Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-09-27-000082-b / Інженерні послуги різні (код 71330000-0 за ДК 021:2015)
Замовник: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" / #31570412
Скарга від: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТВІС" / #38077750
Скарга: UA-2018-09-27-000082-b.b6 / Скарга на рішення замовника публічних закупівель (оформлене протоколом засідання тендерного комітету №197ТК/4 від 12.11.2018р.).
Дата:
Статус: Вирішена
Оригінал документу: Рішення від 07.12.2018 № 12684.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 07.12.2018 № 12684.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "Кітвіс" (надалі – Скаржник, ТОВ "Кітвіс")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Карла Маркса, 3, м. Київ, 02088

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-09-27-000082-b.b6 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

23.11.2018; 18:16

Найменування замовника:

акціонерне товариство "Укртранснафта" (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-09-27-000082-b "Інженерні послуги різні (код 71330000-0 за ДК 021:2015)" (надалі - Процедура закупівлі) РІШЕННЯ №12684-р/пк-пз від 12.12.2018

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Кітвіс" від 23.11.2018 № UA-2018-09-27-000082-b.b6 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: - Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; - тендерна документація – Документація; - тендерна пропозиція – Пропозиція. Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення, оформлене протоколом від 12.11.2018 № 197ТК/4 (яким визначено переможця за лотами №№ 1-2). Рішенням Колегії від 27.11.2018 № 12107-р/пк-пз Скарга була прийнята до

розгляду за лотами №№ 1-2.

На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений, зокрема,

лист від 27.11.2018 № 20-29/03-6934-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги.

Замовник засобами електронного зв'язку листом від 10.12.2018 № 25-00/454/4721

надав пояснення по суті Скарги.

Розглянувши Скаргу, інформацію, одержану за Скаргою, та інформацію, розміщену

в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань

закупівель, свої Пропозиції для участі у Процедурі закупівлі за лотами №№ 1-2 подали наступні учасники: 1) товариство з обмеженою відповідальністю "Інжгеотех" (надалі –

ТОВ "Інжгеотех") 2) товариство з обмеженою відповідальністю "Геофізтекс" (надалі –

ТОВ "Геофізтекс") 3) приватне підприємство "Інжинірингові технології" (надалі – ПП "Інжинірингові технології") 4) Скаржник 5) товариство з обмеженою відповідальністю "Вікойл" (надалі –

ТОВ "Вікойл") 6) товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпрофінжиніринг" (надалі – ТОВ "Укрпрофінжиніринг") 7) товариство з обмеженою відповідальністю "Елмет" (надалі –

ТОВ "Елмет")

Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу,

розкриття тендерних пропозицій відбулось 17.10.2018.

Переможцем Процедури закупівлі було визначено ТОВ "Елмет". Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "Елмет" оприлюднене на веб-

порталі Уповноваженого органу 13.11.2018.

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо визначення переможця

Процедури закупівлі, виходячи з наступного.

1. Скаржник повідомляє, що ТОВ "Елмет" надано скановані копії свідоцтв про

повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ІSО 10012:2005 з додатком, які не містять підпису уповноваженої особи та відбитку печатки учасника, тобто незавірені в установленому порядку, що, у свою чергу, порушує вимоги Документації в цій частині.

Замовник у своїх поясненнях зазначає, що формально, учасник дійсно припустився

помилки, але відсутність підпису та відбитку печатки в цьому випадку є технічною помилкою, пов'язаною з оформленням Пропозиції.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Згідно з пунктом 3.1 розділу 3 Документації тендерна пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям.

Згідно з пунктом 3.5 розділу 3 Документації для участі у Процедурі закупівлі

учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема, наявність обладнання та матеріально-технічної бази і подає у складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність учасника таким критеріям і вимогам відповідно до вимог цієї Документації.

Згідно з додатком 6 Документації учасник надає довідку щодо наявності

обладнання та матеріально-технічної бази у довільній формі або за формою, встановленою Документацією.

У довідці визначається перелік обладнання, яке буде використовуватись при

виконанні послуги.

При наданні довідки у довільній форми необхідно вказати мінімум інформації, яка

зазначена у таблиці вище, а саме: обладнання та матеріально-технічна база; одиниця виміру; кількість; підстава користування (власне, орендоване, інше право користування, на підставі договору).

До довідки додаються завірені учасником копії з оригіналу/-ів та/або копії/-й

діючих свідоцтв про калібрування вимірювального обладнання з наданням свідоцтва про акредитацію лабораторії (за умови, що лабораторія акредитована національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано) або свідоцтва про повірку вимірювального обладнання, яке буде залучене учасником для виконання умов Замовника, щодо якого (-их) надано інформацію у відповідності до пукнту 1.1. даних вимог.

У складі Пропозиції ТОВ "Елмет" за лотами №№ 1-2 міститься, зокрема: - у файлі "Довiдка_мат.-тех._база.PDF" довідка від 12.10.2018 № 780 про наявність

обладнання та матеріально-технічної бази, що містить інформацію, зокрема, про наявне обладнання;

- у файлі "Свідотство лабораторія.pdf" міститься свідоцтво про відповідність

системи вимірювань лабораторії електрохімічного захисту ТОВ "Елмет" вимогам ДСТУ ISO 10012:2005;

- свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки,

які не завірені учасником.

Документація не містила вимог щодо необхідності надання свідоцтво про

відповідність системи вимірювань лабораторії електрохімічного захисту вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

Згідно з частиною третьою статті 22 Закону тендерна документація може містити

опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням

тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

Згідно з пунктом 3.1 розділу 3 Документації Замовник не відхиляє тендерні

пропозиції, які містять тільки формальні (несуттєві) помилки. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Скаржник не довів, що оформлення ТОВ "Елмет" Пропозиції в наведений вище

спосіб впливає на зміст Пропозиції. Враховуючи наведене, а також, визначення формальних помилок, наведене у

Документації та Законі, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

2. Скаржник повідомляє, що ТОВ "Елмет" надано довідку щодо наявності

документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, яка містить наступну інформацію щодо виконання договору від 01.11.2016 №1/ЕХ-2016 про надання послуг з діагностичного обстеження промислових трубопроводів, укладеного між ТОВ "Елмет" та ПАТ "Прометей".

Згідно з умовами вищезазначеного договору невід'ємною його частиною є: - додаток №1 - технічне завдання; - додаток №2 - договірна ціна; - додаток №3 - графік фінансування послуг. Скаржник наголошує, що у складі Пропозиції ТОВ "Елмет" дані додатки до

договору №1/ІХ-2016 відсутні, що, у свою чергу, не відповідає умовам Документації.

Замовник повідомляє, що ТОВ "Елмет" дійсно не приклало до копії аналогічного

договору додатки 1-3, що може ставити під сумнів "аналогічність", в першу чергу, виконуваних робіт (відсутнє ТЗ). У той же час, учасник посилається в інших відкритих торгах на той самий договір, який розмістив в системі "Prozorro" вже з усіма додатками (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-11-000740-a).

Оскільки ця інформація є вільно доступною та незмінною, Замовник вважає, що

учасник припустився технічної помилки, коли формував документи своєї Пропозиції.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Додатком 6 Документації учасник надає: а) довідку щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання

аналогічного (их) договору (ів) за період 2010 - 2018 рр. із зазначенням в ній не менше одного повністю виконаного договору про надання послуг або виконання робіт з комплексного обстеження засобів протикорозійного захисту та корозійного стану об'єктів магістральних трубопроводів;

б) копію (-ї) не менше, ніж одного повністю виконаного договору (з додатками до

нього), вказаного у довідці про досвід виконання аналогічного договору;

в) копію (-ї) акту (-ів) приймання-передачі наданих послуг/робіт за цим (-ми)

договором (-ами), що підтверджує (-ють) його (їх) повне виконання (надання аналогічної послуги/виконання аналогічних робіт), або іншого (-их) документу (-ів), що підтверджує (- ють) виконання Договору, якщо такий (такі) передбачено умовами договору (-ів),

або копію (-ї) відгуку (-ів) від підприємств-замовників про своєчасне, якісне та в

повному обсязі виконання учасником саме цього (цих) договору (-ів) із зазначенням його (їх) реквізитів та предмету.

У складі Пропозиції ТОВ "Елмет" міститься: - у файлі "Довiдка_викон._анолог._договор.PDF" довідка про наявність у

ТОВ "Елмет" досвіду виконання аналогічних договорів від 12.10.2018 № 781 з інформацією про договір від 01.11.2016 № 1/ІХ-2016;

- у файлі "договір аналог. робіт.pdf" договір від 01.11.2016 № 1/ІХ-2016 про

надання послуг з діагностичного обстеження промислових трубопроводів. Згідно з розділом XIII зазначеного договору невід'ємною частиною цього договору є додаток №1 - технічне завдання; додаток №2 - договірна ціна; додаток №3 - графік фінансування послуг. Разом з тим, зазначені додатки відсутні у складі Пропозиції ТОВ "Елмет", що не

відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Пропозиція ТОВ "Елмет" не відповідала умовам

Документації в цій частині.

3. Скаржник повідомляє, що ТОВ "Елмет" надано дозвіл від 26 серпня 2015 року

№533.15.63, виданий Територіальним управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області, який не містить інформації про надання суб'єкту господарювання ТОВ "Елмет" права виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме - технічний огляд, випробовування, експертне обстеження (технічне діагностування) технологічного устаткування та його елементів магістральних нафтопроводів.

У складі Пропозиції ТОВ "Елмет" відсутнє будь-яке письмове зобов'язання щодо

отримання таких дозвільних документів, що, у свою чергу, порушує вимоги Документації у цій частині.

Замовник повідомляє, що перелік робіт, зазначених в наданому учасником дозволі

від 26.08.2015 № 533.15.63, з урахуванням переліку робіт в додатку до ліцензії АЕ від 27.04.2015 № 640165 дозволяє учаснику якісно та безпечно виконати роботи за предметом закупівлі, оскільки процедура виконання робіт на лінійній частині магістральних газопроводів (як зазначено в дозволі учасника) щодо засобів протикорозійного захисту та корозійного стану ідентична проведенню робіт на лінійній частині магістральних нафтопроводів.

Дана невідповідність Пропозиції учасника Документації є формальною і

несуттєвою, за твердженням Замовника.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Згідно з пунктом 3.1 розділу 3 Документації тендерна пропозиція подається в

електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, вяких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів, зокрема, з іншими документами (у разі, якщо такі документи передбачені Документацією).

Додаток 6 Документації містить перелік інших документів, які надаються

Учасниками у складі Пропозиції, зокрема, надати копію дозволу (дозволів) на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Дозвіл) та/або декларацію (декларації) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (далі – Декларація), виданих органом Держпраці (Держгірпромнагляду) у відповідності до Постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 та необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі: - технічний огляд, випробовування, експертне обстеження (технічне діагностування) технологічного устаткування та його елементів магістральних нафтопроводів;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах. У випадку відсутності або переоформлення відповідних документів на виконання

робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які виконуються/експлуатуються на підставі Декларації, учасник надає письмове зобов'язання щодо отримання таких документів у встановленому чинним законодавством України порядку до дати укладання майбутнього договору або виконання робіт (у разі визнання його переможцем торгів). У складі Пропозиції ТОВ "Елмет" міститься, зокрема, дозвіл № 533.15.63, виданий

ТОВ "Елмет", зокрема, на роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі.

Згідно з пунктом 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, дозвіл видається Держпраці – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, територіальним органом Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

Додаток 2 до порядку містить перелік видів робіт підвищеної небезпеки, зокрема,

на технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Додаток 3 до порядку містить перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки, зокрема, технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів.

У складі Пропозиції ТОВ "Елмет" відсутня, зокрема, копія дозволу (дозволів) на

виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Дозвіл) та/або декларацію (декларації) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (далі – Декларація), виданих органом Держпраці (Держгірпромнагляду) у відповідності до постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 та необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, а саме – технічний огляд, випробовування, експертне обстеження (технічне діагностування) технологічного устаткування та його елементів магістральних нафтопроводів, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Пропозиція ТОВ "Елмет" не відповідала умовам

Документації в цій частині.

Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині цього рішення,

Пропозиція ТОВ "Елмет" не відповідала умовам Документації в цій частині та мала бути відхилена Замовником відповідно до вимог статті 30 Закону.

Не відхиливши Пропозицію ТОВ "Елмет", яка не відповідала умовам Документації,

Замовник порушив вимоги статті 30 Закону, згідно з якою замовник відхиляє тендерну пропозицію, у разі, якщо вона не відповідає вимогам тендерної документації.

Зазначені дії Замовника є порушенням принципів здійснення закупівель,

передбачених статтею 3 Закону, зокрема, недискримінація учасників.

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути

захищені шляхом зобов'язання Замовника скасувати рішення про визначення ТОВ "Елмет" переможцем Процедури закупівлі за лотами №№ 1-2.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково. Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати акціонерне товариство "Укртранснафта" скасувати рішення про

визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Елмет" переможцем процедури закупівлі – "Інженерні послуги різні (код 71330000-0 за ДК 021:2015)", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2018-09- 27-000082-b, за лотами №№ 1-2.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії Н.СИДОРЕНКО Члени Колегії А.АРТЕМЕНКО М.ПРОЦИШЕН