщо скарга не відповідає вимогам частини першої або другої цієї статті.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18

Закону, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Залишити скаргу товариству з обмеженою відповідальністю "ІПП-Центр"

від 26.10.2018 № UA-2018-04-27-000710-c.a7 без розгляду.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. ВОВК

Члени Колегії

А. АРТЕМЕНКО

В. ПОЛЮХОВИЧ