Закупівлі Увійти Про систему
Закупівля: UA-2018-12-22-001647-c / 09120000-6 - Газове паливо( газ)
Замовник: Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області / #41839175
Скарга від: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" / #39869593
Скарга: UA-2018-12-22-001647-c.c1 / Скарга на рішення Замовника
Дата:
Статус: Вирішена
Оригінал документу: Рішення від 04.02.2019 № 1198.pdf
Інші документи по скарзі:
Рішення від 04.02.2019 № 1198.pdf

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767

Ім'я (найменування) суб'єкта оскарження:

товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" (надалі – Скаржник, ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП")

Місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:

вул. Космічна, буд. 21, офіс 1002, м. Харків, 61145

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: UA-2018-12-22-001647-c.c1 Дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель:

18.01.2019; 18:17

Найменування замовника:

Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (надалі – Замовник)

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назва предмету закупівлі:

UA-2018-12-22-001647-c "ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо" (надалі – Процедура закупівлі) РІШЕННЯ № 1198-р/пк-пз від 04.02.2019

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" від 18.01.2019 № UA-2018-12-22-001647-c.c1 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі,

ВСТАНОВИЛА:

Надалі за текстом вказаного рішення терміни та визначення: - Закон України "Про публічні закупівлі" – Закон; - тендерна документація – Документація; - тендерна пропозиція – Пропозиція.

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про відхилення його Пропозиції.

Рішенням Колегії від 22.01.2019 № 662-р/пк-пз Скарга була прийнята до розгляду. На веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) був розміщений, зокрема,

лист від 22.01.2019 № 20-29/07-364-пз, згідно з яким Колегією було запропоновано Замовнику надати, серед іншого, пояснення по суті Скарги.

Замовник 25.01.2019 засобами електронного зв'язку надав пояснення по суті Скарги. У ході розгляду Скарги, інформації, одержаної за Скаргою, та інформації,

розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено наступне.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань

закупівель свої Пропозиції для участі в Процедурі закупівлі подали наступні учасники:

1) Скаржник 2) товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" (надалі –

ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ")

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу,

розкриття тендерних пропозицій відбулось 09.01.2019.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу,

Пропозицію Скаржника було відхилено Замовником; переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ".

Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"

оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 17.01.2019.

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо відхилення його

Пропозиції, у зв'язку з чим було розглянуто підстави відхилення Пропозиції Скаржника та встановлено наступне.

1. Відповідно до протоколу про відхилення пропозиції відкритих торгів

від 14.01.2019 № 4 Пропозиція Скаржника була відхилена з наступної підстави:

"Сканована копія Аналогічного договіру Хіміко-технологічного універу № 17-370

та сканована копія Уставні документи копії, pdf (саме Статут та Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи") ці скановані документи не мають чіткого зображення, а деякі сторінки взагалі не дають можливість прочитати документ".

Скаржник зазначає, що можливість прочитати документ, зважаючи на якість

сканкопії, є оціночним поняттям. Замовником не зазначено, які саме ділянки документів йому ускладено прочитати. На думку учасника, вказані документи відскановані у якості, достатній для читання документів.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що враховуючи норми

Закону та умови Документації Замовника, тендерний комітет вважає, що документи, які вимагаються від учасників, повинні бути розміщені (завантажені) учасником в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання документів у сканованому вигляді.

На думку Замовника, враховуючи вищевикладене, для можливості детального

дослідження документів, що розміщуються учасником в електронній системі закупівель, такі документи повинні бути належного рівня зображення та доступні для перегляду. Так, якщо завантажені в системі документи сформовані не у відповідності з

вимогами, або мають неякісне, неповне, нечітке зображення, мають частково сканований документ та інше, а Замовник не може належним чином дослідити документи, то останній має право прийняти рішення про відхилення (дискваліфікацію) такого учасника.

Замовник зазначає, що в якості підтверджуючої інформації учасником

ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" було надано документ "Уставні документи копії.pdf", в якому розміщені статутні документи учасника, у т. ч. і статут.

Замовник звертає увагу на те, що вся копія Статуту підприємства здійснена

неякісно та не має чіткого зображення, що унеможливлює дослідження даного документу.

Так, тендерним комітетом Замовника під час спроби вивчення статуту учасника

ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС ГРУП" неможливо було ідентифікувати мету та предмет діяльності цього товариства, що поставило під сумнів наявність в учасника відкритого коду (КВЕД) згідно з класифікатором видів економічної діяльності.

Замовник, посилаючись на Закон України "Про державну реєстрацію юридичних

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" зазначає, що неякісна копія статуту учасника ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС ГРУП" не дає змоги тендерному комітету замовника перевірити наявність чи відсутність обмежень повноважень керівника підприємства.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 1.1. Відповідно до пункту 1 розділу 3 Документації тендерна пропозиція, яка

подається учасником Процедури закупівлі повинна складатись, зокрема, з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно з вимогами додатку 1 Документації, а також інформація та документи відповідно установлених статтею 17 Закону згідно з додатком 2 Документації.

Відповідно до пункту 5 розділу 3 Документації в складі своєї Пропозиції учасники мають надати документальне підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (стаття 16 Закону) та вимогам, установленим статтею 17 Закону.

Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам,

установленим статтею 17 Закону, учасник Процедури закупівлі в складі своєї Пропозиції подає документи відповідно до додатку 1 та додатку 2 Документації.

Додаток 1 Документації містить кваліфікаційні критерії до учасників та перелік

документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації, відповідно до пункту 3 якого учасник має надати довідку (в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, із зазначенням замовників торгів, з якими укладались аналогічні договори.

Додаток 2 Документації містить перелік інших документів, що має надати учасник,

зокрема, копію статуту або іншого установчого документу (за наявності).

У складі Пропозиції ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" міститься: - довідка б/д б/н про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів)

(файл "аналогічний досвід.pdf"), в якій ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" зазначає інформацію про аналогічні договори, зокрема, договір від 31.01.2018 № 17-370, укладений з Державним вищим навчальним закладом "Український хіміко-технологічний університет", предмет закупівлі - ДК 021:2015 -091 - Газове паливо (газ природний), 190,000 тис.м3;

- договір на постачання природного газу від 31.01.2018 № 17-370, зазначений у

довідці б/д б/н про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) (файл "Аналогічний договір Хіміко-технологічний універ-т.pdf");

- статут ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" (файл "Уставні документи копії.pdf",

сторінки 1-22); - документ "Опис документів, то надаються юридичною особою державному

реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна peєстрація змін до установчих документів юридичної особи" від 20.01.2017, реєстраційний номер справи: 1_480_ 066498_04 (файл "Уставні документи копії.pdf", сторінка 23).

Зазначені документи доступні до перегляду. Документація не містила окремих вимог щодо необхідності надання учасником

аналогічних договорів та опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у складі Пропозиції.

Враховуючи викладене, ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" не порушило умови

Документації в цій частині, у зв'язку з чим його Пропозиція була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

1.2. Відповідно до протоколу про відхилення пропозиції відкритих торгів

від 14.01.2019 № 4 Пропозиція Скаржника була відхилена з наступної підстави:

"учасником було надано договір на зберігання природного газу (Договір зберігання

оригінал.pdf) згідно з ДК 021:2015 09120000-6 - Газове паливо та в додатку №1.2 до договору зберігання розміщена інформація про зберігання газу на 2018 р. Відповідно до тенденої умови Відділу освіти Куяльницької сільської ради, документи повинні були надатись на 2019 р.

У зв'язку з цим, тендерний комітет прийшов до висновку, що у постачальника

немає достатньої кількості газу на 2019 р".

Скаржник зазначає, що Документацією Замовника не передбачено надання

вказаного документу або надання інформації щодо зберігання природного газу.

Крім того, вказаний договір пролонгується щорічно та на час подання Пропозиції

він був чинний.

На думку Скаржника, висновок тендерного комітету щодо відсутності в учасника

газу достатньої кількості є невмотивованим та таким, що суперечить документам поданим Учасником у складі тендерної пропозиції.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що у складі Пропозиції

учасника ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" було надано файл "Договір зберігання оригінал.pdf". У даному документі міститься договір на зберігання (закачування, відбір) природного газу від 25.06.2018 № 1806000384 (надалі – Договір).

Відповідно до пункту 3.2 Договору види послуг (крім послуг, зазначених у

підпункті 3.1.3), їх обсяг та строки їх надання за цим Договором визначаються у додатку 1 (Заявка на розподіл потужності) до Договору. Розподілений обсяг послуг зазначається Оператором у графі "Розподілений обсяг" додатку 1 до Договору за результатами процедури розподілу потужності. Заявка на розподіл потужності, надана Оператору Замовником, є безвідкличною пропозицією з часу закінчення передбаченого Кодексом строку її подання.

Пунктом 3.10 Договору строк надання послуг за Договором визначається додатком

1 до цього Договору.

У стовбці "Строк" Додатку №1 до Договору встановлений строк надання послуг

за цим Договором, а саме з 01.08.2018 по 31.08.2018.

Враховуючи те, що Замовник, здійснюючи матеріальне забезпечення потреб

закладів освіти більшої частини Подільського району Одеської області, що має стратегічне значення в системі життєдіяльності районних закладів освіти що до укладання Договору на постачання природного газу, яке здійснюється на період 2019 року (при цьому строк дії Договору на зберігання (закачування, відбір) природного газу (що укладений між ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" та Оператором ГТС) діє лише до 31.08.2018), тендерний комітет замовника вважає, що у учасника ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" немає можливості здійснювати зберігання природного газу та його безперебійне постачання. Замовник зазначає, що під час дослідження документів учасника

ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" тендерним комітетом замовника було встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, у провадженні судів загальної юрисдикції перебувають більш ніж 10 відкритих кримінальних справ (405/5341/18, 405/5228/18, 405/3998/18, 405/2389/18 и т. д.), у тому числі-з приводу неповного виконання укладених договорів та несвоєчасного постачання природного газу.

Замовник зазначає, що окрім вищезазначених підстав для дискваліфікації, що

визначені протоколом від 14.01.2019 № 4, при детальному вивченні документів учасника ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП", вже після укладення протоколу про намір укласти договір з ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ", тендерним комітетом були виявлені інші порушення, учасником ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" вимог Закону та Документації.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. 1.2.1. Слід зазначити, що наявність відкритих кримінальних справ та інших

порушень вимог Закону та Документації не була підставою для відхилення Пропозиції Скаржника, у зв'язку чим зазначене питання не може бути предметом розгляду органу оскарження.

1.2.2. Відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 розділу 1 Документації назва предмета

закупівлі - за кодом ДК 021:2015 – 09120000-6 "Газове паливо" (газ).

У складі Пропозиції ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" міститься: - договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу

від 25.06.2018 № 1806000384 (файл "Договір зберігання оригінал.pdf"), укладений між АТ "УКРТРАНСГАЗ" та ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП", у додатку 1.2 до якого міститься заявка на розподіл потужності, в якій зазначено строк – з 01.08.2018 по 31.08.2018.

Разом з тим, Документація не містила окремих вимог щодо необхідності надання

учасником договору на зберігання природного газу на 2019 рік саме у складі Пропозиції, у зв'язку з чим його ненадання або невідповідність (на думку Замовника) не може бути підставою для відхилення Пропозиції.

Враховуючи викладене, ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" не порушило умови

Документації в цій частині, у зв'язку з чим його Пропозиція була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

2. Скаржник не погоджується з рішенням Замовника про визначення Переможця

Процедури закупівлі та зазначає, що аналогічної якості, а деякі і гірш якості надано скановані документи ТОВ "Одесагаз постачання" визначеним Замовником переможцем, наприклад: копія паспорту директора.

Таким чином, за твердженням Скаржника, вбачається, що Замовником вибірково

здійснюється підхід до оцінки тендерних пропозицій учасника – встановлення порушення в одного учасника та невстановлення за наявності аналогічної якості документів порушення в іншого учасника. Замовник зазначає, що твердження учасника ТОВ "УКРТРАНСЕРВІС ГРУП" про

надання неякісних копій документів ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" не відповідає дійсності.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне. Відповідно до пункту 1 розділу 3 Документації тендерна пропозиція, яка подається

Учасником процедури закупівлі повинна складатися, зокрема, з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції.

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури

закупівлі підтверджується копією протоколу установчих/загальних зборів або копією рішення засновника та наказу/розпорядження про призначення або про вступ на посаду (для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб-підприємців за наявності).

У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, а саме документи

тендерної пропозиції (завіряє) не керівник, а уповноважена ним особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі підписувати (завіряти) документи тендерної пропозиції, подається довіреність (доручення) на цю особу учасника про надання повноважень цій особі підписувати (завіряти) документи тендерної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

У складі Пропозиції ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" містяться: - довідка від 03.01.2019 № 5.0-12/1669-Т про службових (посадових) осіб учасника

(файл "Довідка про уповноважених службових осіб ТОВ.pdf"), якою ТОВ "ОДЕСАГАЗ- ПОСТАЧАННЯ" повідомляє, що "директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" Малейчик Іван Трохимович є посадовою особою Учасника, яку уповноважено підписувати тендерну пропозицію, представляти інтереси Учасника процедури закупівлі та укладати договори про закупівлю";

- паспорт Малейчика І. Т. (файл "Копія паспорту та реестрації директора.pdf"),

доступний до перегляду;

- наказ ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" "До особового складу" від 16.09.2016

№ 145-к (файл "Наказ про призначення директора.pdf"), яким "на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" від 15.09.2016р. Протокол № 8 про призначення Директора ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ": І.Т. Малейчик приступає до виконання обов'язків Директора ТОВ "ОДЕСАГАЗ- ПОСТАЧАННЯ" з 16.09.2016".

Документація не містила окремих вимог щодо необхідності надання учасником

копії паспорту директора учасника.

Враховуючи викладене, ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" не порушило умови

Документації в цій частині, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Разом з тим, враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині цього

рішення, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з підстав, наведених у протоколі від 14.01.2019 № 4.

Неправомірно відхиливши Пропозицію Скаржника з підстав, наведених у

протоколі від 14.01.2019 № 4, Замовник порушив вимоги статті 30 Закону, та, як наслідок, неправомірно визначивши ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" переможцем Процедури закупівлі, Замовник порушив право Скаржника на об'єктивний та неупереджений розгляд його Пропозиції, що є порушенням вимог статті 3 Закону.

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги

орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути

захищені шляхом зобов'язання Замовника скасувати рішення про відхилення Пропозиції Скаржника та рішення про визначення ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" переможцем Процедури закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах

одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково. Враховуючи викладене, керуючись статтями 8 та 18 Закону України "Про публічні

закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району

Одеської області скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" та рішення про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" переможцем процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2018-12- 22-001647-c.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Н. СИДОРЕНКО

Члени Колегії:

С. ПАНАІОТІДІ

В. ПОЛЮХОВИЧ